• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Pytania prawne Sądu Okręgowego w Warszawie do Trybunału Konstytucyjnego


Nowa sprawa w TK – P 10/20 - rozprawa zaplanowana na 14 października 2020 roku godz. 11.00

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie


Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie jest w Trybunale Konstytucyjnym


Kolejne pytanie prawne SO w Warszawie do TK


Uzupełnienie do pytania prawnego SO w Warszawie z 27.05.2019 do TK

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty