• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

wzór skargi do WSA na decyzję

WZÓR  SKARGI

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w sprawie wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Przed sporządzeniem Skargi proszę zapoznać się z „mapą drogową dla ekwiwalentu” oraz dostosować   treść wzoru do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w zakresie argumentacji zawartej w decyzji odmownej. 

(tekst wzoru,plik Word - do pobrania) Uwaga, stan prawny na dzień 1.10.2020 

 

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty