• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Odlicz 1 procent podatku dochodowego na rzecz SEiRP KRS 0000043188

Odlicz 1 procent podatku dochodowego na rzecz SEiRP (KRS 0000043188)

Uprzejmie informujemy, że w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok, zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm., zaktualizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 11 lutego 2020 roku, pod pozycją 1067 znajduje się następujący zapis: „1067.  00000431888  512442679   STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH  MAZOWIECKIE M.ST. WARSZAWA. Link: https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/Status organizacji pożytku publicznego uprawnia do otrzymania w 2020 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019r.

Dzięki Waszej hojności w 2019 roku na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego wpłynęło - 136 421 złotych z odpisu 1% podatku za rok 2018. To dzięki naszym darczyńcom w 2019 roku udzieliliśmy wsparcia finansowego 100 osobom na łączną kwotę 188 700 złotych i czterem Kołom SEiRP na łączną kwotę 5 500 złotych. Koszty funkcjonowania Komisji OPP /delegacje – przejazdy, diety, rozliczenia/ wyniosły 4 422 złote. Różnica pomiędzy wpływami i wydatkami została sfinansowana ze środków, które pozostały z ubiegłego roku. Mając na uwadze narastające potrzeby i wielkie znaczenie tej pomocy dla naszych członków, często pozostających w dramatycznej sytuacji materialnej, gorąco prosimy Koleżanki i Kolegów o omówienie tej sprawy na zebraniach Kół i Zarządów oraz o podjęcie wysiłku organizacyjnego zmierzającego do znaczącego zwiększenia liczby darczyńców. W szczególności polecamy korzystanie w sposób zorganizowany z druku PIT-OP, którego wzór i formularz zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Więcej przydatnych informacji, w szczególności dot. Usługi Twój e-PIT, na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/akcja-e-pit-2020/

Usługa Twój e-PIT – prosta i przyjazna, pozwala na elektroniczne zadeklarowanie 1% na rzecz OPP. W nawiązaniu do dotychczasowych informacji i apeli informujemy, że już od dzisiaj – 15.02.2020 roku, podatnik nie musi samodzielnie wypełniać formularza PIT. Zrobił to za każdego z nas Urząd Skarbowy. Nasz PIT jest dostępny w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Adres portalu: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Do zalogowania niezbędne są:

  1. PESEL podatnika,
  2. Przychód za rok 2018,
  3. Przychód za rok 2019

Po zalogowaniu do tego portalu należy sprawdzić poprawność danych i zaakceptować je i przed wysłaniem wpisać we właściwą kolumnę dane Organizacji Pożytku Publicznego – w naszym przypadku – STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH - KRS - 0000043188. To bardzo prosta procedura. Kilka minut wystarczy, żeby przeprowadzić całą operację sprawdzenia poprawności naszego PIT, wypełnienia danymi OPP, akceptacji i wysłania. Zachęcamy do korzystania. Dodatkowo w załącznikach PIT OP jako wzór i druk do samodzielnego wypełnienia lub wypełnienia w Kołach. Formularz PIT-OP jako wzór i druk do samodzielnego wypełnienia dostępny jest na stronie SEiRP: https://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp3

Poniżej prezentujemy: Apel Prezesa Zarządu Głównego SEiRP z dnia 27.01.2020 w sprawie odpisów podatkowych (dokument PDF), Apel Komisji ds. OPP Zarządu Głównego SEiRP (dokument Word), Wystąpienie Prezesa Zarzadu Głównego SEiRP z  20.02.2020 do Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP w/s wspierania SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego.

Uprzejmie prosimy o upowszechnianie tych informacji w mediach elektronicznych i w każdy inny dostępny sposób.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty