• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Ogłoszenia i Komunikaty - Archiwum


Informacja Prezesa ZG SEiRP ws średniej emerytury i renty rodzinnej ZUS


pomoc prawna emerytom i rencistom policyjnym


Inicjatywa Ustawodawcza


APEL KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH FSSM RP


Projekt nowego Statutu SEiRP


Ponowny apel o zgłaszanie terminów rozpraw


informacja publiczna ws ilości odwołań od decyzji ZER MSWiA

- pismo Prezesa ZG SEiRP do Dyrektora ZER z 18.07.2018 

- odpowiedź ZER z 27 lipca 2018 roku


Podziękowania Prezesa ZG

Akcja zbierania podpisów zakończona sukcesem


Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV

Zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV. Aktualny komunikat Prezesa GUS


PILNE ! Komunikat Prezesa Zarządu Głównego

20.10.2017. Warszawa. Komunikat Prezesa Zarządu Głównego


Eurodeputowani wystąpili do Komisji Europejskiej

19.03.2019. Eurodeputowani z SLD  wystąpili do Komisji Europejskiej


8-9.04.2019. Płońsk. Posiedzenie ZG


25.06.2019. Posiedzenie Zarządu Głównego


Zażalenia na postanowienia SO o zawieszeniu postepowan 2019

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty