• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Medialny Punkt Kontaktowy pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy

Z dniem 24 września 2018 roku uruchomiliśmy nowy adres e-mailowy: wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. Zachęcamy do zapoznania się z Infoteką nr 17 w której prezentujemy dokumenty i opisujemy fakty i okoliczności związane z samowolnym i bezprawnym działaniem podwładnych Ministra Krzysztofa Kozłowskiego oraz sposób wykorzystania spreparowanych przez nich dokumentów przez IPN, MSWiA i ZER MSWiA.

Biuro Zarządu Głównego SEiRP

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty