• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Wyrok NSA I OSK 2749 oddalający skargę kasacyjną od wyroku WSA w Opolu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 kwietnia 2020 roku, sygn. akt I OSK 2749/19, oddalił skargę kasacyjną Komendanta Policji od wyroku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 18 lipca 2019 roku, sygn. akt II SAB/Op 22/19 (treść wyroku)

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty