• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Udział SEiRP w postępowaniach przed sądami

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych złożyło wnioski o dopuszczenie do postępowań administracyjnych przed NSA i WSA w Warszawie, a także pisma dot. wstąpienia do postępowania o wysokość emerytury.

  1. Wniosek do NSA o dopuszczenie SEiRP do udziału w postępowaniu administracyjnym sygn. akt NSA II OSK 794-19 - 22 lipca 2020r.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty