• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Mapa


Mapa

Kontakt

Strona Głowna


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy


Rys historyczny SEiRP


Strefa chroniona
 

Rejestr Uchwał Zarządu Głównego 2020
 

Rejestr Uchwał ZG, uchwał Zjazdów od 2019
 

Rejestr Uchwał ZG, uchwał Zjazdów

Darowizny

Dwie emerytury

Ekwiwalent za niewyk. urlop


I. Wprowadzenie


II. Mapa drogowa-wzory pism


III. Informacje bieżąceEkwiwalent za niewykorzystany urlop. Informacje bieżąceRPO dołącza do walki o ekwiwalent


IV. Informacje najnowszeJak nie środkowy palec to figa. Wirus partyjnej destrukcji niszczy prawo, logikę i zdrowy rozsądekWyroki sądów administracyjnych opublikowane w Centralnej Bazie OSAWyrok WSA w Krakowie Kr 1282-19Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdza linię orzeczniczą WSA
Wyrok NSA I OSK 2819 uchylający wyrok WSA we Wrocławiu
Wyrok NSA I OSK 2749 oddalający skargę kasacyjną od wyroku WSA w Opolu
Wyrok WSA w Gdańsku III SAB Gd 24 z 24 kwietnia 2020Ekwiwalent. Stan na 22.07.2020


V. Zaniechanie ustawodawczeZaniechanie ustawodawcze - i co dalej ?


VI. Stan po wejściu w życie ustawy z 14.08.2020 o szczególnych rozwiązaniach dot. wsparcia służb mundurowychtekst najnowszej informacji z 28.10.2020 rokuwyrok WSA w Krakowie z 30.09.2020 rokuwzór odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania ekwiwalentuwzór skargi do WSA na decyzjęwytyczne BKiSZ z 9.09.2020r. w sprawie obliczania ekwiwalentuwypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy po 5.11.2018. Omówieniewzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu po 5.11.2018bezprawie ustawodawcy nie ma znaczenia dla dochodzenia prawa do wyrównania ekwiwalentuEkwiwalent – walka o prawo i sprawiedliwośćWSA w Białymstoku występuje do TK z pytaniem prawnym ws. wyrównania ekwiwalentuwzór zażalenia na zawieszenie postępowania sądowegoprzełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 19.01.2021 rokuNaczelny Sąd Administracyjny oddala kasacje organów Policjiorgany policji dokonają wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentuMSWiA odpowiada na interpelacje w/s ekwiwalentu za niewykorzystany urlopPytanie prawne WSA w Białymstoku - w TKKolejny Komendant Policji ukaranyWystąpienie do Prezesa NSA w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlopW oczekiwaniu na wyrownanieKorzystne wyroki WSA. Oczekujemy na wyroki NSA oddalające kasacje komendantówNowe fakty. Wyboista droga do wypłaty ekwiwalentuKorzystne wyroki WSA, postanowienie NSA z 11 maja 2021, wystąpienie do Prezesa NSA z 25 sierpnia 2021Roszczenie o wypłatę wyrównania ekwiwalentu przedawni się 7 listopada 2021 roku


VII. Ekwiwalent - rok 2022. Nowe informacje
 

Stanowisko Prokuratora Generalnego z 4.06.2022 oraz Sejmu RP z 9.06.2022
 

Stanowisko Sejmu RP z 9.06.2022
 

Ekwiwalent. Aktualności

Prawo


Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - 2019Leszek Orkisz. Nowy Statut Stowarzyszenia. Poradnik


Ustawa obowiązująca o zaopatrzeniu emerytalnym


ArchiwumPodstawowe przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnychObniżona emerytura za okres urlopu wychowawczegoRenty rodzinne. Wzory wnioskówWznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnegoUchwała SN z dnia 15.10.2015 w sprawie interpretacji czy służba w pionie łączności była służbą w organach bezpieczeństwaPozytywny wyrok Sądu ApelacyjnegoSkarga kasacyjnaSkarga na przewlekłość postępowania"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"


Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji


Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji


Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów


Dodatek osłonowy. Ustawa z 17.12.2021 o dodatku osłonowym

Informacje Biura ZG


Elektroniczny Rejestr UchwałRejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2019), Uchwał Zjazdu Delegatów 2017- 2019Rejestr Uchwał Zarządu Głównego od 2020 -


Przedłużenie kadencji władz Stowarzyszenia


Komisja OPPUchwała ZG w/s Komisji d/s OPPRegulamin Działania Komisji. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowejWzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej, przyjęty 25.06.2019Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2015Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2016Sprawozdanie merytoryczne SEiRP z działalności Organizacji Pożytku Publicznego za 2017 rRoczne sprawozdanie merytoryczne SEiRP jako OPP za rok 2021


Komisja Prawno-StatutowaInformator Prawny - ustawa represyjna. Opracowanie Leszek Orkisz


Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji


Program ubezpieczeniowy "SEiRP 2019"


Deklaracja członkowska - formularz formularz przyjęty 25.06.2019


Ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-policjanta- zaniechanie ustawodawcze - co dalej?


Wzór wniosku o nadanie odznaki, wyróżnienia


Ważne strony www


Poczta

INFOTEKA 2020-2022


Infoteka 30


Infoteka 31


Infoteka 32


Infoteka 33


Infoteka 34


Infoteka 35


Infoteka 36


Infoteka 37


Infoteka 38


Infoteka 39


Infoteka 40


Infoteka 41


Infoteka 42


Infoteka 43


Infoteka 44


Infoteka 45


Infoteka 46


Infoteka 47


Infoteka 48


Infoteka 49


Infoteka 50


Infoteka 51


Infoteka 52


Infoteka 53


Infoteka 54


Infoteka 55


Infoteka 56


Infoteka 57


Infoteka 58


Infoteka 59


Infoteka 60


Infoteka 61


Infoteka 62

KontaktOgłoszenia i Komunikaty - Archiwum

Kontakt

Polityka prywatności

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Grudzień 2022


Biuletyn Informacyjny. Wydania archiwalne

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 152

Nowe Koło nr 31 w Siemianowicach Śląskich

Pomoc dla Ukrainy


Informacja o postępach zbiórki


Informacja z 17 marca 2022 roku


Informacja z 28 marca 2022 roku


Imformacja z 14 lipca 2022 roku

Protest przeciwko bezprawnemu obniżaniu emerytur i rent

Informacja SEiRP o wyjściu z FSSM RP

Apel generałów i admirałów w stanie spoczynku "Dalsza eskalacja doprowadzi do tragicznych konsekwencji"

Pismo Prezesa ZG SEiRP z 17 lipca 2020 roku do Zarządu FSSM RP w sprawie zawieszenia członkostwa

Apel Prezesa ZG SEiRP dla Józefy

To zdarzyło się naprawdę !!!

Adresy i telefony do sądów okręgowych i do sądów apelacyjnych oraz do Sądu Najwyższego

Ustawa represyjna. Statystyki sądowe

Ustawa represyjna. Statystyki sądowe. Aktualności

Dane dotyczące działań sądów okręgowych. Wyroki, w tym negatywne wyroki SO w Warszawie. Komentarze


I. Dane liczbowe dotyczące działań sądów okręgowych w kraju w sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia


II. Wyroki wraz z uzasadnieniem sądów okręgowych, w tym negatywne wyroki SO w WarszawieWyroki Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym wyroki negatywneWyroki sądów okręgowych w kraju za wyjątkiem SO w Warszawie


III. Komentarze do wyroków sądów okręgowychSą jeszcze Niezawiśli Sędziowie! Wyrok SO w Częstochowie z 31.05.2019Sądy okręgowe w Katowicach i Rzeszowie przywróciły świadczeniaKorzystne wyroki sądów okręgowych


IV. Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej w zakresie wniosku o wypłatę odsetek od nieterminowej wypłaty

Dane dotyczące działań sądów apelacyjnych. Wyroki. Komentarze


I. Dane liczbowe dotyczące działań sądów apelacyjnych w kraju w sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia


II. Wyroki wraz z uzasadnieniem sądów apelacyjnych


III. Komentarze do wyroków sądów apelacyjnych
 

Apelacje od wyroków sądów okręgowych wnoszone przez Dyrektora ZER MSWiA
 

Ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
 

Proces Józefa K.
  

Wniosek Prezesa ZG SEiRP do RPO

Droga odwoławcza (nowe wzory)


Odwołania od decyzji ZER MSWiA. Apelacje ZER MSWiA – odpowiedź powoda na apelację – wzory


Komunikaty Zespołu VI FSSM RP


Procedury i porady


Czynności przygotowawcze przed wystąpieniem z odwołaniem


Kancelarie prawne rekomendowane do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelarie prawne rekomendowane przez ZG SEiRP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów

 

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski ul. Grzybowska 2 lok. 45 00-131 Warszawa


Kancelarie prawne oferujące gotowość do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelaria Adwokacka Anna Świątkiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Świątkiewicz, WarszawaKancelarie Prawne CUSTOS, WarszawaKancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski, Dąbrowa Górnicza, oddział Warszawa


Opinie prawne zamówione przez FSSM RP


odwołanie od dezyzji ZER MSWiA z 2019 r.


