• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA 2020-2022


Infoteka 30

Infoteka nr 30. Przegląd mediów – 27. 12. 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 31

Infoteka nr 31. Przegląd mediów – 11. 02. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 32

Infoteka nr 32. Przegląd mediów – 16. 03. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 33

Infoteka nr 33. Przegląd mediów – 17. 04. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Wiele z tych materiałów ma charakter dyskusyjny – mamy do nich krytyczny stosunek i nie podzielamy zawartych w nich konkluzji. Umieszczamy je w dokonanym wyborze licząc, że każdy zainteresowany może z tych treści skorzystać w procesach o odzyskanie emerytury. Taki charakter mają m. in. artykuły inspirowane przez ipeenowskich historyków.


Infoteka 34

Infoteka nr 34. Przegląd mediów – 21. 05. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Tym razem wstępny artykuł został poświęcony sprawie zbiórki „Dla Józefy”, a kilka kolejnych, szczególnie ważnym wyrokom Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ugruntowującym dotychczasową linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu policjantom w stanie spoczynku.


Infoteka 35

Infoteka nr 35. Przegląd mediów – 22. 06. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Przypominany kilka wypowiedzi Andrzeja Dudy – aspirującego po raz drugi do najwyższej funkcji w Rzeczpospolitej, który za sprawiedliwość dziejową uznaje pozbawienie praw majątkowych i obywatelskich /pozbawienie prawa do sprawiedliwego sądu/ prawie czterdziestu tysięcy obywateli. Ponad dwa tysiące z nich zmarło nie doczekawszy nawet pierwszej rozprawy przed sądem. Publikujemy również trzy bardzo ważne wyroki Sądu Okręgowego w Łodzi z 12 marca 2020 roku, świadczące o tym, że są jeszcze niezawiśli sędziowie.


Infoteka 36

Infoteka nr 36. Przegląd mediów – 23. 07. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 37

Infoteka nr 37. Przegląd mediów – 24. 08. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Za zgodą Kolegów ze Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej publikujemy opinię „amicus curie” złożoną w Trybunale Konstytucyjnym i „Raport regulacyjny” opisujący sytuację w jakiej znalazło się ponad cztery tysiące emerytów jako milicjanci którzy pełnili służbę w wydziałach łączności.


Infoteka 38

Infoteka nr 38. Przegląd mediów – 21. 09. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Ten numer prawie w całości poświęcamy Uchwale Sądu Najwyższego z 16 września 2020 roku w sprawie wykładni pojęcia „służba na rzecz totalitarnego państwa”.


Infoteka 39

Infoteka nr 39. Przegląd mediów – 28. 10. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Ten numer w dużej części dotyczy manewrom Prezes TK i nagłej wzmożonej aktywności IPN rozdrażnionego wznowieniem działalności sądów, w tym w szczególności Sądu Okręgowego w Warszawie.


Infoteka 40

Infoteka nr 40. Przegląd mediów – 23. 11. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. W tym numerze trochę mniej o ustawach represyjnych, a więcej o wykorzystywaniu Policji do bieżącej walki politycznej, wznieconej przez partię rządzącą. Dla pokazania kontekstu dzisiejszej sytuacji trochę o wizjach Polski kreślonej parę lat temu przez „największego wodza” w całej naszej historii. W miejsce wodza można wstawiać własne określenia.


Infoteka 41

Infoteka nr 41. Przegląd mediów – 16. 12. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. W tym numerze kilka artykułów poświęconych sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tuleyi, który miał odwagę wyjaśniać okoliczności związane z tzw. głosowaniem nad ustawą represyjną na Sali Kolumnowej w dniu 16 grudnia 2020 roku i za to jest poddany szykanom naruszającym prawo.


Infoteka 42

Infoteka nr 42. Przegląd mediów – 18. 1. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 43

Infoteka nr 43. Przegląd mediów – 17. 02. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 44

Infoteka nr 44. Przegląd mediów – 22. 03. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 45

Infoteka nr 45. Przegląd mediów – 21. 04. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 46

Infoteka nr 46. Przegląd mediów – 25. 05. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska w tym w szczególności uzyskania wypłaty należnego ekwiwalentu.


Infoteka 47

Infoteka nr 47. Przegląd mediów – 23. 06. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 48

Infoteka nr 48. Przegląd mediów – 24. 07. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska


Infoteka 49

Infoteka nr 49. Przegląd mediów – 26. 08. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska


Infoteka 50

INFOTEKA nr 50. Przegląd mediów – 24. 09. 2021r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska


Infoteka 51

INFOTEKA nr 51. Przegląd mediów – 25. 10. 2021r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska


Infoteka 52

INFOTEKA nr 52. Przegląd mediów – 24. 11. 2021r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska


Infoteka 53

INFOTEKA nr 53. Przegląd mediów – 20. 12. 2021r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 54

INFOTEKA nr 54. Przegląd mediów – 25. 01. 2022r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska, w tym numerze w większości związane z tzw. polski. ładem.


Infoteka 55

INFOTEKA nr 55. Przegląd mediów – 22. 02. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

 


Infoteka 56

INFOTEKA nr 56. Przegląd mediów – 28. 03. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 57

Infoteka nr 57. Przegląd mediów – 25. 04. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

 


Infoteka 58

Infoteka nr 58. Przegląd mediów – 30. 05. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 59


Infoteka 60

Infoteka nr 60. Przegląd mediów – 26. 07. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 61

Infoteka nr 61. Przegląd mediów – 29. 08. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

 

Infoteka 62

Infoteka nr 62. Przegląd mediów – 19. 09. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty