• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA 2020


Infoteka 30

Infoteka nr 30. Przegląd mediów – 27. 12. 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 31

Infoteka nr 31. Przegląd mediów – 11. 02. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 32

Infoteka nr 32. Przegląd mediów – 16. 03. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 33

Infoteka nr 33. Przegląd mediów – 17. 04. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Wiele z tych materiałów ma charakter dyskusyjny – mamy do nich krytyczny stosunek i nie podzielamy zawartych w nich konkluzji. Umieszczamy je w dokonanym wyborze licząc, że każdy zainteresowany może z tych treści skorzystać w procesach o odzyskanie emerytury. Taki charakter mają m. in. artykuły inspirowane przez ipeenowskich historyków.


Infoteka 34

Infoteka nr 34. Przegląd mediów – 21. 05. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Tym razem wstępny artykuł został poświęcony sprawie zbiórki „Dla Józefy”, a kilka kolejnych, szczególnie ważnym wyrokom Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ugruntowującym dotychczasową linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu policjantom w stanie spoczynku.


Infoteka 35

Infoteka nr 35. Przegląd mediów – 22. 06. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Przypominany kilka wypowiedzi Andrzeja Dudy – aspirującego po raz drugi do najwyższej funkcji w Rzeczpospolitej, który za sprawiedliwość dziejową uznaje pozbawienie praw majątkowych i obywatelskich /pozbawienie prawa do sprawiedliwego sądu/ prawie czterdziestu tysięcy obywateli. Ponad dwa tysiące z nich zmarło nie doczekawszy nawet pierwszej rozprawy przed sądem. Publikujemy również trzy bardzo ważne wyroki Sądu Okręgowego w Łodzi z 12 marca 2020 roku, świadczące o tym, że są jeszcze niezawiśli sędziowie.


Infoteka 36

Infoteka nr 36. Przegląd mediów – 23. 07. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 37

Infoteka nr 37. Przegląd mediów – 24. 08. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Za zgodą Kolegów ze Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej publikujemy opinię „amicus curie” złożoną w Trybunale Konstytucyjnym i „Raport regulacyjny” opisujący sytuację w jakiej znalazło się ponad cztery tysiące emerytów jako milicjanci którzy pełnili służbę w wydziałach łączności.


Infoteka 38

Infoteka nr 38. Przegląd mediów – 21. 09. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Ten numer prawie w całości poświęcamy Uchwale Sądu Najwyższego z 16 września 2020 roku w sprawie wykładni pojęcia „służba na rzecz totalitarnego państwa”.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty