• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Adresy i telefony do sądów okręgowych i do sądów apelacyjnych oraz do Sądu Najwyższego

Adresy i telefony do sądów okręgowych i do sądów apelacyjnych oraz do Sądu Najwyższego

Kontakt z Sądem Okręgowym w Warszawie, ul. Płocka 9, 01-231 Warszawa. Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez XIII Wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów, tel: (22) 440 50 00. Po wybraniu numeru telefonu i po komunikacie głosowym należy wcisnąć #, a po kolejnym komunikacie należy wcisnąć cyfrę 2.   E-mail: boi.plocka@warszawa.so.gov.plWskazówki dojazdu: Autobus: 103, 109190ZM2Kolej: R8S3, Metro: M2Tramwaj: 101324

Kontakt z Sądem Apelacyjnym w Warszawiepl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa. Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez III Wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów, tel. (22) 530 88 85E-mail: boi@waw.sa.gov.pl. Wskazówki dojazdu: W bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Apelacyjnego znajdują się przystanki autobusowe o symbolach PL. KRASIŃSKICH 01 i PL. KRASIŃSKICH 02, na których zatrzymują się następujące linie: 116, 178, 180, 222, 316, 503 oraz przystanki tramwajowe o symbolach ANIELEWICZA 05 i ANIELEWICZA 06, na których zatrzymują się następujące linie: 4, 15, 16, 17, 76.

Adresy i telefony do pozostałych sądów okręgowych i apelacyjnych ukażą się po skopiowaniu do wyszukiwarki poniższego linku: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

W odpowiednim sądzie (telefonicznie lub osobiście) możemy się dowiedzieć m.in.:

  • - czy odwołanie od decyzji obniżającej emeryturę/rentę zostało złożone i kiedy wpłynęło do sądu,
  • - czy nasza sprawa została przekazana do innego sądu,
  • - jaka jest sygnatura akt naszej sprawy,
  • - czy postepowanie zostało zawieszone i kiedy,
  • - czy postepowanie obecnie jest zawieszone,
  • - czy do naszej sprawy został przydzielony referent (sędzia).
  • - czy w sprawie została wniesiona apelacja.

Kontakt z Sądem Najwyższym, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa. Wskazówki dojazdu – patrz Sąd Apelacyjny w Warszawie. Punkt Obsługi Interesantów tel. +48 22 530 83 34, E-mail: sn@sn.pl

Punkt Obsługi Interesantów, w szczególności udziela informacji o statusie sprawy sądowej toczącej się przed Sądem Najwyższym na podstawie systemu informatycznego (bez wglądu do akt), w tym w szczególności o sygnaturze sprawy, terminie i miejscu rozprawy (posiedzenia), dacie wydania orzeczenia, zakończeniu sprawy i zwrocie akt;

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydział I

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej z okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku i Poznaniu, tel. (22) 530-84-54.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydział III

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej z okręgów sądów apelacyjnych w Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu, tel. (22) 530-84-32.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty