• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 29-

Infoteka nr 29. Przegląd mediów – 12. 11. 2019 r. Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odwołań od decyzji ZER MSWiA https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dezubekizacja-stanowisko-RPO-ws-odwolan-od-decyzji-ws-emerytur-mundurowych?fbclid=IwAR3ASDwaEzeDyb5cEzIgwvqDZKydcMkHQ4AAxt3fMGSnlUsoW_4bKHOOWxA. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA obniżających z dniem 1 października 2017 r. świadczenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa PRL. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich sądy okręgowe mogą rozstrzygać odwołania niezależnie od wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W pismach procesowych istotne jest powoływanie się na standardy Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w tym Protokołu Dodatkowego Nr 1. Jeśli ustawodawca wprowadził do sytemu prawnego pojęcie „totalitarnego państwa” to powinno ono znaleźć swój wyraz w indywidualnej ocenie postępowania konkretnego funkcjonariusza, pełniącego służbę w okresie PRL.

2. Komunikat RPO ws. drogi sądowej ws. emerytur funkcjonariuszy. 30.05.2019  https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20ws%20drogi%20s%C4%85dowej%20ws.%20emerytur%20funkcjonariuszy%2030%20maja%202019.pdf. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydział do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy. WZF.7060.1384.2017.TO.  Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA obniżających z dniem 1.10.2017 świadczenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa PRL.

3. Już 11 wyroków kwestionujących zgodność ustawy dezubekizacyjnej z Konstytucją i prawem unijnym. https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25255914,sad-czestochowa-juz-11-wyrokow-kwestionujacych-zgodnosc-ustawy.html Sąd Częstochowa. Już 11 wyroków kwestionujących zgodność ustawy dezubekizacyjnej z Konstytucją i prawem unijnym. Marek Mamoń, 2 października 2019. Sędzia Marek Przysucha z wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie konsekwentnie przyznaje rację byłym funkcjonariuszom, kwestionującym obniżenie im na podstawie ustawy dezubekizacyjnej emerytury bądź renty mundurowej. Do tej pory do Sądu Okręgowego w Częstochowie byli funkcjonariusze złożyli ponad 60 pozwów przeciwko decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o obniżeniu świadczeń byłym funkcjonariuszom z okresu PRL-u. I napływają kolejne. Rozpatruje je sześcioro sędziów Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie. Większość postępowań zostało zawieszonych do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – w styczniu 2018 r. z pytaniem prawnym o dezubekizację zwrócił się do Trybunału Sąd Okręgowy w Warszawie. Ale pozwy, które trafiają do sędziego Marka Przysuchy, który od wielu lat w sporach pracowniczych, także z ZUS-em, przywołuje zapisy Konstytucji i prawa unijnego – są rozpatrywane. Już w 11 sprawach zapadły (nieprawomocne) wyroki nakazujące przywrócenie świadczeń.

4. Zaliczeni do SB milicjanci nie poddają się.                                                    https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,25378924,zaliczeni-do-sb-milicjanci-nie-poddaja-sie-kolejna-batalia.html?disableRedirects=true#S.lokale_kielce-K.P-B.1-L.1.maly Zaliczeni do SB milicjanci nie poddają się. Kolejna batalia w sądzie. Janusz Kędracki 5 listopada 2019. Byli milicjanci z wydziału łączności, których po latach zaliczono do Służby Bezpieczeństwa, rozpoczęli kolejną batalię w sądzie o uchylenie decyzji obniżających emerytury. We wtorek 5 listopada w Sądzie Okręgowym w Kielcach rozpoczęła się sprawa byłego milicjanta i policjanta. W wydziale łączności MO pracował on krótko – od października 1998 do lipca 1990 r. – ale stracił przez to jedną trzecią emerytury.

5. Nie skrzywdzony – zostałem okradziony przez PiS. https://natemat.pl/288945,piotr-wrobel-wywiad-z-oficerem-cbs-ktory-zwerbowal-mase?fbclid=IwAR1_cKS5HvwBa8xITswwNeOqJS15ukuvKP-2bqz_PwgqHP3sbB9xWDO3r4s. To on rozpracował gang pruszkowski i zwerbował Masę."PiS okradł mnie z emerytury". 29 października 2019. – To nie chodzi o te kilkaset złotych. Nie odpuszczę dla zasady. PiS okradł mnie z emerytury, na którą zasłużyłem narażając życie i zdrowie – mówi Piotr Wróbel, były funkcjonariusz CBŚ, który rozpracował gang pruszkowski i zwerbował “Masę”. 29 października WSA przyjrzy się sprawie obniżenia mu emerytury na mocy ustawy dezubekizacyjnej.

6. Pociągnięcie byłego funkcjonariusza do odpowiedzialności zbiorowej, zdaniem sądu, naruszyło godność mężczyzny. https://www.rp.pl/Mundurowi/310249919-Przywracanie-przez-sad-esbeckiej-emerytury.html?fbclid=IwAR3SlQ3a8YOOmgM0Q8quRMJS5JzcVJgHGAAcBKVKwHU-bukyaQEpEI6IrzY. Aktualizacja: 24.10.2019, Katarzyna Wójcik. Przywracanie przez sąd esbeckiej emerytury. Część składów przywraca emerytury byłym funkcjonariuszom, inne zawieszają postępowania, ale nie zawsze skutecznie. To, czy sąd przywróci byłemu funkcjonariuszowi emeryturę w poprzedniej wysokości, zależy od składu orzekającego. Część sądów czeka, aż Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o zgodności z konstytucją przepisów obniżających emerytury i renty, część sama dochodzi do wniosku, że obniżanie świadczenia bez badania winy zainteresowanego jest sprzeczne z konstytucją i zasadami Unii Europejskiej.

7. Doszło do wyłamania rąk prawu. https://www.rp.pl/artykul/440707-Rece-wylamane-prawu-.html. Aktualizacja: 01.03.2010. Ręce wyłamane prawu. Nie rozumiem, dlaczego sędziowie podjęli taką decyzję. Może obawiali się, że zostaną ocenieni jako sympatycy ubeków - zastanawia się publicysta. Trybunał Konstytucyjny, podejmując decyzję w sprawie zmniejszenia emerytur byłym pracownikom SB, naruszył obowiązujący porządek prawny. Doszło do wyłamania rąk prawu – jak mówiono w okresie międzywojennym. To niebezpieczna sytuacja, ponieważ jeśli zdarzyło się to raz, może się powtórzyć w przyszłości.

8. Emerytura i renta należy się za służbę, a nie za sposób jej pełnienia.  https://www.rp.pl/Mundurowi/310249919-Przywracanie-przez-sad-esbeckiej-emerytury.html. Aktualizacja: 25.10.2019, Katarzyna Wójcik Przywracanie przez sąd esbeckiej emerytury. Część składów przywraca emerytury byłym funkcjonariuszom, inne zawieszają postępowania, ale nie zawsze skutecznie. To, czy sąd przywróci byłemu funkcjonariuszowi emeryturę w poprzedniej wysokości, zależy od składu orzekającego. Część sądów czeka, aż Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o zgodności z konstytucją przepisów obniżających emerytury i renty, część sama dochodzi do wniosku, że obniżanie świadczenia bez badania winy zainteresowanego jest sprzeczne z konstytucją i zasadami Unii Europejskiej.

9. Sądy podzielone ws. emerytur funkcjonariuszy SB. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sady-podzielone-ws-emerytur-funkcjonariuszy-sb/jgbld69?utm_source=www.ifp.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2Sądy podzielone ws. emerytur funkcjonariuszy SB. Część składów orzekających w sądach przywraca świadczenia byłym funkcjonariuszom, inne zawieszają postępowania, ale nie zawsze skutecznie - informuje dzisiejsza "Rzeczpospolita".

10. Odwołania do IPN i sądu. Jak odzyskać pełną emeryturę po dezubekizacji?  https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,25355838,odwolania-do-ipn-i-sadu-jak-odzyskac-pelna-emeryture-po-dezubekizacji.html. Odwołania do IPN i sądu. Jak odzyskać pełną emeryturę po dezubekizacji?. Leszek Kostrzewski, 29 października 2019. Pięciu osobom przywrócono pełną emeryturę decyzją sądów. 39 kolejnych odzyskało świadczenie z polecenia szefa MSWiA, a w blisko 300 sprawach z decyzji o obniżce wycofał się IPN. Coraz więcej funkcjonariuszy odzyskuje pełne emerytury wcześniej zmniejszone w wyniku ustawy dezubekizacyjnej. Są na to cztery sposoby.

11. Zdaniem sędziego z Częstochowy, powszechny system ubezpieczeń społecznych nie zna czegoś takiego jak zabieranie emerytur.                      ttps://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25255914,sad-czestochowa-juz-11-wyrokow-kwestionujacych-zgodnosc-ustawy.html. Sąd Częstochowa. Już 11 wyroków kwestionujących zgodność ustawy dezubekizacyjnej z Konstytucją i prawem unijnym. Marek Mamoń 2.10.2019. Sędzia Marek Przysucha z wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie konsekwentnie przyznaje rację byłym funkcjonariuszom, kwestionującym obniżenie im na podstawie ustawy dezubekizacyjnej emerytury bądź renty mundurowej. Do tej pory do Sądu Okręgowego w Częstochowie byli funkcjonariusze złożyli ponad 60 pozwów przeciwko decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o obniżeniu świadczeń byłym funkcjonariuszom z okresu PRL-u. I napływają kolejne. Rozpatruje je sześcioro sędziów Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie.

12. Czuję się okradziona, upodlona.                                                      https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,164031,25346205,wyslala-do-wiezienia-wielu-groznych-gangsterow-a-potem.html. Wysłała do więzienia wielu groźnych gangsterów. A potem przycięto jej emeryturę. Angelika Swoboda 27.10.2019. Czuję się okradziona, upodlona. Oceniam, że w tej chwili, za ostatnie dwa lata, państwo powinno mi oddać ponad 100 tys. złotych - mówi Grażyna Biskupska, była naczelnik wydziału ds. zwalczania aktów terroru w Komendzie Stołecznej Policji, a potem naczelnik w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji.

13. Ludzie popełniają samobójstwa, odstawiają leki, podupadają na zdrowiu, także psychicznym... https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2376937,Sygnaly-Dnia-3-pazdziernika-2019-roku-rozmowa-z-Dorota-Olko. Sygnały Dnia 3 października 2019 roku, rozmowa z Dorotą Olko. Krzysztof Świątek: W studiu w Siedlcach Dorota Olko, Lewica Razem, komitet wyborczy SLD. Dzień dobry. Dorota Olko: Dzień dobry. Mieliśmy sprawdzić, to pada w Siedlcach? Nie pada akurat w tym momencie. Właśnie, to szczęśliwi mieszkańcy Siedlec. Szczęśliwi też mogą być, jak rozumiem, byli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, jeżeli lewica dojdzie do władzy, to przywrócicie dla nich uprawnienia emerytalne, te wyższe emerytury, tak? Tak. Wczoraj przedstawiliśmy pakt dla służb mundurowych i tutaj my jesteśmy jedyną siłą, która ujmuje się za tymi ludźmi. I muszę powiedzieć, że ja to bezpośrednio odczułam w kampanii, już bardzo dużo ludzi do mnie podeszło i dziękowało za to, że lewica...

14. Ludzie są krzywdzeni przez niesprawiedliwe prawo.                                                             https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/609806,schetyna-po-ko-polityka-ustawa-dezubekizacyjna.html. Schetyna: Zniesiemy ustawę dezubekizacyjną. Ludzie są krzywdzeni przez niesprawiedliwe prawo. 09.10.2019. Przywrócimy stan prawny sprzed uchwalenia ustawy dezubekizacyjnej z grudnia 2016 roku - zapowiedział w środę lider PO Grzegorz Schetyna. Przekonywał, że ustawa spowodowała, iż wielu funkcjonariuszy służb mundurowych, uczciwie pracujących po 1990 roku, zostało potraktowanych niesprawiedliwie. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć - przywrócimy tę ustawę, która funkcjonowała przed 2016 rokiem, (wtedy) wszyscy, którzy zostali skrzywdzeni, otrzymają moralne i polityczne zadośćuczynienie - powiedział Schetyna w środę na konferencji prasowej.

15. Zniesiemy ustawę dezubekizacyjną. Jest riposta Kamińskiego.                      https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/609893,dezubezkizacja-ustawa-dezubekizayjna-emerytura-ubecy-schtyna-kaminski.html. 10.10.2019. Schetyna: zniesiemy ustawę dezubekizacyjną. Jest riposta Kamińskiego. Jedyną karą dla esbeków jest to, że otrzymują przeciętną emeryturę - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński, komentując postulat PO dot. uchylenia ustawy dezubekizacyjnej. Dzięki zaoszczędzeniu na przywilejach esbeków, mówiąc symbolicznie, możemy wypłacać trzynastą emeryturę - mówił.

16. Okazuje się jednak, że nie wszyscy byli funkcjonariusze SB zostali objęci ustawą dezubekizacyjną. ttps://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/609842,esbek-zus-pieniadze-emerytura-sb-renta-ustawa-dezubekizacyjna.html. Byli esbecy, którzy przeszli do ZUS, mają się świetnie. 10.10.2019, Bożena Wiktorowska. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy nie poddali się weryfikacji na początku lat. 90. i trafili do systemu powszechnego – pobierają wypracowane emerytury. Ich ustawa dezubekizacyjna nie dotyczy.

17. Dziadka zażalenie na zawieszenie /publikacja za zgodą Dziadka/.                             https://igiifp.github.io/assets/files/WZR%20059%20Zazalenie%20na%20zawieszenie.pdf. Sygn. akt: XIII 1U XXX/19 Sąd Apelacyjny w Warszawie. /…/ Powód zwraca uwagę, że powyższe zażalenie i jego ponad dziesięcioletnie zmagania w dochodzeniu swoich racji przed różnymi sądami, […] pozbawione byłyby racji bytu, gdyby organ emerytalny, czyli ZER MSWiA w Warszawie poważnie traktował swoich emerytów. Chodzi o emerytów, którzy mając odpowiednią wysługę lat i przeszli na emeryturę w 1990 roku lub wcześniej, a nie podjęli służby po 1990 roku. Na ten temat publicznie wypowiadał się mecenas Ring z Warszawy, a ja w poprzednich odwołaniach od decyzji Dyrektora ZER MSWiA, podnosiłem ten problem dwu lub trzykrotnie. I nic, problemem nikt z urzędników w ogóle się nie zainteresował i nie interesuje. A sprawa jest poważna i zasługuje na uwagę, gdyż jak mi się wydaje w stosunku do ponad 70 i 80-letnich dziadków łamane jest od dziesięciu lat prawo. Dotyczy to chyba niewielkiej już grupy osób, którym w 1990 roku i wcześniej, przy odchodzeniu na emeryturę, wydano decyzje o ustaleniu i przyznaniu prawa do emerytury milicyjnej, na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r., Nr 46, poz. 210), do których i ja się zaliczam. Art. 58 ust. 1 ustawy emerytalnej stanowi natomiast, iż osobom, którym w dniu wejścia w życie ustawy przysługują emerytury i renty na podstawie przepisów dotychczasowych (ustawy z 31 stycznia 1959 r. -przyp. A.C.), wysokość tych świadczeń ustala się na nowo z urzędu, według zasad określonych w ustawie. Pkt. 2 ust. 1 tego artykułu mówi natomiast, że wysługa emerytalna funkcjonariuszy, zwolnionych ze służby do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy (18.02.1994), podlegają zachowaniu i traktuje się ją jako okres służby, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 (chodzi o służbę w latach 1944-1956 i nie dotyczy tej grupy osób). Z literalnego brzmienia ust. 3 tego artykułu jednoznacznie wynika, iż osoby, które mają przyznaną emeryturę na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r., zachowują świadczenie w dotychczasowej wysokości do czasu, gdy jego wymiar, ustalony w myśl nowych przepisów, przekroczy kwotę dotychczasowego świadczenia. Przepis powyższy istnieje od ponad 25 lat, wąska grupa starych, schorowanych osób ciągle się zmniejsza, ale ich krzywdą nikt się nie interesuje, gdyż są zbyt słabi i nie mają siły przebicia, a machina urzędnicza ma się dobrze i twórczo działa, ku chwale III RP. Jak może być jednak inaczej i normalnie, skoro w projekcie do ustawy zmieniającej z dnia 24 listopada 2016 roku, zapiano wprost, cytuję: „...Osoby objęte projektowaną ustawą w większości są w zaawansowanym wieku, w związku z czym mimo zmniejszenia swoich dochodów, zdaje się, iż nie będą poszukiwały dodatkowego zatrudnienia...”. Tak działa prawo i sprawiedliwość dziejowa, w stosunku do tych, którzy za wcześnie i nie we właściwym czasie się urodzili.

18. Sąd w uzasadnieniu wyroku w całości podzielił i uznał za własne powyższe stanowisko i ocenę Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-podstawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezprawna. Sąd: obniżka emerytury policjanta na podstawie tzw. „drugiej ustawy dezubekizacyjnej” z 2016 r. bezpodstawna. Data: 2019-11-12. Sąd Okręgowy w Katowicach przywrócił panu Ł. emeryturę obniżoną na podstawie tzw. ustawy represyjnej z 2016 r. dla byłych pracowników MSW. Sąd przyjął argumenty RPO, że skoro ktoś ma już raz obniżoną emeryturę (na podstawie ustawy dezubekizacyjnej z 2009 r.), to ponowne objęcie go tą procedurą wymagałoby wskazania nowych okoliczności i faktów. Zwłaszcza, że druga ustawa dezubekizacyjna z 2016 r. nawiązuje do pojęć z ustawy lustracyjnej. A ta wyraźnie mówi, czym jest służba dla totalitarnego państwa. Emerytura pana Ł. została obniżona w 2017 r. z 3 tys. do 1700 zł netto. Teraz ma ponownie wynieść 3 tys. /Uwaga! Pełna treść wyroku na naszej stronie internetowej: https://www.seirp.pl/korzystne-wyroki-sadow-okregowych /

19. Sąd Okręgowy w Katowicach przywrócił emeryturę obniżoną na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej z 2016r. https://www.rp.pl/Mundurowi/311129945-Sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-podstawie-tzw-drugiej-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezpodstawna.html?fbclid=IwAR0StEOv_fyowk-Gi0f-ud_OAMLcUg5TIaFOiaaFITvg0UhEUoqP7bhJU3A. Aktualizacja: 12.11.2019. Sąd: obniżka emerytury policjanta na podstawie tzw. „drugiej ustawy dezubekizacyjnej” z 2016 r. bezpodstawna. /Uwaga! Pełna treść wyroku na naszej stronie internetowej: https://www.seirp.pl/korzystne-wyroki-sadow-okregowych /

20. Podobał mu się mundur, w dodatku słyszał, że służba na granicy jest bardzo romantycznahttps://www.tygodnikprzeglad.pl/rzeka-granica-granicy-protest/. Tam za rzeką jest granica, na granicy jest protest. Autor: Regina DachównaPaździernik 14, 2019Wopistów uznano za funkcjonariuszy totalitarnego państwa. Boli zmniejszenie emerytur, ale zraniona duma żołnierza – jeszcze bardziejZ mównicy sejmowej, a potem w wypowiedziach ministrów pod ich adresem padły zarzuty, których się nie spodziewali. Usłyszeli, że są bolszewikami, ubekami, ciemiężycielami narodu polskiego, zbrodniarzami…

21. Proszę o przybycie na mszęhttps://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25383643,policja-w-lodzi-komendant-po-mszy-kazdemu-dziekuje-za-obecnosc.html. Policja w Łodzi. "Jesteśmy policją religijną. Klękamy, bo chcemy awansować". Blanka Rogowska 7 listopada 2019. Do "Wyborczej" zgłosiła się grupa policjantów. – Chcecie zobaczyć jedną z najdroższych kaplic w policji? - zapytali i pokazali nam zdjęcie policyjnej sali modlitw zlokalizowanej przy ulicy Pienistej w Łodzi. Nowo wyremontowane pomieszczenie do niedawna było tylko świetlicą, w której powieszony był krzyż, stał też prowizoryczny ołtarz. Msze święte były tam odprawiane od lat 90. Dziś to elegancka kaplica, z podwieszanym sufitem, z miękkimi krzesłami.

22. Rząd wypłacił ekwiwalenty za niewykorzystane urlopyhttps://nszzp.pl/aktualnosci/rzad-wyplacil-ekwiwalenty-za-niewykorzystane-urlopy/Rząd wypłacił ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy… Komu ? Swoim ministrom. Dlaczego im, a nie tysiącom policyjnych emerytów? Bo im się to po prostu należało.

30

 

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty