• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Interpelacja nr 23110 w sprawie emerytur dla służb mundurowych - odpowiedź

Interpelacja nr 23110 w sprawie emerytur dla służb mundurowych - odpowiedź

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=23110&view=5. Interpelacja nr 23110 w sprawie emerytur dla służb mundurowych świadczonych przez WBE MON, ZER MSWiA, BE SW i ZUS. Zgłaszający Hanna Gill-Piątek Paulina Hennig-Kloska Joanna Mucha Mirosław Suchoń Tomasz Zimoch. Adresat: minister obrony narodowej minister rodziny i polityki społecznej minister spraw wewnętrznych i administracji minister sprawiedliwości

Data wpływu: 22-04-2021. Data wysłania 26-04-2021. link do tekstu Interpelacji

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty