• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Zarząd Główny SEiRP zrealizował uchwałę nr 34 z 26 czerwca 2018 roku w sprawie zawiadomienia Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dyrektora ZER MSWiA.

Treść uchwały Zarządu Głównego, zawiadomienie Prokuratury wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości, analiza możliwości prawnych realizacji uchwały w podobnej sprawie - w rozwinięciu zaznaczonych  wyżej dokumentów.

 

Prezes ZG SEiRP uzupełnił zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dyrektora ZER MSWiA

W związku z napływającymi szerokim strumieniem do Zarządu Głównego, Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych licznymi informacjami, formułowanymi przez kolejnych pokrzywdzonych wyjątkowo przewlekłym postępowaniem ZER MSWiA, które ogranicza się jedynie do bezkrytycznej aprobaty informacji Instytutu Pamięci Narodowej, bez jakiejkolwiek próby refleksji, przy zaniechaniu koniecznych, wymaganych prawem elementarnych czynności wyjaśniających do przeprowadzenia których organ emerytalny jest zobligowany, Prezes ZG SEiRP w dniu 19 października 2018 roku złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie uzupełnienie do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa złożonego 11 września 2018 roku. 

Przyjęty przez ZER MSWiA tryb postępowania dotyczy praktycznie całej kilkudziesięciotysięcznej populacji naszych koleżanek i kolegów objętych ustawą słusznie nazywaną represyjną, ze względu na jej kapturowy, inkwizycyjny charakter. W załączniku prezentujemy pismo Zg-127/1/2018 roku z 18 października 2018 roku złożone w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Do tego załącznik z prezentatą Prokuratury 

- Zażalenie do Prokuratora Regionalnego na brak informacji z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. (pismo ZG-127/1/2018 z 16.11.2018)

- Odpowiedź Prokuratury Regionalnej z dnia 21.11.2018 (tekst pisma)

- Postanowienie z 30.11.2018 Prokuratora Prokuratury Rejonowej o odmowie wszczęcia śledztwa. (pełny tekst dokumentu)

- Zażalenie z 11.12.2018 do Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej o odmowie wszczęcia śledztwa (tekst pisma)

Postępowanie z zawiadomienia Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dyrektora ZER MSWiA złożone przez ZG SEiRP w dniu 11 września 2018 roku zostało podjęte. Przedstawiamy kolejne dokumenty:

- Postanowienia Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota o odmowie wszczęcia śledztwa (teksty pism)

- Zażalenia ZG SEiRP do Sądu Rejonowego właściwego dla m.st.Warszawy (teksty pism)

​- Postanowienia Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 8 marca 2019 o uwzględnieniu zażalenia ZG SEiRP (teksty pism)

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty