• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Mapa


Mapa

Kontakt

Strona Głowna


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy


Rys historyczny SEiRP


Strefa chroniona
 

Rejestr Uchwał Zarządu Głównego 2020
 

Rejestr Uchwał ZG, uchwał Zjazdów od 2019
 

Rejestr Uchwał ZG, uchwał Zjazdów

Ekwiwalent za niewyk. urlop


I. WPROWADZENIE


II. MAPA DROGOWA – WZORY PISM


III. INFORMACJE BIEŻĄCEEkwiwalent za niewykorzystany urlop. Informacje bieżąceRPO dołącza do walki o ekwiwalent


IV. INFORMACJE NAJNOWSZE
 

Jak nie środkowy palec to figa. Wirus partyjnej destrukcji niszczy prawo, logikę i zdrowy rozsądek
 

Wyroki sądów administracyjnych opublikowane w Centralnej Bazie OSA
 

Wyrok WSA w Krakowie Kr 1282-19
 

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdza linię orzeczniczą WSA
 


Wyrok NSA I OSK 2819 uchylający wyrok WSA we Wrocławiu
 


Wyrok NSA I OSK 2749 oddalający skargę kasacyjną od wyroku WSA w Opolu
 


Wyrok WSA w Gdańsku III SAB Gd 24 z 24 kwietnia 2020
 

Ekwiwalent. Stan na 22.07.2020

Aktualności

Prawo


Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - 2019Leszek Orkisz. Nowy Statut Stowarzyszenia. Poradnik


Ustawa obowiązująca o zaopatrzeniu emerytalnym


ArchiwumPodstawowe przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnychObniżona emerytura za okres urlopu wychowawczegoRenty rodzinne. Wzory wnioskówWznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnegoUchwała SN z dnia 15.10.2015 w sprawie interpretacji czy służba w pionie łączności była służbą w organach bezpieczeństwaPozytywny wyrok Sądu ApelacyjnegoOdsetki od Dyrektora ZER MSWSkarga kasacyjnaSkarga na przewlekłość postępowania"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"


Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji


Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji


Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów

Informacje Biura ZG


Elektroniczny Rejestr UchwałRejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2019), Uchwał Zjazdu Delegatów 2017- 2019Rejestr Uchwał Zarządu Głównego (2020 -


Komisja OPPUchwała ZG w/s Komisji d/s OPPRegulamin Działania Komisji. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowejWzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej, przyjęty 25.06.2019Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2015Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2016Sprawozdanie merytoryczne SEiRP z działalności Organizacji Pożytku Publicznego za 2017 r


Komisja Prawno-StatutowaInformator Prawny - ustawa represyjna. Opracowanie Leszek Orkisz


Nowy program ubezpieczeniowy "SEiRP 2019"


Deklaracja członkowska - formularz formularz przyjęty 25.06.2019


Wzór wniosku o nadanie odznaki, wyróżnienia


Ważne strony www


Poczta

INFOTEKA 2020


Infoteka 30


Infoteka 31


Infoteka 32


Infoteka 33


Infoteka 34


Infoteka 35


Infoteka 36

INFOTEKA arch. Nr 1-29


INFOTEKA 1-6. 2017-2018


INFOTEKA 7-9. 2018


INFOTEKA 10-12. 2018


INFOTEKA 13-16.2018


INFOTEKA 17-18. 2018


INFOTEKA 19-21. 2018-2019


Infoteka 22- 23.2019


Infoteka 24-26. 2019


Infoteka 27-28. 2019


Infoteka 29-

KontaktOgłoszenia i Komunikaty - Archiwum

Kontakt

Polityka prywatności

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Lipiec 2020


Biuletyn Informacyjny. Wydania archiwalne

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 123

29-30.06.2020, Płońsk. Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP

To zdarzyło się naprawdę !!!

Pismo Prezesa ZG SEiRP z 17 lipca 2020 roku do Zarządu FSSM RP w sprawie zawieszenia członkostwa

Droga odwoławcza (wzory)


Odwołania od decyzji ZER MSWiA – wzory


Komunikaty Zespołu VI FSSM RP


Procedury i porady


Czynności przygotowawcze przed wystąpieniem z odwołaniem


Kancelarie prawne rekomendowane do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelarie prawne rekomendowane przez ZG SEiRP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów

 

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski ul. Grzybowska 2 lok. 45 00-131 Warszawa


Kancelarie prawne oferujące gotowość do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelaria Adwokacka Anna Świątkiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Świątkiewicz, WarszawaKancelarie Prawne CUSTOS, WarszawaKancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski, Dąbrowa Górnicza, oddział Warszawa


Opinie prawne zamówione przez FSSM RP


odwołanie od dezyzji ZER MSWiA z 2019 r.


Oko.press. Skutki ustawy represyjnej


Apel FSSM RP


Koniec sądowej bezczynności. Rzeczpospolita

Zażalenia na postanowienia Sądów Okręgowych o zawieszeniu postępowań (wzory)

Pytania prawne Sądu Okręgowego w Warszawie do Trybunału Konstytucyjnego


Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie jest w Trybunale Konstytucyjnym


Kolejne pytanie prawne SO w Warszawie do TK


Uzupełnienie do pytania prawnego SO w Warszawie z 27.05.2019 do TK

Zarządzenie Sądu Okręgowego w Warszawie XIII 1 U/18 z 23 grudnia 2019r.

Pytania prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium - służby na rzecz państwa totalitarnego. 16.09.2020


Pytania prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do Sądu Najwyższego


Rzeczpospolita. Sędzia pyta kiedy Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie ws. dezubekizacji

Korzystne wyroki Sądów Okręgowych


Są jeszcze Niezawiśli sędziowie! Wyrok SO w Częstochowie z 31.05.2019


SO w Katowicach, Rzeszowie przywróciły świadczenia


Korzystne wyroki Sądów Okręgowych

Postanowienia Sądów Apelacyjnych uchylające zaskarżone postanowienia SO o zawieszeniu postępowań

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania adm. w trybie art.8a ustawy - analiza


I. Wstęp


II. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z omówieniami


III. Inne ważne orzeczenia


IV. Analiza orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego


V. Postępowania administracyjne w trybie art. 8a ustawy emerytalnej – propozycja mapy drogowej

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę do 18.08.2020

18.08.2020. Pikieta pod Trybunałem Konstytucyjnym

List Jubileuszowy Prezesa Zarządu Głównego

Analiza mechanizmów waloryzacji obniżonych świadczeń emerytalnych

List posła A. Rozenka. 16.07.2020

Przeniesienie spraw emerytalnych z Sądu Okręgowego w Warszawie do innych sądów

proces lustracyjny członka Stowarzyszenia

2.10.2019. Pakt dla mundurowych

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Realizacja uchwały ZG SEiRP nr 32 z 26.06.2018

Wniosek do ZER dot. pozbawienia strony prawa do udziału w postępowaniu

Medialny Punkt Kontaktowy pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Ogłoszenia i Komunikaty - Archiwum


Informacja Prezesa ZG SEiRP ws średniej emerytury i renty rodzinnej ZUS


pomoc prawna emerytom i rencistom policyjnym


Inicjatywa Ustawodawcza


APEL KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH FSSM RP


Projekt nowego Statutu SEiRP


Ponowny apel o zgłaszanie terminów rozpraw


informacja publiczna ws ilości odwołań od decyzji ZER MSWiA


Podziękowania Prezesa ZG


Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV


PILNE ! Komunikat Prezesa Zarządu Głównego


Eurodeputowani wystąpili do Komisji Europejskiej


8-9.04.2019. Płońsk. Posiedzenie ZG


25.06.2019. Posiedzenie Zarządu Głównego


Zażalenia na postanowienia SO o zawieszeniu postepowan 2019

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty