• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania adm. w trybie art.8a ustawy

Bardzo ważne wyroki kasacyjne:

 1. I OSK 1464/19 - Wyrok NSA z 13.12.2019r. (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D1FC57FB7A)
 2. I OSK 1895/19 - Wyrok NSA z 13.12.2019r. (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BA01BB4728)  
 3. I OSK 610/19 - Wyrok NSA z 13.12.2019r. (https://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-610-19/funkcjonariusze_policji_przewleklosc_postepowania/11d7256.html)
 4. I OSK 1924/19 - Wyrok NSA z 12.12.2019r.(https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A80CB9F64E)
 5. I OSK 1976/19 - Wyrok NSA z 12.12 2019r. (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9282F9B001)
 6. I OSK 2114/19 - Wyrok NSA z 12.12.2019r. (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E2C7D69FA5)
 7. I OSK 1711/19 - Wyrok NSA z 12.12.2019r. (https://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-1711-19/funkcjonariusze_policji_informacja_prasowa_inne/17d46b0.html
 8. I OSK 1424/19 - Wyrok NSA z 13.12.2019r. (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8D6737596E)
 9. I OSK 1615/18 - Wyrok NSA z 29.11.2019r (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A5913BD9A)
 10. I OSK 1631/19 - Wyrok NSA z 12.12.2019r. (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8FF2E575CF)
 11. I OSK 1654/19 - Wyrok NSA z 12.12.2019r  (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/66B77FF286)
 12. I OSK 2437-18 - Wyrok NSA z 28.01.2020r. (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9E71E51565)
 13. I OSK 2438-18 - Wyrok NSA z 5.02.2020r. (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/79E2BDCDC4)
 14. I OSK 2476-19 - Wyrok NSA z 17.12.2019r (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B479EEF368)
 15. I OSK 3017-18 - Wyrok NSA z 5.02.2020r. (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E3B34E3E6D

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty