• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium - służby na rzecz totalitarnego państwa. 16.09.2020

Sąd Najwyższy. Rozprawa dot. kryterium - służby na rzecz państwa totalitarnego. Nowy termin rozprawy – 16 09 2020 r., godz. 10.00

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=1431-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=III%20UZP%2011%2F19&fbclid=IwAR2PYaDtbAYo4TDdswqCLaPKOQArGyS-351VFWkczUNntMCeOkCqA4BXX64

 

WOKANDA spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydział III na dzień 16 września 2020 r.  http://www.sn.pl/sprawy/SesjaPdfLib/wokanda_ESZN-BRDE3C.pdf

Przewodniczący – Prezes SN Józef Iwulski. Sędziowie: SSN Bohdan Bieniek, SSN Jolanta Frańczak, SSN Halina Kiryło, SSN Maciej Pacuda, SSN Piotr Prusinowski, SSN Krzysztof Staryk

Józef Franciszek Iwulski (ur. 14 marca 1952 we Wrocławiu) – polski prawnik, sędzia Sądu Najwyższego, od 2016 prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

SSN Bohdan Sławomir  Bieniek ur. 22-01-1969 Sędzia Sądu Najwyższego od 17-08-2016,

SSN Jolanta Frańczak  ur. 05-08-1963 w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego od 2015 roku, Była w składzie, który 19 września 2018 r. zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE zmierzające do ustalenia, czy mianowanie i opiniowanie sędziów przez nową Krajową Radę Sądownictwa „daje rękojmię niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej” sądów i niezawisłości sędziów,

Halina Kiryło, SSN  ur. 01-09-1957 – była w składzie Sądu Najwyższego, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE w sprawie obniżenia wieku stanu spoczynku sędziów SN,

SSN Maciej Pacuda   ur 23-08-1957 Częstochowa Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 12 stycznia 2011 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych był w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN  sędziowie SN Dawid Miasik, Maciej Pacuda i Krzysztof Staryk zdecydowali właśnie o odmowie udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne dotyczące prezes TK Julii Przyłębskiej. Na krótkim briefingu rzecznik Sądu Najwyższego SSN Michał Laskowski wyjaśniał później, iż uznano, że "prezes TK Andrzej Rzepliński, który zainicjował postępowanie przed sądem, nie mógł tego zrobić",

SSN Piotr Prusinowski / ur. 03-08-1970 / od lutego 2016 sędzia Izby Pracy Sądu Najwyższego był w składzie, który uznał za niedopuszczalne cofniecie przez ZUS skargi kasacyjnej, która stała się powodem pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE o zgodność z prawem Unii wcześniejszego posłania na emeryturę sędziów SN,

SSN Krzysztof Staryk Sędzia SN Krzysztof Staryk, broniąc nowych sędziów z rekomendacji KRS, odwołuje się do Galileusza, koronawirusa, św. Augustyna i św. Tomasza. Neguje rolę człowieka w ocieplaniu klimatu i obraża Gretę Thunberg. Staryk był wymieniany jako kandydat na nowego I Prezesa SN.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Jak informowaliśmy w dniu 19 lutego 2020 r. godz. 12.00 przed Sądem Najwyższym /Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydział III/ odbyła się rozprawa sygn. akt III UZP 11/19 w sprawie Aleksy T. p - ko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno -Rentowego MSWiA w W. o wysokość świadczenia, a w szczególności ws. pytań SA w Białymstoku dot. kryterium służby na rzecz państwa totalitarnego. Sąd Najwyższy na rozprawie w składzie: Przewodniczący – SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie: SSN Zbigniew Korzeniowski, SSN Krzysztof Rączka, postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozpoznania poszerzonemu składowi Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zdanie odrębne zgłosił Sędzia SN Krzysztof Rączka. Link do Komunikatu Sądu Najwyższego:

https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=351-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach, https://www.sn.pl/sprawy/SesjaPdfLib/wokanda_ESZN-BKCD7N.pdf WOKANDA spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydział III na dzień 19 lutego 2020 r.. Przewodniczący –SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie: SSN Zbigniew Korzeniowski, SSN Krzysztof Rączka

3.III UZP 11/19 Aleksy T. p-ko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno -Rentowego MSWiA w W. o wysokość świadczenia SSN Zbigniew Myszka 12:00 rozprawa, Sąd Najwyższy – Rozprawa 19 lutego 2020 roku, sala G godz. 12.00. https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?Izba=Pracy

III UZP 11/19  Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Skład 3 sędziów. Data wpływu: 19 grudnia 2019 r.

1) Czy kryterium "pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa" określone w art. 13 b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 288 z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270) zostaje spełnione w przypadku formalnej przynależności do służb w wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i formacji w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., potwierdzonej stosowną informacją Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wydaną w trybie art. 13 a ust. 1 ustawy, czy też kryterium to powinno być oceniane na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka służących reżimowi komunistycznemu?

2) w przypadku uznania, że kryterium formalnej przynależności do służb w wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i formacji od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. jest wystarczające do przyjęcia spełnienia przesłanki z art. 13 b. ust. 1 ustawy, to czy skutkuje ponownym obniżeniem świadczenia emerytalnego wobec funkcjonariusza organów bezpieczeństwa publicznego państwa, któremu w 2009 roku obniżono świadczenie emerytalne na podstawie art. 15 b w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.)?

Uwaga! Serdecznie prosimy wszystkich zainteresowanych o liczny udział w rozprawie

Informacje o dojeździe. Adres: Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, mapa dojazdu: https://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Adres_i_mapa_dojazdu.aspx


16.09.2020. Uchwała Sądu Najwyższego ws kryterium - służby na rzecz totalitarnego państwa

16.09.2020. Uchwała Sądu Najwyższego ws kryterium "służby na rzecz totalitarnego państwa"

  • tekst uchwały
  • komunikat SN
  • zapis stenograficzny ustnego uzasadnienia uchwały
  • Uchwała III UZP 1/20  wraz z uzasadnieniem - pełny tekst
  • Uwagi SN z 9.12.2016 do projektu ustawy represyjnej

Pytania prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do Sądu Najwyższego


Rzeczpospolita. Sędzia pyta kiedy Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie ws. dezubekizacji

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty