• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 44

Infoteka nr 44. Przegląd mediów – 22. 03. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. Sędziowie dezubekizacji

https://trybuna.info/polska/sedziowie-dezubekizacji/?fbclid=IwAR3-Jp_WhHTbIgkvULIFUhX5ZrpBtiGkNk0k6Z1kqudZFLpY3RmtBvZ4daw03.03.2021. Sławomir Sadowski. Trybunał Konstytucyjny pani prezes Przyłębskiej już od dawna wyglądał bardzo mizernie, ale jego dzisiejszy obraz jest wręcz żałosny. Przyczyniła się do tego zwłaszcza haniebna decyzja o całkowitym zakazie aborcji, która obnażyła go jako potulnego wykonawcę biskupich poleceń, dyktowanych mu za pośrednictwem prezesa PiS. Jednak odebranie kobietom resztek wolności i potraktowanie ich jak żywe inkubatory, to tylko jedna sprawa. Bardziej uważni obserwatorzy poczynań TK widzą również inny doskwierający mu problem. Otóż od ponad trzech lat(!) instytucja ta przeżywa prawdziwą mękę twórczą, gdyż nie jest w stanie wydać jakiegokolwiek orzeczenia o tzw. ustawie dezubekizacyjnej. Rozprawy na ten temat były już wielokrotnie zawieszane, przesuwane, przekładane, odwoływane, kończone i znów zaczynane – obraz wręcz koszmarnej niemocy i bezradności.

2. Dezubekizacja może zrujnować budżet

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,26867283,tylko-u-nas-dezubekizacja-moze-zrujnowac-budzet-juz-jest-skarga.html Tylko u nas. Dezubekizacja może zrujnować budżet. Już jest skarga w Strasburgu. Leszek Kostrzewski 10 marca 2021. Miliardy złotych może zapłacić państwo polskie za sztandarową ustawę PiS, obniżającą emerytury 40 tys. Polaków - w tym 8 tys. wdów i dzieci pobierających renty rodzin. – To będzie jedna z największych porażek tego rządu. Uchwalono bowiem ustawę, która wszystkich wrzuca do jednego worka, bez badania, co i kto konkretnie robił. Teraz przychodzi czas, że trzeba będzie za ten bubel zapłacić. Tak to jest, jak ktoś w imię sprawiedliwości dziejowej zabawia się kosztem ludzi – mówi Zdzisław Czarnecki, szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Dezubekizacja, czyli odpowiedzialność zbiorowa. Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 1 października 2017 r. Zdaniem obecnych władz ma przywrócić sprawiedliwość i ukarać oprawców systemu totalitarnego. Problem w tym, że ukarała tysiące osób, które w wolnej Polsce narażały życie, łapiąc przestępców i rozbijając najgroźniejsze gangi. Ustawa zakłada obniżki emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów, którzy choć jeden dzień przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa, instytucji podlegającej komunistycznemu MSW, lub w specsłużbach MON. Nie ma znaczenia, że po weryfikacji przeszli do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa, policji czy innych służbach mundurowych i służyli wolnej Polsce. Po obniżce byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL nie mogą dostawać więcej niż wynosi średnia emerytura. Niektórym obniżono jednak świadczenia do emerytury minimalnej – dziś to 1250,88 zł brutto. Zagrywki Przyłębskiej, koniec rozprawy, wyroku do dziś nie ma. Decyzję o obniżkach dostało blisko 40 tys. osób, w tym 8 tys. wdów i dzieci pobierających renty rodzinne po mundurowych. Większość z nich odwołała się do sądu. Ale sądy w aż ok. 12 tysiącach spraw zawiesiły postępowania czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. I do dziś nie zapadają wyroki. Dlaczego? Bo szefowa Trybunału Julia Przyłębska, nie mając pewności, czy nie zostanie przegłosowana przez innych sędziów, nie wyznaczyła terminu wydania orzeczenia. Mimo że sprawa jest w Trybunale od lutego 2018r. Przyłębska co prawda od razu mianowała się na przewodniczącą składu orzekającego, ale przez dwa lata nie podała nawet terminu rozprawy. Gdy w końcu wyznaczyła termin, zaczęła przeciągać sprawę, jak tylko się da. Kilkakrotnie przesuwała terminy. W końcu na początku października 2020 r. oświadczyła, że zamyka postępowanie, bo Trybunał ma już dostateczną wiedzę, aby sprawę rozstrzygnąć. Od tego czasu nic się nie dzieje, a na nasze pytania Przyłębska nie odpowiada. 

RPO potwierdza – wniosek do Trybunału w Strasburgu. Taka przewlekłość może sporo kosztować budżet. – Mamy informację, że już wpłynęła co najmniej jedna skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – mówi "Wyborczej" Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wnioskodawca powołuje się na art 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który mówi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie. Co oznacza ten wniosek? Trybunał może teraz zasądzić wypłatę przez państwo polskie odszkodowania skarżącemu. Gdy zapadnie taka decyzja można domniemywać, że inni pójdą podobną drogą i do Trybunału zgłosi się np. 20 tys. mundurowych. Wtedy kwota odszkodowania może być bardzo znacząca.

Sąd Najwyższy z pomocą. Na szczęście w międzyczasie, nie czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, w sprawie dezubekizacji wypowiedział się Sąd Najwyższy. 16 września 2020 r. siedmiu sędziów Sądu Najwyższego orzekło, że nie można karać obniżeniem emerytury wszystkich tylko dlatego, że pracowali w danej instytucji – wymienionej w ustawie dezubekizacyjnej i zaliczonej do służby na rzecz totalitarnego państwa. Trzeba – zdaniem SN – w każdej sprawie osobno badać, czy dany funkcjonariusz, pracując w danej instytucji łamał prawa człowieka (a więc np. działał przeciwko opozycji czy Kościołowi). Wielu mundurowych, powołując się na wyrok SN, pisze więc wnioski do sądów o odwieszenie ich spraw i wydanie wyroku. – Już ok. 200 osób wygrało dzięki decyzji SN swoje sprawy w I instancji – mówi Zdzisław Czarnecki. – W większości spraw Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA złożył odwołanie. Z naszych informacji z lutego 2021 r. wynika, że 114 spraw jest w sądzie apelacyjnym i tu czeka na prawomocne wyroki – dodaje Czarnecki. Na razie – jak mówi Czarnecki – nie ma żadnej ostatecznej decyzji sądu apelacyjnego oddalającego roszczenia mundurowych. – Gdy jednak zapadnie, będziemy namawiać i inspirować funkcjonariuszy, aby też składali skargi do Strasburga. Tylko że już nie o odszkodowanie za przewlekłość postępowania, ale o uznanie ustawy dezubekizacyjnej za bezprawną. To by oznaczało, że wszystkim poszkodowanym trzeba by wypłacić ok. 2 mld zł samego wyrównania – dodaje szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Niestety, nie wszyscy doczekają sprawiedliwości. – Z zebranych przez nas danych wynika, że zmarło już 1500 osób, które wystąpiły na drogę sądową, a przez opieszałość Trybunału nie doczekało sprawiedliwości – mówi Zdzisław Czarnecki.

3. Kiedyś pracował w Służbie Bezpieczeństwa - o połowę obniżyli mu emeryturę

https://expressilustrowany.pl/kiedys-pracowal-w-sluzbie-bezpieczenstwa-o-polowe-obnizyli-mu-emeryture/ar/c15-15463812?utm_source=facebook.com&utm_medium=express-ilustrowany&utm_content=aktualnosci&utm_campaign=kiedys-pracowal-w-sluzbie-bezpieczenstwa-o-polowe-obnizyli-mu-emeryture&fbclid=IwAR0SGBeE0Gk3XzhWf-OEZpxu6qwk52iNO7E7zt-Zrz4PIOd-nUlfI0JE-6M Express Ilustrowany  (KZ)27 lutego. W 2017 r. Zakład Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy "dezubekizującej" obniżył emeryturę J. I., z 4.502,37 zł do 2.069,22 zł, to jest do przeciętnej emerytury z ZUS. W 2017 r. Zakład Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy "dezubekizującej" obniżył emeryturę J. I., z 4.502,37 zł do 2.069,22 zł, to jest do przeciętnej emerytury z ZUS. Były policjant odwołał się od tej decyzji. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Łodzi.

4. Sądy obu instancji przywróciły funkcjonariuszowi emeryturę i rentę inwalidzką. ZER MSWiA złożył skargę kasacyjną

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-przeciw-skardze-kasacyjnej-mswia-ws-obnizenia-emerytury-funkcjonariuszowi-wywiadu?fbclid=IwAR02ywVZMM6uuI2Nsb99dX7-lkZNj7i5UfDt7wmRW8qo5OnHWQYD63oSlfw Rzecznik przeciwny skardze kasacyjnej MSWiA ws obniżenia emerytury funkcjonariuszowi wywiadu. Data: 2021-03-03. Sądy przywróciły funkcjonariuszowi wywiadu naukowo-technicznego sprzed 1989 r. emeryturę, którą stracił w wyniku tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA złożył jednak skargę kasacyjną na niekorzyść obywatela do SN. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich nie powinna być ona w ogóle merytorycznie rozpoznana.

5. Sąd cofnął już 228 takich decyzji

https://www.money.pl/emerytury/pis-obnizyl-emerytury-funkcjonariuszom-sb-sad-cofnal-juz-228-takich-decyzji-6616504859830848a.html  oprac. Jakub Ceglarz |10.03.2021. PiS obniżył emerytury funkcjonariuszom SB. Sąd cofnął już 228 takich decyzji. PiS ustawowo obniżył emerytury byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa PRL. Sąd jednak coraz częściej twierdzi, że był to ruch bezprawny. I uwzględnia odwołania poszkodowanych w ten sposób. Rządzący problemu nie widzą. /…/  Problemu nie widzi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. To m.in. on odpowiadał za ustawę dezubekizacyjną. - W mojej ocenie decyzje MSWiA były prawidłowe. Uważam, że dezubekizacja jest pewną sprawiedliwością dziejową, pewną formą dekomunizacji przestrzeni publicznej i życia publicznego - powiedział Wąsik.

6. Gen. Henrykowi Jasikowi przywrócono świadczenie emerytalne

https://wiadomosci.wp.pl/gen-henrykowi-jasikowi-przywrocono-swiadczenie-emerytalne-6615586049329728a?fbclid=IwAR2kkCTdLnS4g-wNlZntHNKA681we3sP7BirvyImlakfYAb8SXayZU25M4A oprac. Sylwia Bagińska 07-03-2021. Gen. Henrykowi Jasikowi przywrócono świadczenie emerytalne. Gen. Henrykowi Jasikowi przywrócono utracone w 2017 roku świadczenia emerytalne - taką decyzję podjął sąd. Wcześniej wojskowemu odebrano je na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało odwołanie się od tej decyzji.

7. Sąd przywrócił emeryturę gen. Jasikowi, który zasłynął operacją "Samum"

https://wyborcza.pl/7,75398,26858074,dezubekizacja-sad-przywrocil-emeryture-gen-jasikowi-ktory.html?fbclid=IwAR1aWV7MbF_eBSY65UEdQoTCtsIY_FXfw2zoeCCy9zq29rU9A0kpntXRELk Dezubekizacja. Sąd przywrócił emeryturę gen. Jasikowi, który zasłynął operacją "Samum". Wojciech Czuchnowski 7 marca 2021. Gen. Henryk Jasik jest pierwszym z grupy twórców polskiego wywiadu, któremu sąd przywrócił emeryturę odebraną przez PiS w ramach dezubekizacji. Już wiadomo, że MSWiA będzie odwoływać się od tej decyzji. Rozprawa odbyła się w piątek przed Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. - Sąd pozwolił mi przypomnieć moją drogę życiową i służbową. Potem po prostu ogłosił, że należy przywrócić mi uprawnienia emerytalne utracone w 2017 r. - mówi "Wyborczej" 76-letni gen. Jasik. Obecna na rozprawie urzędniczka Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA nie zabierała głosu, ale po wyroku zapowiedziała apelację, więc sprawa nie jest zakończona. Amerykanie dziękują grupie Jasika. Gen. Jasik należy do grupy oficerów, którzy po 1989 r. pozytywnie przeszli weryfikację i współtworzyli wywiad III RP. W 1990 r. razem z gen. Gromosławem Czempińskim był zaangażowany w słynną operację "Samum" polegającą na wywiezieniu z Iraku zagrożonych śmiercią amerykańskich dyplomatów. Potem nadzorował operację "Most", czyli ewakuację tysięcy rosyjskich Żydów do Izraela. O Jasiku, Czempińskim i innych oficerach biorących udział we wspólnych akcjach z Amerykanami były szef CIA John O. Brennan napisał, że "są przykładem dla oficerów wywiadu na całym świecie”. Wielu z nich dostało wysokie odznaczenia USA. Przede wszystkim jednak ich działania uwiarygodniły Polskę w jej staraniach o przyjęcie do NATO, zaś w wymiarze materialnym spowodowały, że Stany Zjednoczone podjęły decyzję o redukcji polskiego zadłużenia o 20 mld dol. Szef CIA William Webster, gdy przyjechał do Warszawy, powiedział: - Operacja w Iraku przeważyła. W USA uznano, że trzeba mocniej zaangażować się w pomoc dla Polski, w redukcję jej długu. Gdy w 2015 r. do władzy doszedł PiS, Czempiński, Jasik oraz grupa ich kolegów z wywiadu zostali objęci ustawą dezubekizacyjną, która dotyczyła wszystkich pracujących przed 1989 r. w komunistycznym aparacie represji, nawet archiwistki czy lekarzy zatrudnionych resortowych szpitalach. Bez względu na przebieg służby i zasługi dla niepodległej Polski obcięto im emerytury do poziomu 1,2-1,7 tys. zł. Redukcja świadczeń objęła też rodziny po oficerach, którzy zmarli (część z nich podczas służby w okolicznościach sugerujących, że mogli paść ofiarą irackiego odwetu). – Gdybym wiedział, że ludzie z wywiadu zostaną potraktowani jak UB z czasów stalinowskich, że zostaniemy ukarani za to, że pracowaliśmy dla III RP, to po weryfikacji nie zaciągnąłbym się ponownie do służb. Planowałbym, jak wielu moich kolegów z wywiadu, inne życie zawodowe – mówił "Wyborczej" gen. Czempiński. – Nie mogę pogodzić się z tym, że zaliczono nas do „oprawców". Taką dostaliśmy odpłatę.

Inni generałowie czekają. Odebranie emerytur bohaterom operacji "Samum" odbiło się szerokim echem w świecie. Nieoficjalnie wiadomo, że w ich sprawie interweniowała strona amerykańska. W odpowiedzi w 2019 r. rząd PiS przesłał do Waszyngtonu materiały IPN mające uzasadniać decyzję o obcięciu świadczeń. Jak pisał "Dziennik Gazeta Prawna", Amerykanie byli tym zaszokowani. Gen. Jasik jest pierwszym z oficerów wywiadu, który ma za sobą wyrok przywracający świadczenia. Jak nam powiedział, jego koledzy - w tym gen. Czempiński - nie dostali jeszcze informacji o terminie rozprawy. Prawomocne, korzystne dla nich wyroki będą oznaczać, że państwo zwróci im - wraz z odsetkami - pieniądze za ponad trzyletni okres pobierania obciętych emerytur i rent.

8. Współtwórca CBŚP wygrał z MSWiA

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26887170,wspoltworca-cbsp-wygral-z-mswia-sad-bezprawnie-pozbawiono.html Współtwórca CBŚP wygrał z MSWiA. Sąd: bezprawnie pozbawiono go emerytury. Marcin Pietraszewski 16 marca 2021. Podinspektor Bogusław Sałagan przez 17 lat tropił śląskich gangsterów, a mafia wydała na niego wyrok śmierci. Mimo to rząd PiS pozbawił go emerytury, bo przez rok pracował w SB. - To było działanie bezprawne - uznał teraz sąd w Katowicach, przywracając świadczenia.

9. Obowiązek wykazania przesłanki umożliwiającej weryfikowanie świadczenia emerytalnego ubezpieczonego obciążał pozwanego /ZER MSWiA

http://adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/197-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-funkcjonariusza-policji-2.html?fbclid=IwAR2YJeGXvPZ-mF6bEsdN49jAhTkqsDPOseJeL0nCOuFKJ-hDhE3q1pSOPLE Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację Dyrektora ZER MSWiA (emerytura funkcjonariuszki pełniącej służbę także po 1989 r. sygn. akt III AUa 1341/20) Pozwany (Dyrektor ZER MSWiA) nie wykazał, aby odwołująca kiedykolwiek wykonywała zadania polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków zawodowych, łamaniu prawa do życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli, ani też łamaniu praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totalitarnego. Nie wykazano zatem spełnienia kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” upoważniającego do weryfikacji wysokości świadczeń emerytalno – rentowych. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2021 r., sygn. akt III AUa 1341/20)

10. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację złożoną przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

https://wiadomosci.wp.pl/dezubekizacja-symboliczny-wyrok-sadu-w-gdansku-wygrana-prl-owskiej-urzedniczki-6616623244028448a Sylwester Ruszkiewicz 11-03-2021. Dezubekizacja. Symboliczny wyrok sądu w Gdańsku, wygrana PRL - owskiej urzędniczki. Gdański sąd oddalił apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, który na podstawie ustawy dezubekizacyjnej obniżył świadczenie byłej urzędniczce i sekretarce, która w latach 80. pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy. A później w polskiej policji. Wirtualna Polska dotarła do uzasadnienia wyroku.

11. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał za uprawnione żądanie od IPN wskazania na czyny męża Odwołującej się stanowiące o naruszeniu podstawowych praw i wolności człowieka

http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/198-renta-rodzinna-sad-apelacyjny-w-gdansku-oddalil-apelacje-dyrektora-zer-mswia-sygn-akt-iii-aua-400-20.html?0a8e64708153f2fda5218a3133e7a4bb=d41c1fad6ff6af43e145344f8d98ebaf (plik foto: 11.SA Gdańsk) Renta rodzinna: Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację Dyrektora ZER MSWIA (sygn. akt III AUa 400/20) Pozwany organ emerytalny nie wykazał, że małżonek wnioskodawczyni w okresie swej służby, tj. w okresie kształtowania swego (a następnie swej małżonki – jako pochodnego) świadczenia emerytalno – rentowego, postępował w sposób niegodziwy służąc na rzecz totalitarnego państwa w rozumieniu tego pojęcia wskazanym przez Sąd Najwyższy. Zgodnie z ogólnymi regułami dowodowymi kontradyktoryjnego procesu cywilnego, obowiązek wykazania przesłanki umożliwiającej weryfikowanie świadczenia emerytalnego ubezpieczonej (służba męża na rzecz totalitarnego państwa) obciążał pozwanego. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt III AUa 400/20).

12. Granice możliwości publikowania przez IPN w inwentarzu archiwalnym danych osobowych osób, dla których istnieją archiwalne teczki

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-aca-111-20-granice-mozliwosci-publikowania-przez-ipn-523195908  I ACa 111/20, Granice możliwości publikowania przez IPN w inwentarzu archiwalnym danych osobowych osób, dla których istnieją archiwalne teczki. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie /…/ a) nakazuje pozwanemu, aby opublikował na swój koszt w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku na stronie internetowej (...) oraz utrzymywał na tej stronie przez okres 7 dni oświadczenie o następującej treści: "Instytut Pamięci Narodowej oświadcza, iż informacja zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (...) iż Pan W. S. był tajnym współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa pod pseudonimem (...) jest nieprawdziwa. Instytut Pamięci Narodowej przeprasza Pana W. S. za naruszenie jego dobrego imienia oraz godności. Niniejsze oświadczenie publikuje się w wyniku przegranego procesu sądowego".

13. IPN jako Instytucja Prezesa Nijakiego

https://studioopinii.pl/archiwa/203198  Stanisław Obirek: IPN jako Instytucja Prezesa Nijakiego, 2021-02-22. IPN, Stanisław Obirek. Poniższe uwagi kreśliłem w czasie weekendu, a więc przed decyzją obecnego prezesa IPN Jarosława Szarka, który 9 lutego powołał na stanowisko wrocławskiego OIPN znanego z sympatii faszystowskich Tomasza Greniucha. Pod wpływem krytyk, również swego własnego obozu politycznego, zdecydował o wycofaniu tej kompromitującej kandydatury w 22 lutego w czasie konferencji prasowej. Jednak ten epizod nie załatwia sprawy, natomiast rzuca sporo światła na działanie tej instytucji.

14. Prezes UODO powinien raz jeszcze poddać analizie wniosek skarżącego

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-osk-3325-19-odstepstwo-od-generalnej-zasady-523142017  I OSK 3325/19, Odstępstwo od generalnej zasady niestosowania RODO względem osób zmarłych. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. /…/ W marcu 2017 r. skarżący zwrócił się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), jako administratora jego danych osobowych, który przetwarza te dane w związku ze złożeniem oświadczenia lustracyjnego, o uzupełnienie i usunięcie nieprawdziwych danych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej IPN. Prezes IPN uwzględnił wniosek skarżącego w zakresie publikacji wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia (...) grudnia 2016 r., sygn. akt (...), natomiast odmówił usunięcia danych dotyczących okresu pełnienia służby oraz zajmowanego przez skarżącego stanowiska, powołując się na zgromadzone dane archiwalne.

15. Policyjne urlopy znów w TK

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8115901,policyjne-urlopy-znow-w-tk-obliczanie-ekwiwalentu-niewykorzystany-urlop.html?fbclid=IwAR0koVb1CmTa6yFYWOW0h2ilw0BgbAF3-HkvMr Policyjne urlopy znów w TK. Poszło o ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Paulina Szewioła dzisiaj. Naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady równości to główne zarzuty do specustawy zmieniającej zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. /…./ WSA w Białymstoku postanowił wystąpić z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, uznając, że od udzielonej odpowiedzi zależy rozstrzygnięcie opisywanej sprawy. Miał wątpliwości, czy wprowadzenie nakazu stosowania korzystniejszych zasad obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez policjanta urlop wyłącznie do spraw wszczętych i niezakończonych przed 6 listopada 2018 r. uwzględnia w sposób prawidłowy skutki wyroku TK (K7/15). Zdaniem białostockiego sądu tak nie jest. Po pierwsze, jak zauważył WSA, art. 9 ust. 1 spec ustawy narusza art. 2 konstytucji i wywodzoną z niego zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Pytający sąd podkreśla – niezgodne z nią będzie wprowadzanie do obrotu prawnego przepisów, które nie dają się pogodzić z innymi regulacjami, w szczególności normami konstytucyjnymi, a także przepisów przypadkowych, chaotycznych bądź instrumentalnych.

16. Grażyna Biskupska - Zastanawiam się, czy to wciąż policja

https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-grazyna-biskupska-zastanawiam-sie-czy-towciaz-policja,nId,5083886,nPack,1 Dominika Pietrzyk Polska, wczoraj, 3 marca 2021 r. - Daję radę z tym, co mam. Na pewno państwo mnie nie zagłodzi, ani gęby mi nie zamknie strachem, bo ja nie mam w tej chwili już nic do stracenia. Będę walczyć. Udowodniłam, że jestem wytrwała - mówi mł. inspektor Grażyna Biskupska, była naczelnik wydziału ds. zwalczania aktów terroru w Komendzie Stołecznej Policji i opowiada o swoich kłopotach z ustawą dezubekizacyjną. W rozmowie z Interią wspomina również sprawę strzelaniny w Magdalence i ocenia obecną kondycję polskiej policji

17. Wojtunik wygrał w sądzie z premierem

https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/wojtunik-wygral-w-sadzie-z-premierem-chodzi-o-materialy-scisle-tajne/b87sx2e?fbclid=IwAR059PwGTJxuxJCp-T-IPjgZAZ62MzFJDGX92t62lCwXeKm0jFixpt-vXrM Wojtunik wygrał w sądzie z premierem. Chodzi o materiały "ściśle tajne". Piotr Halicki 16 mar, 10:00. To już ostateczna decyzja. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę premiera RP, który nie zgadzał się z wyrokiem, że niesłusznie odebrano Pawłowi Wojtunikowi dostęp do informacji z klauzulą "poufne" - dowiedział się Onet. To właśnie po pozbawieniu byłego szefa CBA tzw. poświadczeń bezpieczeństwa, zrezygnował on z tego stanowiska przed upływem kadencji. - Nie spodziewam się nawet słowa "przepraszam" - komentuje Wojtunik.

18. Samochody, telefony i koń

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/samochody-telefony-i-kon-tak-zorganizowana-grupa-przestepcza-korumpowala-agenta-cba/1f4kgrt Samochody, telefony i koń. Tak zorganizowana grupa przestępcza korumpowała agenta CBA. Mateusz Baczyński. Wczoraj. Ten tekst przeczytasz w 7 minut. Zbigniew M., do niedawna szef warszawskiej delegatury CBA, przez dwanaście lat brał łapówki od liderów zorganizowanej grupy przestępczej. Były wśród nich drogie auta, sprzęt elektroniczny, a nawet pieniądze na zakup konia - dowiedział się Onet.

19. Pieniądze za praworządność

https://www.rmf24.pl/polityka/news-europoslowie-groza-ke-pozwem-wytykaja-jej-bezczynnosc-ws-pra,nId,5116966 Europosłowie grożą KE pozwem: Wytykają jej bezczynność ws. praworządności. Katarzyna Szymańska-Borginon. Wczoraj, 19 marca. Parlament Europejski grozi Komisji Europejskiej, że jeśli do 1 czerwca nie udowodni ona, że stosuje mechanizm warunkowości – który umożliwia odbieranie państwom lub zawieszanie wypłat unijnych pieniędzy za łamanie zasad praworządności – to pozwie Komisję do Trybunału Sprawiedliwości UE. Takie zapisy znalazły się w projekcie rezolucji europarlamentu, która ma zostać przyjęta w przyszłym tygodniu. Do dokumentu dotarła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. "To oznacza, że mechanizm ‘pieniądze za praworządność’ może być stosowany wcześniej, niż chciały tego Polska i - zwłaszcza - Węgry, które liczyły, że nastąpi to dopiero za dwa lata" - mówi naszej dziennikarce rozmówca w Parlamencie Europejskim.

20. Komisja Europejska chce karać za naruszenia praworządności mocniej niż dotychczas

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ue-rozwaza-nowe-kary-za-naruszanie-praworzadnosci/bl1pg4n?fbclid=IwAR1JHzcKI4_E5JJCY7XEbtgHs-t6Mx2jnBjpaLgIHFhmv8sdRFLymrKmhXU UE rozważa nowe kary, które mogą uderzyć w Polskę i Węgry. /…/ Według Bloomberga, Węgry mogą stracić 7,2 mld euro środków z UE, podczas gdy Polska 23,9 mld euro z powodu naruszania zasad praworządności.

21. Prokuratorzy, policjanci i agenci CBA stracą emerytury

https://www.onet.pl/informacje/onetlublin/roman-giertych-zapowiada-projekt-ustawy-dotknie-agentow-cba-i-policjantow/qr3q4rv,79cfc278?fbclid=IwAR2ioanoXwYoyWpuDGa9HFaJfGnIe22S_ImQbogb0GRGyPRbnYO7WcImqY4 Prokuratorzy, policjanci i agenci CBA stracą emerytury? Roman Giertych zapowiada projekt ustawy. Po przegranych wyborach przez PiS wszyscy policjanci, prokuratorzy i agenci CBA, którzy zostaną skazani za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, stracą uprawnienia emerytalne. To pomysł mecenasa Romana Giertycha, który przygotowuje projekt ustawy.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty