Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych
Adres: ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, Tel.: 0 22 601 29 13
Strefa chroniona
Biuletyn
Dodaj Usuń
Jesteś tutaj Serdecznie witamy!    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Zajmujemy się
 • > Regulacje prawne
  więcej
 • > Zmniejszone świadczenia emerytalne
  więcej
  • > Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego
   więcej
  • > Uchwała SN z dnia 15.10.2015 w sprawie interpretacji czy służba w pionie łączności była służbą w organach bezpieczeństwa
   więcej
  • > Ogólna wskazówka dotycząca postępowań odwoławczych
   więcej
  • > Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego
   więcej
  • > Obniżenie świadczeń emerytalnych za okres korzystania z urlopu wychowawczego. Wzory wniosków
   więcej
  • > Odsetki od Dyrektora ZER MSW
   więcej
  • > INTERPELACJA POSELSKA W SPRAWIE WPŁYWU KOPII DOKUMENTU "INSTRUKCJA PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIIKACYJNEJ” z dnia 25.06.1990 r.
   więcej
  • > POSTĘPOWANIE PO ZŁOŻENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI WALORYZACYJNEJ. INFORMACJA DOT. OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY RODZINNE
   więcej
  • > SKARGA KASACYJNA
   więcej
  • > Skarga kasacyjna - wyjaśnienie
   więcej
  • > SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM
   więcej
 • > Konfrontacje i polemiki
  więcej
  • > "W sprawie nowego programu ubezpieczeniowego" - Henryk Borowiński
   więcej
  • > "Sprawiedliwość społeczna" - refleksje Bohdana Makowskiego
   więcej
  • > Trzeci rok funkcjonowania strony internetowej Zarządu Okręgowego w Słupsku
   więcej
  • > Echa po VII Zjeździe
   więcej
  • > Wizerunek Stowarzyszenia
   więcej
   • > O wizerunku SEiRP - Henryk Borowiński
    więcej
   • > Określenie „wizerunek” - Jan Papis
    więcej
   • > Ochrona i rozpowszechnianie wizerunku - praca zbiorowa
    więcej
  • > Kilka uwag na temat ...”niemożności„ czyli odwieczne pytanie: co zrobić ..”żeby nam się chciało chcieć”
   więcej
 • > Biuletyny Informacyjne
  więcej
  • > Biuletyn Informacyjny nr 2 - 3 (56-57). Grudzień 2015
   więcej

Serdecznie witamy!

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych  to dorobek  25 lat  zbiorowej działalności. Pracy liderów oraz pracy absolutnie nie bezimiennych i nie anonimowych członków podstawowych organizacji. Dlatego nie wolno  nam  go zmarnować. Jesteśmy to winni wszystkim policyjnym emerytom. Wszystkim, którzy dziś czekają na pomoc, na odrobinę ludzkiej życzliwości, na to, by „w życiu na spocznij” nie pozostało im tylko czekanie. To oni oczekują naszej pomocy. Chcę także pomagać tym, którzy nie potrafią poradzić z samotnością i nadążyć za uciekającym światem. 

Taka była moja motywacja ubiegania się o funkcję Prezesa ZG SEiRP. Wynik wyborów nie był jednogłośny. Szanuję to i z pokorą przyjmuję świadomość, że nie wszyscy zgadzają się z moim "programem". Dlatego zapraszam do współpracy wszystkich, również swoich oponentów. W swoich działaniach nadal będę łączyć, nie dzielić.

A jak jest wiele do zrobienia, słychać najgłośniej w podstawowych komórkach organizacji. Znam te głosy i oczekiwania. Wiem również, czego nie uczyniono tu, na naszej stowarzyszeniowej „górze”. Dlatego tę kadencję Zarząd Główny rozpocznie od siebie, od zmiany metodologii wytyczania oraz osiągania  bliższych i dalszych celów. Zmienione zostaną funkcje i zadania członków Prezydium ZG, którzy w większym niż dotąd stopniu winni przejawiać kreatywność. Przeprowadzona będzie racjonalizacja kosztów funkcjonowania Zarządu Głównego poprzez efektywne wydawanie środków finansowych. Zarząd Główny będzie planować wydatki szczegółowe i z nich się rozliczać. Nadwyżki budżetowe przekazywane będą na wsparcie finansowania działań realizowanych przez organizacje terenowe. Zweryfikowany zostanie podział środków z działalności  ubezpieczeniowej, w większym stopniu uwzględniający potrzeby organizacji terenowych. Struktury terenowe otrzymają w ten sposób wsparcie finansowe, konieczne do podniesienia sprawności działania. Z drugiej strony, organizacjom podstawowym zostanie ograniczona ilość zadań biurokratycznych i sprawozdawczych, stanowiących obecnie jedną z przyczyn obniżenia efektywności ich działania. 
Jestem zdecydowanym zwolennikiem kolegialnego wypracowywania decyzji. Aby osiągnąć sukces należy działać zespołowo. Dlatego nie zgadzam się z ukształtowaną praktyką, kiedy kilka osób „wiedziało najlepiej” i samodzielnie decydowało. Pozycja należna Zarządowi Głównemu zostanie przywrócona. 
W kwestii usprawnienia form działania zostanie rozszerzona współpraca z organami władzy i administracji państwowej, w sprawach odnoszących się do służb mundurowych oraz z organizacjami pozarządowymi, które w swoich programach odnoszą się do spraw emerytów i rencistów, w tym szczególnie z organizacjami zrzeszonymi w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Stawiam również zadanie przywrócenia rangi Stowarzyszenia do tej,  jaką mieliśmy w przeszłości, gdy w każdym ważnym dla nas wydarzeniu brali udział ministrowie spraw wewnętrznych i komendanci główni policji. Dlatego wszelkie nasze działania merytoryczne oraz organizacyjne, jak kwestie socjalne, siedziby, logistyka, powinny być oparte na współdziałaniu z Policją. Jest to nasze naturalne „środowisko” i jak w rodzinie powinniśmy ze sobą prowadzić partnerski dialog oraz wzajemnie się wspierać, a nie obrażać się na siebie. 

Oczywiście, istnieje pewna niewiadoma. Bo czyż nie ma wśród nas takich, którzy wolą szukać wrogów wśród żywych, czcić poległych, a  współczesnych lub niedawnych nawet przyjaciół, ignorować ?  A czy my, obywatele tej oto właśnie Polski, potrafimy się jednoczyć tylko przy katafalkach i na cmentarzach ? 

Nie, nie wierzę, że już przyjaźnie umarły, a lojalność między nami nic nie znaczy !

Zdzisław Czarnecki

Warszawa, październik 2014 r.

1 % PODATKU DLA SEIRP

1 % PODATKU DLA SEIRP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało zaktualizowany na dzień 31.12.2015 r. wykaz organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymania w 2016 roku 1% odpisu od podatku od osób fizycznych za rok 2015.
Wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2015 r. dostępny jest na stronach:
www.mpips.gov.pl/bip
www.ngo.pl
 
Od stycznia 2016 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2015 r. stosownego wniosku zawierającego informacje:
1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako organizacji pożytku publicznego:
         98 2030 0045 1110 0000 0412 7340 
 
Archiwalne numery biuletynu
Projekt i wykonanie: InforpolNET