• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Komunikat Biura Zarządu Głównego SEiRP

W związku z rozsyłaniem, na numery telefoniczne naszych Koleżanek i Kolegów – członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, wiadomości: „Przekaz dalej https: fssm.pl/wybory-prezydenckie-2020-stanowisko-fssm-rp Zdzisław Czarnecki”, uprzejmie informujemy, że umieszczony na stronie FSSM: https://fssm.pl/wybory-prezydenckie-2020-stanowisko-fssm-rp, tekst sygnowany tytułem „WYBORY PREZYDENCKIE 2020 - STANOWISKO FSSM RP” i opatrzony podpisem „PRZEWODNICZĄCY Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław CZARNECKI”, nie był konsultowany z władzami naszego Stowarzyszenia.

Warszawa, 4.05.2020

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty