• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 60

Infoteka nr 60. Przegląd mediów – 26. 07. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. W katalogu IPN na wieki wieków – ale czy na pewno

https://bractwomundurowerp.pl/w-katalogu-ipn-na-wieki-wiekow-ale-czy-na-pewno-swiatelko-nadziei-i-uchylona-furtka/?fbclid=IwAR1Zg0B8oq4x8YZkWZ4hTq7LuYcqCG1RBi1iNZebSDNfjqCSyVwuMMKRy8U  W katalogu IPN na wieki wieków – ale czy na pewno? Światełko nadziei i uchylona furtka. By prezes, 6 lipca 2022. Artykuł dyskusyjny – zachęcam do komentowania, red. nacz Portalu – Sylwia Rapicka. W maju i w czerwcu zapadły dwa (jeszcze nie prawomocne) wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie – Wydziałów XXIV Cywilnego i Wydziału II Cywilnego w procesach o naruszenie dóbr osobistych, wytoczonych prezesowi IPN. Wyroki mój i Kolegi Kubasa. Pod względem merytorycznym są absolutnie tożsame. W obu sprawach IPN został zobowiązany do usunięcia wpisów w internetowym katalogu b. funkcjonariuszy oraz nakazujące zamieszczenie komunikatów z przeprosinami.

2. O podstawach ipeinizmu / zerizmu. Krótki Kurs

https://bractwomundurowerp.pl/ciag-dalszy-dywagacji-o-ipn-a-poniewaz-nie-mam-dobrej-fotki-by-to-zobrazowac-macie-zdjatko-naczelnej-sprzed-kilku-lat-by-sie-dobrze-paczalo-i-czytalo-d/?fbclid=IwAR0C7_p2YN5LO80y7rRz-bAJqv5Oqk2r3dV3rGmCAKrYNnraBEYQJzLmgGw            Ciąg dalszy dywagacji o IPN i ZER – szczególnie poleca red. naczelna portalu BM RP. By prezes 11 lipca 2022. o podstawach ipeinizmu / zerizmu. krótki kurs. geneza. Powołany lat temu wiele IPN miał się stać, w założeniach, instytucją naukowo – badawczą, prowadzącą badanie najnowszej historii Polski. De facto, stał się instytucją czysto represyjną, łączącą cechy prokuratury i sądownictwa, orzekając o „winach”, w tym nigdy nie uwzględnionych w żadnych kodeksach. Nie sposób wymienić wielkości „dokonań naukawych” (uwaga korekta), chociażby wiekopomne odkrycie z grobu Gen. Władysława Sikorskiego, że spoczywają w nim „szczątki mężczyzny rasy białej z obrażeniami typowymi dla ofiar katastrofy komunikacyjnej”. Innym „odkryciem” jest esbecki spisek, mający na celu pozbawienie żywota, przy pomocy leku o nazwie: „Furosemid” Anny Walentynowicz. Cholera, nawet nie wiedziałem, że mój lekarz czyha na moje życie dając mi (zbrodniczo) receptę na ten zajzajer! Czyha najwyraźniej również moja żona, która mi te pudełeczka z apteki przynosi w ilościach sporawych, albowiem moje nerki taki wymóg mają.

3. Bez żadnego trybu

https://bractwomundurowerp.pl/bez-zadnego-trybu/?fbclid=IwAR1wN2LOFhhmXuCEnYX50JgcVyIHomlxQ0kas63GdZoQvjHGTL_PeSvKxEA            Bez żadnego trybu. Zapraszamy do lektury artykułu naszego represjonowanego kolegi – Ireneusza. To „inicjacja” zagadnienia, mamy nadzieję, że autor będzie kontynuował pracę redakcyjną na naszych witrynach. Zapraszamy do komentowania i polemiki. Opowieść o ustawie, która nie jest ustawą, informacji o przebiegu służby, która nie jest informacją, decyzji niebędącej decyzją. Wszystko tutaj od samego początku jest nieprawdziwe. Prawdziwa jest tylko krzywda ludzi. Mija pięć lat jak Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wykazując się sprawnością przodowników pracy z czasów słusznie minionych, wydawał decyzje drastycznie obniżające emerytury policjantom, strażnikom granicznym i więziennym oraz funkcjonariuszom innych służb mundurowych, którzy chronili bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, życia, zdrowia, wolności i mienia ludzi. 

4. Polska przegrywa w Strasburgu w sprawie dezubekizacji 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/polska-przegrywa-w-strasburgu-w-sprawie-dezubekizacji-powodem-opieszalosc-tk/h7f8xwg Polska przegrywa w Strasburgu w sprawie dezubekizacji. Powodem opieszałość TK  Magdalena Gałczyńska, 21 lip, 21:00, Działanie polskiego państwa związane z ustawą dezubekizacyjną łamie prawa człowieka — taką decyzję podjął w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Chodzi głównie o zbyt długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy, gdy osoba, której obniżono emeryturę, odwołuje się od tej decyzji. A sprawy są zawieszane, bo od 2018 r. TK kierowany przez Julię Przyłębską nie może podjąć decyzji w sprawie dezubekizacji. Długotrwałe zawieszenie spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego narusza prawa człowieka — taką decyzję podjął w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz).

5. Polska naruszyła dwa artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

https://tvn24.pl/polska/europejski-trybunal-praw-czlowieka-wydal-wyrok-w-sprawie-polski-chodzi-o-postepowanie-dotyczace-obnizonej-emerytury-5842177 Polska naruszyła dwa artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zapadł wyrok w Strasburgu. 21 lipca 2022, 15:09, Autor: ads/kab Źródło: tvn24.pl. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła dwa artykuły Konwencji w sprawie Janusza Leszka Bielińskiego. To emerytowany funkcjonariusz, który toczył sądową batalię po tym, jak jego emerytura została obniżona. ETPCz przychylił się do jego skargi dotyczącej nadmiernej długości postępowania i braku skutecznego środka odwoławczego. Skargę w Trybunale złożył Janusz Leszek Bieliński - urodzony w 1957 roku. Jak czytamy, w 1977 roku był zatrudniony w Milicji Obywatelskiej, od 1982 roku pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a później w Urzędzie Ochrony Państwa. W 2000 roku uzyskał prawo do emerytury. Po raz pierwszy jego emerytura została obniżona w 2009 roku, a po raz drugi w 2017 roku. Na początku sierpnia 2017 roku po nowelizacji ustawy i ponownym przeliczeniu, jego emerytura z 4086 złotych zmniejszyła się do 2069 złotych. Miał otrzymywać nieco ponad 1700 złotych netto. 

6. Przewlekłość i brak środka odwoławczego 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8496703,etpc-dezubekizacja-naruszenie-konwencji-przewleklosc-brak-srodka-odwolawczego.html  Trybunał w Strasburgu o dezubekizacji: Przewlekłość i brak środka odwoławczego. Paulina Nowosielska, 21 lipca 2022. Polska ma wypłacić skarżącemu 2,1 tys. euro z tytułu szkody niemajątkowej oraz 763 euro za koszty procesowe. Chodzi o osobę, którą objęła tzw. ustawa dezubekizacyjna, złożyła do sądu odwołanie od decyzji ZER MSWiA o obniżeniu świadczenia emertytalno-rentowego i latami nie mogła doczekać się w swojej sprawie prawomocnego wyroku. Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu zapadł wyrok ws. Bieliński przeciwko Polsce. ETPCz uznał naruszenie art. 6 i art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W wyroku czytamy, że doszło do nadmiernej długość postępowania odwoławczego w sprawie obniżenia świadczeń wnioskodawcy, które trwało ponad cztery lata na dwóch poziomach sądownictwa. W tym sensie godzi to w art. 6. Konwencji, który mówi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd. ETPCz wskazał także na brak skutecznego środka odwoławczego w systemie krajowym, mającego na celu zakwestionowanie czasu rozpatrywania sprawy, w której postępowanie sądowe zostało zawieszone do czasu rozpoznania pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny. To, z kolei, stanowi naruszenie art. 13 Konwencji (każdy, czyje prawa i wolności zawarte w niniejszej konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego).

7. Polska przegrywa w Strasburgu

https://www.rp.pl/mundurowi/art36736831-polska-przegrywa-w-strasburgu-w-tle-dezubekizacja-i-trybunal-konstytucyjny  Polska przegrywa w Strasburgu. W tle dezubekizacja i Trybunał Konstytucyjny Długotrwałe zawieszenie spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego narusza zapisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - uznał w czwartek Trybunał w Strasburgu. Publikacja: 21.07.2022 mat. O wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bieliński przeciwko Polsce informuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".  Sprawa dotyczyła odwołania J. L. Bielińskiego od obniżenia świadczenia emerytalnego i toczyła się od 2017 r. do 2021 r.  Nastąpiło ono na gruncie przepisów tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej z 16 grudnia 2016 r. (przyjętej podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej). Wówczas obniżono świadczenia wszystkim, którzy choć jeden dzień służyli w PRL w formacjach uznanych przez ustawodawcę za służące totalitarnemu państwu. 

8. ETPCz: zawieszenie postępowań w oczekiwaniu na decyzję TK narusza art. 6 i art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

https://www.iustitia.pl/4491-etpcz-zawieszenie-postepowan-w-oczekiwaniu-na-decyzje-tk-narusza-art-6-i-art-13-europejskiej-konwencji-praw-czlowieka ETPCz: zawieszenie postępowań w oczekiwaniu na decyzję TK narusza art. 6 i art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 21.07.2022 Aktualności. 21 lipca 2022r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał w sprawie BIELIŃSKI przeciwko Polsce (no. 48762/19) wyrok, gdzie orzekł, że długotrwałe zawieszenie spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego narusza:

  1. art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z naruszeniem prawa do sądu i przekroczeniem czasu do uzyskania rozstrzygnięcia;
  2. art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z brakiem efektywnych środków odwoławczych na długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.

ETPCz (Europejski Trybunał Praw Człowieka) przyznał ponadto J.L. Bielińskiemu kwoty: 2100 EURO tytułem zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów postępowania. 

9. Kasacja RPO w sprawie policjanta uznanego za „kłamcę lustracyjnego”

https://www.prawo.pl/kadry/policjant-uznany-za-klamce-lustracyjnego-kasacja-rpo,516213.html?fbclid=IwAR3hiPScXhxeMbBkFifqexF3tCRRKza_LRLiEU-lqqoNc2pmE6qEHjen7o0  Kasacja RPO w sprawie policjanta uznanego za „kłamcę lustracyjnego”. Grażyna J. Leśniak. Data dodania: 14.07.2022. Oficer policji stracił na 3 lata prawo do pełnienia funkcji publicznych, bo według sądów zataił, że służył w organach bezpieczeństwa PRL, czyli Akademii Spraw Wewnętrznych, której wydziałem była Wyższa Szkoła Oficerska w Szczytnie. Tymczasem w struktury ASW została ona włączona dopiero w ostatnim okresie funkcjonowania tej uczelni, a do tego kształciła wyłącznie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego w sprawie, bo - jak podkreśla - nie każda służba do 31 lipca 1990 r. w podmiocie mającym status organów bezpieczeństwa publicznego podlega ujawnieniu w postępowaniu lustracyjnym. 

10. To jest zemsta. Tylko czyja?

https://www.tygodnikprzeglad.pl/to-jest-zemsta-tylko-czyja/  To jest zemsta. Tylko czyja?. Autor: Robert Walenciak, Lipiec 18, 2022. Byli funkcjonariusze odzyskują w sądach emerytury. Długo to trwa Andrzej Rozenek – poseł Polskiej Partii Socjalistycznej. Emerytury byłych funkcjonariuszy. Ile to już lat ta sprawa się toczy? – Sprawa emerytur mundurowych toczy się tak naprawdę od roku 2009. Wtedy Platforma z PSL wprowadziły ustawę, która wyznaczała nowy, niski przelicznik emerytur dla byłych funkcjonariuszy za czas służby w Polsce Ludowej. A potem, w grudniu 2016r., głosami PiS przyjęta została druga ustawa represyjna. Ta pierwsza odbierała emerytury wysłużone przed rokiem 1990 i stosunkowo niewielkiej grupie mundurowych. Ta druga krzywdzi znacznie szerzej – odbiera również te emerytury, które wysłużyli po roku 1990. Funkcjonariusze odwołali się do sądu w tej sprawie?– Niestety, nie wszyscy. Odwołało się mniej więcej dwie trzecie osób poszkodowanych. Ale jedna trzecia – nie. Mówili, że to nie ma sensu, że sądy nic nie pomogą, że rozstrzygnięcia nie dożyją itd. Teraz są w fatalnej sytuacji, bo znikąd nie mają pomocy. 

11. Dezubekizacja: Kto wygra w sądzie, może wpaść w próg podatkowy

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8497163,dezubekizacja-najnowsze-wiadomosci-2022-prog-podatkowy.html  Dezubekizacja: Kto wygra w sądzie, może wpaść w próg podatkowy. Gazeta Prawna Tomasz Ciechoński, 23 07 2022. Byli funkcjonariusze, którzy skutecznie zaskarżą decyzję o obniżeniu emerytury i otrzymają wyrównanie za kilka lat, mogą zapłacić PIT według wyższej stawki 32% Chodzi o znowelizowaną w 2016 r. ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zwaną ustawą dezubekizacyjną. Jest ona podstawą decyzji obniżających emerytury osobom, które w rozumieniu ustawy pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa. Wielu zainteresowanych odwołuje się od takich decyzji do sądu. Jeśli wyrok będzie dla nich korzystny, mogą odzyskać emeryturę w poprzedniej wysokości. Dostaną też wyrównanie za okres, w którym świadczenie było obniżone. Wyrównanie emerytury może spowodować przekroczenie progu podatkowego. Problem w tym, że wypłacone jednorazowo wyrównanie za kilku lat znacznie zawyża roczne dochody będące podstawą obliczenia podatku.

12. Policyjne urlopy. Sejm przerzuca odpowiedzialność na sądy

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8493269,policyjne-urlopy-ekwiwalent-wyrok-sejm-trybunal-konstytucyjny.html  Policyjne urlopy. Sejm przerzuca odpowiedzialność na sądy. Paulina Szewioła dzisiaj, 18 lipca 2022. Wątpliwości dotyczące nowych przepisów regulujących ekwiwalent za niewykorzystany urlop mogą być rozstrzygnięte przez sądy w drodze prokonstytucyjnej wykładni. Nie ma więc potrzeby uruchamiania pytania prawnego - ocenia Sejm. I wnosi o umorzenie postępowania przez Trybunał Konstytucyjny. 

13. Rząd odmawia wykonania wyroku ETPC. Polscy obywatele bez ochrony

https://wyborcza.pl/7,75398,28667518,rzad-odmawia-wykonania-wyroku-etpc-polscy-obywatele-bez-ochrony.html?fbclid=IwAR0APAuV2N6ZCOG74ylqQvalcOhbH22v1cKuw7mHSaaCf_DnCu91CKrkVZM Rząd odmawia wykonania wyroku ETPC. polscy obywatele bez ochrony. 09.07.2022, Łukasz woźnicki. frapujące jest zjawisko osmozy między Polską a Rosją rządzoną przez reżim Putina w formie ostentacyjnego przeszczepiania nad Wisłę putinowskiej myśli prawniczej" - komentuje 36 byłych dyplomatów z konferencji ambasadorów RP.  "Wybiórcze respektowanie prawa międzynarodowego osłabia Polskę jako demokratyczne państwo" - uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Z putinizowanym systemem prawnym Polska traci wiarygodność w relacjach międzynarodowych" - dodaje Konferencja Ambasadorów RP. To komentarze do ostatnich informacji napływających z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wynika z nich, że polski rząd nie wykonał - ani wykonać nie zamierza - niekorzystanego dla siebie wyroku Trybunału w Strasburgu. Sprawę tę w poniedziałek ujawniło Radio TOK FM. 

14. Izbę Pracy SN czeka załamanie? "Dramatycznie brakuje nam dobrych sędziów"

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/izbe-pracy-sn-czeka-zalamanie-dramatycznie-brakuje-nam-dobrych-sedziow/9cj6nbx?utm_source=bractwomundurowerp.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2  Izbę Pracy SN czeka załamanie? "Dramatycznie brakuje nam dobrych sędziów". Magdalena Gałczyńska, 4 lipca. — Mamy dziewięć etatów do obsadzenia. Od zaraz potrzebujemy co najmniej pięciu fachowców do sądzenia, najlepiej profesorów prawa pracy. Tymczasem przeciętna i niekompetentna KRS wpycha nam równie przeciętnych lub niekompetentnych kandydatów. To jest dramat — w taki sposób prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego prof. Piotr Prusinowski ocenia w rozmowie z Onetem wyniki najnowszego konkursu, w którym wyłoniono trzy nowe osoby mające trafić do tej Izby. 

15. Druh Radzik zostaje wiceprezesem warszawskiego Sądu Apelacyjnego. W tle afera hejterska

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/radzik-zostaje-wiceprezesem-warszawskiego-sadu-apelacyjnego-w-tle-afera/htwb3fc,79cfc278?fbclid=IwAR2JDNh1aeWifqpzVyjru3GZh5akpcqMjIof2rN51e5cS7Ggi9uOuNdDNqM  "Druh" Radzik zostaje wiceprezesem warszawskiego Sądu Apelacyjnego. W tle afera hejterska. Przemysław Radzik, zastępca sędziowskiego rzecznika dyscypliny i były już wiceprezes warszawskiego Sądu Okręgowego zaliczył kolejny awans. Został wiceprezesem stołecznej apelacji, gdzie prezesem kilka dni temu został centralny sędziowski rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab. Śledztwo Onetu i OKO.press potwierdziło, że Radzik był członkiem grupy Kasta/Antykasta na WhatsAppie, skupionej wokół Łukasza Piebiaka, gdzie uzgadniane były sposoby szkodzenia sędziom niezależnym od władzy. Magdalena Gałczyńska  Wczoraj, 21:07 9 lipca 2022

  • Odkąd w 2015 r. władzę w Polsce przejął obóz Zjednoczonej Prawicy, kariera Radzika wystrzeliła
  • Z szeregowego sędziego rejonowego został sędzią sądu apelacyjnego z rekomendacji nowej, politycznie powołanej KRS. Był także wiceprezesem największego sądu w Polsce, czyli warszawskiego Sądu Okręgowego
  • Teraz Radzik ponownie awansuje, choć do dziś niewyjaśniony został jego możliwy udział w aferze hejterskiej. Onet i OKO.press ustaliły m.in., że Radzik miał zamówić "anonimowy" donos na sędziego Waldemara Żurka u internetowej hejterki Emilii, współpracującej z tzw. dobrą zmianą
  • Emilia później stała się sygnalistką i pomogła ujawnić aferę hejterską

Przemysław Radzik figuruje już na stronach warszawskiego Sądu Apelacyjnego jako jego wiceprezes. Przełożonym Radzika jest ponownie Piotr Schab, który prezesem stołecznej apelacji został w pierwszych dniach lipca. 

16. Hofman, Malinowski i teczki IPN

https://wyborcza.pl/7,75398,28661521,hofman-malinowski-i-teczki-ipn-prokuratura-sprawdzi-czy-doszlo.html?fbclid=IwAR0lGew5v0u4G2yqQRB-2vsH9Rl767LdrUag-fwh63C-lTqgPdukvLaFh4g  Hofman, Malinowski i teczki IPN. Prokuratura sprawdzi, czy doszło do próby szantażu? Kraj 06.07.2022, Agnieszka Kublik. Marcin Bosacki, senator PO i szef nadzwyczajnej komisji ds. Pegasusa, został we wtorek przesłuchany przez prokuratora. To efekt złożenia przez niego zawiadomienia o podejrzeniu szantażu teczkami IPN. 

17. Globtrotter

https://wyborcza.pl/alehistoria/7,162654,28489370,sprawozdanie-roczne-ipn-zawiera-300-zdjec-prezes-nawrocki-jest.html  Sprawozdanie roczne IPN zawiera 300 zdjęć, prezes Nawrocki jest na 64 felietony 24.05.2022, Grzegorz Motyka. Prezes IPN Karol Nawrocki edukował już na czterech kontynentach. W Uzbekistanie "spotkał się z przedstawicielami wiodących uzbeckich instytucji naukowych". Naukowcy prezesa chyba rozczarowali, bo w innych krajach głównie spotyka się z Polonią, składa wieńce pod pomnikami i odwiedza muzea. „IPN przechodzi do ofensywy" – głosił tytuł wywiadu z prezesem Karolem Nawrockim w styczniowym numerze tygodnika „Sieci". Trzeba odnotować, że natarcie w kwietniu dotarło do RPA i Zimbabwe!

18. Maile Dworczyka

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2172633,1,maile-dworczyka-poleca-glowy-kto-zaplaci-za-te-afere.read  Maile Dworczyka. Polecą głowy? Kto zapłaci za tę aferę?. 7 lipca 2022  Jan Hartman. Każdy z dotychczasowych przecieków ze skrzynki Dworczyka – niezależnie od tego, kto za nimi stoi – w porządnej demokracji zmiótłby rząd. Ba, również w Polsce, jaką pamiętamy sprzed kilkunastu lat, zapewne by tak było. Oto najnowszy przeciek z tzw. skrzynki Dworczyka („Poufna Rozmowa”). Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów minister Michał Dworczyk pisze (7 stycznia 2019 r.) do premiera Morawieckiego prywatną wiadomość na prywatny adres mailowy: „Mateusz, odwiedziłem dziś (wkrótce po Twojej rozmowie) p. Julię P. Omówiłem z panią prezes 3 tematy: 1. Rocznik 1953 – na razie odroczone (Kieres, 250 mln – 1,5 mld) 2. Świadczenie opiekuńcze na razie odroczone (Muszyński) do 19 lutego (ok 5 mld) 3. Służebność gruntów dot. przesyłu na razie odroczone (Muszyński) (kilkanaście mld) Numerem 2 zajmuje się podobno już Tomek Fill więc wejdę z nim w kooperacje. Michał”. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, której stanowisko niedawno zawisło na włosku, odpowiada stanowczym dementi w publicznych mediach: „Nigdy z nikim nie omawiałam żadnych wyroków Trybunału, żadnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego poza naradami sędziowskimi w Trybunale Konstytucyjnym”. To samo powtórzyła w radiowej Trójce.

19. Afera e-mailowa: wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego miał pisać do premiera

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art36673271-afera-e-mailowa-wiceprezes-trybunalu-konstytucyjnego-mial-pisac-do-premiera  Afera e-mailowa: wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego miał pisać do premiera. W serwisie Poufna Rozmowa pojawił się nowy e-mail, który ma pochodzić ze zhakowanej skrzynki Michała Dworczyka. W wiadomości minister informuje premiera Mateusza Morawieckiego, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego miał się skontaktować z nim za pośrednictwem prywatnego konta, pod intrygującym pseudonimem - informuje portal Onet.pl. Publikacja: 09.07.2022 mat. Wiadomość datowana jest na 19 sierpnia 2018 r. "Dzwonił sędzia Muszyński, aby upewnić się, że jego mail dotarł do Ciebie — uprzedzał (i prosił o przekazanie Ci, abyś nie był zaskoczony), że wysyła Ci listy z adresu Lucius Domitius" — napisał Michał Dworczyk. Szef rządu odpisał: "Tak — doszedł. Rzeczywiście z dziwnego adresu". 

20. Kujda współpracował z SB świadomie. Poznaliśmy uzasadnienie wyroku w głośnej sprawie

https://www.rp.pl/polityka/art36741041-kujda-wspolpracowal-z-sb-swiadomie-poznalismy-uzasadnienie-wyroku-w-glosnej-sprawie  Kujda współpracował z SB świadomie. Poznaliśmy uzasadnienie wyroku w głośnej sprawie. „Rzeczpospolita” dotarła do pisemnego uzasadnienia wyroku sądu, który w czerwcu stwierdził, że były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest kłamcą lustracyjnym. Publikacja: 21.07.2022. Izabela Kacprzak. Kazimierz Kujda, od lat jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego (był m.in. prezesem spółki Srebrna, a do lutego 2019 r. prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska), w połowie czerwca został uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za kłamcę lustracyjnego. Był to proces autolustracyjny wszczęty na wniosek samego Kujdy po tym, gdy w lutym 2019 r. „Rzeczpospolita” ujawniła, że IPN ma jego teczkę tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Ryszard”. Były szef NFOŚ został skazany na trzy lata pozbawienia prawa wybieralności do parlamentu oraz pełnienia funkcji publicznych. Po wyroku Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej krytykował „orzecznictwo sądów” i mówił: „Miałem okazję zapoznać się z tymi materiałami. Mam tutaj inne zdanie”.

21. Sąd: Kujda kłamcą lustracyjnym. KPRM, 16 dni później: może zasiadać w radach państwowych spółek 

https://www.rp.pl/polityka/art36744171-sad-kujda-klamca-lustracyjnym-kprm-16-dni-pozniej-moze-zasiadac-w-radach-panstwowych-spolek  Sąd: Kujda kłamcą lustracyjnym. KPRM, 16 dni później: może zasiadać w radach państwowych spółek. Sąd Okręgowy w Warszawie 14 czerwca 2022 r. uznał, że Kazimierz Kujda złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne. To oznacza, że Kujda może pełnić funkcje społeczne ale nie publiczne. Tymczasem 30 czerwca 2022 r. Rada ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa działająca w Kancelarii Premiera pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę do zasiadania w radach nadzorczych państwowych firm. Publikacja: 22.07.2022. Izabela Kacprzak. W połowie czerwca Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Kazimierz Kujda, były prezes NFOŚiGW oraz wieloletni bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Choć rzeczywiście nie podpisał zgody „na współpracę” ale na „dialog” z funkcjonariuszem SB, sąd uznał, że wypełnił on znamiona współpracy z organami bezpieczeństwa a więc m.in. tego że była to współpraca tajna i świadoma. Wyrok jest nieprawomocny. Kazimierz Kujda nie zgadza się z nim i zapowiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że będzie składał apelację.

22. Koalicja Obywatelska wyprzedziła Zjednoczoną Prawicę 

https://natemat.pl/427018,koalicja-obywatelska-wyprzedzila-w-sondazu-zjednoczona-prawice  Dawno nie było takiego sondażu. Koalicja Obywatelska wyprzedziła Zjednoczoną Prawicę. Natalia Kamińska  22 lipca 2022. Przełomowy sondaż opublikowała sondażownia Kantar. Pierwszy raz od dawna na pierwszym miejscu na podium jest Koalicja Obywatelska. Zjednoczona Prawica znalazła się tuż za KO, ale ma dużo słabszy wynik niż do tej pory. Notowania prawicy spadły poniżej 30 proc. Jest to jeden z najgorszych wyników rządzących w ostatnim czasie. Zjednoczona Prawica w ostatnich sondażach miała przynajmniej 30 proc. poparcia i była na czele stawki . To się jednak zmieniło. Najnowsze badanie dla firmy Kantar pokazuje, że rządząca koalicja zanotowała znaczny spadek poparcia wśród Polaków. Po raz pierwszy od dawna Polacy uznali, że ich największym zaufaniem cieszy Koalicja Obywatelska.

 

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty