• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Poczta

Indywidualne konta pocztowe utworzone na serwerze ndc.pl wraz z instrukcją ich uruchomienia i użytkowania                                                               

1. Pierwsze hasło dostępu do panelu administracyjnego poczty elektronicznej zostało przypisane każdemu użytkownikowi z powyższej listy. Treść hasła udzieli każdemu użytkownikowi indywidualnie administrator sieci internetowej lub pracownik Sekretariatu ZG SEiRP. 

2. Każdy, kto zaloguje się na stronie https://internet.waw.pl/email może zmienić swoje hasło. Może też ustawić na tej stronie przekierowanie poczty lub auto odpowiedź.

3. Na stronie https://internet.waw.pl w dziale pomoc można podejrzeć dokładną konfigurację konta w programach pocztowych.

4. Logując się na stronie https://poczta.ndc.pl można przeglądać swoją pocztę bez użycia programów pocztowych. Logujemy się zawsze pełnym adresem email i hasłem.

Administrator

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty