• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Wniosek Prezesa ZG SEiRP do RPO

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Pana Józefa Kordalskiego

W dniu 2 czerwca Prezes ZG SEiRP – Antoni Duda wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o wystąpienie do Sądu Najwyższego z kasacją wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2022 roku – sygn. akt III AUa 2284/21. Treść wniosku: pobierz dokument

 

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w sprawie Józefa Kordalskiego

Zarząd Główny SEiRP na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 r., działając na podstawie § 17 ust. 6 pkt 25 Statutu Stowarzyszenia, zatwierdził decyzję Nr 8/VIII/2022 Prezydium ZG SEiRP z 6 lipca 2022 roku w sprawie pokrycia kosztów kasacji i postępowania kasacyjnego w sprawie Józefa Kordalskiego. Treść uchwały: pobierz dokument 

Więcej tutaj: https://www.seirp.pl/proces-jozefa-k_ 

 

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty