• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 27-28. 2019

Infoteka nr 27. Przegląd mediów – 9. 09. 2019 r. Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. 777 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało umorzonych przez sądy z powodu śmierci skarżących. https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1428080,sprawy-bylych-esbekow-umorzenia-z-powodu-smierci.html Byli esbecy umierają, czekając na wyroki. autor: Bożena Wiktorowska 02.09.2019, Już 777 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało umorzonych przez sądy z powodu śmierci skarżących. A do Trybunału Konstytucyjnego zgłoszono właśnie kolejne pytanie prawne. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło drugie pytanie prawne dotyczące obniżki esbeckich rent i emerytur (sygn. akt P16/19). Przy czym jego treść nie została jeszcze upubliczniona. Podobnie jak w przypadku pierwszego pytania prawnego (sygn. akt P 4/18) wątpliwości powziął Sąd Okręgowy w Warszawie. Tym razem zastrzeżenia dotyczą obniżenia wysokości renty rodzinnej – pomimo znacznego upływu czasu od zakończenia służby na rzecz totalitarnego państwa przez zmarłego funkcjonariusza SB. Przepisy zaskarżonej ustawy przerzucają na uprawnionych do tego świadczenia obowiązek udowodnienia, że zmarły funkcjonariusz, po którym ustalono ich prawo do renty rodzinnej – podjął współpracę i czynnie wspierał osoby i organizacje działające na rzecz niepodległości Polski. Tylko bowiem w takim przypadku renta może być przywrócona do pierwotnej wysokości. Dodatkowo sąd pytający zwrócił uwagę, że ustawa dezubekizacyjna nierówno traktuje członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej, dzieląc ich w zależności od tego, kiedy zmarły wstąpił do służby. Wyklucza także możliwość zwiększenia wysokości emerytury w związku z inwalidztwem pozostającym w związku ze służbą.

2. Ustawa dezubekizacyjna to jawna obraza ustawy zasadniczej - ustawa jest sprzeczna z prawem unijnym. https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html Sąd nakazał oddać rentę esbekowi. To pierwszy taki wyrok w Polsce 25.08.2019, Paulina Nowosielska Ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna m.in. z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie. I uznał, że byłemu funkcjonariuszowi należy przywrócić utracone świadczenia. To pierwszy taki wyrok w Polsce.

3. Sąd przywrócił policyjną rentę byłemu funkcjonariuszowi SB. https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/308269966-Sad-przywrocil-policyjna-rente-bylemu-funkcjonariuszowi-SB.html Aktualizacja: 26.08.2019, Katarzyna Wójcik Obniżanie świadczenia bez badania winy byłego funkcjonariusza narusza jego godność i jest sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej. Funkcjonariusz, który przepracował dziewięć lat w SB, powinien otrzymywać świadczenie w dawnej wysokości. Na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej obniżono mu rentę do 854 zł, choć jak zaznaczał mężczyzna, do SB nie trafił z własnej woli, ale na podstawie rozkazu, po ukończeniu szkoły w Szczytnie. W milicji zabrakło miejsc. Twierdził, że nigdy nie naruszył prawa oraz nie wykorzystał stanowiska służbowego do celów pozasłużbowych, a swoje obowiązki wykonywał w sposób nienaruszający praw i godności innych. Jego służba dotyczyła głównie ścigania przestępstw gospodarczych – malwersacji, marnotrawstwa, i korupcji. Jednak przy obniżeniu świadczenia nikt tego nie badał. W toku procesu pełnomocnik Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ujawnił żadnych dowodów przestępczej działalności odwołującego. I takie pociągnięcie byłego funkcjonariusza do odpowiedzialności zbiorowej, zdaniem Sądu Okręgowego w Częstochowie, narusza godność mężczyzny. Jak uzasadnił skład orzekający, niedopuszczalne jest zastosowanie represji tylko za to, że ktoś pracował lub służył w okresie poprzedzającym zmianę ustroju państwa polskiego, tj. przed rokiem 1990.

4. Sąd miażdży ustawę dezubekizacyjną. https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html?fbclid=IwAR3AFLVabXNaDXDphVpFt05xtsLL6uojt17JClPQEV99X8lkJR8Fsq7SH_4 Politycy niechętnie komentują przełomowy wyrok, 26.08.2019 Paulina Nowosielska Ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna m.in. z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie. I uznał, że byłemu funkcjonariuszowi należy przywrócić utracone świadczenia. To pierwszy taki wyrok w Polsce.

5. Czartoryski:...wpływy ludzi z rodowodem PRL są wszechpotężne. https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/606134,ustawa-dezubekizacyjna-wyrok-renta-esbek-prl.html Ustawa dezubekizacyjna niezgodna z prawem UE. Czartoryski: To dowód, że wpływy ludzi z rodowodem PRL są wszechpotężne 28.08.2019, Rozmawiała Paulina Nowosielska Arkadiusz Czartoryski, autor ustawy dezubekizacyjnej, broni jej, mówiąc, że jest dowodem sprawiedliwości dziejowej, na którą III RP nie potrafiła się zdobyć.

6. Adwokatka esbeków: Mam klienta, który służył cztery dni. Politycy stracili kontrolę nad prawem.,28.08.2019. Rozmawiała Paulina Nowosielska https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/606137,dezubekizacja-esbek-renta-prl-wywiad.html. Orzeczenie z Piotrkowa ma znaczenie uniwersalne - mówi DGP Aleksandra Karnicka, radczyni prawna specjalizująca się w sprawach funkcjonariuszy służb mundurowych Czy sędzia w Częstochowie zlekceważył Trybunał Konstytucyjny?. Ten wyrok nie ma nic wspólnego z TK. Podobnie sprawy, jakie toczą się w Piotrkowie. Sędziowie dopuścili możliwość rozstrzygania, uznając, że trybunał ich nie blokuje. W Częstochowie sąd nie rozważał, czy istnieje możliwość rozpoznania na podstawie ustawy dezubekizacyjnej. On ją zanegował. Uznał, że przepisy prawa międzynarodowego są nadrzędne, a w ich kontekście ustawa jest sprzeczna z konstytucją i prawem europejskim. Orzeczenie ma dla nas wielkie znaczenie, bo jest uniwersalne. Gdyby inne sądy przyjęły podobną retorykę, blokada postępowań, która jest skutkiem bierności TK w tych sprawach, nie miałaby znaczenia.

7. Konstytucja w obecnej Polsce nie obowiązuje. Tak jak prawo. https://gazetabaltycka.pl/promowane/prawo-nie-obowiazuje-czlonkow-pis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR21NA0PffUzOoAqubgnQrr1HfKUnvDW8Tq2cTB-_xdIXh8n0j-ZTK17B8g. Opublikowano: 2.09.2019. „Prawo nie obowiązuje członków PiS” – Konstytucja w obecnej Polsce nie obowiązuje. Tak jak prawo. Prawo nie obowiązuje członków partii PiS, a obowiązuje jedynie zwykłych szarych obywateli. Członkowie partii PiS nie muszą wykonywać wyroków sądu, zwykły szary człowiek – TAK – mówi Danuta Leszczyńska, emerytowana oficer Policji, członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, współdziała w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, z którą rozmawia Bronisław Waśniewski-Ciechorski

8. Ta ustawa to jawna obraza ustawy zasadniczej. https://oko.press/tk-milczy-sedzia-marek-przysucha-uznaje-ustawe-represyjna-za-niedopuszczalna/?fbclid=IwAR3d_sZBTiMAhdeDxporXiLTfZV2x3ySMRA7xO7FfBUeKWgWZKJZmDYvO3Y Anna Wójcik, 2.09.2019. Przełomowy wyrok sądu: ustawa represyjna obniżająca emerytury i renty to jawna obraza Konstytucji. W przełomowym wyroku sędzia Marek Przysucha z Sądu Okręgowego w Częstochowie orzekł, że przepisy ustawy represyjnej (zwanej też dezubekizacyjną) nie licują z demokratycznym państwem prawa, a sądy, które je uznają, nie są niezawisłe w rozumieniu prawa unijnego. Odważny sędzia orzekał na podstawie Konstytucji i prawa UE. Nie czekał dalej na wyrok TK. Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał za niezgodną z prawem decyzję o obniżeniu renty byłemu pracownikowi służby bezpieczeństwa PRL na podstawie tak zwanej ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku (zwanej też potocznie drugą ustawą dezubekizacyjną). „Ta ustawa to jawna obraza ustawy zasadniczej”, ocenił sędzia Marek Przysucha.

9. Sędzia bierze sprawy w swoje ręce. https://opinie.wp.pl/makowski-ustawa-dezubekizacyjna-sprzeczna-z-konstytucja-kolejna-wazna-sprawa-robiona-po-lebkach-opinia-6417667551627393a?fbclid=IwAR3yoZKy-4gBPNRkhehwX2RMGmUULhe_5La7zCcanHGQKSOuN5I5VEJAm5k 26.08.2019r Marcin Makowski: "Ustawa dezubekizacyjna sprzeczna z konstytucją? Kolejna ważna sprawa robiona po łebkach". Sąd Okręgowy w Częstochowie - nie czekając na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego - orzekł, że ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna z konstytucją i prawem unijnym. W związku z tym przywrócił świadczenia emerytalne sądzącemu się z państwem funkcjonariuszowi. Przekroczył uprawnienia? Być może, ale mści się tutaj załatwianie przez PiS spraw po łebkach. To miała być ustawa przywracająca elementarne poczucie sprawiedliwości. W retoryce Prawa i Sprawiedliwości dezubekizacja oznaczała obcięcie świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz służb jej pokrewnych w czasach PRL do najniższej stawki w Polsce. Na chłopski rozum, kto chciałby protestować przeciw ucinaniu, często niezwykle wysokich emerytur osobom, których praca polegała na śledzeniu, sabotowaniu i zamykaniu ludzi antykomunistycznej opozycji oraz Kościoła?

10. Wpływowi policjanci dzięki ministrowi odzyskali pełne emerytury. https://www.rp.pl/Dezubekizacja/309049904-Laska-ministra---wplywowi-policjanci-odzyskali-emerytury.html Łaska ministra - wpływowi policjanci odzyskali emerytury. Ustawa dezubekizacyjna miała przywrócić sprawiedliwość dziejową. PAP. Wpływowi policjanci dzięki ministrowi odzyskali pełne emerytury. Kazimierz Szwajcowski, Mirosław Hakiel i Bronisław Buniowski otrzymali z MSWiA decyzje uchylające obniżenie emerytur na mocy ustawy dezubekizacyjnej – ustaliła „Rzeczpospolita". Ci wpływowi, choć mający w karierze kontrowersyjne karty, funkcjonariusze policji z przeszłością m.in. w ZOMO, są w grupie 39 byłych funkcjonariuszy, wobec których zastosowano art. 8a ustawy, czyli wyłączenia w „wyjątkowych przypadkach". Mgliste kryteria. Artykuł ten mówi, że minister może odstąpić od dezubekizacji „w szczególnie uzasadnionym przypadku", jeśli służba w aparacie represji (przed 31 lipca 1990 r.), trwała krótko, a po 12 września 1989 r. funkcjonariusz szczególnie zasłużył się dla wolnej Polski. Dezubekizacja objęła ponad 38 tys. byłych funkcjonariuszy, odwołanie do ministra w oparciu o art. 8a złożyło 4,6 tys.

11. Były milicjant dostał decyzję uchylającą obniżenie emerytury. https://m.niezalezna.pl/286957-byly-milicjant-dostal-decyzje-uchylajaca-obnizenie-emerytury-teraz-na-jaw-wyszly-nowe-fakty Były milicjant dostał decyzję uchylającą obniżenie emerytury. Teraz na jaw wyszły nowe fakty. POLSKA / WIADOMOŚĆ / 06.09.2019. Bronisław Buniowski, wieloletni milicjant, szef rzeszowskiej prewencji, otrzymał niedawno decyzję uchylającą obniżenie emerytury na mocy ustawy dezubekizacyjnej. Teraz na jaw wychodzą bulwersujące fakty z życiorysu Buniowskiego. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", jako dowódca rzeszowskiego ZOMO brał on udział w pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach z grudniu 1981 r. Jak pisze gazeta, Buniowski kilka dni temu otrzymał decyzję wiceministra spraw wewnętrznych cofającą obniżenie mu policyjnej emerytury, mimo pracy w aparacie bezpieczeństwa PRL.

12. Minister Mariusz Kamiński osobiście zwrócił się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o pilne przekazanie wszystkich materiałów… https://www.rp.pl/Polityka/190909439-Szef-MSWiA-zamraza-emeryture-za-Wujka.html Aktualizacja: 06.09.2019. Szef MSWiA "zamraża” emeryturę za „Wujka". Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka. Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych wstrzymał wypłatę pełnej emerytury Bronisławowi Buniowskiemu po tym jak ujawniliśmy, że w 1981 r. w stanie wojennym brał on udział - jako dowódca rzeszowskiego ZOMO - w pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach. Buniowski kilka dni temu otrzymał decyzję wiceministra spraw wewnętrznych cofającą obniżenie mu policyjnej emerytury, mimo pracy w aparacie bezpieczeństwa PRL. W czwartek napisaliśmy, że Buniowski, ale także inni wpływowi policjanci (Kazimierz Szwajcowski i Mirosław Hakiel) są w grupie 39 byłych funkcjonariuszy, którym - na mocy art. 8 a ustawy dezubekizacyjnej - przywrócono pełną wysokość świadczeń. Decyzje o tym podjął uznaniowo minister (de facto - wiceszef resortu do niedawna nadzorujący służby), publicznie nie są one ujawniane i nie jest podawane ich uzasadnienie. Sprawa budzi ogromne emocje w środowisku, bo ustawą obniżającą emerytury do poziomu 1,2 tys. zł objęto ponad 39 tys. funkcjonariuszy i ich rodziny - nawet jeśli tylko przez miesiąc pracowali np. w Biurze Ochrony Rządu czy zajmowali się bazą PESEL.

13. MSWiA - ubecki protektorat. https://www.salon24.pl/u/szmarowski/982704,mswia-ubecki-protektorat. 5.09.2019, Mariusz Kamiński jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji ledwie od trzech tygodni, a już zdążył ogarnąć resort. No może nie cały. Ściślej, zdążył ogarnąć problem dezubekizacji, w ramach której skrzywdzono bardzo wielu przyzwoitych funkcjonariuszy, wsypując ich do jednego wora z najpodlejszymi kanaliami.

14. Kamiński zastanowi się nad zmianą decyzji. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/mswia-zawiesza-emeryture-zomowcowi-z-kopalni-wujek/1qe4xfp MSWiA zawiesza emeryturę zomowcowi z kopalni Wujek. 6.09.2019. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, wstrzymał wypłatę pełnej emerytury Bronisławowi Buniowskiemu, który w 1981 r. w stanie wojennym brał udział - jako dowódca rzeszowskiego ZOMO - w pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach - podaje dzisiaj "Rzeczpospolita".

15. Jarosław Kaczyński dał zgodę na ścięcie kompetencji wiceszefa MSWiA. https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-zielinski-traci-ksiestwo-nieoficjalnie-jaroslaw-kaczynski-dal-zgode-na-sciecie-kompetencji-wiceszefa-mswia-6421548018346113a Jarosław Zieliński traci "księstwo". Nieoficjalnie: Jarosław Kaczyński dał zgodę na "ścięcie" kompetencji wiceszefa MSWiA. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński nie będzie już nadzorował policji. Został odcięty od swojego "księstwa". – Policjanci mieli go dość i się doczekali – mówi nam człowiek z resortu. Wedle naszych informacji, nowy minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński dostał zielone światło od prezesa PiS. Jarosław Kaczyński pozwolił Kamińskiemu "ściąć" nielubianego wśród mundurowych wiceministra.

16. To nie jest ustawa sprawiedliwości społecznej to jest podważenie wiarygodności państwa. https://dziennikzachodni.pl/30-rocznica-powstania-wolnych-zwiazkow-zawodowych-w-policji-grozily-im-za-to-wielkie-represje/ar/c1-14404091. 30 rocznica powstania wolnych związków zawodowych w policji. Groziły im za to wielkie represje. Agata Pustułka, 6 września. W Piekarach Śląskich spotkali się funkcjonariusze dawnej milicji, którzy tworzyli pierwszy wolny związek zawodowy w służbach mundurowych. Były ordery i rozmowy oraz mocne przemówienie dawnego szefa podinspektora Romana Huli, pierwszego niekomunistycznego Komendanta Głównego Policji. /…/ Hula odniósł się też do wprowadzonej przez PiS tzw. ustawy dezubekizacyjnej, czyli do współczesności: - Pozytywnie zweryfikowani funkcjonariusze, którzy pracowali po kilkanaście lat w policji czy to w pionie prewencji czy policji kryminalnej, często z narażeniem życia, niejednokrotnie wyróżniani i awansowani zostali ustawą dezubekizacyjną – czytaj represyjną, dotkliwie ukarani. Ukarano również ich rodziny. To nie jest ustawa sprawiedliwości społecznej to jest podważenie wiarygodności państwa. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że dzisiaj w państwie demokratycznym odwołując się do sądu lub ministerstwa nie otrzymują odpowiedzi. Mam nadzieję, że już nigdy przy kolejnych zmianach politycznych polski policjant nie będzie musiał stawać przed komisją weryfikacyjną - apelował Hula.

17. Mariusz Kamiński zamroził emeryturę zomowcowi z kopalni "Wujek". https://www.dorzeczy.pl/obserwator-mediow/113148/mariusz-kaminski-zamrozil-emeryture-zomowcowi-z-kopalni-wujek.html. Mariusz Kamiński zamroził emeryturę zomowcowi z kopalni "Wujek". 7 września 2019. Bronisław Buniowski, który w 1981 r. brał udział w pacyfikacji kopalni "Wujek", nie dostanie pełnej emerytury. Tak zdecydował szef MSWiA Mariusz Kamiński –informuje "Rzeczpospolita".

18. Mariusz Kamiński tworzy “superresort”. https://crowdmedia.pl/mariusz-kaminski-tworzy-niebezpieczny-super-resort-zagrazajacy-wolnosci-obywatelskiej-bez-zgody-sadow-moga-inwigilowac-kazdego-z-nas/Alarmujące zagrożenie dla wolności obywatelskiej. Mariusz Kamiński tworzy “superresort”, dzięki któremu rząd może inwigilować każdego z nas? 07/09/2019 Adam Wiśniewski Przez ostatnie lata w debacie publicznej wydawało się, że największym zagrożeniem dla Polaków jest Zbigniew Ziobro, który poprzez upolitycznienie prokuratury i upartyjnienie sądów sprawi, że obywatel nie będzie mógł dłużej liczyć na sprawiedliwy proces bez koneksji partyjnych, a polityczni nominaci będą całkowicie bezkarni. Jednak kiedy całą uwagę przykuwa Minister Sprawiedliwości, to równie potężne, ale dla naszego bezpieczeństwa jeszcze groźniejsze imperium zbudował Mariusz Kamiński – minister koordynator służb specjalnych, od niedawna także szef MSWiA.

19. Odszedłem, bo sędzia sędziemu hejterem. https://dziennikzachodni.pl/afera-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-sedzia-jaroslaw-gwizdak-oni-wiedzieli-wszystko-odszedlem-bo-sedzia-sedziemu-hejterem/ar/c1-14367733?fbclid=IwAR0ErPKWlV8rz74dOYk54nDRSK_0oyE7jFOnj7E5vOJIMNKuDex8xVqijl8 Afera w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sędzia Jarosław Gwizdak: Oni wiedzieli wszystko. Odszedłem, bo sędzia sędziemu hejterem. Marcin Zasada, 23 sierpnia. Czytałem o sobie, że jestem „błotnym sędzią” i „pijakiem”, bo byłem na festiwalu Owsiaka... Nie zaskoczyła mnie historia z internetowymi trollami w ministerstwie sprawiedliwości, bo zjawisko to obserwowałem od kilkunastu miesięcy, mniej więcej od pojawienia się na Twitterze profilu KastaWatch - mówi "Dziennikowi Zachodniemu" Jarosław Gwizdak, były prezes sądu w Katowicach. Odszedł z zawodu, gdy zorientował się, że "przełożeni są źródłami przecieków, że sędzia sędziemu hejterem". Po aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem i farmą trolli jego historia nabrała nowego znaczenia.

20. PiS chce dezubekizować żołnierzy. https://wyborcza.pl/7,75398,25092933,duda-zaprzeczal-ale-projekt-ustawy-jest-w-sejmie-tak-pis-chce.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR1tRJU40mwj5YYOHA8q3RfbG9ADhGL1EBhRwxN86kRoLcmnMc3B-7_AnJU Duda zaprzeczał, ale projekt ustawy jest w Sejmie: tak PiS chce dezubekizować żołnierzy. Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski, 16 sierpnia 2019. Prezydent Duda zapewniał podczas przemówienia na defiladzie 15 sierpnia, że nie ma planów obniżenia emerytur wojskowych. To nieprawda: w Sejmie od trzech lat leży projekt rządu PiS obniżający emerytury tysiącom byłych żołnierzy lub ich rodzinom.

28

Infoteka nr 28. Przegląd mediów – 9. 10. 2019 r. Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. TK pilnuje ustawy PiS. 793 funkcjonariuszy zmarło, czekając na wyrok w sprawie dezubekizacji. https://wyborcza.pl/7,155287,25209977,793-funkcjonariuszy-zmarlo-czekajac-na-wyrok-w-sprawiedezubekizacji.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb%20orcza&fbclid=IwAR0fI__QpzrVkkWSUTMWTKqxDJrjtxucbXcJ8BQ7q4XSbQzD4ZXnUrZTBjU Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski - 20 września 2019. To oznacza, że tyle postępowań sąd musiał zawiesić z uwagi na śmierć skarżących się funkcjonariuszy. Na rozpatrzenie czeka jeszcze 19 tys. odwołań od decyzji o zmniejszeniu świadczenia. Po tym, gdy dwa lata temu PiS uchwalił ustawę dezubekizacyjną zmniejszającą emerytury funkcjonariuszom nawet do emerytury minimalnej (dziś ok. 900 zł netto), pokrzywdzeni masowo odwołali się do sądu. Obecnie w sądzie na rozpatrzenie czeka 18 906 odwołań. - Z tego 10 526 spraw zostało zawieszonych z uwagi na pytanie do Trybunału Konstytucyjnego - napisał nam Sąd Okręgowy w Warszawie, który został wyznaczony do rozpatrywania spraw dezubekizacyjnych. Sam jednak przekazał 3898 spraw do rozpatrzenia innym sądom m.in. w: Piotrkowie Trybunalskim, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku, Łodzi czy Wrocławiu. Niestety, większość sędziów zawiesza postępowania, tłumacząc, że musi poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. W Trybunale są obecnie dwa pytania sądów proszących o zbadanie, czy ustawa dezubekizacyjna jest zgodna z konstytucją.

2. Celem ustawy dezubekizacyjnej jest polityczny odwet.  https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1431202,wyroki-w-sprawie-objetych-ustawa-dezubekizacyjna.html?fbclid=IwAR3R7kKRziWie0PyJ14OsuCIAzJQc-Slv4hNON9X3R5wQao3cXlKno41KT4 Kolejne wyroki w sprawie objętych ustawą dezubekizacyjną. "Wprowadza odpowiedzialność zbiorową, jej celem jest odwet". autor: Paulina Nowosielska 23.09.2019. Trzy wyroki przywracające świadczenia byłym funkcjonariuszom zapadły jednego dnia przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. Zdaniem sędziego, celem ustawy dezubekizacyjnej jest polityczny odwet. Ustawa narusza zasadę demokratycznego państwa prawa i wprowadza odpowiedzialność zbiorową – orzekł sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Marek Przysucha. I wydał wyroki w trzech sprawach funkcjonariuszy pozbawionych świadczeń w wyniku ustawy dezubekizacyjnej. W każdej ze spraw oddalił wniosek Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o zawieszenie postępowania i zdecydował o przywróceniu emerytury.

3. Co szykuje PiS? https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem wladzy.read?src=mt%22%3Ehttps://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem-wladzy.read?src=mt%3C/a Czy PiS próbuje się zabezpieczyć przed oddaniem władzy? Ewa Siedlecka 11 września 2019. Teoretycznie możliwy jest scenariusz, w którym partia Jarosława Kaczyńskiego nie dopuści do zebrania się nowego Sejmu. I wykorzysta do tego wyrok unijnego trybunału. A także samodzielnie zmieni konstytucję. Niemożliwe? A czy możliwe było niezaprzysiężenie sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego? Unieważnienie uchwał poprzedniego Sejmu? Odmowa publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Zablokowanie ułaskawieniem prawomocnego osądzenia Mariusza Kamińskiego?

4. Coraz więcej sądów przedstawia wyroki, które przywracają byłym funkcjonariuszom utracone świadczeniahttps://crowdmedia.pl/zapadaja-wazne-wyroki-na-korzysc-obywateli-pokrzywdzonych-przez-rzad-ustawa-zostanie-uznana-za-niekonstytucyjna/?fbclid=IwAR0aBOG2x3CIkmBcT6mXm8TLci4HwFYZFgzORPcEnWzSUVLn4GAt-czO0uA Zapadają ważne wyroki na korzyść obywateli pokrzywdzonych przez rząd. Ustawa zostanie uznana za niekonstytucyjną? 26/09/2019 Bartosz WicińskiRządzący cztery lata temu postawili sobie za punkt honoru wprowadzenie ustawy dezubekizacyjnej. Po uchwaleniu kontrowersyjnego prawa, ponad trzydzieści tysięcy byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL zaczęło otrzymywać obniżone emerytury. Cały proces legislacji przeszedł w ekspresowym tempie przez wszystkie szczeble i Zjednoczonej Prawicy wydawało się, że sprawa jest zamknięta. Nic bardziej mylnego, bo objęci dezubekizacją funkcjonariusze poszli do sądu, a efekty tego właśnie teraz pojawiają się, już w postaci konkretnych wyroków.

5. Mówią, że nie są komuchami. https://plus.gazetalubuska.pl/mowia-ze-nie-sa-komuchami-i-beda-protestowac-na-przejsciu-granicznym/ar/c1-14407225?fbclid=IwAR09kevVrzZqrmN-dST5VRc-P8ZYIJ1FdqoHbY2eRdzPNoB3Bw6wj-OxuWM 09.09.2019 Jakub Pikulik. Mówią, że nie są komuchami. I będą protestować na przejściu granicznym. Nie godzimy się na takie traktowanie. Uczciwie pracowaliśmy dla Polski, a teraz odbiera się nam za to emerytury - burzą się pogranicznicy. I zapowiadają protest. Będzie to pierwsza taka manifestacja w Polsce.

6. PiS obniżył im emerytury. W sobotę pierwszy protest byłych pograniczników https://wyborcza.pl/7,162657,25212750,pis-obnizyl-im-emerytury-w-sobote-pierwszy-protest-bylych pogranicznikow.html?fbclid=IwAR1Fh7ILxP6OdaePNc1EmcochH2WtLytucWOwaYBP2LqYuT50rUzmW%20TVNAAAnita Karwowska - 19 września 2019. Przez 30 lat chroniłem polskie granice, nie ustrój totalitarny - mówi Grzegorz Matusewicz, emerytowany strażnik graniczny, który w sobotę współorganizuje w Kostrzynie nad Odrą protest przeciwko ustawie dezubekizacyjnej. Wsparcia Polakom udzielą strażnicy z Niemiec.

7. Nie wywłaszcza się emerytów. https://forsal.pl/artykuly/1431210,sad-ws-ustawy-dezubekizacyjnej-nie-wywlaszcza-sie-emerytow.html?fbclid=IwAR25bjqKIAvX6_BCZUzYtJ5flSylqIryJKv6Cg32F_tWBviq4PgYqH9hTlE. Sąd ws. ustawy dezubekizacyjnej: Nie wywłaszcza się emerytów. 23 września 2019. Trzy wyroki przywracające świadczenia byłym funkcjonariuszom zapadły jednego dnia przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. Zdaniem sędziego celem ustawy dezubekizacyjnej jest polityczny odwet. Ustawa narusza zasadę demokratycznego państwa prawa i wprowadza odpowiedzialność zbiorową – orzekł sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Marek Przysucha.

8. Należy go po prostu zamknąć. https://oko.press/prof-grabowski-ipn-trwale-uszkadza-polska-swiadomosc-historyczna-nalezy-go-po-prostu-zamknac/?fbclid=IwAR3Ox-iA542yRwnJf4fo5kPBg2l1WoUlgHdNrf0n49Efo7KN5JLFnaF36n4. Adam Leszczyński 16 września 2019. Prof. Grabowski: IPN trwale uszkadza polską świadomość historyczną. Należy go po prostu zamknąć.

9. Zło. Polską rządzą ludzie źli.  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1917724,1,zlo.read  Stanisław Tym, 6 sierpnia 2019. Likwidacja jednego szpitala dziennie jest ambitnym planem rządu. Podobno ma ich zniknąć 150.  Polską rządzą ludzie źli. Rozmyślnie użyłem tego ostatniego słowa, jednego z podstawowych pojęć etycznych. Mogłem napisać, że rządzi na przykład mafia albo gang. Oszuści albo złodzieje publicznych pieniędzy. Bezkarni niszczyciele prawa, edukacji, mediów, armii, ochrony zdrowia i środowiska… Właściwie wystarczyłyby tu dwa słowa – wolności i demokracji. Zdecydowałem się jednak na ludzi złych, bo mieszczą w sobie to, co powyżej i jeszcze tysiąc innych kwestii od B do Z, czyli od brudu do zarazy. A propos Kościoła. Pomaga złotej władzy, jak może, i w brawurowych ślinotokach udowadnia, że Chrystus jednak nie miał racji. Ma ją natomiast abp Jędraszewski, jeden z wodzów instytucji moralnie czystej niczym łza. W dodatku brutalnie prześladowanej przez, jak się wyraził, agresywną tęczową zarazę, która chce opanować polskie serca, dusze i umysły. Nikczemne słowa krakowskiego metropolity padły w kazaniu podczas uroczystej mszy w Bazylice Mariackiej w 75. rocznicę powstania warszawskiego – przed ołtarzem Wita Stwosza (Niemca zresztą, zmarł w Norymberdze). Zgromadzeni bili gromkie brawa. Nikt nie krzyknął „hańba!”, nikt nie wyszedł. Nikt nie poczuł zagrożenia faszystowską retoryką.

10. Pragniemy być stróżami prawa obowiązującego wszystkich Polaków.  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1926800,1,jak-policjanci-powstali-z-milicjantow-i-dlaczego-historia-toczy-sie-kolem.read?fbclid=IwAR3oClcvW-1DBXgRQpTOl-EMqTekLuKPHa4N_9Cg9Tx24rr05zv2aYbfK2Y Jak policjanci powstali z milicjantów i dlaczego historia toczy się kołem. Jan Dziadul, 1 października 2019. 30 lat temu podjęto ryzykowną decyzję o przekazaniu nowemu premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu listu o sytuacji w Milicji Obywatelskiej. Tak się zaczęła rewolucja, w której mieliśmy – jako tygodnik – swój udział.

11. Przywrócimy emerytury byłym funkcjonariuszom. https://www.rp.pl/Sojusz-Lewicy-Demokratycznej/190929986-Czarzasty-Przywrocimy-emerytury-bylym-funkcjonariuszom.html?fbclid=IwAR1cYX_Vs91beXPMXcCREXT6Y4hqxIvmwBk1d4BAxwfJCeun9dnZkQ71Fqw p.mal 20.09.2019. Czarzasty: Przywrócimy emerytury byłym funkcjonariuszom. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że jeśli Lewica będzie po wyborach współrządziła w Sejmie, to funkcjonariusze, którzy pracowali do 1990 roku odzyskają prawa nabyte.

12. Politycy Lewicy podpisali w środę "Pakt dla mundurowych”.   https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-mundurowych,nId,3256538?fbclid=IwAR3pNODAxV6BeSNj082m96Zv_Il-Z3wURiIwW9hrzKZnb_--btogPMVotDM#utm_source=fb&utm_medium=fb_share&utm_campaign=fb_share&iwa_source=fb_share Lewica podpisała "Pakt dla mundurowych" Wybory parlamentarne 2019 – aktualności. Politycy Lewicy podpisali w środę "Pakt dla mundurowych", który zakłada m.in. cofnięcie ustawy dezubekizacyjnej odbierającej część świadczeń emerytom mundurowym; zaapelowali też do przedstawicieli opozycji, aby także podpisali się pod tym "Paktem".

13. System religijno-polityczny stworzony przez Jarosława Kaczyńskiego i jego partyjnych kolegów oraz abpa M. Jędraszewskiego i jego duchownych współbraci, jest z definicji ZŁY!. https://polityczek.pl/uncategorised/11739-ks-walczak-o-polityce-pis-droga-do-zniszczenia-kosciola-i-pograzenia-swiata-w-nienawisci. ks. Walczak o polityce pis: droga do zniszczenia kościoła i pogrążenia świata w nienawiści. 02 października 2019. Duchowny Stanisław Walczak wypowiedział się na temat polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz wspierających ich biskupów Kościoła katolickiego.

14. Ślepa dezubekizacja i domniemanie winy. https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1429588,bledy-ustawy-dezubekizacyjnej.html. Zalasiński: Ślepa dezubekizacja i domniemanie winy autor: dr Tomasz Zalasiński.11.09.2019. Nie cichną wątpliwości (także konstytucyjne) związane z nowelizacją ustawy zaopatrzeniowej (tzw. ustawa dezubekizacyjna – Dz.U. z 2016 r. poz. 2270), którą Sejm przyjął 16 grudnia 2016 r., obradując w warunkach dalekich od standardów parlamentarnych. Ustawa ta przewiduje obniżenie świadczeń emerytalnych i rentowych co najmniej 32,5 tysiąca osób, które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa. To druga ustawa dezubekizacyjna – po ustawie z 2009 r. (Dz.U. nr 24 poz. 145) – której celem jest obniżenie tych świadczeń. W tym jednak przypadku ograniczenie jest tak drastyczne, że faktycznie dochodzi do pozbawienia prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 Konstytucji RP). Za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa funkcjonariuszowi zgodnie z ustawą dezubekizacyjną należy się bowiem emerytura w wysokości 0 proc. podstawy jej wymiaru (art. 15c ust. 1 pkt 1).

15. Ta władza zrobiła wam świństwo. https://wyborcza.pl/7,162657,25219610,ta-wladza-zrobila-wam-swinstwo-protest-bylych-pogranicznikow.html?fbclid=IwAR1DUrcERenFpo-4AtQlZZD7xTwHdImS5tLqexlFc6VajBdfuFN8Sdp6dQY "Ta władza zrobiła wam świństwo". Protest byłych pograniczników w Kostrzynie nad Odrą. Anita Karwowska 21 września 2019. - Niektórzy odmówili udziału w manifestacji. Społeczeństwo zaczyna się tej władzy bać i woli się nie wychylać - mówi Grzegorz Matusewicz, współorganizator sobotniego protestu emerytowanych pograniczników, którym PiS obciął emerytury.

16. Trybunał oceni rentę rodzinną po zmarłym esbeku.                             https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1430393,rente-rodzinna-po-zmarlym-esbeku-oceni-trybynal-konstytucyjny.html?fbclid=IwAR0ifR4P34xHq0nOYB7U23-%20hehcCCLeOH7oNpuh9AW0gWiCsAwVjyvRp4T4. Trybunał oceni rentę rodzinną po zmarłym esbeku autor: Bożena Wiktorowska - 17.09.2019. Ustawodawca nie powinien z racji znacznego upływu czasu przerzucać na rodzinę zmarłego funkcjonariusza obowiązku udowodnienia, że ten czynnie współpracował z demokratycznym podziemiem. Na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny czeka pytanie prawne dotyczące obniżania świadczeń, wypłacanych zmarłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa (P16/19).

17. Zmarła łączniczka z Powstania Warszawskiego, której obniżono świadczenie na podstawie ustawy dezubekizacyjnej. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zmar%C5%82a-laczniczka-AK-ofiara-dezubekizacji  Zmarła łączniczka z Powstania Warszawskiego, której obniżono świadczenie na podstawie ustawy dezubekizacyjnej. Nie doczekała się rozstrzygnięcia sprawy w sądzie. Data:2019-09-25. RPO został poinformowany o śmierci pani Danuty Zabawy, żołnierki Armii Krajowej i córki żołnierza AK, który zginął w czasie wojny. Z powodu pracy w komunistycznym MSW pani Zabawie obniżono świadczenia, a obecne władze MSWiA nie uznały jej argumentu, że nigdy nie zajmowała się działaniami, za które można by obniżyć emeryturę.

18. Ta ustawa narusza podstawowe kanony prawa, które powinny obowiązywać w państwie prawa… https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2019-08-14/udowodnil-ze-nieslusznie-objela-do-dezubekizacja-odzyskalem-honor-i-godnosc/. Udowodnił, że niesłusznie objęła do dezubekizacja. "Odzyskałem honor i godność". 14.08.2019. Paweł Gregorowicz reporter. Przez blisko dwa lata żył na granicy ubóstwa. 69-letni Wojciech Raczuk z Białej Podlaskiej jest byłym funkcjonariuszem milicji, którego objęła tzw. ustawa dezubekizacyjna. Jak się okazało - niesłusznie. Mężczyzna walczył o sprawiedliwość m.in. na ulicach, w europarlamencie i sądzie. W końcu wygrał, a premier przyznał mu nawet rentę specjalną.

19. Raport FSSM RP. https://www.seirp.pl/apel-fssm-rp1 Raport FSSM RP. Szanowni Państwo, Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na swoich stronach internetowych i portalach społecznościowych raportu opracowanego w Zespole Prawnym FSSM RP „O skutkach społeczno-prawnych ustawy z 16 grudnia 2016 roku, zwanej II ustawą represyjną, czyli o represjach rządu pis wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji, Służb Ochrony Państwa, BOR, Straży Granicznej i Służby Więziennej służących w PRL oraz po 1990 roku w III-ej RP". Pozostajemy w nadziei, że nasza prośba o umożliwienie zapoznania się z raportem szerszemu gronu odbiorców spotka się z Państwa aprobatą.

20. Przegrane wybory. https://www.rp.pl/Felietony/190939898-Jerzy-Surdykowski-Przegrane-wybory.html?fbclid=IwAR02gr2SFa6E3SbkrfM6t-FB1_zJCMryv-IXXw0wDDeEH4skZKPlkxfYtC8.Aktualizacja: 30.09.2019, Jerzy Surdykowski: Przegrane wybory. Alarm dotyczy wszystkich, nieważne, na kogo zamierzamy głosować w niedalekich wyborach. Parafrazując popularne przed 39 laty powiedzenie: nie ma zwycięzców ani zwyciężonych, są tylko sami przegrani. PiS przegrało, bo porzuciło, co było wartościowe, i doprowadziło tę partię do władzy w 2005 roku oraz częściowo nawet w 2015 roku: budowę silnego państwa zamiast transformacyjnej prowizorki. Obietnicę mocnej pozycji międzynarodowej i takiejż polityki historycznej. Przegrało, bo uczyniło z państwa jeszcze żałośniejszą „kamieni kupę” niż w czasach, kiedy autor tego powiedzonka dawał popisy nieudolności jako minister spraw wewnętrznych. Najważniejsze stało się rozdawnictwo. Kto da więcej, kupi nasz głos!

21. Za tydzień rozstrzygniemy: Rzeczpospolita Polska, czy Rzeczpospolita Banasia i Kaczyńskiego. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3297919250248407&id=215392231834473&__tn__=K-R Roman Giertych - strona oficjalna 6.10.2019. Za tydzień rozstrzygniemy: Rzeczpospolita Polska, czy Rzeczpospolita Banasia i Kaczyńskiego. Wczorajsze "Fakty" TVN ujawniły, że prezes NIK, b. Minister Finansów i b. szef Krajowej Administracji Skarbowej to człowiek, który swoje główne źródło utrzymania ma na podstawie relacji ze zwyczajnym bandytą skazanym za grożenie ludziom zgwałceniem małoletniej córki i obcinaniem kończyn. Powtórzę, gdyż ktoś kto nie oglądał "Faktów" może nie wierzyć własnym oczom: gangster robiący interesy z szefem Najwyższej Izby Kontroli został skazany za grożenie zgwałceniem i obcinaniem piłą mechaniczną rąk i nóg. Na miłość Boską! Do jakiego poziomu otępienia doszliśmy!

22. Julię Przyłębską będzie można odsunąć od kierowania TK zgodnie z Konstytucją.   https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/dr-ziolkowski-julie-przylebska-bedzie-mozna-odsunac-od-kierowania-tk-zgodnie-z-konstytucja-ekspertyza/. Dr Ziółkowski: Julię Przyłębską będzie można odsunąć od kierowania TK zgodnie z Konstytucją [ekspertyza]. Anna Wójcik  omawia główne tezy i rekomendacje zaprezentowane w tej ekspertyzie, dostępnej w całości w Archiwum Osiatyńskiego.

23. Przywracanie praworządności w TK po kryzysie konstytucyjnym: wybór i powołanie Prezesa TK. https://archiwumosiatynskiego.pl/images/2019/10/AO_Prezes-TK_ekspertyza_MZio%CC%81%C5%82kowski-1.pdf. Dr Michał Ziółkowski Przywracanie praworządności w TK po kryzysie konstytucyjnym: wybór i powołanie Prezesa TK

24. To nie były łatwe cztery lata dla policji.         https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/podsumowanie-rzadow-pis-policja/km37gfh. Podsumowanie rządów PiS Policjanci. Bilans "dobrej zmiany". Mateusz Baczyński 3 października. To nie były łatwe cztery lata dla policji. Wplątanie w polityczne rozgrywki, kryzys kadrowy, wielki strajk funkcjonariuszy – to zaledwie kilka zjawisk, z którymi musiała się borykać ta formacja. Jednocześnie rząd zapewnił jej konkretny zastrzyk pieniędzy, a sami policjanci to wciąż grupa zawodowa, która cieszy się ogromnym zaufaniem Polaków.

25. OŚWIADCZENIE PRZEZYDENTA FSSM RP https://fssm.pl/oswiadczenie-przezydenta-fssm-rp?fbclid=IwAR0hhcW-lyvVgNwI6w9FyM51j7OweQmHS2qC2qxZVfd-ZvcGzp88MpZXlKI

OŚWIADCZENIE PRZEZYDENTA FSSM RP 7 października 2019.

Koleżanki i Koledzy! Członkowie organizacji wchodzących w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, funkcjonariusze i żołnierze niezrzeszeni oraz nasi sympatycy! PamiętajcieJest nas, „mundurowych”, ok. 2 milionów. To ogromna siła wyborcza, która może stanowić „języczek u wagi” w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Nie zmarnujmy jej. Idźcie głosować! Prezydent FSSM RP, Zdzisław Czarnecki

 

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty