• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 24-26. 2019

Infoteka nr 24. Przegląd mediów – 15.06.2019 r. Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi ważnymi dla naszego środowiska sprawami.

1. 0,003% i około 0,004% kuriozalna odpowiedź na interpelację nr 28244 do ministra spraw wewnętrznych i administracji https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B7NJDW&view=null https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BCEHGE&view=null /…/” … skargi na przewlekłe prowadzenie postępowań stanowią jedynie około 4% wszystkich złożonych wniosków, natomiast sprawy, w których Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) stwierdził, że dopuszczono się przewlekłego prowadzenia postępowania stanowią 2,4% złożonych wniosków. /…/ wydatki na wypłatę świadczeń… zmniejszyły się łącznie o około 1.060 mln zł. /…/ 

2. Art. 8a - II SA/Wa 636/18 - Wyrok WSA w Warszawie - uznanie administracyjne nie może nosić znamion dowolności /ze względu na znaczenie prezentujemy po raz drugi z komentarzem portalu www.prawo.pl/ https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D78A58C49E https://www.prawo.pl/kadry/uchylenie-decyzji-ministra-w-sprawie-emerytury-agenta-wywiadu,355241.html „Rozpatrując sprawę ponownie organ uwzględni przedstawioną ocenę prawną. Dokona wykładni pojęć nieostrych wymienionych w art. 8a ust. 1 ww. ustawy, poczyni pełne ustalenia faktyczne i wnikliwie rozważy, czy w sprawie zostały spełnione przesłanki zastosowania ww. przepisu. 

3. Kolejny Apel FSSM do sędziów Sądów Okręgowych https://fssm.pl/ponawiamy-apel-do-sedziow-sadow-okregowych Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące zgodności niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją czeka w „Trybunale Konstytucyjnym” na rozpatrzenie już 16 miesięcy. Nieważne są powody, dla których Prezes TK dopuszcza się zaniechania w sprawie tak istotnej dla egzystencji prawie 50 tys. polskich obywateli (o tym być może napiszemy wkrótce). Ważne jest, że ci bezprawnie pozbawieni środków do życia obywatele (zwłaszcza ci najstarsi, z najdłuższym stażem służby przed 1990 r.), dziś często żyją i umierają w nędzy. Ważne jest, że ci praworządni obywatele Polski (wszak żaden z nich nigdy nie był sądzony i skazany za łamanie prawa w służbie) są dziś pozbawiani prawa do sądu, gwarantowanego im Konstytucją. Dlatego ponownie apelujemy do sędziów sądów okręgowych w Polsce.”

4. Skarga policjanta w stanie spoczynku do Rzecznika Praw Obywatelskich /…/ „Pragnę Pana poinformować, iż jestem głęboko rozczarowany i oburzony otrzymanym z Biura RPO w dniu 25 maja 2019 r. stanowiskiem. (tekst skargi - czytaj dalej)

5. Funkcjonariusze wyklęci  https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1414174,ustawa-dezubekizacyjna-walka-o-emeryture.html?fbclid=IwAR0qS8j2MamySbKUGHt5iQTssLOHGS2mWKuu1_tjDGymkBBzcjRkK-gis_o autor: 

6. 8a dla tych, którzy po zmianie ustroju i weryfikacji pełnili służbę w niepodległej Polsce https://www.prawo.pl/kadry/ustawa-dezubekizacyjna-w-sadach-obnizenie-emrytur-czasem,402280.html  

7. Bez winy, bez sądu, bez racji. Kara dla dobrych milicjantów  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1796044,1,kara-dla-dobrych-milicjantow.read?fbclid=IwAR00x1sV-RglbjapWRS0AWwTqGLlnxtRRP33_1u-BsEDqz49ETEaKgC81-4 Piotr Pytlakowski 11 czerwca 2019Kara dla dobrych milicjantów. Ustawa dezubekizacyjna miała dotyczyć tzw. złych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa MSW z czasów PRL, a nie tzw. dobrych milicjantów. To kłamstwo – ustawa jak walec, przejechała i złych i dobrych. Bez zmiłowania.

8. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dezubekizacja-stanowisko-RPO-ws-odwolan-od-decyzji-ws-emerytur-mundurowych?fbclid=IwAR3ASDwaEzeDyb5cEzIgwvqDZKydcMkHQ4AAxt3fMGSnlUsoW_4bKHOOWxA Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA obniżających z dniem 1 października 2017 r. świadczenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa PRL

9. Nie trzeba czekać na wyrok TK - twierdzi RPO https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/306109945-Obnizki-emerytur-funkcjonariuszy-sluzb-PRL-nie-trzeba-czekac-na-wyrok-TK---twierdzi-RPO.html#paragraph1 Aktualizacja: 10.06.2019. Obniżki emerytur funkcjonariuszy służb PRL: nie trzeba czekać na wyrok TK - twierdzi RPO 

10. Czy Polska jest nadal demokratycznym państwem prawa w którym obowiązuje Konstytucja i określone reguły postępowania? https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/9349  

11. Interpelacja nr 31616 posła Mirosława Suchonia   https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BCVHBH&fbclid=IwAR0yE7AdAVMBx-6mNmNYrcpGoIftfsStUzsbgN8ErDNqS5Jdl7bjorFW46w Interpelacja nr 31616 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie nienależnego obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom Policji, będącym studentami WSO MSW w Legionowie oraz WBP ASW w Legionowie

12. Jak wygrać z dezubekizacją i odzyskać pieniądze   https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,24840804,jak-wygrac-z-dezubekizacja-pierwsze-osoby-odzyskuja-pieniadze.html Jak wygrać z dezubekizacją? Pierwsze osoby odzyskują pieniądze Leszek Kostrzewski 30 maja 2019. Już blisko 300 osób wygrało z MSWiA sprawy o niesłuszne zaniżenie emerytur w wyniku ustawy dezubekizacyjnej. Wszystkim przywrócono pełne świadczenia i wypłacono wyrównania.

13. Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości https://wyborcza.pl/7,155290,24764340,obiecanki-cacanki-ministra-brudzinskiego-czyli-rozne-miary.html?fbclid=IwAR1ckwWYUzERPqfUi_pO4uuRt4rRA6V42ogxsnLW1_xzXmAFckjfS5LvaY0#S.srodkowaNajwieksza-K.C-P.-B.4-L.1.glowka Obiecanki cacanki ministra Brudzińskiego, czyli różne miary dezubekizacji. 9 maja 2019 Leszek Kostrzewski. Joachim Brudziński zapewniał, że każdemu funkcjonariuszowi PRL, który udowodni współpracę z opozycją demokratyczną, przywróci pełną emeryturę. Ale właśnie się z tego wycofał.

14. IPN przyznaje się do błędów https://misyjne.pl/obnizono-emerytury-39-tys-osob-ipn-przyznaje-sie-do-bledow/?fbclid=IwAR1Gi0Su6zk1IPIzXa-ThoQa_K1Zu62Nr8ootzLxGT_DgXzGD-LPH0SmoX0 Michał Jóźwiak 2019-06-05 Obniżono emerytury 39 tys. osób. IPN przyznaje się do błędów. Renta jednego z byłych milicjantów spadła z 2800 zł do 854 zł. To dlatego, że został objęty ustawą dezubekizacyjną, mimo że przez lata pracował w oddziale kryminalnym i został sześciokrotnie postrzelony.

15. Amerykanie ich chwalili, polski rząd ukarał  https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/599563,operacja-samum-ustawa-dezubekizacyjna-emerytura-oficerowie-cia-usa-polski-rzad.html Operacja "Samum": Amerykanie ich chwalili, polski rząd ukarał. Oficerowie od legendarnej akcji ofiarami dezubekizacji. 06.06.2019. Paulina Nowosielska Maksymalna emerytura oficerów, którzy tworzyli polski wywiad po upadku komunizmu, na mocy ustawy dezubekizacyjnej wynosi dziś nieco ponad 1800 zł. Również tych, którzy brali udział w legendarnej operacji "Samum".

16. Amerykanie zdziwieni https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/599773,ustawa-dezubekizacyjna-dezubekizacja-rzad-pis-polska-usa-materialy-czempinski-jasik.html   Dezubekizacja. DGP: Rząd PiS przekazał USA materiały dotyczące m.in. Czempińskiego i Jasika. Amerykanie zdziwieni. 10.06.2019. Zbigniew Parafianowicz /…/ Po upadku komunizmu oficerowie zostali pozytywnie zweryfikowani. O jakości tej weryfikacji można dyskutować, niemniej państwo zawarło z nimi pewną umowę, której nie dotrzymywało. 

17. Was zaś proszę, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa… - internetowe apele i dyskusje       https://www.facebook.com/marek.hebda.12/posts/144358209955702 Marek Hebda   "REPRESJONOWANI" !!! „Was zaś proszę, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było między wami rozdwojenia, ale bądźcie doskonale zgodni w tej samej myśli i w tym samym zdaniu” (1 Kor 1,10). Posłużyłem się tutaj cytatem biblijnym, nie z racji wiary ale z racji mądrości tych, którzy tworzyli chrześcijaństwo na takich właśnie podstawach, które pozwalają tej religii trwać już ponad 2000 lat. Dzisiejszy artykuł na portalu dziennik.pl pt. "Operacja "Samum": "Amerykanie ich chwalili, polski rząd ukarał. Oficerowie od legendarnej akcji ofiarami dezubekizacji".06.06.2019, to kolejny przykład rozłamowego działania (wg. mnie!).

18. 4 czerwca – nasza rocznica https://przegladpolityczny.pl/4-czerwca-nasza-rocznica/ /…/ Arcybiskup /Tadeusz Gocłowski/ powiedział mi wtedy: „Nie wolno zacierać znaczenia wyborów z 4 czerwca 1989 roku. To był moment, w którym naród niemal powszechnie, a zarazem jednoznacznie opowiedział się za ustrojową zmianą. Próby przekonywania, że było inaczej, po prostu są niedorzeczne”. 

19. Zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego  https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=8859-ce0d61b0-fe80-4050-bec5-582cc7606e5a&ListName=esprawa2017&Search=I%20UK%20426/17 /…/ „Ten aspekt oznacza, że ustawodawca nie ma konstytucyjnego obowiązku umożliwienia kumulacji świadczeń rentowych i emerytalnych z różnych tytułów (zob. uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2006 r., K 23/03, OTK-A 2006 nr 1, poz. 8), tym bardziej w sytuacji, gdy pobieranie tylko jednego z nich pozwala nie tylko na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, ale ten standard znacznie przewyższa. 

20. III SA/Gd 209/19  – merytoryczny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie wypłaty wyrównania za niewykorzystany urlop wypoczynkowy  https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0BF6D95466 III SA/Gd 209/19 - Wyrok WSA w Gdańsku /…/ Rozważając stanowisko organów policyjnych, które wskazywały na brak możliwości rozstrzygnięcia sprawy w zgodzie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na brak regulacji ustawowej należy podkreślić, że Trybunał nie stwierdził niekonstytucyjności całego przepisu art. 115a ustawy o Policji, a jedynie jego część określającą sposób obliczania ekwiwalentu. Zatem pozostała w systemie prawnym obowiązująca regulacja ustanawiająca uprawnienie policjanta do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w przypadku jego zwolnienia ze służby. /…/ 

25

Infoteka nr 25. Przegląd mediów – 7. 07. 2019 r.. Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Przypominamy, że pełne teksty artykułów przekazujemy również na adresy e-mailowe naszych zarządów.

1. Ustawa dezubekizacyjna dała budżetowi 1,2 mld zł.                        https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/601302,zielinski-ustawa-dezubekizacyjna-budzet-emerytura-obnizenie.html Zieliński: Ustawa dezubekizacyjna dała budżetowi 1,2 mld zł. Najwyższą emeryturę obniżono o 18 tys. zł 28.06.2019, Aktualizacja: 28.06.2019. Od kiedy obowiązuje ustawa dezubekizacyjna wydatki budżetu państwa zostały zmniejszone o prawie 1,2 mld zł - powiedział w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Dodał, że najwyższa kwota, o jaką obniżono miesięczną emeryturę to ponad 18 tys. zł.

2. Zieliński - dzięki ustawie dezubekizacyjnej budżet zyskał prawie 1,2 mld złotych https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-28/zielinski-dzieki-ustawie-dezubekizacyjnej-budzet-zyskal-prawie-12-mld-zlotych/?ref=aside_najnowsze Zieliński: dzięki ustawie dezubekizacyjnej budżet zyskał prawie 1,2 mld złotych

3. Milicjanci gorszego sortu https://www.tygodnikprzeglad.pl/milicjanci-gorszego-sortu/ Milicjanci gorszego sortu. autor: Ewa Smolińska-Borecka | Czerwiec 17, 2019. Wojciech Raczuk stracił zdrowie, łapiąc bandytę. „Dobra zmiana” obniżyła mu rentę. A sąd mu ją teraz przywrócił

4. Wyższa renta inwalidzka dla byłego esbeka. Sąd: Nie pracował na rzecz państwa totalitarnego https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/601737,dezubekizacja-ustawa-dezubezkizacyjna-esbek-wyzsza-renta-sad-wyrok.html Wyższa renta inwalidzka dla byłego esbeka. Sąd: Nie pracował na rzecz państwa totalitarnego. 04.07.2019. Bożena Wiktorowska. Były funkcjonariusz milicji, przeniesiony na etat oficera politycznego, będzie miał przywróconą rentę inwalidzką, bowiem nie wykonywał pracy na rzecz państwa totalitarnego – wynika z uzasadnienia do wyroku.

5. Dlaczego nas tak sflekowano - pyta były oficer służb.  https://wyborcza.pl/7,162657,24942390,dlaczego-nas-tak-sflekowano-pyta-byly-oficer-sluzb.html?fbclid=IwAR2XcxScFbzKcbj3W6F37OwN28qtcbVEbU7W4SDHE2GG7rgsx0W4rXlMeM4 Dlaczego nas tak sflekowano - pyta były oficer służb. 1 lipca 2019. Nie choruję, bo nie stać mnie na lekarstwa. Przemieszczam się głównie pieszo, co znakomicie poprawiałoby moją kondycję, gdyby nie ciągły niedosyt jedzenia - list w sprawie tzw. dezubekizacji. U podstaw tzw. dezubekizacji (wyjątkowo kretyńskie określenie na bandycką czynność pozbawienia określonej grupy osób części ich praw obywatelskich) leżało ponoć założenie, iż musi się dokonać sprawiedliwość dziejowa i kaci, oprawcy, itd. powinni ponieść zasłużoną karę. 

6. Protest byłego policjanta przeciwko PiS https://rzeszow-news.pl/kmp-w-rzeszowie-dostala-nowy-sztandar-protest-bylego-policjanta-przeciwko-pis/?fbclid=IwAR0w0cRV4Z1uWW3T99vLD1vXMeLKPYGPAduITv408k57kGH3D63EfFso8k0 KMP w Rzeszowie dostała nowy sztandar. Protest byłego policjanta przeciwko PiS. Przez Rzeszów News-16 czerwca 2019. Niedzielną uroczystość Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, która otrzymała nowy sztandar, zakłócił Bogusław Trzpit, były rzeszowski policjant. Rząd PiS zabrał mu część emerytury. /…/ Wśród kilkudziesięciu mieszkańców, którzy przypatrywali się uroczystościom przekazania sztandaru dla KMP w Rzeszowie, był m.in. Bogusław Trzpit. W pewnym momencie rozwinął transparent. Z jednej strony był napis: Ministrze, oddaj mi policyjną emeryturę. Nie byłem SB-kiem”. Z drugiej strony: “PiS ukradł mi policyjną emeryturę. 20 lat służby w Policji w wolnej Polsce 1990-2010”.

7. PiS ukradł mi policyjną emeryturę.  https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,24915459,byly-policjant-pis-ukradl-mi-policyjna-emeryture.html?token=eIJ_uqr4x79PKP-gZYWZPrsB2pXEe0tm_XflvIlGQDs                              Były policjant rozwozi pizzę, żeby przeżyć: "PiS ukradł mi policyjną emeryturę". Anna Gorczyca 21 czerwca 2019. Bogusław Trzpit przyszedł na policyjną uroczystość z transparentem: "PiS ukradł mi policyjną emeryturę". /…/

8. 22 byłych funkcjonariuszy odzyskało wypracowane przez siebie emerytury https://www.rp.pl/Rzad-PiS/307019901-MSWiA-zmienia-decyzje-ws-emerytur-bylych-funkcjonariuszy-sluzb-PRL.html?fbclid=IwAR1PEHieBbRzAS60FGowf-tB10NSYpyatyzBmr-QBB_jgBUCxkD50yjJWRg Aktualizacja: 02.07.2019. Publikacja: 01.07.2019. MSWiA zmienia decyzje ws. emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRLIzabela Kacprzak

9Zieliński przywrócił część emerytur                            https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24954193,mswia-juz-nie-takie-stanowcze-ws-ustawy-dezubekizacyjnej-zielinski.html#s=BoxOpImg2. MSWiA już nie takie stanowcze ws. ustawy dezubekizacyjnej. Zieliński przywrócił część emerytur dbd 02.07.2019. 

10. 22 osoby dostaną pełne emerytury https://wyborcza.pl/7,75398,24954744,pis-odwraca-dezubekizacje.html PiS odwraca dezubekizację. 22 osoby dostaną pełne emerytury. Wojciech Czuchnowski 2 lipca 2019. MSWiA pozytywnie rozpatrzyło odwołania 22 byłych funkcjonariuszy, którzy domagali się przywrócenia pełnych "emerytur mundurowych". Wśród nich jest co najmniej jeden oficer BOR.

11. Generał kierowcą autobusu - Życie po odejściu ze służby https://www.rp.pl/Rzecz-o-polityce/307029914-General-kierowca-autobusu-Zycie-po-odejsciu-ze-sluzby.html. Aktualizacja: 03.07.2019. Publikacja: 02.07.2019. Generał kierowcą autobusu: Życie po odejściu ze służby. Izabela Kacprzak. Doświadczonych funkcjonariuszy państwo wyrzuciło na margines. 

12. Sąd zapomniał spytać https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/307049855-Sad-zapomnial-spytac.html Aktualizacja: 04.07.2019, 20:46 Publikacja: 04.07.2019. Sąd zapomniał spytać. Błąd sędziów wstrzymał tysiące wyroków w sprawach emerytur b. funkcjonariuszy. Warszawski Sąd Okręgowy półtora roku temu zawiesił rozpatrywanie tysięcy spraw emerytów i rencistów, których objęła ustawa dezubekizacyjna. Mógł tak zrobić (choć nie musiał), bo wysyłał pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Ten jednak wciąż nie wyznaczył terminu publicznego ogłoszenia orzeczenia, a „sprawa jest w toku postępowania merytorycznego".

13. Sto dni nadziei https://thefad.pl/aktualnosci/sto-dni/ 25 czerwca 2019. Dariusz Stokwiszewski: Sto dni nadziei. Myślę, że pięć lat temu mało kto brał pod uwagę to, że Polska po ponad (wówczas) ćwierćwieczu wolności po raz kolejny stanie w sytuacji zagrożenia utraty państwowości tak ciężko zdobytej po licznych zakrętach dziejowych. W 2015 roku do władzy doszło środowisko destrukcji – sekta Jarosława Kaczyńskiego – przez pomyłkę tylko nazywana partią. 

14. Jarosław Kaczyński walczy o miejsce w historii. https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/pragmatyczny-radykal-jaroslaw-kaczynski-walczy-o-miejsce-w-historii,221,3805?fbclid=IwAR3q1N2vdcpJLbSms57mNq3tfWtUPirZ10YJjps62WIxnWdJSLxG0H8--rI Jakub Majmurek Pragmatyczny radykał. Jarosław Kaczyński walczy o miejsce w historii. 

15PiS już nie przegra wyborów                                                   https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24950931,prof-kisilowski-zdecentralizujmy-aborcje-niech-kazdy-region.html?fbclid=IwAR29rWYmEuI2Xk531VGuvZJZ53UC3PxzCxHMZe1o-Y-y34RPok8l-TtAVKo Prof. Kisilowski: PiS już nie przegra wyborów. Kaczyński ma w ręku piekielnie skuteczną innowację polityczną. Grzegorz Sroczyński  

16. Złowrogi chichot IPN https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/73594,Orzeczenia-Sadu-Apelacyjnego-w-Bialymstoku-w-sprawach-autolustracyjnych-bylych-f.html Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawach autolustracyjnych byłych funkcjonariuszy pionu łączności. Barbara Niedzielko. Data publikacji 25.06.2019. Sąd Apelacyjny w Białymstoku orzeczeniami z dnia 14.06.2019 roku (sygnatura II AKa 93/19 oraz II AKa 113/19), po rozpoznaniu apelacji pełnomocników osób lustrowanych, utrzymał w mocy orzeczenia Sądu Okręgowego w Białymstoku stwierdzające, iż byli funkcjonariusze służący w Wydziale Łączności KWMO/WUSW w Białymstoku złożyli niezgodne z prawdą oświadczenia lustracyjne, pomijając w nich fakt swojej służby w organach bezpieczeństwa państwa.

17. Gra na zwłokę https://www.rp.pl/Mundurowi/307019907-Mundurowi-bez-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-dla-odchodzacych-na-emeryture.html Mateusz Rzemek. Od listopada 2018 r. policjanci odchodzący na emeryturę nie dostają należnych im świadczeń. Tracą tysiące złotych. /…/ 

18. Degradacja i delegacja. https://wyborcza.pl/7,75398,24968972,degradacja-i-delegacja-kara-dla-prokuratora-ktory-bronil-niezaleznosci.html Degradacja i delegacja. Kara dla prokuratora, który bronił niezależności śledczych. Ewa Ivanova 5 lipca 2019. Krakowski prokurator Mariusz Krasoń, inicjator uchwały sprzeciwiającej się ograniczaniu niezależności śledczych, został zdegradowany i przeniesiony do innego miasta. 

19. Jak wyciszają niewygodnego sędziego. https://wyborcza.pl/7,75398,24961889,przeniesienie-za-wszelka-cene-jak-wyciszaja-niewygodnego-sedziego.html Przeniesienie za wszelką cenę. Jak wyciszają niewygodnego sędziego. Ewa Ivanova 3 lipca 2019. Prezes sądu wbrew prawu zmienia zakres czynności sędziemu, który uniewinniał uczestników antyrządowych protestów. Łukasz Biliński nie będzie orzekał w wydziale karnym, lecz rodzinnym. 

20. Okres służby funkcjonariusza na rzecz tzw. państwa totalitarnego to 1 miesiąc i 6 dni. https://adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/175-art-8a-minister-uwzglednil-wniosek-funkcjonariusza-o-wylaczenie-stosowania-art-15c.html Art. 8a: Minister uwzględnił wniosek funkcjonariusza o wyłączenie stosowania art. 15C. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyłączył wobec byłego funkcjonariusza Służby Więziennej stosowanie art. 15 c, art. 22 a i art. 24a ustawy dezubekizacyjnej. Okres służby funkcjonariusza na rzecz tzw. państwa totalitarnego to 1 miesiąc i 6 dni. Całkowity okres służby to 27 lat i 7 miesięcy.

26

Infoteka nr 26. Przegląd mediów – 9. 08. 2019 r.. Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. Ustawa z dnia 31.07.2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. https://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3603_u.htm Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

2. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami.Ważne informacje dla emerytów i rencistów. https://www.money.pl/gospodarka/500-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-wazne-informacje-dla-emerytow-i-rencistow-6409095193577089a.html 02.08.2019. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami. Ważne informacje dla emerytów i rencistów. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami dotyczy również emerytów i rencistów. Po dodatkowe świadczenie trzeba złożyć specjalny wniosek i warto nie zwlekać.

3. Jeszcze o ekwiwalencie. Sprawa jest prosta lecz generuje spore koszty  https://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/18160/?fbclid=IwAR07CuhrXTSVEnUXlz9tXPF28HEjwfFXSALGnFTUokiQPDsZ8YRBWSe3jww Obydwie petycje złożone przez NSZZ Policjantów przyjęte przez Komisję ds. Petycji. Jak wcześniej informowaliśmy, dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji (PET). Pierwszym tematem posiedzenia było rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (BKSP-145-544/19). W posiedzeniu udział wziął Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

4. Dziejowa sprawiedliwość czy ustawowa kradzież praw nabytych? https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dziejowa-sprawiedliwo%C5%9B%C4%87-czy-ustawowa-kradzie%C5%BC-praw-nabytych/2283973588390294/ Represjonowani-pomorskie·sobota, 13 lipca 2019. Wiceszef MSWiA minister Zieliński był ostatnio uprzejmy podzielić się publicznie następującymi informacjami, do których postanowiłem się odnieść: Od kiedy zaczęła obowiązywać tzw. ustawa dezubekizacyjna do 27 czerwca 2019 roku wydatki budżetu państwa na świadczenia emerytalno-rentowe dla funkcjonariuszy, którzy pełnili "służbę na rzecz totalitarnego państwa” zmniejszyły się o 1,17 mld zł. Zaznaczył, że już w pierwszym roku obowiązywania ustawy oszczędności przekroczyły założenia zawarte w Ocenie Skutków Regulacji do projektowanej ustawy. Jest to chyba jeden z pierwszych w historii przypadków, aby „ustawowy, polityczny złodziej” publicznie chwalił się swoim łupem nazywając „oszczędnościami” zagrabione emerytury mundurowe wypracowane głównie po 1990 r. w demokratycznej RP.

5. „Dezubekizacja” według PIS https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417780455744143&id=100025365762083 Przemysław Leszek Lis "Warszawski Sąd Okręgowy półtora roku temu zawiesił rozpatrywanie tysięcy spraw emerytów i rencistów, których objęła ustawa dezubekizacyjna. Mógł tak zrobić (choć nie musiał), bo wysyłał pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Ten jednak wciąż nie wyznaczył terminu publicznego ogłoszenia orzeczenia, a „sprawa jest w toku postępowania merytorycznego" (cyt. za: "Rzeczpospolita"). Cała sprawa stanowi w mojej ocenie sprytną zagrywkę tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, zwanego także Trybunałem Przyłębskim. Pozostawiając jednak na boku skierowane do w/w "organu" przez SO w Warszawie pytanie prawne (każdy sąd ma do tego prawo i to z mocy przepisu rangi konstytucyjnej - art. 193 Konstytucji RP), należy stwierdzić - nie tyle posiłkując się wiedzą prawniczą, ile rozumem - że cała ustawa dezubekizacyjna jest nielegalna. Jest ona sprzeczna z elementarną zasadą filozofii prawa, która zakazuje tak zwanej retroaktywności prawa, czyli działania norm prawnych z mocą wsteczną.

6. Kolejne pytanie prawne do TK. Renta rodzinna po zmarłym funkcjonariuszu (służba na rzecz totalitarnego państwa) - P 16-19 https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/ Renta rodzinna po zmarłym funkcjonariuszu (służba na rzecz totalitarnego państwa) - P 16/19. Pytanie prawne czy: art. 24a w związku z art. 13b i art. 15c ustawy z 18 lutego 1994 r.

7. Kłamstwa i wpadki IPN https://www.tygodnikprzeglad.pl/klamstwa-wpadki-ipn/ Krzysztof Wasilewski | Listopad 18, 2012 Nawet władze państwowe wolą milczeć, niż narazić się wszechpotężnemu urzędowi. Jakie są największe grzechy i kłamstwa IPN?. Prof. Andrzej Romanowski, filolog, historyk, Uniwersytet Jagielloński. Największym grzechem jest pomieszanie porządku historycznego z porządkiem prawnym, a tworzenie trybunału sprawiedliwości dla historii jest absurdalne. Drugi grzech to preferowanie czarno-białego widzenia przeszłości.

8. Dezubekizacja to niezasłużone represje https://trybuna.info/polska/31654/ Dezubekizacja to niezasłużone represje 07.07.2019 Członkowie Koła Podlaskiego Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. List otwarty do Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Szanowny Panie Ministrze, W czerwcu br. udzielił Pan Minister wywiadu dla PAP, który w dniu 27.06.2019 r. zamieścił Pan także na swojej stronie internetowej, a którego treści powtórzyło następnie szereg polskich pism i publikatorów. W wywiadzie tym zawarł Pan szereg informacji i komentarzy odnośnie do funkcjonowania Ustawy z dnia 16.12.2016 r. zwanej dezubekizacyjną lub represyjną. Jako osoby objęte tą Ustawą chcielibyśmy, aby Pan Minister zapoznał się z kilkoma naszymi uwagami na ten sam temat. Ponieważ wypowiedź Pana Ministra znalazła szeroki oddźwięk społeczny, powyższe nasze uwagi zdecydowaliśmy się zawrzeć w liście otwartym, udostępnionym wszystkim zainteresowanym mediom społecznościowym.

9. Przewlekłości postępowania nie było, uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. https://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/173-przewleklosci-postepowania-nie-bylo-uznal-sad-apelacyjny-w-warszawie.html?0a8e64708153f2fda5218a3133e7a4bb=201352b0bfb76eb9e0823714b45d229d Postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił skargę o naruszenie prawa strony do rozpoznania w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych o sygn. akt XIII 1U 466/18 z odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA w Warszawie w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej.

10. List otwarty do redaktora Gazety Wyborczej Pana Leszka Kostrzewskiego.    Szanowny Panie Redaktorze, Jestem Panu wielce wdzięczny za poruszenie niezwykle bolesnego dla mnie   i mojego środowiska  tematu, jakim jest tak zwana dezubekizacja. Jestem wdzięczny Panu również za przedstawienie problemu w sposób obiektywny i wyważony. Jednakże Pana artykuł dotyczy aktualnego stanu rzeczy, wynikającego li tylko z ostatniej ustawy represyjnej, a ściślej opisuje skutki jej działania i walkę z nimi przez osoby ustawą dotknięte. Wszelako problem nie zaistniał sam z siebie i nie zaczął się w grudniu 2016 r. (link do tekstu listu: plik Word)

11. PiS przywraca peerelowski model cwaniactwa i kombinatorstwa https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24969710,prof-bierwiaczonek-z-ujd-pis-przywraca-peerelowski-model-cwaniactwa.html?fbclid=IwAR0MWu5TxzRLBEb85KI4-ggHElJubY1xW1I6Uval7p1W0jccAd0iSlZNapY Prof. Bierwiaczonek z UJD: PiS przywraca peerelowski model cwaniactwa i kombinatorstwa [OPINIA] 6 lipca 2019. Kilka dni temu, w wywiadzie Moniki Olejnik doradca Prezydenta D. pan "prof." Zybertowicz wygłosił kolejne sądy, które albo wprost zaprzeczają prawdzie, albo też przedstawiają ją tak selektywnie, że ostatecznie cały komunikat jest fałszywy. Poza tym, sądy Pana Z. jeszcze raz dały wyraz prostej aksjologii typowej dla populistycznych rewolucji: Co MY to dobre, co ONI to złe - pisze prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek.

12. Padają porównania Kaczyńskiego do Stalina.                                          https://www.onet.pl/?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=375c2337-63ae-5c12-81d5-cc14e55e16c7&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2&fbclid=IwAR35_zJveqRVvtN3_I7BlBArXXzfX0OICNj-MoJ0AcCoMaWTPEqmfBVh6vA Ostry wywiad z Holland. Padają porównania Kaczyńskiego do Stalina. Od niedawna działa strona internetowa koduj24.pl, która skierowana jest do sympatyków Komitetu Obrony Demokracji. Kilka dni temu można było przeczytać na niej wywiad z Januszem Gajosem, który mówił otwarcie, że boi się Jarosława Kaczyńskiego. Teraz Marta Grzywacz (45 l.), była prezenterka „Wiadomości", przeprowadziła wywiad z Agnieszką Holland. Znana reżyser porównuje Jarosława Kaczyńskiego do Stalina i zastanawia się czy politycy PiS nie są agentami Putina.

13. Aż tak łatwo PiS-owi nie będzie. https://wiadomo.co/prof-jaroslaw-flis-az-tak-latwo-pis-owi-nie-bedzie/?fbclid=IwAR2ciQjTi73fGO3k7NFJmmS1kwRmAWkli2Z2-g0Apn7527VtxMStHrBqd_4 Prof. Jarosław Flis: Aż tak łatwo PiS-owi nie będzie. Przez Justyna Koć 10 lipca 2019. Cały czas wszystko wisi na włosku. Trzeba przyznać, że jak się policzy tych, którzy są przeciwko PiS-owi w ostatnich wyborach, czyli zwolenników KE, Wiosny i Lewicy Razem, to ten wynik różni się o pół procenta od wyniku PiS. To są wyrównane siły, a nie Węgry, gdzie jest Fidesz, a potem długo nic – mówi nam prof. Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Założenie, że PiS-owi nic nie szkodzi, jest błędne. Z tym potencjałem i taką opozycją, gdyby sama nie robiła błędów, to by miał 60 proc. poparcia, a nie 40 proc. W sondażach. To demonizowanie przeciwnika utrudnia racjonalne działanie – podkreśla

14. Cieszmy się, że mamy „esbeków”. https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/cieszmy-si%C4%99-%C5%BCe-mamy-esbek%C3%B3w/2323295231124796/ represjonowani-pomorskie·niedziela, 4 sierpnia 2019. Na początek, kilka słów przypomnienia. Służba Bezpieczeństwa, była częścią struktury MSW i jego jednostek terenowych. Działała w latach 1956 – 1989. Została ostatecznie rozwiązana w 1990 roku. Aby nie zgubić kontekstu czasowego, przypomnę także, że mamy rok 2019. Cóż to była za organizacja, jeżeli jej członkowie, pomimo bardzo dojrzałego wieku, średnio siedemdziesiąt plus, są ciągle aktywni w sferze publicznej. Oczywiście w wymiarze szkodzenia państwu polskiemu, w każdym miejscu i czasie. Organizują bądź co najmniej współuczestniczą w tworzeniu ruchów społecznych, niechętnych aktualnie rządzącym. Stają na czele pochodów organizowanych przez „tęczową zarazę”. Tworzą grupy przestępcze, uderzające bezpośrednio w bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Czynią to wszystko wspólnie, ze swoją agenturą, czyli co najmniej rówieśnikami albo ciut starszymi od nich - renegatami.

15. Śmierć w delegacjihttps://wyborcza.pl/7,75398,24972650,smierc-w-delegacji-prokurator-mial-jezdzic-do-pracy-ze-szczecina.html#S.main_topic-K.C-B.4-L.3.maly Prokurator miał jeździć do pracy ze Szczecina do Rzeszowa. Zmarł na zawał. Ewa Ivanova 8 lipca 2019. 18 maja w pobliżu dworca kolejowego w Łańcucie znaleziono ciało szczecińskiego prokuratora Dariusza Wituszki. Śmierć śledczego wstrząsnęła środowiskiem prokuratorskim. Wituszko dostał mocno w kość po przejęciu władzy w prokuraturze przez ludzi Zbigniewa Ziobry. Wituszko był doświadczonym śledczym, przed „dobrą zmianą” szefował delegaturze IPN w Szczecinie. Miał 58 lat. Sekcja zwłok wykazała rozległy zawał serca. Rodzina nie życzyła sobie nikogo z prokuratury na pogrzebie. – Dawni koledzy przyjechali incognito, nie afiszując się – opowiada jeden ze śledczych.

16. Byli funkcjonariusze SB na imprezach środowisk LGBT. https://niezalezna.pl/281807-byli-funkcjonariusze-sb-na-imprezach-srodowisk-lgbt-to-prowokacja-ocenil-macierewicz 29.07.2019Byli funkcjonariusze SB na imprezach środowisk LGBT? "To prowokacja" - ocenił Macierewicz. Byli funkcjonariusze SB na wczorajszych pikietach to prowokacja i wykorzystywanie modnej tematyki w ataku na polski system prawny - mówił w rozmowie z Dorotą Kanią w Polskim Radiu 24 Antoni Macierewicz, który odniósł się do doniesień portalu tvp.info, na temat tego, że TW kontrwywiadu wojskowego „Brzoza” i TW SB „Staszek”, były wiceprezydent Nowego Sącza Stanisław Kaim skazany za kłamstwo lustracyjne na czteroletni zakaz pełnienia funkcji publicznych uczestniczył w pikiecie pro-LGBT w Nowym Sączu.

17. Na naszą ojczyznę naciera bezbożny potop demoralizacji. https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/bp-edward-frankowski-trwa-atak-na-kosciol-nadszedl-czas-walki,952668.html. Atak na Kościół staje się ostatnio coraz bardziej zmasowany. Nadszedł czas walki - mówił w sobotę emerytowany biskup sandomierski Edward Frankowski do uczestników pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Wezwał do obrony małżeństwa i rodziny oraz krytykował ideologię gender i LGBT. - Na naszą ojczyznę naciera bezbożny potop demoralizacji, niszczenia małżeństw i rodzin, gorszenia dzieci, niszczenia wiary w Pana Boga - stwierdził duchowny.

18. Resekcja ogrodnika. https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/tumor-cultorem-vine%C3%A6-%C5%82ac-resekcja-ogrodnika/2331194947001491/ Tumor cultoremvineæ (łac. resekcja ogrodnika) Represjonowani-Pomorskie·Czwartek, 8 sierpnia 2019 Tyle się dzieje, że łatwo zostać grafomanem albo wpaść w czytelnicze szaleństwo. Muszę się jednak podzielić moimi emocjami, związanymi z zapowiedzią rezygnacji ze stanowiska Marszałka Sejmu RP pana Marka Kuchcińskiego. Urzekła mnie historia pana Marszałka przekazana podczas „niemej konferencji prasowej”. Niemej, ponieważ z szacunku do suwerena, w tym wypadku, zaproszonych dziennikarzy, pan Marek po odczytaniu zwięzłej formułki, wyszedł z sali konferencyjnej. Nie rozumiem oburzenia jego adwersarzy.

19. Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby LGBT+https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/593174,kaczynski-pis-polityka-lgbt-konwencja-rodzina-dzieci-trzaskowski-geje.html. Burza po słowach prezesa PiS. "Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby LGBT+"10.03.2019. Pod płaszczykiem obrony dzieci i rodziny, Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby LGBT+, podobnie jak w poprzednich latach, gdy za cel obierano uchodźców" - to jeden z komentarzy na ostanie wystąpienie prezesa PiS. Zawrzało też w sieci i na wizji. Podczas sobotniej konwencji PiS w Jasionce pod Rzeszowem prezes partii Jarosław Kaczyński podkreślał, jak ważna jest rodzina. - Ale jeśli stawiamy na rodzinę, to musimy zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj także wielki kłopot, wielką trudność, wielkie zagrożenie - tym zagrożeniem jest atak na rodzinę i to atak przeprowadzony w sposób najgorszy z możliwych, bo jest to w istocie atak na dzieci - mówił. Kaczyński oceniał, że w niektórych miejscach w Polsce ma być zastosowana, a w niektórych miejscach już właściwie jest stosowana "pewna specyficzna socjotechnika". - Trudno to nazwać wychowaniem; to nie jest wychowanie, to jest właśnie socjotechnika, mająca zmienić człowieka. Co jest w jej centrum? Otóż w jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci. To jest nie do uwierzenia; ja sam póki nie przeczytałem, nie mogłem w to uwierzyć, ale to ma się zacząć w okresie 0-4, czyli od urodzenia do czwartego roku życia - podkreślił prezes PiS.

20. Szła dzieweczka do laseczka. https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35134,25070799,komendant-wojewodzki-policji-w-lodzi-tanczy-i-spiewa-z-antonim.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb. Szef policji w Łódzkiem tańczy i śpiewa z Macierewiczem "Szła dzieweczka do laseczka". Nagranie robi furorę. Blanka Rogowska 9 sierpnia 2019. O nagraniu zrobiło się głośno w ostatnich dniach, chociaż pochodzi z 19 maja. To wtedy - na tydzień przed eurowyborami, po raz pierwszy odbył się Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Łódzkiego. Do Opoczna zjechało ok. pół tysiąca kobiet z 80 kół.

27

 

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty