• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

VI. Stan po wejściu w życie ustawy z 14.08.2020 o szczególnych rozwiązaniach dot. wsparcia służb mundurowych

VI. Ekwiwalent – stan po wejściu w życie ustawy z dnia 14.08.2020r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych

 • tekst najnowszej informacji 28.10.2020r.                                                    
 • wyrok WSA w Krakowie z 30.09.2020 roku, III SA/Kr 614/20                                
 • wzór odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania ekwiwalentu (obow. od 1.10.2020)
 • wzór skargi do WSA na decyzję w/s wyrównania wyrównania ekwiwalentu (obow. od 1.10.2020) 
 • wytyczne BKiSZ z 9.09.2020r. w sprawie obliczania ekwiwalentu
 • wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy dla funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby po 5.11.2018. Omówienie
 • wzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu po 5.11.2018.
 • bezprawie ustawodawcy nie ma znaczenia dla dochodzenia prawa do wyrównania ekwiwalentu
 • ekwiwalent – walka o prawo i sprawiedliwość
 • WSA w Białymstoku występuje do TK z pytaniem prawnym ws. wyrównania ekwiwalentu
 • wzór zażalenia na zawieszenie postępowania sądowego
 • przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 19.01.2021.
 • NSA oddala kasacje organów Policji
 • organy policji dokonają wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu
 • Minister Wąsik odpowiada na Interpelację w/s ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • pytanie prawne WSA w Białymstoku - już w Trybunale Konstytucyjnym
 • kolejny Komendant Policji ukarany
 • wystąpienie do Prezesa NSA z 19.03.2021 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop byłych funkcjonariuszy policji
 • w oczekiwaniu na wypłatę wyrównania
 • korzystne wyroki WSA. Oczekujemy na wyroki NSA oddalające kasacje komendantów
 • nowe fakty - wyboista droga do wypłaty ekwiwalentu
 • korzystne wyroki WSA, postanowienie NSA z 11 maja 2021, wystąpienie do Prezesa NSA z 25 sierpnia 2021
 • przedawnienie roszczeń o wypłatę wyrównania ekwiwalentu

tekst najnowszej informacji z 28.10.2020 roku

 • tekst najnowszej informacji 28.10.2020 roku 
 • wyciąg z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych

wyrok WSA w Krakowie z 30.09.2020 roku

 • wyrok WSA w Krakowie z 30.09.2020 roku, III SA/Kr 614/20  

wzór odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania ekwiwalentu

 • wzór odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania ekwiwalentu

wzór skargi do WSA na decyzję

 • wzór skargi do WSA na decyzję w sprawie wyrównania ekwiwalentu


wytyczne BKiSZ z 9.09.2020r. w sprawie obliczania ekwiwalentu

 • wytyczne BKiSZ z 9.09.2020r. w sprawie obliczania ekwiwalentu

wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy po 5.11.2018. Omówienie

 • wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy dla funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby po 5.11.2018. Omówienie

wzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu po 5.11.2018

 • wzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby po 5.11.2018

bezprawie ustawodawcy nie ma znaczenia dla dochodzenia prawa do wyrównania ekwiwalentu

 • bezprawie ustawodawcy nie ma znaczenia dla dochodzenia prawa do wyrównania ekwiwalentu

Ekwiwalent – walka o prawo i sprawiedliwość

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z 15.01.2021 


WSA w Białymstoku występuje do TK z pytaniem prawnym ws. wyrównania ekwiwalentu


wzór zażalenia na zawieszenie postępowania sądowego

wzór zażalenia na zawieszenie postępowania sądowego


przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 19.01.2021 roku

treść wyroku WSA w Bydgoszczy z 19 stycznia 2021 roku


Naczelny Sąd Administracyjny oddala kasacje organów Policji

Naczelny Sąd Administracyjny oddala kasacje organów Policji


organy policji dokonają wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu

organy policji dokonają wyliczenia i wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop


MSWiA odpowiada na interpelacje w/s ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Minister Wąsik odpowiada na Interpelację w/s nieprawidłowości przeliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla funkcjonariuszy Policji zwolnionych w latach 2001-2018


Pytanie prawne WSA w Białymstoku - w TK

Pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku ws. wyrównania ekwiwalentu już  w Trybunale Konstytucyjnym


Kolejny Komendant Policji ukarany

Komendant nie wykonał wyroku  WSA w Poznaniu z 7 sierpnia 2020r., sygn. akt II SAB/Po


Wystąpienie do Prezesa NSA w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez organy Policji ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy byłych funkcjonariuszy policji

 


W oczekiwaniu na wyrownanie


Korzystne wyroki WSA. Oczekujemy na wyroki NSA oddalające kasacje komendantów


Nowe fakty. Wyboista droga do wypłaty ekwiwalentu


Korzystne wyroki WSA, postanowienie NSA z 11 maja 2021, wystąpienie do Prezesa NSA z 25 sierpnia 2021


Roszczenie o wypłatę wyrównania ekwiwalentu przedawni się 7 listopada 2021 roku

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty