• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Katowice. 13.08.2021. Rola służb mundurowych w społeczeństwie obywatelskim

13.08.2021 w Katowicach odbyło się spotkanie nt. „roli służb mundurowych w społeczeństwie obywatelskim”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wicemarszałkinię Senatu RP, Gabrielę Morawską-Stanecką, wraz z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.

Wielowątkowe spectrum zagadnień zagwarantowali znakomici Goście reprezentujący obie Izby Parlamentu oraz przedstawiciele stowarzyszeń emerytowanych środowisk mundurowych. Dyskusję wzbogacili reprezentanci Parlamentu Obywatelskiego i osoby wykonujące zawód dziennikarza reżysera, czy prowadzące badania doktoranckie z tzw Ustawy dezubekizacyjnej.

W Konferencji uczestniczyli: Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, Andrzej Rozenek, Ewa Kołodziej, Mirosław Suchoń, posłanki i posłowie na Sejm, Jerzy Woźniak, wiceprezydent miasta Katowice, przewodniczący Nowej Lewicy w Katowicach, Andrzej Dziedzic, dziennikarz, reżyser, autor filmów „Listy Śmierci” oraz „19.x.2019 r., we Włocławku”, Antoni Duda, prezes Zarządu Głównego SEIRP, Jan Pyrcak, generał Służby Więziennej, Zdzisław Czarnecki, przewodniczący FSSM RP, Henryk Budzyński, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Janusz Kwiecień, przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Sławomir Matusewicz, w-ce przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZEiR Straży Granicznej, przewodniczący KTEiR SW – Stanisław Jaguś, Marek Trzybiński – członek zarządu ZBFSOP, przewodniczący Oficerów Wywiadu „Nowy Światowid”, dr Sylwia Rapicka- przedstawicielka RP Bractwa Mundurowego, pracownik naukowy UP w Krakowie, Włodzimierz Gidziela – szef Śląskiego Komitetu Obrony Demokracji, Mieczysław Skowron - Obywatelski Parlament Seniorów, Katarzyna Majchrzak – Ogólnopolski Strajk Kobiet, Ryszard Mędrzyk - prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach oraz emeryci, renciści służb mundurowych wraz z rodzinami z woj. śląskiego, opolskiego i małopolskiego, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych. Prasę reprezentował Piotr Jastrzębski, dziennikarz z „Dziennika Trybuna”, VIDEO-KOD- Jacek Mykita oraz TVN, TV Silesia i TVP 3.

Spotkanie otworzyła jego organizatorka Wicemarszałkini Senatu RP, Gabriela Morawska Stanecka. Uczestnicy zostali zaproszeni przez prowadzącą, Ewę Macek, Wiceprezeskę ZOW SEiRP w Katowicach i koordynatorkę woj. śląskiego ds. ustawy represyjnej Emerytów, Rencistów Policyjnych i ich rodzin do obejrzenia premiery filmu pt. ”Oczekując na sprawiedliwość” w  reżyserii  Danuty Beaty Postnikoff-Moskalewicz. Ten film, to przejmujący obraz nieszczęścia, tragedii i dramatu byłych funkcjonariuszy i ich rodzin opowiedziany na przykładzie Pani Barbary. Jest to film, który powinien obejrzeć każdy, a każdy „mundurowy” obowiązkowo. W filmie padają przejmujące słowa Prezesa FSSM RP Zdzisława Czarneckiego, że Państwo dla którego funkcjonariusze narażali życie i zdrowie w „podziękowaniu” za tę służbę określiło świadczenia emerytalne na poziomie „za mało, żeby żyć, ale tyle żeby nie umrzeć”.

Każdy, kto obejrzy ten film zapozna się z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara o tej haniebnej ustawie, która stała się powodem dramatu wielu funkcjonariuszy i złamała ustalenia z 1990r. stosując przy tym odpowiedzialność zbiorową. To w tym filmie, głośno wybrzmiało, że 14 tyś. osób nie wniosło odwołań, a na ok. 40 tyś. decyzji obniżających świadczenia emerytalne rozstrzygnięć sądowych jest niewiele ponad 1 tysiąc.

Po prezentacji filmu wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili dowody wsparcia i sympatii dla obecnej na sali doświadczonej bezdomnością Pani Barbary, która była bohaterką filmu „Oczekując na sprawiedliwość”.

Te wzruszające chwile przywołały we wspomnieniach wszystkich byłych „mundurowych” , którzy odeszli nie mogąc się pogodzić z infamią, jaką Państwo Polskie objęło swoich funkcjonariuszy. Minutą ciszy uczczono zmarłych w wyniku drastycznego obniżenia świadczeń emerytalno- rentowych. Ustawa ,która niesie za sobą nieszczęście wielu mundurowych została uchwalona 16 grudnia 2016 roku.

Od tego czasu środowisko prowadzi działania w celu odkłamania narracji, która uzasadnia rozwiązania ustawy represyjnej. W tym celu m.in. organizowane są konferencje/spotkania podczas, których następuje wymiana  informacji o grupie funkcjonariuszy objętych ustawą z przedstawicielami Parlamentu. Była również akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy. Akcja zakończona sukcesem w zakresie zbierania podpisów i fiaskiem na etapie postępowania parlamentarnego. To wszystko oraz działania na poziomie Europarlamentu zgromadzeni zobaczyli w krótkim filmiku prezentującym dotychczasowe działania na rzecz zmiany Ustawy z 16.12.2016.

Bezpośrednio po prezentacji Ewa Macek w swoim wystąpieniu nawoływała do jedności, zarówno na poziomie organizacji służb mundurowych jak i opozycji parlamentarnej. Z dużymi emocjami mówiła o pomocy jakiej udzielają koleżankom i kolegom ci ,którym jest teraz lepiej. Wśród osób objętych ustawą represyjną jest grupa znajdująca się w sytuacji nie dającej nadziei nie tyle na godne życie, ile po prostu na przeżycie.

Wicemarszałkini Senetu RP, Gabriela Morawska Stanecka rozpoczęła swoje wystąpienie od omówienia warunków, w jakich 16 grudnia 2016r uchwalono w Sali Kolumnowej 3 ustawy ,w tym „Ustawę o zmianie zaopatrzenia emerytalnego…… „ zwaną represyjną, jawnie i brutalnie łamiąc obyczaj parlamentarny. Przypomniała, o postępowaniu sądowym i wyroku jaki w jego wyniku wydał Sędzia Igor Tuleja. Wyroku, który stał się początkiem jego walki o praworządność. Pomimo, poważnych wątpliwości co do legalności „Ustawy represyjnej” z powodów błędów formalnych, ona dalej jest w obrocie prawnym.

Dlatego jedynym na dzień dzisiejszy rozwiązaniem jest postępowanie sądowe, gdzie każdy poszkodowany odwołuje się od Decyzji, którą otrzymał z ZER.

Nadzieją na zmianę sytuacji emerytowanych mundurowych jest to, że Sędziowie orzekają stosując bezpośrednio Konstytucję RP i nie czekają na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoznaje naszą sprawę już kilka lat.

Wicemarszałkini Senatu RP zwróciła uwagę na znaczenie „Uchwały 7 Sędziów SN”, która m.in mówi o konieczności indywidualnej oceny służby każdego objętego Ustawą z 16.12.2016r. Przywołała przejmujący list Powstańca Warszawskiego do RPO Adama Bodnara. Powstańca, który po wojnie leczył ludzi, a następnie został ukarany w postaci obniżenia świadczenia emerytalnego. Ta oraz inne, podobne historie są świadectwem stosowania ślepej odpowiedzialności zbiorowej. Na zakończenie poinformowała o powołaniu w Senacie zespołu, który wypracuje formy wykorzystania potencjału byłych funkcjonariuszy w realizacji bieżących zadań. Członkiem zespołu jest Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński.

Wystąpienie Wicemarszałka Michała Kamińskiego spotkało się z pozytywną reakcją zebranych. Wicemarszałek zaczął od stwierdzenia, że nie było najmniejszych przyczyn, żeby taka krzywda spotkała byłych funkcjonariuszy i że w „Nowej Polsce” zostaną te krzywdy wyrównane. Jego zdaniem wszyscy powinni być wdzięczni tym, którzy w 1990r .siedli do jednego stołu i przeprowadzili pokojowo proces transformacji.

Pan Senator podziękował za każdy oddany na Niego głos ze środowiska mundurowego zapewniając tym samym , że ma świadomość , iż jest to zobowiązanie, które spłaca każdego dnia reprezentując tych ,którzy mu zaufali i wybrali do Senatu RP.

Bardzo „mocne” i emocjonalne wystąpienie Posła Andrzeja Rozenka, jak zawsze spotkało się z żywą reakcją mundurowych. Kierując do zebranych słowa „jestem farciarzem”, że spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy pomagają spowodował, że można było zapomnieć o upokorzeniu i wykluczeniu. Poseł na Sejm RP, Andrzej Rozenek jest ze środowiskiem „mundurowym” bardzo blisko na co dzień, stanowiąc wsparcie i poczucie, że jesteśmy reprezentowani w Parlamencie. Żartobliwie można by powiedzieć, że wszędzie gdzie jest, głośno słychać o krzywdzie mundurowych.

Inne spojrzenie na sprawę Ustawy z 16 grudnia 2016 roku zaprezentowała Posłanka na Sejm RP - Ewa Kołodziej. Jej stwierdzenie, że nie jest łatwo bronić „esbeków”, choć początkowo spotkało się to z odruchem sprzeciwu, to po uzasadnieniu przez Posłankę tego zdania nasunęły się refleksje, że musimy sobie z tego zdawać sprawę i wykonywać codziennie pracę na rzecz zmiany tego stanowiska. Posłanka mówiąc, że obecna władza zrobiła wszystko, by grupę osób wykluczyć i przedstawić tak, by zostali sami bez żadnych praw, ma świadomość, że tę sytuację trzeba zmienić. W tym celu sama napisała ok.30 interpelacji dot. spraw osób objętych ustawą.

Poseł na Sejm RP, Mirosław Suchoń zwrócił uwagę, że środowisko mundurowe było pierwszą ofiarą obecnej władzy. Podkreślał, że wspólnie musimy działać, aby zmienić nasz kraj, po to, aby zapanowała sprawiedliwość, praworządność i żeby każdy obywatel w Polsce był szanowany.

Sławomir Matusiewicz złożył w imieniu Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego podziękowanie dla Edwarda Pierzchały za realizację spraw organizacyjnych spotkania 26 września 2020 r. w Cieszynie pt. ”Alert graniczny trwa”.

Antoni Duda Prezes ZG SEiRP zaznaczył, że wśród osób objętych ustawą represyjna zmarło 1660 osób nie doczekawszy sprawiedliwości. Przy utrzymaniu tego trybu orzekania w sądach, potrzebujemy 20 lat na rozpoznanie wszystkich spraw.

Włodzimierz Gidziela - KOD nawoływał by interesować się każdą sprawą, walczyć nie tylko o swoją sprawę, „nikogo nie zostawiać samemu sobie”.

Adam Mazguła – zachęcał by nie spuszczać głowy , bo wykonywaliśmy obowiązki. Trzeba docierać do osób znajdujących się w potrzebie, żeby im pomóc.

Zdzisław Czarnecki Przewodniczący FSSM RP, zaznaczył, że represje wobec byłych funkcjonariuszy oprócz odebrania świadczeń polegają również na ograniczeniu dostępu do niektórych stanowisk.

W trakcie spotkania w Katowicach w imieniu represjonowanych głos zabrał Robert Piętka. Powiedział, że na głosy środowiska mogą liczyć Ci ,którzy nas faktycznie, a nie tylko deklaratywnie reprezentują, pomagają i są z nami. My też dokonujemy cyklicznych analiz działań osób, które deklarowały pracę na rzecz zmiany ustawy z 16.12.2016r. Spotkanie w Katowicach miało jeszcze jeden bardzo ważny punkt. Podziękowania dla tych, którzy są z nami, również i w tych gorszych chwilach oraz za stałą owocną współpracę. Podziękowanie wyrażone poprzez przyznanie:

Honorowej Odznaki ZOW SEiRP Katowice Gabrieli Staneckiej Morawskiej, Michałowi Kamińskiemu.

Odznaczenia „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” - Andrzejowi Rozenek, Andrzejowi Dziedzic

Jeżeli komuś wydaje się, że to szczegółowy opis spotkania, to nic bardziej mylnego .To tylko zaproszenie do spotkania z tymi wszystkimi osobami. Spotkania poprzez materiał nagrany przez nieocenionego kolegę, Jacka Mykitę. Zapis konferencji odszukacie pod linkiem:

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/1438607936496909

Wielkie podziękowania za sprawne zorganizowanie spotkania wszystkim, którzy się do tego przyczynili na czele z Wiceprezeską ZOW SEiRP w Katowicach, Ewą Macek, która, jak zawsze, zapewniła odpowiednią atmosferę i sprawny przebieg spotkania. Wielkie podziękowania.

Beata Wójcik, Rzecznik Prasowy ZOW SEiRP w Katowicach

foto: Beata Wójcik, Ewa Stec

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty