• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Realizacja uchwały ZG SEiRP nr 32 z 26.06.2018

W dniu w dniu 26 czerwca 2018 roku ZG SEiRP podjął uchwałę 32/VII/ZG/2018 zobowiązującą Prezesa Zarządu Głównego - kolegę Antoniego Dudę do:

− złożenia zawiadomienia do Prokuratury o popełnieniu przez firmę KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka z o.o. przestępstwa w trakcie obsługi umów ubezpieczenia grupowego na życie emerytów i rencistów policyjnych – członków SEiRP pod nazwą „SEiRP2016”;

− złożenia skargi do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z naruszeniem obowiązków brokera i działaniem na szkodę SEiRP;

− złożenia pozwu przeciwko KDB Brokerzy do Sądu w związku ze szkodami wyrządzonymi SEiRP jako ubezpieczającemu i ubezpieczonym członkom Stowarzyszenia, które powstały z tytułu wyjątkowo nierzetelnego wypełniania obowiązków brokera.

Realizując uchwałę ZG SEiRP złożył skargę do Komisji Nadzoru Finansowego oraz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez firmę KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka z o.o. Poniżej dokumenty opisujące zaistniałe zdarzenia: uchwałę ZG SEiRP, skargę do KNF, zawiadomienie o przestępstwie, odpowiedź KNF i informację o wszczęciu dochodzenia.

  1. Komunikat Prezesa ZG SEiRP z 23 kwietnia 2018 roku,
  2. Uchwała ZG SEiRP nr 32/VII/ZG/2018 z 26 czerwca 2018 roku,
  3. Skarga do KNF,
  4. Odpowiedź KNF,
  5. Informacja o wszczęciu dochodzenia,
  6. Postanowienie o umorzeniu postępowania Policja Prokuratura,
  7. Postanowienie SR Kraków Krowodrza - umorzenie postępowania.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty