• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Renta wdowia. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej . Apel Prezesa ZG SEiRP

Panie i Panowie Prezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkich i Okręgowych SEiRP! Panie i Panowie Prezesi Zarządów Kół SEiRP! Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących naszego udziału w Ogólnopolskim Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej, powołanego w sprawie  przygotowania obywatelskiego projektu ustawy „Renta wdowia”, uprzejmie informuję, że w dniu 19 stycznia 2023 roku Marszałek Sejmu wydała Postanowienie nr 2 „o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej”. Skan postanowienia w załączniku nr 1. Powyższe postanowienie pozwala rozpocząć akcję zbierania popisów poparcia dla projektu ustawy.

Przystąpiliśmy do Komitetu w przekonaniu, że sytuację związaną ze znaczącym obniżeniem uzyskiwanych dochodów wdowców czy wdów pozostających w trudnych warunkach po śmierci jednego ze współmałżonków mógłby poprawić dodatek określany jako renta wdowia. Mając na uwadze znaczenie ustawy dla poprawy bytu osób objętych przepisami projektu, serdecznie proszę wszystkich naszych Członków i Sympatyków, a także wszystkie osoby które nas wspierają o przyłączenie się do tej akcji, a także zaproszenie do jej poparcia swojej rodziny, krewnych, sąsiadów i znajomych.

W uzgodnieniu z organizatorami przyjęliśmy założenie, że powinniśmy zebrać podpisy – do 15 marca 2023 r.

Projekt ustawy zostanie zaprezentowany na posiedzeniu Sejmu, pod warunkiem, że Ogólnopolski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej za trzy miesiące od daty wydania postanowienia Marszałek Sejmu złoży w Kancelarii Sejmu minimum 100 tysięcy podpisów.

W załączeniu wszystkie istotne dokumenty opisujące projekt, a także wzór formularza do zbierania podpisów. Wszystkie dokumenty można pobrać z naszej strony internetowej: www.seirp.pl 

Z serdecznymi pozdrowieniami!

Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Lista poparcia projektu ustawy "Renta wdowia". (pobierz dokument). Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). (pobierz dokument).
  2. Renta_Wdowia_ulotka_OKIU. (pobierz dokument).
  3. Renta_Wdowia_Projekt_ustawy. (pobierz dokument).
  4. Dodatek wdowi możliwe koncepcje i skutki. Raport Instytutu Emerytalnego:  https://www.instytutemerytalny.pl/wp-content/uploads/2022/12/Instytut-Emerytalny-raport-Dodatek-wdowi-07122022.pdf. (pobierz dokument) 
  5. Dodatek wdowi albo renta wdowia – dwa sposoby na poprawę sytuacji emeryckich gospodarstw domowych - Grażyna J. Leśniak:  https://www.prawo.pl/kadry/co-lepsze-dodatek-wdowi-czy-renta-wdowia-raport-instytutu,518754.html  (pobierz dokument).

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty