• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 61

Infoteka nr 61. Przegląd mediów – 29. 08. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. Polska przegrała w Strasburgu w związku z ustawą dezubekizacyjną. Główny winny – Trybunał Konstytucyjny

https://oko.press/dezubekizacja-tk-strasburg/?fbclid=IwAR2BiWjTGygoX6J4hb7zIE_0fN68GdW6wd3llCTuBl1lH3lWa1FcXDW23n0 Dominika Sitnicka 25 lipca 2022. Polska przegrała w Strasburgu w związku z ustawą dezubekizacyjną. Główny winny – Trybunał Konstytucyjny. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła Konwencję w przypadku byłego funkcjonariusza, który ponad cztery lata czekał na rozpatrzenie odwołania w sprawie emerytury pomniejszonej przez tzw. ustawę dezubekizacyjną. Sprawę do ETPCz wniósł J. Bieliński, który utracił dużą część emerytury w skutek tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej z 2016 roku. Mężczyzna był latach 70. zatrudniony w Milicji Obywatelskiej, następnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a w III RP w Urzędzie Ochrony Państwa.

2. Polska przegrała w Strasburgu w związku z ustawą dezubekizacyjną. Główny winny – Trybunał Konstytucyjny

https://oko.press/dezubekizacja-tk-strasburg/?fbclid=IwAR2BiWjTGygoX6J4hb7zIE_0fN68GdW6wd3llCTuBl1lH3lWa1FcXDW23n0 Dominika Sitnicka 25 lipca 2022. Polska przegrała w Strasburgu w związku z ustawą dezubekizacyjną. Główny winny – Trybunał Konstytucyjny. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła Konwencję w przypadku byłego funkcjonariusza, który ponad cztery lata czekał na rozpatrzenie odwołania w sprawie emerytury pomniejszonej przez tzw. ustawę dezubekizacyjną. Sprawę do ETPCz wniósł J. Bieliński, który utracił dużą część emerytury w skutek tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej z 2016 roku. Mężczyzna był latach 70. zatrudniony w Milicji Obywatelskiej, następnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a w III RP w Urzędzie Ochrony Państwa.

3. Więcej odszkodowań dla byłych esbeków

https://www.rp.pl/praca-emerytury-i-renty/art36750541-wiecej-odszkodowan-dla-bylych-esbekow?fbclid=IwAR1tn2kxUe-LHwArw1-r6U0Q3P8WqUke4Ku2F0YcnzDvCkxCwRkkbvUhvOM&refreshpaywall=86142422-a160-43f1-a631-6b7372654fbb Więcej odszkodowań dla byłych esbeków.  W Europejskim Trybunale Praw Człowieka czeka 71 skarg na przewlekłość po obniżce emerytury. Publikacja: 25.07.2022. Mateusz Rzemek - Publikacja: 25.07.2022. W Europejskim Trybunale Praw Człowieka czeka 71 skarg na przewlekłość po obniżce emerytury. Orzeczenie, które zapadło w Europejskim Trybunale Praw Człowieka ws. Bieliński przeciw Polsce, to pierwsze z serii podobnych wyroków, jakie zapadną w najbliższym czasie w Strasburgu. Z informacji, jakie „Rz” uzyskała w ETPCz, wynika, że na rozstrzygnięcie czeka 71 spraw, w których osoby ze świadczeniami obniżonymi wskutek tzw. ustawy dezubekizacyjnej z 2016 r. domagają się odszkodowania za czekanie latami na wyrok.

4. Zdradzeni funkcjonariusze

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2175845,1,zdradzeni-funkcjonariusze-adam-bodnar-dla-polityki.read Zdradzeni funkcjonariusze. Adam Bodnar dla „Polityki”. Ktoś mógłby powiedzieć, że to przykład success story. Ale gdyby tak było, Europejski Trybunał Praw Człowieka nie zajmowałby się tą sprawą. Skarżący przez kilka lat nie miał pewności, czy kiedykolwiek uda mu się odzyskać należną emeryturę. Postępowanie sądów w ostatnich latach można różnie oceniać. W wielu przypadkach stanęły odważnie po stronie praw i wolności obywatelskich. Dotyczyło to analizy zasadności czy zgodności z prawem zatrzymań w czasie demonstracji, przemocy policji, praw frankowiczów czy osób LGBT+. Ale czasami można było zgrzytać zębami, jak sądy nadmiernie oportunistycznie uciekały od odpowiedzialności w zakresie rzeczywistego wymierzania sprawiedliwości. Wiele sądów nie wzięło odpowiedzialności na barki. Dotyczy to zwłaszcza ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Znacząco obcięła emerytury tym, którzy pracowali w strukturach podległych MSW przed 1990, i była krzywdząca na wiele sposobów.

5. Czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku to ponad 14 miesięcy

http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/206-czas-oczekiwania-na-rozpoznanie-sprawy-przed-sadem-apelacyjnym-w-gdansku-to-ponad-14-miesiecy.html Czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku to ponad 14 miesięcy. Od marca 2019 r. do sierpnia 2022 r. wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 1184 sprawy dotyczące obniżonych świadczeń emerytalno - rentowych funkcjonariuszy objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną. Do rozpoznania pozostaje 758 spraw tego rodzaju. Średni czas oczekiwania na rozpoznanie przekracza 14 miesięcy.

6. ZER nadal opóźnia wypłaty zaległych świadczeń

https://fssm.pl/zer-nadal-opoznia-wyplaty-zaleglych-swiadczen?fbclid=IwAR2DCdqnALxeANl2jCIcgiEZG9voB6qR9DoSxUdco40tte4fngzxfiWmQrc ZER nadal opóźnia wypłaty zaległych świadczeń. 4 sierpnia 2022. Koleżanki i Koledzy, Postanowiłem poprzedzić publikację tekstu Komisji Prawnej krótką informacją, która, zdaję sobie z tego sprawę, może być zaskoczeniem dla wielu osób, zwłaszcza pokrzywdzonych ustawą represyjną. Pragnę zasygnalizować, iż od dawna Federacja stara się prowadzić dialog z Dyrekcją Zaķładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Dzieje się tak i teraz, dzięki otwartości na wzajemną dyskusję i współpracę Dyrektor Zakładu pani Małgorzaty Zdrodowskiej. Jak zapewne wiecie jest wiele tematów z zakresu procedury i biegu spraw osób pokrzywdzonych tą ustawą przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi, które mogą być przedmiotem prezentacji wzajemnych stanowisk. Ważne jest to, że obie strony chcą rozmawiać i wypracowywać zgodne z obowiązującym prawem rozwiązania. Często nie jest to łatwe. W pewnych ustaleniach co do stanu prawnego pozostajemy przy własnych stanowiskach, ale w moim przekonaniu, jeszcze gorszym byłby brak dialogu.

Wiceprzewodniczący FSSM RP Leszek Szreder

Informacja prawna

Czy ZER może wstrzymać wydanie decyzji o ponownym ustaleniu wysokości świadczenia emerytalnego i wypłacie należnego wyrównania do momentu otrzymania uzasadnienia prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego oddalającego apelację Organu od korzystnego dla represjonowanego wyroku sądu okręgowego?

Ci z nas, którzy przeszli już całą drogę sądową (często drogę przez mękę) i uzyskali korzystne i prawomocne już orzeczenie sądu apelacyjnego, najczęściej oddalające apelację ZER, a tym samym przywracające należne świadczenie emerytalne, spotkali się ze stanowiskiem ZER uzależniającym wydanie decyzji o ponownym ustaleniu wysokości świadczenia i wypłacie wyrównania dopiero po otrzymaniu uzasadnienia takiego wyroku. Oczywistą konsekwencją takiego podejścia ZER do wykonalności prawomocnego wyroku sądu a więc orzeczenia, od którego nie przysługuje już żaden środek odwoławczy, może być znaczne opóźnienie w wypłacie świadczeń w przysługującej wysokości wraz z kwotą zaległości. Czy takie postępowanie ZER jest właściwe i ma podstawy prawne?

7. Sąd przywrócił rentę rodzinną wdowie po bokserze Leszku Drogoszu. Już prawomocnie

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,28654064,sad-przywrocil-rente-rodzinna-wdowie-po-bokserze-leszku-drogoszu.html Sąd przywrócił rentę rodzinną wdowie po bokserze leszku drogoszu. już prawomocnie. 05.07.2022, Janusz Kędracki. sąd apelacyjny w Krakowie odrzucił apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWIA i wdowa po leszku drogoszu, trzykrotnym mistrzu europy i medaliście olimpijskim w boksie, będzie otrzymywać rentę rodzinną na poziomie sprzed tzw. dezubekizacji. Przed miesiącem pisaliśmy, że irena drogosz już prawie rok czeka na rozpatrzenie apelacji dotyczącej obcięcia jej renty rodzinnej po mężu. schorowanej kobiecie, wdowie po słynnym "czarodzieju ringu", w 2017 r. zmniejszono to świadczenie z 2400 zł do 1456 zł w wyniku tzw. ustawy dezubekizacyjnej

8. Opracowanie wyroku Europejskiego Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie BIELIŃSKI przeciwko Polsce

https://www.iustitia.pl/79-informacje/4495-opracowanie-wyroku-europejskiego-trybunal-praw-czlowieka-w-strasburgu-z-dnia-21-lipca-2022-roku-w-sprawie-bielinski-przeciwko-polsce-skarga-nr-48762-19 Opracowanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie Bieliński przeciwko Polsce, skarga nr 48762/19. 28.07.2022 Opracowanie wyroku Europejskiego Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie Bieliński przeciwko Polsce, skarga nr 48762/19. Trybunał Praw Człowieka Pierwsza Sekcja w dniu 21 lipca 2022 roku wydał wyrok w sprawie BIELIŃSKI przeciwko Polsce, skarga nr 48762/191. Orzeczenie to ma istotne znaczenie nie tylko dla tysięcy emerytów służb mundurowych w naszym kraju, ale także dla praktyki orzeczniczej sądów krajowych. W sprawie Bieliński przeciwko Polsce Trybunał rozpatrywał problematykę związaną z dokonanym w 2017 roku obniżeniem uposażeń emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych.

9. Interpelacja nr 32683

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=32683 Interpelacja nr 32683 w sprawie objęcia 32-procentową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych emerytów, na rzecz których Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca zaległe świadczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego. Zgłaszający Robert Kwiatkowski Andrzej Rozenek  Joanna Senyszyn. /…/

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z interpelacją złożoną przez państwa posłów: Joannę Senyszyn, Andrzeja Rozenka, Roberta Kwiatkowskiego w sprawie objęcia 32-procentową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych emerytów, na rzecz których Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca zaległe świadczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego, proszę przyjąć następujące wyjaśnienia. Przychód w rozumieniu przepisów ustawy PIT, co do zasady, powstaje w dniu otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy i wartości pieniężnych. Emerytury i renty stanowią przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Stąd też przychód powstaje w dniu otrzymania świadczenia, niezależnie od tego, czy jest to świadczenie bieżące, czy zaległe, jak w przypadku świadczeń zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym.

10. Przywrócone świadczenia , a podatek

http://pogranicznicy.pl/index.php/2-uncategorised/477-przywrocone-swiadczenia-i-podatek  Opublikowano: środa, 10 sierpień 2022

  1. Opracowanie informacji o przywróceniu świadczeń w ostatnim okresie.
  2. Interpelacja poselska nr 32683 do ministra finansów.
  3. Odpowiedż Ministra Finansów.

W ostatnim okresie otrzymaliśmy kolejne informacje o przywróceniu świadczeń emerytalnych / rentowych członkom naszego Stowarzyszenia, byłym żołnierzom GPK WOP. Między innymi świadczenia byłym  kontrolerom przywróciły: Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 14 lipca w sprawie LS, sygn. VIIU 2522/21 oraz prawomocnie Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem zaocznym z 15 lipca 2022r. w sprawie DS. sygn. III AUa 301/22 oddalając Apelację ZER od wyroku SO w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021r. Odzyskanie świadczeń po prawie pięciu latach postępowania odwoławczego w niektórych przypadkach powoduje, że od części sumy wyrównania pobierana jest zaliczka na podatek w wysokości 32%. Jest to sytuacja, która z reguły nie miałaby miejsca jeśli osoby te należne im jak orzekł Sąd świadczenia otrzymywały w latach ubiegłych i tym samym ich dochody mieściłby się w pierwszym progu podatkowym. Na problem ten jako kolejnej kary finansowej zwrócili uwagę także niektórzy posłowie kierując interpelację do Ministra Finansów, który w odpowiedzi wskazał iż obowiązek podatkowy powstaje w momencie wypłaty świadczenia i nie przewiduje skorzystania z uprawnień do zaniechania jego poboru wskazując na korzyści z obniżenia stawek i podniesienia progów podatkowych w roku 2022. W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie załączam pełną treść interpelacji poselskiej nr 32683 z 31-03-2022 i odpowiedzi na nią MF z dnia 8 lipca 2022r. Ponadto interpelację i odpowiedź omówiono w artykule DGP z 23 lipca 2022r., podano tam także przykłady indywidualnych interpretacji podatkowych w podobnych sprawach, gdzie stwierdzano że nie ma możliwości obniżenia należności podatkowej poprzez korektę PIT za lata ubiegłe.

Opracował Andrzej Adamczyk, Stowarzyszenie GRANICA dnia 10.08.2022r.

11. Nie popełniajmy konstytucyjnego samobójstwa

https://wyborcza.pl/7,75968,28743435,nie-popelniajmy-konstytucyjnego-samobojstwa.html?fbclid=IwAR2_SqSXGRIW2TPzZ7uHttQMrYdIt5riyI90aZcRc5P-CwdrAu-wJZIvfwQ#S.TD-K.C-B.2-L.1.duzy Wojciech Sadurski 1.08.2022. Siedziba Trybunału Konstytucyjnego (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl) Konstytucja nie jest paktem samobójczym - napisał w 1949 roku wielki amerykański sędzia Robert Jackson. W dzisiejszych warunkach polskich można tę maksymę sparafrazować: Konstytucja nie jest glejtem bezkarności dla tych, którzy ją łamią. Nie jest gwarancją utrzymywania niekonstytucyjnego status quo w nieskończoność. I nie może być zasadzką, zastawioną przez autokratów na reformatorów, którzy będą musieli coś zrobić z bezprecedensowym demontażem instytucji demokratycznych i sądownictwa. Rządy prawa to nie tylko ścisłe szanowanie litery prawa, ale i ducha prawa, czyli wartości, stojących za przyjęciem tych czy innych przepisów. Odczytywanie ich w duchu antydemokratycznym – utrwalającym demontaż – zaprzecza rządom prawa. Dumne ogłaszanie, że w odróżnieniu od dzisiejszych barbarzyńców my, konstytucyjni demokraci, będziemy stosować literalnie przepisy i respektować prawne przywileje, nadane sobie przez barbarzyńców, jest pięknoduchostwem. Może dać poczucie satysfakcji z zachowania cnoty, ale przyczyni się do utrwalenia niepraworządnego status quo.

12. Ma pani sobie coś do zarzucenia, że tylko co piąty Polak uważa Trybunał Konstytucyjny za niezależny od władzy

https://wydarzenia.interia.pl/autor/lukasz-szpyrka/news-julia-przylebska-wiekszosc-polakow-nie-wie-jak-funkcjonuje-t,nId,6199741 Julia Przyłębska: większość Polaków nie wie, jak funkcjonuje TK. Łukasz Szpyrka. 6 sierpnia 2022 roku. - Zdecydowana większość Polaków nie ma rzetelnej wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny. Nadeszły czasy triumfu narracji nad prawdą i ten sondaż ("Rzeczpospolitej", w którym tylko 22,1 proc. respondentów uważa, że TK jest niezależny od władzy PiS - red.), to konsekwencja właśnie takiej narracji, prowadzonej od lat przez opozycję i wspierające ją media - uważa Julia Przyłębska. W rozmowie z Interią prezes TK odnosi się też do afery mailowej, jej kadencyjności, oświadczeń majątkowych, a także konfliktu w Trybunale. Łukasz Szpyrka: Czyją wiedzę prawniczą ceni pani bardziej - Jarosława Kaczyńskiego czy sędziego Stanisława Biernata? Julia Przyłębska: - Nie jest moją rolą ocenianie wiedzy prawniczej poszczególnych osób. Uważam, że każdy przez swoją działalność i publiczne wypowiedzi pokazuje swój poziom i prawniczą wiedzę.

13. Jak Trybunał Przyłębskiej blokuje sprawę ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika

https://wyborcza.pl/7,75398,28753875,juz-5-lat-sn-czeka-na-decyzje-trybunalu-przylebskiej-bez-tego.html#S.MT-K.C-B.1-L.1.duzy jak trybunał Przyłębskiej blokuje sprawę ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika od pięciu lat. 04.08.2022, Ewa Ivanova. od sierpnia 2017 r. Izba Karna Sądu Najwyższego nie może rozstrzygnąć kasacji w sprawie dotyczącej skazania na więzienie kluczowych ministrów w rządzie PIS: szefów MSWIA i służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. bo czeka na orzeczenie trybunału konstytucyjnego w sprawie rzekomego sporu kompetencyjnego dotyczącego prawa łaski. to najstarsza sprawa zalegająca w pionie karnym sądu najwyższego. sięga 2015 r., gdy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, kiedyś twórcy i szefowie CBA, zostali w pierwszej instancji skazani na trzy lata więzienia.

14. TVP zatruwa duszę narodu

https://www.rp.pl/polityka/art36896121-ojciec-ludwik-wisniewski-w-liscie-do-kaczynskiego-tvp-zatruwa-dusze-narodu Publikacja: 18.08.2022. Ojciec Ludwik Wiśniewski w liście do Kaczyńskiego: TVP zatruwa duszę narodu. "Oto w wymarzonej, wolnej Polsce publiczna telewizja kierowana przez Pana Jacka Kurskiego oskarża politycznych konkurentów o największe zbrodnie, o świadome niszczenie Polski (…). To wszystko polska telewizja czyni - co jest szczególnie bolesne - z odwoływaniem do Ewangelii i ubieraniem niegodziwości w szaty religijne. To jest zatruwanie Duszy Narodu! Nad tym nie można przejść do porządku dziennego! Tu nie można być obojętnym!” – o. Ludwik M. Wiśniewski, dominikanin, duszpasterz akademicki i działacz opozycji antykomunistycznej w PRL pisze do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS. Poniżej pełna treść listu otwartego.

15. Jarosław Kaczyński wchodzi od tyłu

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,28794131,kilkanascie-radiowozow-i-oddzial-na-koniach-policja-tlumaczy.html?fbclid=IwAR18mCn8wm2IjeBntJaC4Fug_6fAZY8-YUFSKoS-koCh4aRXLkyMrTV4Z-4 Kilkanaście radiowozów i oddział na koniach. Policja tłumaczy się z ochrony Kaczyńskiego. Policja 17.08.2022, Piotr Żytnicki. Nie ma w Polsce drugiego posła, którego spotkania chroniłoby tylu policjantów co Jarosława Kaczyńskiego. W Kórniku pod Poznaniem komendant zarządził akcję policyjną, bo dostrzegł wysokie ryzyko. Ile to kosztowało? W środku wakacji prezes PiS ruszył na spotkania z wyborcami, by po siedmiu latach własnych rządów oskarżać opozycję o braki węgla i drożyznę. Spotkania miały zatrzymać spadki PiS w sondażach, ale trudno uznać je za udane. Kaczyńskiego w kolejnych miastach witali przeciwnicy PiS. Jarosław Kaczyński wchodzi od tyłu. 23 lipca prezes przyjechał do Kórnika pod Poznaniem. Wprowadzono go tylnym wejściem, bo przed budynkiem protestowało kilkadziesiąt osób. Skandowali: "Bohaterze! Pokaż się!", "Złodzieje! Złodzieje!", "Będziesz siedział!". Na jednym z transparentów napisali zaś: "Zrujnowałeś ten kraj"

16. Był twarzą brutalnego tłumienia demonstracji Strajku Kobiet. Teraz może zostać nowym komendantem głównym policji

https://wyborcza.pl/7,75398,28832847,byl-twarza-brutalnego-tlumienia-demonstracji-strajku-kobiet.html Był twarzą brutalnego tłumienia demonstracji strajku kobiet. teraz może zostać nowym komendantem głównym policji. kraj 26.08.2022, akw. ustępującego ze stanowiska komendanta głównego policji gen. Jarosława Szymczaka ma zastąpić nadinsp. Paweł Dobrodziej. jako komendant stołeczny był odpowiedzialny za brutalne tłumienie protestów kobiet po orzeczeniu TK zaostrzającym prawo aborcyjne.

17. Policja zmienia szefa. Gen. Jarosław Szymczyk ma odejść ze stanowiska

https://www.rp.pl/policja/art36935491-policja-zmienia-szefa-gen-jaroslaw-szymczyk-ma-odejsc-ze-stanowiska Policja zmienia szefa. Gen. Jarosław Szymczyk ma odejść ze stanowiska. Gen. Jarosław Szymczyk odejdzie na emeryturę. Zastąpić ma go Paweł Dobrodziej. Czy nie zaszkodzi mu w tym „afera respiratorowa”? Publikacja: 25.08.2022. Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka. Szykuje się zmiana w kierownictwie policji – na emeryturę z końcem roku ma odejść obecny komendant główny nadinsp. Jarosław Szymczyk, a na jego następcę jest typowany Paweł Dobrodziej (obecny wiceszef KGP) – „Rzeczpospolita” potwierdziła tę informację w kilku źródłach. Tyle że to Dobrodziejowi podlega Biuro Współpracy Międzynarodowej i pion poszukiwań, które dały „plamę” w sprawie listu gończego za handlarzem respiratorami Andrzejem Izdebskim – w system poszukiwawczy wprowadziły jego dane pośmiertnie. Sprawę ujawniła „Rzeczpospolita”.

18. Trwa szukanie winnych

https://www.rp.pl/sluzby/art36921681-burza-w-sluzbach-po-publikacji-rz-o-nieprawidlowosciach-przy-poszukiwaniach-andrzeja-izdebskiego-trwa-szukanie-winnych Burza w służbach po publikacji „Rz” o nieprawidłowościach przy poszukiwaniach Andrzeja Izdebskiego. Trwa szukanie winnych. Służby wyjaśniają, dlaczego fiaskiem skończyły się poszukiwania handlarza respiratorami. W KGP mówi się o dymisji osób, które odpowiadały za sprawę. Publikacja: 23.08.2022. Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka. Doniesienia „Rzeczpospolitej” o nieprawidłowościach przy poszukiwaniach Andrzeja Izdebskiego wywołały burzę w służbach. Gorąca atmosfera jest m.in. w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, gdzie spekuluje się o dymisji osób funkcyjnych, które podejmowały decyzje w sprawie dotyczącej Izdebskiego. Do odpowiedzi o swoją rolę w sprawie handlarza respiratorów została też wywołana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

19. Adam Rapacki - Nikomu specjalnie się nie spieszyło ws. handlarza respiratorami

https://www.rp.pl/sluzby/art36928601-adam-rapacki-nikomu-specjalnie-sie-nie-spieszylo-ws-handlarza-respiratorami Adam Rapacki: Nikomu specjalnie się nie spieszyło ws. handlarza respiratorami. Widać, że przez długie miesiące nikt nie chciał zatrzymać i ściągnąć Andrzeja Izdebskiego do kraju - mówi gen. Adam Rapacki, były wiceszef polskiej policji i wiceminister spraw wewnętrznych w latach 2007-12. Publikacja: 24.08.2022. Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka. W sprawie poszukiwań Andrzeja Izdebskiego, handlarza respiratorami, mamy ciąg błędów i potknięć: prokuratury, która szuka go w kraju, choć on od dawna jest za granicą, policji, która odmawia prokuraturze wpisu czerwonej noty do SIS II, bo widnieje tam zastrzeżenie ABW, która o tym jej nie powiadomiła. ABW monitoruje Izdebskiego, ale tą wiedzą z nikim się nie dzieli. W tym czasie Izdebski umiera bez postawienia mu zarzutów. Serię kompromitacji kończy fakt, że międzynarodowy list gończy zostaje wystawiony już po jego śmierci. Kto jest za to wszystko odpowiedzialny?

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty