• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 49

Infoteka nr 49. Przegląd mediów – 26. 08. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska

Wielu ludzi może nie doczekać sprawiedliwości

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kontrowersje-wokol-ustawy-dezubekizacyjnej/gby0vdy?utm_source=plista&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_plista_n_desktop_wiadomomsci&fbclid=IwAR0FHijWbTRxtFxgbryErbnSX8ewxxV1YDE8Ol8QFM8WoKqCYhpwqzmFa4c

"Wielu ludzi może nie doczekać sprawiedliwości". Kontrowersje wokół "ustawy dezubekizacyjnej". Mateusz Baczyński dzisiaj, 3 sierpnia 2021 r. Tysiącom osób odebrane zostało prawo do sądu i równego traktowania - to główny wniosek z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. W sądach utknęły tysiące spraw byłych funkcjonariuszy, którzy zaskarżyli decyzję o obniżeniu im emerytur. To oznacza, że wielu z nich może nie dożyć wyroku.

Politycy opozycji za przywróceniem świadczeń, odebranych przez tzw. ustawę dezubekizacyjną

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/politycy-opozycji-za-przywroceniem-swiadczen-odebranych-przez-tzw-ustawe-dezubekizacyjna,304725.html

Politycy opozycji za przywróceniem świadczeń, odebranych przez tzw. ustawę dezubekizacyjną. PAP/ICH.13 sierpnia 2021. Dalsze starania na rzecz przywrócenia świadczeń, odebranych emerytom i rencistom ze służb mundurowych na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej, deklarowali politycy opozycji, którzy w piątek w Katowicach spotkali się z przedstawicielami tego środowiska.

Żyjemy w państwie, w którym demokracja ledwie zipie

https://www.tygodnikprzeglad.pl/tvn-albo-kryminal/?fbclid=IwAR1iIIRLCO_U2HJP1oK2RtY1V7oGN0KcZeDJ2kwZKBS_SK1o4CewQsrLTW4

TVN albo kryminał! Autor: Janusz Rolicki. Sierpień 16, 2021. Żyjemy w państwie, w którym demokracja ledwie zipie. Media, politycy opozycyjni, a nawet pisowscy, wraz z ambasadą USA i Departamentem Stanu wciąż się zastanawiają, na co i po co Kaczyńskiemu zamieszanie koncesyjne i tak gorąca awantura o stację telewizyjną TVN. Odpowiedź jest prosta. Nie da się pogodzić pisowskiego niekonstytucyjnego zagarniania władzy z istnieniem opozycyjnych mediów. Już samo ich istnienie powoduje tak wielką dychotomię pomiędzy pragnieniami wodza a realiami społecznymi, że balon marzeń o władzy absolutnej musi pęknąć z hukiem. Gdyby PiS było zwyczajną partią, można by powiedzieć, że zafundowane nam przez nie badziewie, czyniące z Polski pośmiewisko Europy, to efekt kompleksów Kaczyńskiego i jego dworu, wynikających z  nieznajomości świata i opacznego postrzegania rządzących nim reguł. Sprawa jest jednak szersza.

Walczyliśmy z pandemią, nie z protestującymi

https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/210729646-Komendant-Glowny-Policji-Walczylismy-z-pandemia-nie-z-protestujacymi.html?fbclid=IwAR3D61ZALn3BliXlyydiurLhuxNUIG3f572kWvp3apmIePIuKmiF1bXetMI

Aktualizacja: 25.07.2021 Komendant Główny Policji: Walczyliśmy z pandemią, nie z protestującymi. - Zbudowano fałszywą narrację o tym, że policjanci biją kobiety pałkami teleskopowymi - powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, odnosząc się w Polsat News do działań funkcjonariuszy wobec uczestników strajków kobiet.

Z dezubekizacją sam na sam

https://www.zbfsop.pl/aktualnosci/kolejny-felieton-plk-slawomira-sadowskiego-trybuna-sierpien-2021-r/

Dziennik Trybuna 18.08.2021, Z dezubekizacją sam na sam. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla całego środowiska osób dotkliwie skrzywdzonych represyjną ustawą emerytalną z grudnia 2016 r., było ogłoszenie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka raportu o jej skutkach. Dokument opublikowany w lipcu br. jest bardzo rzetelny i obszernie przedstawia zarówno historię, okoliczności jak i skutki zjawiska zwanego „dezubekizacją”, zaś jego konkluzja mieści się w następujących zdaniach: Wejście w życie II ustawy emerytalnej doprowadziło do naruszenia praw człowieka wobec tysięcy osób. Naruszenia te dotyczyły nie tylko prawa do zabezpieczenia społecznego czy prawa do równego traktowania, ale i prawa do sądu. Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest organizacją z długoletnią tradycją i ogromnym autorytetem moralnym na arenie międzynarodowej, więc jej głos ma wielką wagę i powinniśmy być bardzo wdzięczni za tak wnikliwą i obiektywną analizę.

Serce 2021

https://www.salon24.pl/u/jastrzebski/1153604,serce-2021?fbclid=IwAR0L710rz2F2hz3T_-yeWxDdHCXIaN8gPF0KUHv13rdsnn695XEN6tHM8nQ

Serce 2021 Piotr Jastrzębski 26.07.2021. Nie chcą współczucia, nie pragną litości, chcą jedynie zrozumienia i zwykłych, należnych im praw. W tym roku spotkamy się w Kołobrzegu 10 września, podczas obchodów uroczystości zorganizowanych przez Bractwo Mundurowe RP Byłych Pracowników Służb Mundurowych, oraz aukcji, z której dochód przeznaczony zostanie dla wdów i sierot po zmarłych funkcjonariuszach. Ludziach, którzy już nie zdążyli upomnieć się o swoje pieniądze – a rodzina nie może zrobić tego w ich imieniu. Takie mamy prawo.

Dla tych, którzy już nie mogą upomnieć się o sprawiedliwość

https://strajk.eu/dla-tych-ktorzy-juz-nie-moga-upomniec-sie-o-sprawiedliwosc-pamiec-prawda-przyszlosc/?fbclid=IwAR0qpZss7mdYJxribYVWxw5q070jsuGN9Gehj3fy3bu25RIfGs0smu9myaM

Dla tych, którzy już nie mogą upomnieć się o sprawiedliwość. „Pamięć, Prawda, Przyszłość”. Redakcja Portalu STRAJK 19/08/2021 Portal Strajk został patronem medialnym akcji Serce 2021. Wśród poszkodowanych „ustawą dezubekizacyjną”, zwaną „ustawą hańby” lub „ustawą śmierci” z 2016 roku, są ludzie, którzy niestety nie mogą już dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Przepisy to wykluczają. Rodziny, wdowy, wdowcy i sieroty po zmarłych funkcjonariuszach i pracownikach cywilnych, którzy zostali zakwalifikowani przez pracowników IPN jako „zbrodniarze, pracujący na rzecz totalitarnego państwa” i pozbawieni tym samym wszelkich należnych świadczeń, w tym rent i emerytur. Wielokrotnie Bogu ducha winni ludzie, wykonujący uczciwie i rzetelnie swoją pracę z dnia na dzień zostali bez grosza.

Co wynika z Apelacji ZER-u?

https://igiifp.github.io/assets/files/INF-153ApelacjaZER-u.pdf

Co wynika z Apelacji ZER-u? Poniższe spostrzeżenia skierowane są głównie do tych Pokrzywdzonych, którzy odwoływali się samodzielnie i teraz są w trakcie pracy nad Apelacją „organu” lub na pismo to czekają. Albo też przegrali swoje sprawy w I instancji i będą potrzebować dodatkowych, nieortodoksyjnych materiałów do własnych Apelacji.

Ekwiwalent - wyrok WSA w Opolu z 19 sierpnia 2021 roku

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/61C01377AA

/…/ Tym samym skład orzekający za zasługujące na pełne zaaprobowanie uznaje stanowisko, że sądy mogą odmówić zastosowania niekonstytucyjnych czy też w inny sposób naruszających obowiązujący porządek prawny norm. Nie można tracić z pola widzenia, że rozstrzygnięcie zapadłe w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. w sprawie o sygn. K 7/15, który odnosił się do poddanego jego badaniu poprzednio obowiązującego stanu prawnego, z uwagi na niemalże identyczność regulacji w części uznanej za niekonstytucyjną, a powtórzonej w art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, to ocena w nim wyrażona jako niezgodna z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje aktualna, a jako wiążąca, nakazuje odnosić ją na etapie stosowania prawa, w którym następuje odkodowanie norm stanowiących podstawę działania organów. Zaznaczyć należy, że w doktrynie akcentuje się, że z uwagi na praktykę legislacyjnego powtarzania unormowania uznanego przez Trybunał za niekonstytucyjne istota problemu, który rozstrzygał Trybunał pozostaje aktualna mimo wejścia w życie kolejnej nowelizacji danego przepisu – szerzej na ten temat: J. Wegner, O stosowaniu Konstytucji przez sądy administracyjne, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa" 2008, nr 4, s. 55–61, M. Wilbrandt-Gotowicz, Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych, Warszawa 2010, s. 361, a także: P. Sadowski, Niekonstytucyjność wtórna przepisów ustawowych – zagadnienia wybrane, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 3 (25)/2015, s. 61 i n., Google scholar.

Policjanci nie wiedzą o co chodzi

https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/bialystok-morawiecki-chwali-sie-budowa-dla-policji-policjanci-o-niej-nie-slyszeli/pw0vw5h?fbclid=IwAR2HwZIaZOxVtDdQumCxyVx77Edouy49_VEEddzAXneFsNl06Tol5b4f-us

Premier chwali się budową policyjnego centrum. Policjanci nie wiedzą o co chodzi. 23 lip. W czwartek Mateusz Morawiecki odwiedził Podlasie, gdzie opowiadał o trwającej budowie "wielkiego centrum logistycznego dla policji". Problem w tym, że o takim projekcie nie słyszeli nawet sami policjanci - podaje TVN24.

Weryfikacja SB była dziurawa

https://gazetakrakowska.pl/dr-pawel-piotrowski-w-99-proc-miejsca-pracy-w-uop-wypelnili-funkcjonariusze-bylej-sb/ar/c15-15747598?fbclid=IwAR39uJKzlUaEv1vC76FTQ_kp0JYrTptn0sZiGk2eQxKEHZVvpDYZ0EENY54

Dr Paweł Piotrowski: w 99 proc. miejsca pracy w UOP wypełnili funkcjonariusze byłej SB. Grzegorz Wszołek. 9 sierpnia 2021. Grzegorz Wszołek, Dr Paweł Piotrowski: Weryfikacja SB była dziurawa, karty w UOP rozdawały stare kadry wywiadu i kontrwywiadu bezpieki - mówi „Dziennikowi Polskiemu” dr Paweł Piotrowski, specjalista w tematyce PRL-owskich służb specjalnych.

Morawiecki będzie miał kolejny proces o kłamstwo

https://wiesci24.pl/2021/08/24/oswiadczenie-fssmrp-morawiecki-bedzie-mial-kolejny-proces-o-klamstwo-jest-pozew-i-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa/?fbclid=IwAR17MS_NrsDrv2TLvAPIfyJCp6qWaziMiC0oEdkavLgS4_39YYijdjRWY44

Oświadczenie FSSMRP: Morawiecki będzie miał kolejny proces o kłamstwo? Jest pozew i zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa! 2021-08-24 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wezwała Morawieckiego do przeproszenia za kłamliwe oskarżenia wobec funkcjonariuszy czasów PRL. Jeśli premier nie spełni żądania, zostanie pozwany – zapowiada FSSMRP. Jednocześnie do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Morawieckiego.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty