• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

VI. Stan po wejściu w życie ustawy z 14.08.2020 o szczególnych rozwiązaniach dot. wsparcia służb mundurowych

VI. Ekwiwalent – stan po wejściu w życie ustawy z dnia 14.08.2020r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych

 • tekst najnowszej informacji 28.10.2020r.                                                    
 • wyrok WSA w Krakowie z 30.09.2020 roku, III SA/Kr 614/20                                
 • wzór odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania ekwiwalentu (obow. od 1.10.2020)
 • wzór skargi do WSA na decyzję w/s wyrównania wyrównania ekwiwalentu (obow. od 1.10.2020) 
 • wytyczne BKiSZ z 9.09.2020r. w sprawie obliczania ekwiwalentu
 • wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy dla funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby po 5.11.2018. Omówienie
 • wzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu po 5.11.2018.
 • bezprawie ustawodawcy nie ma znaczenia dla dochodzenia prawa do wyrównania ekwiwalentu

tekst najnowszej informacji z 28.10.2020 roku

 • tekst najnowszej informacji 28.10.2020 roku 
 • wyciąg z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych

wyrok WSA w Krakowie z 30.09.2020 roku

 • wyrok WSA w Krakowie z 30.09.2020 roku, III SA/Kr 614/20  

wzór odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania ekwiwalentu

 • wzór odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania ekwiwalentu

wzór skargi do WSA na decyzję

 • wzór skargi do WSA na decyzję w sprawie wyrównania ekwiwalentu


wytyczne BKiSZ z 9.09.2020r. w sprawie obliczania ekwiwalentu

 • wytyczne BKiSZ z 9.09.2020r. w sprawie obliczania ekwiwalentu

wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy po 5.11.2018. Omówienie

 • wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy dla funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby po 5.11.2018. Omówienie

wzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu po 5.11.2018

 • wzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby po 5.11.2018

bezprawie ustawodawcy nie ma znaczenia dla dochodzenia prawa do wyrównania ekwiwalentu

 • bezprawie ustawodawcy nie ma znaczenia dla dochodzenia prawa do wyrównania ekwiwalentu

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty