• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

Rejestr Uchwał Zarządu Głównego od 2020 -

Treści poszczególnych uchwał - dostępne po zalogowaniu do strefy chronionej

UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO 2020

 1. Uchwała nr 1-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s sprawozdania finansowego za 2019r.
 2. Uchwała nr 2-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s przeznaczenia zysku z 2019r na cele statutowe
 3. Uchwała nr 3-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego SEiRP za 2019 rok jako OPP
 4. Uchwała nr 4-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s budżetu SEiRP na 2020r
 5. Uchwała nr 5-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s dotacji na przedsięwzięcia w Kołach i Zarządach
 6. Uchwała nr 6-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zatw. decyzji z 29.06.2020r. dot. zmiany decyzji z 12.12.2019r. w sprawie obchodów XXX. lecia SEiRP
 7. Uchwała nr 7-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s udziału SEiRP w postępowaniu przed WSA w Warszawie w sprawie sygn. akt IV SA-Wa 669-20 ze skargi Z. Kąpy
 8. Uchwała nr 8-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s upoważnienia prezesa ZG do udzielania pełnomocnictw w zakresie reprezentowania SEiRP w post. sądowych
 9. Uchwała nr 9-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s nowych wzorów wniosków o nadanie wyróżnień, dyplomów i legitymacji
 10. Uchwała nr 10-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s rewitalizacji strony internetowej SEiRP
 11. Uchwała nr 11-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s nadania odzn. Za wybitne osiągn.dla SEiRP
 12. Uchwała nr 12-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s nadania odzn. Za zasługi dla SEiRP z dyplom.
 13. Uchwała nr 13-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s wyróżnienia Dyplomem Uznania
 14. Uchwała nr 14-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s nadania tytułu honorowego
 15. Uchwała nr 15-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s nadania tytułu honorowego
 16. Uchwała nr 16-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zakupu sprzętu techniki biurowej dla Biura ZG
 17. Uchwała nr 17-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s upoważnienia Prezesa ZG SEiRP do zwoływania posiedzeń ZG SEiRP w trybie elektronicznym
 18. Uchwała nr 18-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s ustalenia prawidłowości postępowania ZER MSWiA w sprawie waloryzacji emerytur i rent
 19. Uchwała nr 19-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zatw. elektr. decyzji nr 1,2,3 Prezydium ZG
 20. Uchwała nr 20-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zespołu ds. zag. zbiórki na rzecz J. Rutkowskiej
 21. Uchwała nr 21-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zobowiązania Prezydium ZG SEiRP do podjęcia negocjacji z ubezpieczycielami
 22. Uchwała nr 22-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zawieszenia członkostwa SEiRP w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 

UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO 2021

 1. Uchwała nr 1-VIII-ZG-2021 z 25.06.2021r. ws. przyjęcia spr. finans. za 2021
 2. Uchwała nr 2-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. przeznaczenia zysku SEiRP za 2021
 3. Uchwała nr 3-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. przyjęcia spr. fin. za 2020 jako OPP
 4. Uchwała nr 4-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. przyjęcia budżetu na rok 2021
 5. Uchwała nr 5-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. wyróżnień Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP
 6. Uchwała nr 6-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. wyróżnień Za zasługi dla SEiRP z dyplomem
 7. Uchwała nr 7-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. wyróżnień Dyplom uznania
 8. Uchwała nr 8-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. przyznania tytułów honorowych
 9. Uchwała nr 9-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. wpłat składek na rzecz ZG SEiRP
 10. Uchwała nr 10-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. nie odprowadzenia składek na rzecz ZG SEiRP przez ZOW w Kielcach
 11. Uchwała nr 11-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. zintensyfikowania działań na rzecz zwiększenia wpływów na OPP
 12. Uchwała nr 12-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. zakończenia zbiórki elektronicznej Dla Józefy
 13. Uchwała nr 13-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. rozbudowy szeregów członkowskich
 14. Uchwała nr 14-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. powołania zespołu dla koordynacji działań w zakresie możliwości pobierania dwóch emerytur
 15. Uchwała nr 15-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. wystąpienia SEiRP z FSSM
 16. Uchwała nr 16-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. zmiany uchwały dot wyboru delegatów na Kongres FSSM
 17. Uchwała nr 17-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. nie płacenia składki do FSSM za lata 2020 i 2021
 18. Uchwała nr 18-VIII-ZG-2021 z 25 06 2021r. ws. zmiany uchwały o delegowaniu do Zarządu FSSM

 

UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO 2022

 1. Uchwała nr 1-VIII-ZG-2022 z 24.01.2022 – ws. przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia
 2. Uchwała Nr 2-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 – ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021r.
 3. Uchwała nr 3-VII-ZG-2022 z 7.07.2022 - ws. przeznaczenia zysku SEiRP za 2021
 4. Uchwała nr 4-VII-ZG-2022 z 7.07.2022 - ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021r. jako OPP
 5. Uchwała Nr 5-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 – ws. przyjęcia budżetu na 2022
 6. Uchwała Nr 6-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 – ws. dotacji dla Kół i Zarządów
 7. Uchwała nr 7-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 - ws. przekazania środków - dla Józefy
 8. Uchwała Nr 8-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 – ws. pokrycia kosztów kasacji Pana J. Kordalskiego
 9. Uchwała Nr 9-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 – ws. przyznania wyróżnień - „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”
 10. Uchwała Nr 10-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 – ws. przyznania wyróżnień – „Za zasługi dla SEiRP z dyplomem”
 11. Uchwała Nr 11-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 - ws. przyznania wyróżnień – dyplomów uznania
 12. Uchwała Nr 12-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 – ws. przyznania wyróżnień – tytułu honorowego Koledze Tadeuszowi Klimczakowi
 13. Uchwała Nr 13-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 – ws. przyznania wyróżnień – tytułu honorowego Koledze Zbigniewowi Chochliukowi
 14. Uchwała Nr 14-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 - o przyznaniu wyróżnień – tytułu honorowego Koledze Zbigniewowi Nowakowskiemu
 15. Uchwała nr 15-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 - ws. przekazania środków - pomoc Ukrainie
 16. Uchwała nr 16-VIII-ZG-2022 z 7.07.2022 ws. składki członk. od 1.01.2023
 17. Uchwała nr 17-VIII-ZG-22 z 7.07.2022 – w/s rozpoczęcia kampanii spr.-wyborczej

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty