• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Informacje Biura ZG


Elektroniczny Rejestr Uchwał


Przedłużenie kadencji władz Stowarzyszenia


Komisja OPP


Komisja Prawno-Statutowa


Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji


Program ubezpieczeniowy "SEiRP 2019"

Program „SEiRP2019”

W celu przystąpienia do ubezpieczenia trzeba być członkiem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i dopełnić niezbędnych formalności w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej. Przedstawiamy najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów:

  1. Program ubezpieczenia SEiRP 2019, broszura informacyjna (pdf)
  2. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz (pdf)
  3. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt (word)
  4. Regulamin członkostwa w klubie KPPwŻ dla SEiRP (pdf)
  5. Upoważnienie (pdf)
  6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (24 pliki pdf)

 

 


Deklaracja członkowska - formularz formularz przyjęty 25.06.2019


Ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-policjanta- zaniechanie ustawodawcze - co dalej?

Ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-policjanta- zaniechanie ustawodawcze - co dalej?


Wzór wniosku o nadanie odznaki, wyróżnienia


Ważne strony www

Wykaz adresów stron internetowych Stowarzyszenia


Poczta

Indywidualne konta pocztowe utworzone na serwerze ndc.pl wraz z instrukcją ich uruchomienia i użytkowania

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty