• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Rocznica 16.12.2016

Koleżanki i Koledzy !!!

16 grudnia środowisku mundurowych kojarzy się jako "Dzień represjonowanych". Dlatego też, jak co roku organizujemy "imprezy" przypominające władzy ustawodawczej i wykonawczej niegodziwość jaką wyrządzono byłym funkcjonariuszom i żołnierzom. W dniu 16.12.2019r. zaplanowano następujące "wydarzenia":

  • - godz. 9,00-10,00 - pikieta przed siedzibą Sądu Okręgowego w Warszawie na ulicy Płockiej,
  • - godz. 12,00-15,00 - Konferencja w Sejmie RP nt. "Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy - ocena skutków. Możliwość zmiany". Zabezpieczono salę na około 100 uczestników,
  • - godz. 14,30-16,30 - Zgromadzenie publiczne przed Sejmem RP, podczas którego przewidywana jest projekcja filmu "Listy Śmierci". Wnioski i postanowienia Konferencji nt. "Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy - ocena skutków. Możliwość zmiany". Wystąpienia przedstawicieli opozycji parlamentarnej, organizacji pozarządowych, środowiska mundurowego,
  • - godz. 17,00-18,00 - Msza św. w Katedrze Polowej WP (Warszawa, ul. Długa 13) w intencji ofiar "ustawy represyjnej".

Zdzisław Czarnecki, Przewodniczący FSSM RP

Poniżej informacja FSSM o zaplanowanych na 16 grudnia 2019 roku protestach, konferencjach i spotkaniach poświęconych 3 rocznicy „uchwalenia” ustawy represyjnej, która przyczyniła się do gwałtownej śmierci ponad 60 ofiar i przyśpieszyła śmierć tysiąca ludzi, którzy nie mogli zrozumieć i zaakceptować odpowiedzialności zbiorowej i wymierzonej im kary. Ludzi starych i schorowanych, którzy mimo upływu trzech lat nie doczekali się prawa do sądu. (treść informacji)

Poniżej link do relacji z przebiegu wydarzeń "Dnia Represjonowanych": https://fssm.pl/warszawa-16-grudnia-2019-r_

 

APEL

Kolejne pikiety przed Sądem Okręgowym na Płockiej. Jak informują koleżanki i koledzy ze Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa - przed Sądem Okręgowym przy ul. Płockiej 9 w godz. 7.50–9.00 odbędą się kolejne pikiety w sprawie przywrócenia świadczeń emerytalnych i rentowych. Pikiety będą się odbywać cyklicznie (do odwołania):

  • - każdego 16-tego dnia miesiąca (z wyjątkiem sobót i niedziel),
  • - w pozostałych tygodniach - w każdy czwartek

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty