Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych
Adres: ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, Tel.: 0 22 601 29 13
Strefa chroniona
Biuletyn
Dodaj Usuń
Jesteś tutaj Serdecznie witamy!    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Zajmujemy się
 • > Regulacje prawne
  więcej
 • > Zmniejszone świadczenia emerytalne
  więcej
  • > Ogólna wskazówka dotycząca postępowań odwoławczych
   więcej
  • > Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego
   więcej
  • > Obniżenie świadczeń emerytalnych za okres korzystania z urlopu wychowawczego. Wzory wniosków
   więcej
  • > Odsetki od Dyrektora ZER MSW
   więcej
  • > INTERPELACJA POSELSKA W SPRAWIE WPŁYWU KOPII DOKUMENTU "INSTRUKCJA PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIIKACYJNEJ” z dnia 25.06.1990 r.
   więcej
  • > POSTĘPOWANIE PO ZŁOŻENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI WALORYZACYJNEJ. INFORMACJA DOT. OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY RODZINNE
   więcej
  • > SKARGA KASACYJNA
   więcej
  • > Skarga kasacyjna - wyjaśnienie
   więcej
  • > SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM
   więcej
 • > Konfrontacje i Polemiki
  więcej
  • > Wizerunek Stowarzyszenia
   więcej
   • > O wizerunku SEiRP - Henryk Borowiński
    więcej
   • > Określenie „wizerunek” - Jan Papis
    więcej
   • > Ochrona i rozpowszechnianie wizerunku - praca zbiorowa
    więcej
  • > Kilka uwag na temat ...”niemożności„ czyli odwieczne pytanie: co zrobić ..”żeby nam się chciało chcieć”
   więcej
 • > Biuletyny Informacyjne
  więcej
  • > WRZEŚNIOWY BIULETYN INFORMACYJNY NR 3 (53) 2014
   więcej

Serdecznie witamy!

Warszawa, kwiecień 2012 r.

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

Stowarzyszenie to:
- znacząca, aktywna i   kreatywna część polskiego społeczeństwa obywatelskiego;
- zrzeszenie ludzi o wielorakich poglądach, uznających za najwyższe dobro Ojczyznę, Naród i Państwo;
- sygnatariusz porozumień integracyjnych z pokrewnymi stowarzyszeniami emerytów służb mundurowych na szczeblu międzynarodowym i krajowym;
- wyraz ponad dwudziestoletniej historii społecznego ruchu weteranów policji w Polsce, powód do dumy i satysfakcji;
- płaszczyzna kontaktu z dawnymi przyjaciółmi i współpracownikami służby, podtrzymywania więzi i wzajemnego wsparcia, okazja na znalezienie w razie potrzeby pomocnej dłoni wolontariuszy;
- szansa na pożyteczną, prospołeczną aktywność, zwłaszcza w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Szanowni Państwo:

Jestem głęboko przekonany, że udostępniona właśnie Państwu witryna internetowa Zarządu Głównego SEiRP, pozwoli na szeroką prezentację zarysowanych tematów. Chcemy przedstawiać różnorodność poglądów, w kategoriach przyjaźni, szacunku i pomocy.
Otrzymujecie Państwo w prezencie nowoczesne, sprawne i wygodne narzędzie szybkiego kontaktu, bez potrzeby wychodzenia z domu.
Zachęcam do częstego odwiedzania naszego portalu, gdyż to dla Państwa go stworzyliśmy. Przedstawiamy nie tylko działalność Zarządu Głównego, ale przede wszystkim dokonania kół terenowych. Niech będzie ona także forum dyskusji nad nurtującymi problemami. Dzięki naszemu zaangażowaniu będziemy skuteczniejsi w działaniu. Żywy odbiór publikowanych materiałów i ich praktyczne wykorzystanie, będą największą satysfakcją dla inicjatorów, twórców i administratorów. Niech każdy dzień zacznie się od odwiedzin naszej witryny.
Dziękuję pięknie wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy przyczynili się do powstania strony. Jednocześnie proszę o ciekawą prezentację materiałów, różnorodnych w formie i treści, które wpływać będą na wizerunek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz korzystny jego odbiór społeczny.

Henryk Borowiński
Prezes Zarządu Głównego SEiRP

 

 

 

Archiwalne numery biuletynu
Projekt i wykonanie: InforpolNET