Oko.press. Skutki ustawy represyjnej


Apel FSSM RP


Koniec sądowej bezczynności. Rzeczpospolita

Droga apelacyjna. Schemat apelacji od wyroku sądu okręgowego ws odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA

Zażalenia na postanowienia Sądów Okręgowych o zawieszeniu postępowań (wzory)

Podjęcie z zawieszenia postępowań przeciwko Dyr. ZER MSWiA o wysokość świadczeń (wzór wniosku)

Postanowienia Sądów Apelacyjnych uchylające zaskarżone postanowienia SO o zawieszeniu postępowań

RPO wnosi by sąd podjął sprawę zawieszoną w oczekiwaniu na decyzję TK

Trybunał Konstytucyjny – proceduje od nowa


Nowa sprawa w TK – P 10/20 - rozprawa zaplanowana na 14 października 2020 roku godz. 11.00


Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie jest w Trybunale Konstytucyjnym


Kolejne pytanie prawne SO w Warszawie do TK


Uzupełnienie do pytania prawnego SO w Warszawie z 27.05.2019 do TK


Trybunał Konstytucyjny będzie od nowa badał ustawę represyjną. Nowe terminy

Zarządzenie Sądu Okręgowego w Warszawie XIII 1 U/18 z 23 grudnia 2019r.

Pytania prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium - służby na rzecz totalitarnego państwa. 16.09.2020


16.09.2020. Uchwała Sądu Najwyższego ws kryterium - służby na rzecz totalitarnego państwa


Pytania prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do Sądu Najwyższego


Rzeczpospolita. Sędzia pyta kiedy Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie ws. dezubekizacji

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania adm. w trybie art.8a ustawy - analiza


I. Wstęp


II. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z omówieniami


III. Inne ważne orzeczenia


IV. Analiza orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego


V. Postępowania administracyjne w trybie art. 8a ustawy emerytalnej – propozycja mapy drogowej

Udział SEiRP w postępowaniach przed sądami

Informacja o działaniach SEiRP na rzecz osób dotkniętych ustawą represyjną

Apelacje ZER MSWiA. Odpowiedź na apelację

Pytanie prawne RPO do SN. Służba w pionie łączności

Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2.06.2022

List posła A. Rozenka. 16.05.2022

Katowice. 13.08.2021. Rola służb mundurowych w społeczeństwie obywatelskim

Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

ZER MSWiA – wnioski, prośby, postulaty – deklaracje

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Publiczne ogłoszenie orzeczenia TK - nie nastąpi

List Jubileuszowy Prezesa Zarządu Głównego

Analiza mechanizmów waloryzacji obniżonych świadczeń emerytalnych

Przeniesienie spraw emerytalnych z Sądu Okręgowego w Warszawie do innych sądów

proces lustracyjny członka Stowarzyszenia

Realizacja uchwały ZG SEiRP nr 32 z 26.06.2018

Wniosek do ZER dot. pozbawienia strony prawa do udziału w postępowaniu

Medialny Punkt Kontaktowy pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy

Ogłoszenia i Komunikaty - Archiwum


Informacja Prezesa ZG SEiRP ws średniej emerytury i renty rodzinnej ZUS


pomoc prawna emerytom i rencistom policyjnym


Inicjatywa Ustawodawcza


APEL KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH FSSM RP


Projekt nowego Statutu SEiRP


Ponowny apel o zgłaszanie terminów rozpraw


informacja publiczna ws ilości odwołań od decyzji ZER MSWiA


Podziękowania Prezesa ZG


Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV


PILNE ! Komunikat Prezesa Zarządu Głównego


Eurodeputowani wystąpili do Komisji Europejskiej


8-9.04.2019. Płońsk. Posiedzenie ZG


25.06.2019. Posiedzenie Zarządu Głównego


Zażalenia na postanowienia SO o zawieszeniu postepowan 2019

Interpelacja nr 23110 w sprawie emerytur dla służb mundurowych - odpowiedź

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty