• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

organy policji dokonają wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu

Organy policji dokonają wyliczenia i wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Organy policji dokonają wyliczenia i wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop to najczęstsza formuła, którą sądy administracyjne umieszczają w uzasadnieniach wyroków uchylających zaskarżoną decyzje odmawiające wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy w związku ze zwolnieniem ze służby. Taka formuła znalazła się również w dwóch wyrokach Wojewódzkiego Sądu w Krakowie  16 lutego 2021 roku. Zachęcamy do zapoznania z sentencjami i uzasadnieniami tych wyroków, które w dużym skrócie prezentujemy poniżej. (Link do pełnego tekstu opracowania)

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty