• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

wytyczne BKiSZ z 9.09.2020r. w sprawie obliczania ekwiwalentu

Wytyczne BKiSZ z 9.09.2020r. w sprawie obliczania ekwiwalentu (plik PDF)

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

Ogłoszenia i Komunikaty