• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

wzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu po 5.11.2018

Wzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby po 5 listopada 2018. (plik Word)

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty