• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

V. ZANIECHANIE USTAWODAWCZE


Zaniechanie ustawodawcze - i co dalej ?

„Rzeczą organu policyjnego jest zatem dokonanie wyliczenia i wypłaty części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop…”

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty