• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że Prezes Zarządu Głównego SEiRP - Antoni Duda podjął decyzję o uruchomieniu zbiórki pieniężnej wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę – treść decyzji poniżej.

Zebrane środki zostaną przekazane wybranej organizacji pozarządowej na bezpośrednią pomoc dla ofiar wojny - na zakup żywności, leków, artykułów higienicznych i innych rzeczy niezbędnych dla osób skrzywdzonych działaniami wojennymi.

Założyliśmy, że gdyby każdy z nas przekazał na konto naszej zbiorki choćby pięć złotych, to zebralibyśmy znaczącą kwotę na wsparcie i realną pomoc ludziom którzy jej bardzo potrzebują.

Wszystkich zainteresowanych osobistym wsparciem finansowym pomocy dla Ukrainy prosimy o wpłaty na konto: Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa – z dopiskiem „pomoc dla Ukrainy” na konto w BGŻ BNP Paribas:

56 2030 0045 1110 0000 0412 8290


Informacja o postępach zbiórki


Informacja z 17 marca 2022 roku


Informacja z 28 marca 2022 roku


Imformacja z 14 lipca 2022 roku

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty