• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2.06.2022

Słuchacz albo student Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych w okresie od 1 października 1989 r. do 31 lipca 1990 r., nie jest, z tego powodu, osobą, która pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2022r.

https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1563-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne

W dniu 2 czerwca 2022 roku Sąd Najwyższy, rozpoznając pytanie prawne wniesione przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie I KZP 9/21, w której Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych jako organizację społeczną reprezentował pro bono Pan Łukasz Rapacki, podjął uchwałę Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego, w której uznał, że studenci albo słuchacze Wydziału Porządku Publicznego Akademii Spraw Wewnętrznych, którzy odbywali tam studia w okresie 1989-1990, nie pełnili służby w organach bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu ustawy lustracyjnej.

Brzmienie uchwały w znaczeniu prawnym jest niemal w całości zbieżne ze stanowiskiem SEiRP zaprezentowanym w toku postępowania, w którym wnosiliśmy o podjęcie uchwały zawierającej takie właśnie stwierdzenie, pomimo nieco odmiennego przedstawienia zagadnienia prawnego we wniosku RPO. Przedmiotowa uchwała ma kluczowe znaczenie dla wielu funkcjonariuszy i emerytów policyjnych, w stosunku do których IPN w ostatnim czasie kierował wnioski o wszczęcie postępowań lustracyjnych.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Mecenasowi Łukaszowi Rapackiemu

/Łukasz Rapacki adwokat, Kancelaria Adwokacka al. Przyjaciół 3A lok. 3, 00-565 Warszawa, e-mail: lukasz.rapacki@adwokatura.pl, tel. kom. (mobile): +48 695 625468, tel. +48 22 257 27 22, fax: +48 22 257 27 41

Serdeczne podziękowania przekazujemy również na ręce Pana prof. dr hab. Marcina Wiącka za podjęcie tej bardzo ważnej dla wielu naszych Koleżanek i Kolegów kwestii.

Więcej informacji na stronach internetowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich - https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/pytanie-prawne-rpo-jak-rozumiec-ustawe-lustracyjna

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty