• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Informacje Biura ZG


Elektroniczny Rejestr Uchwał


Komisja OPP


Komisja Prawno-Statutowa


Nowy program ubezpieczeniowy "SEiRP 2019"

Zarząd Główny SEiRP informuje, że trwa końcowa faza przygotowań do wdrożenia nowego Programu Ubezpieczeniowego „SEiRP 2019” i podpisania porozumienia z PZU Życie SA z siedzibą w Krakowie. Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do zainteresowania się nowym ubezpieczeniem.  Informujemy, że zobowiązaliśmy Prezesów ZW i ZO SEiRP, którzy doskonale znają wszystkie okoliczności dotyczące zmiany ubezpieczyciela, do przekazania wszelkich uwag do przedstawionych dokumentów w terminie do 8 listopada 2018 roku.

Przedstawiamy najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów:

  1. Program ubezpieczenia SEiRP 2019, broszura informacyjna (pdf)
  2. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz (pdf)
  3. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt (word)
  4. Regulamin członkostwa w klubie KPPwŻ dla SEiRP (pdf)
  5. Upoważnienie (pdf)
  6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (24 pliki pdf)

 

 


Deklaracja członkowska - formularz formularz przyjęty 25.06.2019


Wzór wniosku o nadanie odznaki, wyróżnienia


Ważne strony www

Wykaz adresów stron internetowych Stowarzyszenia


Poczta

Indywidualne konta pocztowe utworzone na serwerze ndc.pl wraz z instrukcją ich uruchomienia i użytkowania

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty