• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy po 5.11.2018. Omówienie

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy dla funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby po 5.11.2018. Omówienie. (plik Word)

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty