• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Mapa


Mapa

Kontakt

Strona Głowna


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy


Rys historyczny SEiRP


Strefa chronionaRejestr Uchwał Zarządu Głównego 2020Rejestr Uchwał ZG, uchwał Zjazdów od 2019Rejestr Uchwał ZG, uchwał Zjazdów


ZER MSWiA. Obowiązki ustawowe a rzeczywistość


Podaruj SEiRP 1% podatku

Darowizny

Ekwiwalent za niewyk. urlop


I. Wprowadzenie


II. Mapa drogowa-wzory pism


III. Informacje bieżąceEkwiwalent za niewykorzystany urlop. Informacje bieżąceRPO dołącza do walki o ekwiwalent


IV. Informacje najnowszeJak nie środkowy palec to figa. Wirus partyjnej destrukcji niszczy prawo, logikę i zdrowy rozsądekWyroki sądów administracyjnych opublikowane w Centralnej Bazie OSAWyrok WSA w Krakowie Kr 1282-19Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdza linię orzeczniczą WSA
Wyrok NSA I OSK 2819 uchylający wyrok WSA we Wrocławiu
Wyrok NSA I OSK 2749 oddalający skargę kasacyjną od wyroku WSA w Opolu
Wyrok WSA w Gdańsku III SAB Gd 24 z 24 kwietnia 2020Ekwiwalent. Stan na 22.07.2020


V. Zaniechanie ustawodawczeZaniechanie ustawodawcze - i co dalej ?


VI. Stan po wejściu w życie ustawy z 14.08.2020 o szczególnych rozwiązaniach dot. wsparcia służb mundurowych
 

tekst najnowszej informacji z 28.10.2020 roku
 

wyrok WSA w Krakowie z 30.09.2020 roku
 

wzór odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania ekwiwalentu
 

wzór skargi do WSA na decyzję
 

wytyczne BKiSZ z 9.09.2020r. w sprawie obliczania ekwiwalentu
 

wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy po 5.11.2018. Omówienie
 

wzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu po 5.11.2018
 

bezprawie ustawodawcy nie ma znaczenia dla dochodzenia prawa do wyrównania ekwiwalentu
 

Ekwiwalent – walka o prawo i sprawiedliwość
 

WSA w Białymstoku występuje do TK z pytaniem prawnym ws. wyrównania ekwiwalentu
 

wzór zażalenia na zawieszenie postępowania sądowego
 

przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 19.01.2021 roku
 

Naczelny Sąd Administracyjny oddala kasacje organów Policji
 

organy policji dokonają wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu
 

MSWiA odpowiada na interpelacje w/s ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 

Pytanie prawne WSA w Białymstoku - w TK
 

Kolejny Komendant Policji ukarany
 

Wystąpienie do Prezesa NSA w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 

W oczekiwaniu na wyrownanie
 

Korzystne wyroki WSA. Oczekujemy na wyroki NSA oddalające kasacje komendantów
 

Nowe fakty. Wyboista droga do wypłaty ekwiwalentu
 

Korzystne wyroki WSA, postanowienie NSA z 11 maja 2021, wystąpienie do Prezesa NSA z 25 sierpnia 2021

Prawo


Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - 2019Leszek Orkisz. Nowy Statut Stowarzyszenia. Poradnik


Ustawa obowiązująca o zaopatrzeniu emerytalnym


ArchiwumPodstawowe przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnychObniżona emerytura za okres urlopu wychowawczegoRenty rodzinne. Wzory wnioskówWznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnegoUchwała SN z dnia 15.10.2015 w sprawie interpretacji czy służba w pionie łączności była służbą w organach bezpieczeństwaPozytywny wyrok Sądu ApelacyjnegoOdsetki od Dyrektora ZER MSWSkarga kasacyjnaSkarga na przewlekłość postępowania"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"


Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji


Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji


Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów

Informacje Biura ZG


Życzenia Komendanta Głównego Policji


Elektroniczny Rejestr UchwałRejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2019), Uchwał Zjazdu Delegatów 2017- 2019Rejestr Uchwał Zarządu Głównego od 2020 -


Komisja OPPUchwała ZG w/s Komisji d/s OPPRegulamin Działania Komisji. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowejWzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej, przyjęty 25.06.2019Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2015Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2016Sprawozdanie merytoryczne SEiRP z działalności Organizacji Pożytku Publicznego za 2017 r


Komisja Prawno-StatutowaInformator Prawny - ustawa represyjna. Opracowanie Leszek Orkisz


Ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-policjanta- zaniechanie ustawodawcze - co dalej?


Program ubezpieczeniowy "SEiRP 2019"


Deklaracja członkowska - formularz formularz przyjęty 25.06.2019


Wzór wniosku o nadanie odznaki, wyróżnienia


Ważne strony www


Poczta

INFOTEKA 2020-2021


Infoteka 30


Infoteka 31


Infoteka 32


Infoteka 33


Infoteka 34


Infoteka 35


Infoteka 36


Infoteka 37


Infoteka 38


Infoteka 39


Infoteka 40


Infoteka 41


Infoteka 42


Infoteka 43


Infoteka 44


Infoteka 45


Infoteka 46


Infoteka 47


Infoteka 48


Infoteka 49


Infoteka 50

INFOTEKA arch. Nr 1-29


INFOTEKA 1-6. 2017-2018


INFOTEKA 7-9. 2018


INFOTEKA 10-12. 2018


INFOTEKA 13-16.2018


INFOTEKA 17-18. 2018


INFOTEKA 19-21. 2018-2019


Infoteka 22- 23.2019


Infoteka 24-26. 2019


Infoteka 27-28. 2019


Infoteka 29-

KontaktOgłoszenia i Komunikaty - Archiwum

Kontakt

Polityka prywatności

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Wrzesień 2021


Biuletyn Informacyjny. Wydania archiwalne

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 136

Informacja SEiRP o wyjściu z FSSM RP

Senat. 11.12.2020. Konferencja nt. Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu SN z 16.09.2020

Apel generałów i admirałów w stanie spoczynku "Dalsza eskalacja doprowadzi do tragicznych konsekwencji"

Pismo Prezesa ZG SEiRP z 17 lipca 2020 roku do Zarządu FSSM RP w sprawie zawieszenia członkostwa

Adresy i telefony do sądów okręgowych i do sądów apelacyjnych oraz do Sądu Najwyższego

Dane dotyczące działań sądów okręgowych. Wyroki, w tym negatywne wyroki SO w Warszawie. Komentarze


I. Dane liczbowe dotyczące działań sądów okręgowych w kraju w sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia


II. Wyroki wraz z uzasadnieniem sądów okręgowych, w tym negatywne wyroki SO w WarszawieWyroki Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym wyroki negatywneWyroki sądów okręgowych w kraju za wyjątkiem SO w Warszawie


III. Komentarze do wyroków sądów okręgowych
 

Są jeszcze Niezawiśli Sędziowie! Wyrok SO w Częstochowie z 31.05.2019
 

Sądy okręgowe w Katowicach i Rzeszowie przywróciły świadczenia
 

Korzystne wyroki sądów okręgowych

Dane dotyczące działań sądów apelacyjnych. Wyroki. Komentarze


I. Dane liczbowe dotyczące działań sądów apelacyjnych w kraju w sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia


II. Wyroki wraz z uzasadnieniem sądów apelacyjnych


III. Komentarze do wyroków sądów apelacyjnych
 

Apelacje od wyroków sądów okręgowych wnoszone przez Dyrektora ZER MSWiA
 

Ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Droga odwoławcza (nowe wzory)


Odwołania od decyzji ZER MSWiA. Apelacje ZER MSWiA – odpowiedź powoda na apelację – wzory


Komunikaty Zespołu VI FSSM RP


Procedury i porady


Czynności przygotowawcze przed wystąpieniem z odwołaniem


Kancelarie prawne rekomendowane do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelarie prawne rekomendowane przez ZG SEiRP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów

 

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski ul. Grzybowska 2 lok. 45 00-131 Warszawa


Kancelarie prawne oferujące gotowość do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelaria Adwokacka Anna Świątkiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Świątkiewicz, WarszawaKancelarie Prawne CUSTOS, WarszawaKancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski, Dąbrowa Górnicza, oddział Warszawa


Opinie prawne zamówione przez FSSM RP


odwołanie od dezyzji ZER MSWiA z 2019 r.


Oko.press. Skutki ustawy represyjnej


Apel FSSM RP


Koniec sądowej bezczynności. Rzeczpospolita

Droga apelacyjna. Schemat apelacji od wyroku sądu okręgowego ws odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA

Zażalenia na postanowienia Sądów Okręgowych o zawieszeniu postępowań (wzory)

Podjęcie z zawieszenia postępowań przeciwko Dyr. ZER MSWiA o wysokość świadczeń (wzór wniosku)

Postanowienia Sądów Apelacyjnych uchylające zaskarżone postanowienia SO o zawieszeniu postępowań

RPO wnosi by sąd podjął sprawę zawieszoną w oczekiwaniu na decyzję TK

Trybunał Konstytucyjny – proceduje od nowa


Nowa sprawa w TK – P 10/20 - rozprawa zaplanowana na 14 października 2020 roku godz. 11.00


Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie jest w Trybunale Konstytucyjnym


Kolejne pytanie prawne SO w Warszawie do TK


Uzupełnienie do pytania prawnego SO w Warszawie z 27.05.2019 do TK


Trybunał Konstytucyjny będzie od nowa badał ustawę represyjną. Nowe terminy

Zarządzenie Sądu Okręgowego w Warszawie XIII 1 U/18 z 23 grudnia 2019r.

Pytania prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium - służby na rzecz totalitarnego państwa. 16.09.2020


16.09.2020. Uchwała Sądu Najwyższego ws kryterium - służby na rzecz totalitarnego państwa


Pytania prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do Sądu Najwyższego


Rzeczpospolita. Sędzia pyta kiedy Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie ws. dezubekizacji

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania adm. w trybie art.8a ustawy - analiza


I. Wstęp


II. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z omówieniami


III. Inne ważne orzeczenia


IV. Analiza orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego


V. Postępowania administracyjne w trybie art. 8a ustawy emerytalnej – propozycja mapy drogowej

Udział SEiRP w postępowaniach przed sądami

Informacja o działaniach SEiRP na rzecz osób dotkniętych ustawą represyjną

Apelacje ZER MSWiA. Odpowiedź na apelację

Pytanie prawne RPO do SN. Służba w pionie łączności

Katowice. 13.08.2021. Rola służb mundurowych w społeczeństwie obywatelskim

Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

List posła A. Rozenka. 16.09.2021

ZER MSWiA – wnioski, prośby, postulaty – deklaracje

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Publiczne ogłoszenie orzeczenia TK - nie nastąpi

List Jubileuszowy Prezesa Zarządu Głównego

Analiza mechanizmów waloryzacji obniżonych świadczeń emerytalnych

Przeniesienie spraw emerytalnych z Sądu Okręgowego w Warszawie do innych sądów

proces lustracyjny członka Stowarzyszenia

Realizacja uchwały ZG SEiRP nr 32 z 26.06.2018

Wniosek do ZER dot. pozbawienia strony prawa do udziału w postępowaniu

Medialny Punkt Kontaktowy pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy

Ogłoszenia i Komunikaty - Archiwum


Informacja Prezesa ZG SEiRP ws średniej emerytury i renty rodzinnej ZUS


pomoc prawna emerytom i rencistom policyjnym


Inicjatywa Ustawodawcza


APEL KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH FSSM RP


Projekt nowego Statutu SEiRP


Ponowny apel o zgłaszanie terminów rozpraw


informacja publiczna ws ilości odwołań od decyzji ZER MSWiA


Podziękowania Prezesa ZG


Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV


PILNE ! Komunikat Prezesa Zarządu Głównego


Eurodeputowani wystąpili do Komisji Europejskiej


8-9.04.2019. Płońsk. Posiedzenie ZG


25.06.2019. Posiedzenie Zarządu Głównego


Zażalenia na postanowienia SO o zawieszeniu postepowan 2019

Interpelacja nr 23110 w sprawie emerytur dla służb mundurowych - odpowiedź

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

Ogłoszenia i Komunikaty