• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 34

Infoteka nr 34. Przegląd mediów – 21. 05. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Tym razem wstępny artykuł został poświęcony sprawie zbiórki „Dla Józefy”, a kilka kolejnych, szczególnie ważnym wyrokom Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ugruntowującym dotychczasową linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu policjantom w stanie spoczynku.

Zbiórka „dla Józefy” – warto pomagać !

Źli ludzie, kumple tych, którym jako „śledcza” w Policji stawiałam zarzuty, podpalili moje mieszkanie. Jadąc na miejsce wiedziałam, że będzie kiepsko, bardzo kiepsko. Było jeszcze gorzej. Wszystko wypalone, nawet tynk. Drzwi wyrwane przez straż pożarną razem z kawałem muru. Balkon i okno na trzecim piętrze też zdemolowane – gasili pożar z obu stron. Minęła godzina, a ja siedziałam na środku niczego i gapiłam się na nic – wtedy przyszedł pierwszy sąsiad. Wyniósł kawał gruzu, potem przyszedł drugi, a za nim reszta. Sąsiadka zabrała dzieci, druga zaprosiła na obiad, kolację. Trzecia udostępniła pokój – na ile trzeba. Ubezpieczyciel wypłacił mi 200 zł … Po kilku dniach, po służbie zaczęli zjawiać się policjanci i policjantki z mojej jednostki, według grafiku rozpisanego na kilka miesięcy, popołudniami, po 3 - 4 osoby. Remontowali moje mieszkanie. Widziałam, że przychodzili już zmęczeni, bo służba na Pradze Północ w Warszawie, nie była lekka. Sami wymyślili tę akcję i trwali na drabinach, z młotkami, pędzlami itp. przez kilka miesięcy, aż do końca, póki nie skończyli. Przynosili ze sobą farby, tapety, sprzęty, narzędzia – bo inni, z komend z całej Warszawy zrobili zrzutkę na mój remont.

Nazywam się Jolanta Domańska-Paluszak i ta historia zdarzyła się mi się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy, w latach dziewięćdziesiątych, przez tę pierwszą godzinę po pożarze, zanim przyszedł pierwszy sąsiad, byłam przekonana, że los nie był dla mnie łaskawy. Ale teraz, myśląc o Ziucie wiem, że los mnie tylko lekko popchnął.

Minęło niemal 25 lat i Ziutka Rutkowska z Włocławka z mężem Wieśkiem mieli opuścić mieszkanie i iść mieszkać na ulicy. Nikomu się nie skarżyli, nie chcieli nikogo martwić. Wybrali się więc w drogę, ale tę ostateczną, z tym że „Wiesiek” poszedł sam, a ją zawrócono z połowy drogi i Ziuta ciągle jest wśród nas. Ziuta była policjantką, kiedyś była wesoła, pełna życia, energiczna, ciekawa przyszłości. Dziś Ziutka jest praktycznie osobą bezdomną i samotną, pomimo że Wiesiek, jak powiedziała – ciągle z nią jest, tylko ona nie może go już dotknąć. Ziuta utraciła większą część emerytury na mocy ustawy uchwalonej w sali kolumnowej w 2016 r. Brak jej nawet na leki, nie ma na spłatę zobowiązań. Wczoraj kolega wysłuchał mojej historii z lat dziewięćdziesiątych, spojrzał na kwotę, którą uzbieraliśmy dla Ziutki (…. zł) i popatrzył na liczbę po kilka osób z poszczególnych województw, która zasiliła konto pomocy dla Ziutki, bardzo się zmartwił i zapytał – co się z nami stało? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, a może nie chcę znać. Ważne jednak jest to, że ciągle gdzieś tam jesteście i bardzo dziękujemy tym, którzy odpowiedzieli na apel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i przekazali pieniądze na pomoc Ziutce Rutkowskiej z Włocławka. Wiemy, że każda z tych osób ma ogromne serce, bo niejeden darczyńca dokonał wpłaty kosztem własnych potrzeb. Dziękujemy.

Jolanta Domańska-Paluszak

Do 27 kwietnia 2020 roku pomogło Ziucie 135 osób trzy Koła SEiRP na łączną kwotę około 10 tysięcy złotych. Dla ogólnej orientacji prezentujemy wpłaty darczyńców zidentyfikowanych adresami zamieszkania i po przyporządkowaniu podanych miejsc zamieszkania do naszej struktury organizacyjnej:

 1. Warszawa        33 osoby                        2345 zł       Dziękujemy!
 2. Katowice          30 osób i dwa Koła        2150 zł       Dziękujemy!
 3. Rzeszów          10 osób                           530 zł        Dziękujemy!
 4. Łódź                  8 osób                            630 zł        Dziękujemy!
 5. Szczecin            9 osób                           345 zł         Dziękujemy!
 6. Białystok            5 osób                           310 zł         Dziękujemy!
 7. Poznań              5 osób                           265 zł         Dziękujemy!
 8. Lublin                 5 osób                           230 zł         Dziękujemy!
 9. Kraków               4 osoby                         195 zł         Dziękujemy!
 10. Bydgoszcz          4 osoby                         130 zł         Dziękujemy!
 11. Gdańsk               4 osoby                         140 zł         Dziękujemy!
 12. Wrocław              4 osoby                         350 zł         Dziękujemy!
 13. Olsztyn                3 osoby                         170 zł         Dziękujemy!
 14. Kielce                  2 osoby i Koło               180 zł         Dziękujemy!
 15. Mazowsze           3 osoby                         145 zł         Dziękujemy!
 16. Zielona Góra       3 osoby                           70 zł         Dziękujemy!
 17. Piotrków Tryb.     1 osoba                           50 zł         Dziękujemy!
 18. Ponadto 2 osoby publiczne wpłaciły ponad 1000 złotych. Dziękujemy!

Zostaliśmy poinformowani, że Koło SEiRP w Grudziądzu, w odpowiedzi na nasz apel, przekazało bezpośrednio do rąk p. Józefy zebraną wśród swoich członków kwotę 500 złotych. Dziękujemy. Łącznie odnotowaliśmy wpłaty 135 darczyńców indywidualnych i trzy wpłaty Kół SEiRP. Mając na uwadze ideę zbiórki i rozumiejąc trudności spowodowane ograniczeniami w których funkcjonujemy oczekujemy mimo wszystko na dalsze wpłaty. Zgodnie z przyjętymi założeniami zbiórka będzie prowadzona do końca maja 2020 roku.

Zbiórka trwa – zachęcamy do wpłat. Nr konta ZG SEiRP: 56 2030 0045 1110 0000 0412 8290 – z dopiskiem „dla Józefy”. Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie - ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa

Biuro ZG SEiRP

 

1. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, jednoznacznie potwierdza linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu. Ze szczególnym zadowoleniem informujemy, że w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych /http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query/, zostały opublikowane kolejne wyroki sądów administracyjnych dot. skarg policjantów na decyzje /odmowy, bezczynność/ w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu. Wśród tych wyroków, na wyjątkową uwagę zasługują dwa wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, które chociaż dotyczą przewlekłości postępowania, to jednak jednoznacznie, dobitnie ugruntowują dotychczasową linię orzeczniczą  wojewódzkich sądów administracyjnych przyznających rację skarżącym policjantom w stanie spoczynku. Potwierdzają też słuszność naszego stanowiska, które przekazaliśmy Komendantowi Głównemu Policji 17 grudnia 2018 roku. Poniżej prezentujemy sentencje tych wyroków.

- Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólno-Administracyjnej skargi kasacyjnej policjanta w stanie spoczynku - S.S., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wr 106/19, w sprawie ze skargi S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Miejskiego Policji [...] w sprawie administracyjnej wszczętej wnioskiem policjanta z 3 grudnia 2018 roku o wypłacenie wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, urlop dodatkowy oraz czas wolny

 1. uchylił zaskarżony wyrok;
 2.  stwierdził, że Komendant Miejski Policji [...] przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku S. S. z dnia 3 grudnia 2018 r.;
 3.  zobowiązał Komendanta Miejskiego Policji [...] do rozpoznania wniosku S. S. z dnia 3 grudnia 2018 r. w terminie 30 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;
 4.  stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Miejskiego Policji [...] nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa;
 5.  w pozostałym zakresie oddalił skargę;
 6. zasądził od Komendanta Miejskiego Policji [...] na rzecz S. S. kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

- Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólno-administracyjnej skargi kasacyjnej Komendanta Powiatowego Policji w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 lipca 2019 r., sygn. akt II SAB/Op 22/19 w sprawie ze skargi P.R. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Komendanta Powiatowego Policji w [...] w przedmiocie wniosku o wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i czas wolny

 1. oddalił skargę kasacyjną;
 2. zasądził od Komendanta Powiatowego Policji w [...] na rzecz P.R. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

Dotychczas nie zostały opublikowane uzasadnienia tych wyroków, dlatego prezentujemy poniżej, pod oddzielnymi linkami, pełną treść wyroków od których złożono skargi kasacyjne, w jednym przypadku policjant, a w drugim organ Policji. W obydwu przypadkach, mówiąc w telegraficznym skrócie Sąd przyznał rację policjantom.

Ponadto publikujemy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt III SAB Gd 24/20 z 24 kwietnia 2020 roku dotyczący policjanta zwolnionego ze służby 30 kwietnia 2019 roku, któremu dotychczas nie wypłacono ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2018 i 2019 rok, przysługujący w związku ze zwolnieniem ze służby. Pełna informacja na stronie: https://www.seirp.pl/naczelny-sad-administracyjny-w-warszawie-potwierdza-linie-orzecznicza-wsa

 

2. Warto być przyzwoitym. Apel Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. https://sgprp.pl/aktualnosci/aktualne/warto-byc-przyzwoitym/ . Obecnie w naszym kraju przeżywamy trudny czas pandemii koronoawirusa oraz ostrego sporu politycznego. Dla wszystkich Obywateli jest to okres wyrzeczeń i wielu ograniczeń. COVID – 19 atakuje nie tylko nasze zdrowie. Wiele osób martwi się o swoją przyszłość zawodową w związku z nieuchronnym kryzysem gospodarczym. Z trudem przychodzi dostosowanie się do wprowadzonych ograniczeń i ingerencji ze strony Państwa, które naruszają nasze prawa i wolności obywatelskie – kwarantanna, obowiązek noszenia maseczek, niemożność gromadzenia się w miejscach publicznych. Obserwujemy wiele przykładów zachowań obywateli, które wskazują na ignorowanie lub ostentacyjne nieprzestrzeganie tych zasad. Na tym tle widać szereg pozytywnych działań funkcjonariuszy policji, która musi realizować zadania kontrolne i egzekwować przewidziane prawem zachowania. Niestety zdarzają się też przypadki nadużywania władzy, środków przymusu bezpośredniego, widoczne są braki w poziomie zarządzania, wyszkolenia, nadgorliwość i zbędna represja.

Dlatego jako członkowie Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej – policjanci, którzy w Naszej formacji przesłużyli wiele lat i dostąpili zaszczytu otrzymania nominacji generalskich z rąk kolejnych Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze, którzy budowali współczesną Policję, postanowiliśmy zabrać głos i przedstawić nasze stanowisko:

 • stając na straży obowiązującego porządku prawnego, policjanci wszystkich szczebli powinni pamiętać o konstytucyjnych prawach każdego Obywatela;
 • z rosnącym niepokojem obserwujemy szereg przykładów nieprofesjonalnego działania funkcjonariuszy, złego dowodzenia, nadużywania siły, naginania prawa co skutkuje obniżeniem z trudem budowanego po 1990 roku zaufania społeczeństwa do Policji;
 • mamy pełną świadomość, że policjanci mają obowiązek reagowania w przypadku złamania prawa lub nieprzestrzegania obowiązujących obostrzeń wynikających z zasad reżimu sanitarnego. Apelujemy jednak, żeby w tych trudnych momentach zachować roztropność i zdrowy rozsądek, działać racjonalnie i proporcjonalnie do zagrożenia. Należy stopniować środki represyjne przewidziane w prawie o wykroczeniach. Warto więc w pierwszej kolejności korzystać ze środków oddziaływania wychowawczego, takich jak: pouczenie, zwrócenie uwagi czy ostrzeżenie. Środki przymusu, mandaty, wnioski o wysokie kary administracyjne kierowane do służb sanitarnych, powinny być ostatecznością;
 • doskonale wiemy, jak w obecnym okresie, ważna jest rola bezpośrednich przełożonych policjantów. Fundamentalne w sprawnym kierowaniu i dowodzeniu podległymi funkcjonariuszami jest precyzyjne i jasne stawianie zadań policjantom udającym się do służby. Nie bądźcie nadgorliwi w zlecaniu i egzekwowaniu represyjności działań podwładnych.

Stanowisko wynika z naszych historycznych doświadczeń i podyktowane jest troską o dobrą opinię, o szacunek i prestiż Polskiej Policji. Jak pisał Antoni Słonimski „Jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiej sytuacji zachować, na wszelki wypadek zachowuj się przyzwoicie”.

Zarząd SGPRP

 

3. Piękna rocznica. https://nszzp.pl/aktualnosci/piekna-rocznica/ O NSZZ Policjantów można powiedzieć, że jest tak stary, jak stara jest Policja. W sensie formalnym jego początek miał miejsce 30 lat temu, 11 kwietnia 1990 r., pięć dni po powołaniu Policji w III RP, ale w sensie historycznym – 100 lat temu, bo kiedy powołano Policję Państwową w II RP, niemal od razu funkcjonariusze zaczęli tworzyć zręby organizacji reprezentującej ich interesy. /…/

 

4. Jubileuszowe życzenia od Antoniego Dudy, przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w latach 1999 – 2012.                                    https://nszzp.pl/aktualnosci/jubileuszowe-zyczenia-od-antoniego-dudy-przewodniczacego-zarzadu-glownego-nszz-policjantow-w-latach-1999-2012/ Gratuluję osiągnięć w działalności na rzecz środowiska policyjnego i życzę dalszych sukcesów. Po drodze do tych sukcesów nie zapominajcie Koleżanki i Koledzy o Tych, którzy również nie szczędzili czasu aby Nasz Związek przetrwał mimo wielu pomysłów na ograniczenie jego roli w Policji. Młodym działaczom życzę rozwagi w ocenie poprzedników bo nigdy nie wiecie jak Was ocenią następcy - wszystkiego najlepszego Koleżanki i Koledzy-tak trzymać.       

Antoni Duda, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w latach 1999–2012

 

5. Wzór wniosku o zastosowanie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej /…/ Wniosek o wyłączenie stosowania  art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy zaopatrzeniowej, na podstawie art. 8a tej ustawy i ustalenie prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego na zasadach art. 15, art. 22 i art. 24. Link do pełnej informacji: https://www.seirp.pl/postepowania-administracyjne-w-trybie-art_-8a-ustawy-emerytalnej-%E2%80%93-propozycja-mapy-drogowej Działając na podstawie art. 242 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256)niniejszymwnoszęowyłączenie stosowaniawobec mnieart. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 2019 r. poz. 288) - zwanej dale ustawą zaopatrzeniową - na podstawie art. 8a tej ustawy i ustalenie prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego na zasadach art. 15, art. 22 i art. 24. /…/

 

6. Jak co miesiąc list. Dziś wyjątkowo nie tylko do emerytów mundurowych.                     https://www.facebook.com/andrzej.rozenek.3/posts/3227251707287734 Warszawa,16 maja 2020.   

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! Witam Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej

Zacznę od tego co miłe – od życzeń. Dziś święto Straży Granicznej. Formacji, która od 29 lat strzeże naszych granic. Dziękuję za Wasze poświęcenie i za profesjonalizm, dziękuję tym, którzy są w służbie i tym, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę! Macie powody do dumy, macie wdzięczność i zaufanie społeczeństwa. Nie dajcie sobie tego odebrać i nie spieprzcie tego!

No i tyle, jeśli chodzi o miłe rzeczy. Bo w tym miejscu trudno nie wspomnieć o policji. Kilka słów do tych, którzy są wciąż na służbie: Etos i zaufanie, z takim trudem budowane przez ostatnie 30 lat, obracają się w niwecz. Przez skandaliczną postawę niewielkiej części policjantów, głównie z prewencji, cała formacja gwałtownie traci społeczne zaufanie. Codzienny trud policjantek i policjantów jest zaprzepaszczany przez karierowiczów liżących tyłki władzy. Policja dająca się używać do czysto politycznych pacyfikacji bezbronnych i pokojowych demonstrantów, to niestety bardzo smutny obraz naszej codzienności. Przemoc fizyczna, użycie gazu, bezprawne używanie urządzeń LRAD, wywożenie ludzi w nieznanym kierunku, bezprawne ich przetrzymywanie, arogancja i chamstwo – to zaczyna być wizytówka polskiej policji. Co ma znaczyć emblemat Blackwater przyczepiony do policyjnej kurtki? Zwariowaliście?! Szykujecie się do mordowania bezbronnych??? Szanowni dowódcy! Nie jesteście anonimowi. Wysyłacie na ulicę „dzieciaki” z wiosennego naboru. Czy macie świadomość czym to grozi? Nie tłumaczcie się rozkazami, bo policjant ma prawo odmówić rozkazu, jeśli jest on bezprawny. Nie liczcie też na bezkarność i anonimowość. W razie zmiany politycznej, to wy poniesiecie konsekwencje, a nie politycy PiS, którym tak bezwstydnie się wysługujecie. Powinniście ze szczególną rezerwą podchodzić do tego co wymyśla ten rząd, bo to jest ekipa polityczna, która potwornie skrzywdziła waszych starszych kolegów. Powinniście na każdym kroku dawać im odczuć, że policja nie jest do spełniania chorych kaprysów rządzącej sitwy, która pozbawiła emerytur kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy, w tym większość z policji. Powinniście twardo bronić honoru policjanta, używać do tego regulaminów, ustaw, Konstytucji i korzystać z aktywnego wsparcia związków zawodowych.

Niestety w większości tego nie robicie. Nieliczne jednostki odważyły się na krytyczne głosy, większość biernie przygląda się temu co się dzieje, a niektórzy zwietrzyli okazję do szybkich awansów. Postawy charakterystyczne dla szujowatych mend pozbawionych kręgosłupa moralnego i życiowych zasad zostaną jednak zapamiętane. Wasze skurwienie jest nie tylko waszym problemem, ono rzutuje niestety na etos całej formacji, zaprzepaszcza lata ciężkiej pracy waszych starszych kolegów. Gdy służąc politycznym mocodawcom doprowadzicie do tragedii, gdy poleje się krew na ulicach, wtedy nikt nie będzie stał po waszej stronie.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, emeryci, represjonowani. Wiem, że jest Wam strasznie ciężko. Pisowscy oprawcy odebrali Wam środki do życia, zniesławili Was i opluli. Teraz na dodatek musicie patrzeć jak, bliska części z Was formacja, z przyjaznej praworządnym obywatelom, staje się narzędziem represji i bezprawia. Chcę Was zapewnić, że to się zmieni. Przyjdzie czas, gdy będziemy wspólnie odbudowywać polską policję i jej sponiewierany etos. Przyjdzie czas, gdy państwo polskie znów będzie stało prawem, a Wasze prawa nabyte zostaną przywrócone. Wtedy Wasza wiedza i doświadczenie znowu posłużą Ojczyźnie. Stanie się to znacznie szybciej niż się spodziewacie. W górę serca, ducha nie gaście! Jeszcze będzie normalnie…

Andrzej Rozenek /-/

PS Jeszcze kilka słów o wyborach. Cel pierwszy i podstawowy, to nie dopuścić do rozstrzygnięcia w pierwszej turze. Lewica jest z Wami. Proszę, pokażcie, że Wy jesteście z Lewicą. W pierwszej turze trzeba głosować zgodnie z przekonaniami. A w drugiej wszyscy razem zagłosujemy na Nie-Dudę, kimkolwiek on będzie. Więcej o polityce w liście za miesiąc. AR

 

7. Dezubekizacja: Trybunał znowu przesuwa wyrok                                https://wyborcza.pl/7,75398,25880905,dezubekizacja-trybunal-znowu-przesuwa-wyrok.html  Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski 19 kwietnia 2020. Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny przesuwa dezubekizację. Choć innymi sprawami zamierza się zająć. Na orzeczenie już ponad dwa lata czeka 40 tys. byłych funkcjonariuszy. /…/

 

8. Dezubekizacja: Trybunał Konstytucyjny poczeka z decyzją ws. obniżenia emerytur przez epidemię https://www.rp.pl/Mundurowi/304239930-Dezubekizacja-Trybunal-Konstytucyjny-poczeka-z-decyzja-ws-obnizenia-emerytur--przez-epidemie.html Publikacja: 23.04.2020. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące zawieszenia postępowania ze względu na pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego ws. obniżenia emerytur mundurowych, czyli tzw. dezubekizacji. /…/

 

9. IPN w pięciu językach jest tak samo skompromitowany jak w jednymhttps://wyborcza.pl/alehistoria/7,162654,25911407,ipn-w-pieciu-jezykach-jest-tak-samo-skompromitowany-jak-w-jednym.html Jan Grabowski. IPN w pięciu językach jest tak samo skompromitowany jak w jednym. 30 kwietnia 2020. IPN tylko pozornie jest instytucją naukową, a jego pracownicy tylko z pozoru są naukowcami. /…/

 

10. Esbecy obsługiwani poza kolejnością, czyli jak szczuje szczujnia                  https://www.gazetapolska.pl/22287-tak-iwulski-rzadzil-w-sadzie-najwyzszym-esbecy-obslugiwani-poza-kolejnoscia-kapitan-wojskowki-faworyzowal-kolegow-po-fachu  Tak Iwulski rządził w Sądzie Najwyższym: esbecy obsługiwani poza kolejnością. Kapitan wojskówki faworyzował kolegów po fachu. /…/ W apelu do Iwulskiego szef FSSM wskazywał za to, że w przynaglaniu SN do odpowiedzi na zagadnienie prawne chodzi ogólnie o interes tysięcy byłych funkcjonariuszy. „Na kolejny, bliżej nieokreślony czas, zostały odłożone rozstrzygnięcia sądów okręgowych dotyczące odwołań od decyzji dyrektora Zakłady Emerytalno-Rentowego MSWiA (…)”.

 

11. Tajemnicza dezubekizacja https://siecobywatelska.pl/tajemnicza-dezubekizacja/  30 marca 2020. Autor: Bartosz Wilk /…/. Dowiedzieliśmy się, że:

 • - wpłynęło 4914 wniosków od byłych funkcjonariuszy, o wyłączenie przepisów obniżających świadczenie emerytalne (2017 r.: 4003 wniosków, 2018 r.: 693 wnioski, 2019 r.: 183 wnioski, 2020 r.: 35 wnioski),
 • - MSWiA wydało 38 decyzji uwzględniających złożone wnioski, tj. wyrażających zgodę na wyłączenie przepisów obniżających świadczenia emerytalne,
 • - do 2 marca 2020 r. MSWiA wydało 2156 decyzji odmownych (2017 r.: 2156 decyzji, 2018 r.: 817 decyzji, 2019 r.: 1097 decyzji, 2020 r.: 106 decyzji).

Przekazane informacje są zaskakujące. Okazuje się, że wciąż na rozpatrzenie czeka ponad połowa złożonych wniosków! Co więcej, większość z nierozpatrzonych wniosków nie zostało rozpatrzonych od trzech lat, tj. od 2017 roku. MSWiA nie udostępnia 38 decyzji pozytywnych: „to nie informacja publiczna” /…/

 

12. Skarga Sieci Watchdog na bezczynność Ministra SWiA w sprawie udostępnienia 38 decyzji pozytywnych podjętych na podstawie art. 8a ustawy z 16 12 2016 r. (link do dokumentu PDF)

 

13. Mieliśmy wielu przywódców w naszym kraju                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=a-JqWgrKFdU&fbclid=IwAR3hYzzvouJl3lAcrSCYheoXdEJ29QTwotmeHGOoRLTOAeL7Ee6AC25sNWw. Andrzej Dziedzic Mieliśmy wielu przywódców w naszym kraju. Dobrych i złych. Takiego, który by się chełpił i szczycił podpisaną ustawą, która uśmierciła tyle ludzi, że aż trudno jest policzyć? Nie pamiętam. Za wszystkie krwawe zamieszki potem przepraszali naród. Teraz, myślałem, że to była pomyłka i że też przeproszą kiedyś. Osłupiałem, kiedy usłyszałem tę zapowiedź dalszych represji na ludziach przypadkowo wskazanych i niewinnych. Bez sądu, bez zarzutów, masowo. Czy na prawdę to nie jest jeszcze koniec przelewu..?

 

14. Droga przez mękę, czyli pismo procesowe 77. letniego  powoda /…/ Uważam, że argumentacja, którą zaprezentowałem w odwołaniu od decyzji jest na tyle poprawna i wystarczająca, aby szybko rozpoznać moją sprawę. W moim przypadku biologia jest nieubłagana i dalsza zwłoka w rozpoznaniu sprawy zagraża mojej egzystencji ze względu na wiek, sytuację materialną, a przede wszystkim stan zdrowia i związaną z nim ilość i przewlekłość chorób, których doświadczam w bieżącym życiu. Wyrażam nadzieję, że sąd rozpoznający i rozstrzygający sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych uwzględni moją trudną sytuację życiową oraz przedstawioną przeze mnie argumentację i jak najszybciej rozpozna i rozstrzygnie ważną dla mnie sprawę. /…/ (link do dokumentu Word)

 

15. Przyłębska znowu przesuwa wyrok https://wyborcza.pl/7,75398,25954784,dezubekizacja-przylebska-znowu-przesuwa-wyrok.html Dezubekizacja. Przyłębska znowu przesuwa wyrok. Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski   18 maja 2020. Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny przesuwa rozprawę dotyczącą ustawy dezubekizacyjnej. Funkcjonariusze, którym obniżono na jej podstawie emerytury, wiedzą, że przegrają. Ale bez tego wyroku nie mogą walczyć o swoje prawa w Strasburgu.

 

16. Zbyt długo służyłem złej sprawie i zbyt długo milczałem                                                         https://www.tygodnikprzeglad.pl/wszyscy-jestesmy-pis/ Andrzej Romanowski . Kwiecień 27, 2020 Zbyt długo służyłem złej sprawie i zbyt długo milczałem. Prawo i Sprawiedliwość jest partią o korzeniach solidarnościowych. To znaczy: odwołuje się do ruchu Solidarności i łączność tę wykazuje przez biografie niektórych swoich działaczy. W tym nawiązywaniu istnieje oczywiście sporo manipulacji – nieprzypadkowo takie ikony Solidarności jak Lech Wałęsa, Władysław Frasyniuk, Karol Modzelewski czy Adam Michnik znajdują się w pierwszym szeregu krytyków PiS. Lecz nawet wobec takich okoliczności warto pytać: czy ludzie Solidarności powinni wziąć odpowiedzialność za PiS? Czyli za to, że z ich wolnościowego ruchu zrodziła się partia antywolnościowa? I co takiego było w Solidarności, że mogło posłużyć PiS za budulec? A może po prostu Solidarności nie warto było tworzyć? Może nie trzeba było przeżywać historycznego Sierpnia?

 

17. Waloryzacja – krytyczna ocena naszego Kolegi /członka SEiRP/ Kilka dni temu otrzymaliśmy list od jednego z naszych członków, zdaniem którego obok bezprawia samej ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku, instytucje państwa zaniżają wysokość waloryzacji naszych emerytur i rent. Więcej na ten temat na naszej stronie www za parę dni. (link do dokumentu Word z pełną treścią listu). /…/ Moim zdaniem faktyczna wysokość przeciętnej emerytury jest wyższa od ustalanej i publikowanej przez Prezesa ZUS, a w konsekwencji wypłacanej mi przez ZER MSWiA (nie tylko w stosunku do danych dotyczących mężczyzn ale także po ich uśrednieniu znacznie niższymi emeryturami uzyskiwanymi przez kobiety), co znajduje potwierdzenie w innych publikacjach ZUS. /…/ Wg mnie powyższa problematyka powinna być uwzględniona przez zainteresowanych w odwołaniach od tegorocznych decyzji waloryzacyjnych, które niebawem będą rozsyłane przez ZER MSWiA.

 

18. Każde zawężenie tej daty …spotka się ze sprzeciwem Federacji…                                          https://www.infosecurity24.pl/superustawa-nie-trafi-do-poczekalni-mswia-przyspiesza-prace  Superustawa nie trafi do poczekalni? MSWiA przyspiesza prace. 20.05.2020. /…/ Resort spraw wewnętrznych i administracji nie przychylił się jednak do propozycji zmian projektu ustawy w taki sposób, by ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługiwał wszystkim funkcjonariuszom zwolnionym ze służby po 27 lipca 2001 roku. Wnioskowali o to związkowcy zrzeszeni w FZZSM. Jak twierdzą, "każde zawężenie tej daty, a tym samym ograniczenie liczby funkcjonariuszy uprawnionych do ekwiwalentu w wysokości ustalonej przez Trybunał Konstytucyjny będzie niezgodne z Konstytucją i spotka się ze sprzeciwem Federacji". Wszystko więc na to wskazuje, że ekwiwalent w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia, przysługiwał będzie mundurowym zwolnionym ze służby po 6 listopada 2018 roku. Może się więc okazać, że funkcjonariusze którzy odeszli ze służby od 27 lipca 2001 do dnia 6 listopada 2018 r. w praktyce - jak wskazuje Stowarzyszenie Pomocy Prawej Policjantom w Toruniu - będą pozbawieni wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop do nowego poziomu. /…/

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty