• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Sprawozdanie merytoryczne SEiRP z działalności Organizacji Pożytku Publicznego za 2017 r

Sprawozdanie merytoryczne SEiRP z działalności Organizacji Pożytku Publicznego za 2017 r

tekst Sprawozdania (plik PDF)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty