• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej, przyjęty 25.06.2019

Wzór wniosku o  przyznanie  pomocy finansowej  ze środków  pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, zmieniony i przyjęty 25.06.2019 - poniżej:

(tekst wzoru wniosku w formacie: PDF - statyczny, Word - interaktywny)

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty