• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Wniosek Prezesa ZG SEiRP do RPO

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Pana Józefa Kordalskiego

W dniu 2 czerwca Prezes ZG SEiRP – Antoni Duda wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o wystąpienie do Sądu Najwyższego z kasacją wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2022 roku – sygn. akt III AUa 2284/21. Treść wniosku: pobierz dokument

Więcej tutaj: https://www.seirp.pl/proces-jozefa-k_

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty