• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

IV. INFORMACJE NAJNOWSZE


Jak nie środkowy palec to figa. Wirus partyjnej destrukcji niszczy prawo, logikę i zdrowy rozsądek

1. Jak nie środkowy palec to figa. Wirus partyjnej destrukcji niszczy prawo, logikę i zdrowy rozsądek


Wyroki sądów administracyjnych opublikowane w Centralnej Bazie OSA

2. Wyroki sądów administracyjnych opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych dot. skarg policjantów na decyzje /odmowy, bezczynność/ w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu


Wyrok WSA w Krakowie Kr 1282-19

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - III SA - Kr 1282/19


Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdza linię orzeczniczą WSA

  1. Wyrok NSA  I OSK 2819/19 uchylający wyrok WSA we Wrocławiu IV SAB/Wr 106/19
  2. Wyrok NSA, I OSK 2749/19, oddalający skargę kasacyjną Komendanta Policji od wyroku  WSA w Opolu, II SAB/Op 22/19
  3. Wyrok WSA w Gdańsku sygn. akt III SAB Gd 24/20 z 24 kwietnia 2020

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty