• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - 2019

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 16.10.2019 zatwierdzony został Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

Statut, tekst jednolity uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 20.09.2019 r.


Leszek Orkisz. Nowy Statut Stowarzyszenia. Poradnik

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty