• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Roczne sprawozdanie merytoryczne SEiRP jako OPP za rok 2021

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych jako Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2021

(Pobierz dokument: Roczne sprawozdanie OPP)

 

2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne SEiRP za 2021 rok, jako organizacji pożytku publicznego

Zarząd Główny SEiRP na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 r., na podstawie § 17 ust. 6 pkt. 16 Statutu Stowarzyszenia, zatwierdził sprawozdanie finansowe i merytoryczne SEiRP za 2021 rok, jako organizacji pożytku publicznego. (Pobierz dokument: Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP)

 

3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP

(Pobierz dokument: Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP)

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty