• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 22- 23.2019

Infoteka nr 22. Przegląd mediów – 24.02.2019r.. Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. Większość to materiały związane z różnymi aspektami walki z ustawą represyjną. Kilka z nich dotyczy odzyskania emerytury przez Leszka Tillingera z Bydgoszczy – sportowca klubu sportowego Polonia Bydgoszcz, który /podobnie jak wielu innych/ korzystał z etatu milicyjnego, w tym przez krótki okres z etatu ówczesnego wydziału T WUSW w Bydgoszczy.

1. List otwarty jednego z ostatnich chyba represjonowanych, któremu jeszcze się chce https://igiifp.000webhostapp.com/Informacje.html 2019-02-22. List otwarty jednego z ostatnich chyba represjonowanych, któremu jeszcze się chce. Naiwniak. Przecież z góry wiadomo, że w wyborach zwyciężymy. Po cholerę więc zawracać sobie głowę jakąś aktywnością, jakimś tam działaniem? Tu dorobimy, tam pomoże rodzina albo kochanka i jakoś do jesieni dotrwamy. A zresztą, Federacja działa. Przyznam, że coraz bliższa jest decyzja o zamknięciu tej witryny. /...…/ https://igiifp.000webhostapp.com/assets/files/165%20List%20otwarty.pdf List otwarty do koleżanek i kolegów emerytów wszystkich służb mundurowych. Piszę do Was ten list w nadziei, że jego lektura skłoni Was do chwili zadumy i refleksji nad naszym – emerytów, losem. Są wśród nas ci, którzy już lat temu kilka skrzywdzeni zostali przez władzę, samą siebie nazywającą praworządną i demokratyczną. Są i skrzywdzeni przed nieco ponad dwoma laty.

2. Apel do wszystkich represjonowanych i ich wspierających - POBUDKA! Rozpoczynają się w SO w Polsce pierwsze sprawy represjonowanych o emerytury i renty policyjne. SO w Warszawie od listopada 2018r. występuje do SA w Warszawie o wyznaczenie na podstawie art. 44 kpc innych sadów w kraju do rozpoznawania spraw represjonowanych. Pierwsze sprawy w Polsce mają kluczowe znaczenie dla wszystkich innych represjonowanych, wykształcą bowiem linie orzecznictwa, która będą się podpierać pozostałe sądy. Niestety nie wszyscy represjonowani powiadamiają o terminach rozpraw FSSM, SEiRP, RPO i Fundację Helsińską. RPO mając świadomość znaczenia pierwszych rozpraw zapowiedział już dawno, że przyłączy się po stronie represjonowanych do pierwszych 20-30 spraw. Fundacja Helsińska może wystąpić w charakterze amicus curiæ tj. ,,przyjaciela sądu" (organizacja, niebędącą stroną w postępowaniu sądowym i dobrowolnie, z własnej inicjatywy, oferującą sądowi opinię prawną lub inną). Z uwagi na kluczowe znaczenie spraw, tym z represjonowanych, którzy nie mają pełnomocnika procesowego FSSM i SEiRP powinno zapewnić najlepszych prawników znających zagadnienie np. prof. Chmaja, prof. Rakowską- Trelę. Przekazujmy na ten cel 1% z odpisu podatkowego na nasze organizację, róbmy zbiórkę dla naszych kolegów na jak najlepszych prawników, bo od tego zależy też nasz los. Zapewnijmy frekwencję na tych rozprawach z naszej strony. Z tego co wiem pierwsza rozprawa kolegi Waldemara ze Szczecina o emeryturę policyjną odbędzie się w dniu 26.03.2019r. w SO w Szczecinie o godz. o godz. 12.00 w sali nr 14. Kolega Piotr z Łodzi ma rozdzieloną sprawę na dwie sprawy i w kwietniu odbędą się dwie jego rozprawy w SO w Łodzi o rentę policyjną i emeryturę. Sprawa kolegi Piotra o emeryturę odbędzie się w SO w Łodzi 10.04.2019r. o godz. 9.00 w sali nr 32. Kiedy się odbędzie sprawa o rentę tego dokładnie nie wiem, ale też jest wyterminowana w zbliżonym czasie. Czas na działanie. /…/ FSSM nic nie zamierza robić w pierwszych sprawach represjonowanych, uważają, że sprawy o emerytury policyjne będą zawieszane przez SO w Polsce, nie zamierzają zapewnić prawników represjonowanym w tych sprawach. Nie sprawdzili nawet czy Ci ludzie mają prawników. W SO w Szczecinie są już wyznaczone sprawy na 23,26,27 marca 2019r., represjonowani nie powiadomili o terminach tych spraw FSSM, uważają, że jak poszła informacja w mediach społecznościowych to FSSM już o tym wie. Zainteresowani nie zwrócili się również o wsparcie do RPO i Fundacji Helsińskiej, liczą, że zrobi to w ich imieniu Federacja SSM w co ja osobiście wątpię. Czarno to widzę. Jak przegramy pierwsze sprawy to mamy pozamiatane w pozostałych. Pozostanie Strasburg za 15-20 lat bo tyle to realnie potrwa, większość z nas tego nie dożyje. Jak się okazuje prawdziwe jest przysłowie ,,umiesz liczyć, licz na siebie". Zaczynam podzielać zdanie ,,nusi", że na FSSM nie ma co liczyć, ciekawe co na to SEiRP z Antkiem Dudą na czele. 1% odpisów z naszych podatków chętnie przyjmują ciekawe co dla nas zrobią? "Światełko w tunelu" W Sądzie Okręgowym w Koninie na dzień 12.02.2019 r. wyznaczony był termin rozprawy jednego z naszych kolegów poszkodowanych. Decyzją z dnia 30.01.2019 r. doręczoną koledze 06.02.br. SO w Koninie zawiesił postępowanie. W uzasadnieniu Sąd podaje, że to na wniosek Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA i wskazał na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018r., w sprawie o sygnaturze akt XIII 1U 326/18 /trybunał konstytucyjny/ itd. Od tej decyzji kolega odwołał się do SA w Poznaniu z zachowaniem stosownego terminu.

3. APEL DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO                                  https://www.iustitia.pl/2861-apel-do-trybunalu-konstytucyjnego? fbclid=IwAR01RqEpMe6TwRJzYGUkWeqXQrMm4Dra2_5EIpsWVnJc2NTPqMfTNRqTaFo 16 luty 2019. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoznania sprawy o sygn. akt P 4/18

4. List od Andrzeja Rozenka 16.02.2019 r. Warszawa. Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! Tak jak obiecałem, w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej, piszę do Was, by zdać relację z tego co słychać w naszej sprawie. Muszę na wstępie, z żalem, dopełnić smutnego obowiązku i poinformować, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez FSSM odnotowano 54 ofiarę ustawy represyjnej. Cześć ich pamięci! Dziękuję za Wasze reakcje na poprzedni list i zaproszenia do poszczególnych miast w całej Polsce. Wszędzie gdzie tylko zechcecie przyjadę. 17 stycznia odbyło się spotkanie w Przasnyszu. Organizator wywodzący się z naszego środowiska działacz SLD Jerzy Pałysa zaprosił tym razem nie tylko mundurowych. Udało się zgromadzić liczną publiczność, włącznie z burmistrzem Przasnysza. Omówiliśmy aktualny stan prawny i polityczny oraz skutki ustawy represyjnej. Dyskutowaliśmy też o bieżących sprawach politycznych. 9 lutego odbyło się spotkanie w Rzeszowie. Tu również przyjęto otwartą formułę, ale na sali przeważali przedstawiciele środowiska emerytów mundurowych. Poza mną w spotkaniu uczestniczył prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisław Czarnecki. Poruszono zarówno temat represjonowanych, jak i przyszłych działań demokratycznej opozycji. Sala została wypełniona do ostatniego miejsca. Organizatorem był Wiesław Buż, przewodniczący RW SLD w Rzeszowie. Na obydwu spotkaniach dominowały głosy o konieczności zawiązania szerokiego porozumienia sił opozycyjnych, którego celem byłoby odsunięcie PiS od władzy i przywrócenie porządku demokratycznego. W zmianie politycznej uczestnicy spotkań upatrywali najpewniejszego sposobu odzyskania utraconych świadczeń emerytalnych i zadośćuczynienia. Chcę też zwrócić Waszą uwagę na coraz liczniejsze głosy poparcia i zrozumienia płynące zarówno ze strony polityków, jak i dziennikarzy. Już nie tylko politycy SLD mówią o wielkiej krzywdzie, jaką wyrządzono mundurowym. Posłowie PO Tomasz Siemoniak i Bartosz Arłukowicz wspominali publicznie o naszej sprawie. Donośnie też wybrzmiał głos Pani redaktor Moniki Olejnik: "Jarosław Kaczyński wraz ze swoimi ludźmi zdezubekizował służby mundurowe, zabierając ludziom nie tylko pieniądze, ale i honor. Pod nóż szły emerytury i renty bibliotekarek, księgowych, pielęgniarek, lekarzy, policjantów, którzy ścigali morderców, złodziei, bo tak się zdarzyło, że pracowali do 1 lipca 1990 r. dla złego systemu. Zdezubekizowano gen. Czempińskiego, dzięki któremu Polska zyskała 16,5 mld dolarów w nagrodę za to, że uczestniczył w brawurowej akcji, ratując agentów CIA w Iraku. Gen. Czempiński dostał nagrodę od George Busha, medal CIA, a od Jarosława Kaczyńskiego dostał..." Grono osób, które wiedzą jak potwornie skrzywdzono emerytów mundurowych, stale się powiększa. To również Wasza zasługa. Nie ustawajcie proszę w aktywności na portalach społecznościowych, rozmawiajcie ze znajomymi sąsiadami i rodziną. Niech jak najwięcej ludzi wie i rozumie z jak nieludzką władzą mamy do czynienia. Do końca PiS-owskiego rządu pozostało niewiele ponad 200 dni. Oby demokratyczna opozycja sprostała wyzwaniom jakie przed nią stoją. Oby mądrość i pragmatyzm wygrały z emocjami i egoizmem. Tego życzę Wam i sobie. Andrzej Rozenek

5. OŚWIADCZENIE PREZYDENTA FSSM RP – reakcje i opinie https://www.facebook.com/FSSM.RP/posts/803370073360515?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D 

https://fssm.pl/oswiadczenie-prezydenta-fssm-rp1?fbclid=IwAR3r_HlPOkRHNNoULtdLRXtUwVUPhEe5ofiDUgwfXegy9BJ7KLueW-O5sy4 https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/stanowisko-sygnatariuszy-ppzism-dot-powo%C5%82ania-w-dniu-16022019-r-w-%C5%82odzi-stowarzy/2032058550248467/

6. W tej chwili racją stanu jest obalenie rządu Kaczyńskiego https://thefad.pl/aktualnosci/maria-nurowska-racja-stanu/ 11 lutego 2019. Maria Nurowska: W tej chwili racją stanu jest obalenie rządu Kaczyńskiego. Przez te kilka lat Kaczyński z premedytacją niszczył ludzi, uważając ich za wrogów swoich wizji. Zaczęły się czystki jak w latach 50-tych. Rozwalił Służby Cywilne, obsadzając etaty swoimi, w ministerstwach zasiadali ludzie, którzy mieli tylko jedną zaletę - byli wierni wodzowi.

7. Nienawiść z mocy prawa                                                                                 https://db2010.pl/wp-content/uploads/2019/02/DB-2010-nr-7-423-z-21.02.2019-r.pdf?fbclid=IwAR1lDxZcMtmUcWGawbkFr6lmOkULasLJdij6V_s8Y1v-7z8xTRsfllGaLaY Nienawiść z mocy prawa. Janusz Bartkiewicz. Po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przelała się przez Polskę fala dyskusji dotyczącej tak zwanej mowy nienawiści...

8. Każdego to dzisiaj może spotkać!!! https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=797806237258990&id=100010888620090 Sławomir Matusewicz Każdego to dzisiaj może spotkać!!! – Górnika, Nauczyciela, Hutnika, Rolnika, itd. „Raz zastosowane prawo wstecz działać będzie zawsze”. Jak można nazwać państwo, w którym nieprzestrzeganie są podstawowe normy prawne jak również państwo, w którym dochodzić swoich praw można, ale instytucje państwowe nie przestrzegają podstawowych terminów odpowiedzi i nie odpowiadają na wysyłane wnioski i odwołania?                               https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2325457941066123&id=1777736369171619&__tn__=K-R NIE dla obniżania emerytur mundurowych 15 lutego o 09:40 Głową w Mur!!! Co może zrobić zwykły człowiek, niezależnie od wykonywanego zawodu „KAŻDY”, którego niszczy psychicznie i ekonomicznie władza publiczna poprzez upokorzenie czy pozbawienie godności, – bo czym jest zabranie praw nabytych i spowodowanie działania prawa wstecz w odwecie za czyny, których nigdy nie popełnił?

9. Kolejne zawieszone postępowanie  https://www.facebook.com/janusz.bartkiewicz/posts/10218602571201338 Janusz Bartkiewicz 16. 02 2019. Kolega Wojtek ze Świdnicy otrzymał z Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowienie tegoż sądu (sygn. akt VII U 56/19) z 6 lutego 2019 roku, sporządzone przez panią sędzinę sądu okręgowego Ewę Pietrzak, która na posiedzeniu niejawnym, postanowiła: zawiesić postępowanie w sprawie do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. P 4/18

10. SO W WARSZAWIE ODPOWIEDZIAŁ NA NASZE PYTANIA  https://fssm.pl/so-w-warszawie-odpowiedzial-na-nasze-pytania 20 lutego 2019. 17 stycznia br. wystąpiliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, w którym zadaliśmy kilka pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź, a informacje w niej zawarte i wnioski jakie na ich podstawie można wysnuć są niestety bardzo smutne. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że jeszcze żadna z ww. spraw nie trafiła na wokandę, spośród 1126 spraw "załatwionych" (jak nazywa je Sąd Okręgowy w Warszawie, i do których zalicza m.in. sprawy skutecznie przekazane do innych sądów, oddalone lub umorzone z różnych przyczyn), prawie połowa to sprawy umorzone z powodu śmierci skarżących! Ilu represjonowanych musi jeszcze umrzeć, by sprawy ruszyły z miejsca? Ilu nie doczeka ich końca?

11. BROCHWICZ: O TAK ZWANEJ CIĄGŁOŚCI W SŁUŻBACH https://osluzbach.pl/brochwicz-o-tak-zwanej-ciaglosci-w-sluzbach/?fbclid=IwAR1-fcAAavvXuGzzXlgsE9ABRCqgj1qsTcvm0YskawrCcNj-dZuR90lrBRs By Redakcja Luty 19, 2019. „Jestem taki, jak mnie Pan Bóg stworzył. No – trochem świństwa od siebie dołożył.“ Jan Sztaudynger.  Wiele lat temu byłem w Moskwie, w tajnej rezydencji KGB. Dodam, KGB Rosji, bo właśnie skończył się ZSRR. /…/ Opublikowanie przez kogoś tajnego zbioru danych o oficerach służb wywiadowczych własnego kraju, z podaniem ich nazwisk legalizacyjnych, pod którymi kilka czy kilkanaście lat wcześniej działali za granicą, nie mogłoby się zdarzyć. Zdekonspirowanie agentury cudzoziemskiej tych oficerów byłoby ocenione jako akt zdrady. A pozbawienie ludzi uczciwie wypracowanych w służbach tajnych oraz policyjnych emerytur, oceniono by, w cywilizowanych krajach, jako łamanie praw obywatelskich. /…/ Znalezione w Internecie: https://www.facebook.com/search/top/?q=nie%20dla%20obni%C5%BCania%20emerytur%20mundurowych&epa=SEARCH_BOX /…/Adam Rapicki: No znalazł się obrońca uciśnionych. A kto w '90 r. sfałszował tzw. Instrukcję Kozłowskiego? /…/ Sylwia Krakowska: Adam, niewielu wie o jego fałszerstwie. Niestety. A to jeden z większych wrogów represjonowanych. /…/

12. Interpelacja nr 28248 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przebiegu postępowań prowadzonych w trybie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej  https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B7NJE2&view=6 Zgłaszający: Kornelia Wróblewska Data wpływu: 12-12-2018. /…/ Osoby zgłaszające się do mnie wskazują, iż ministerstwo nie rozpatruje ich wniosków w sposób rzetelny i nawet osoby, które spełniają wszystkie kryteria wymienione w tym przepisie, a więc rzetelnie pełniły służbę po dniu 12 września 1989 roku oraz pełniły krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 roku, otrzymują decyzje odmowne./…/

13. Wygrał z państwem PiS. Ludzie sportu przeciw ustawie dezubekizacyjnej https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,24459807,wygral-z-panstwem-pis-ludzie-sportu-przeciw-ustawie dezubekizacyjnej.html?fbclid=IwAR3XZ_zhrqL1sV93RM7FCMxItsJKfYDxfnKqrfTVmdaf1SL5MC_jgAta0y8&disableRedirects=true Wygrał z państwem PiS. Ludzie sportu przeciw ustawie dezubekizacyjnej Wojciech Borakiewicz 15 lutego 2019 Ludzie sportu zwyciężają w sądowej walce z dezubekizacyjnym walcem. - Wygrałem sprawę. Dostałem wyrównanie, ale najgorsza była pieczątka, że byłem ubekiem - mówi Leszek Tillinger, były piłkarz i działacz żużlowy bydgoskiej Polonii. /…/ https://expressbydgoski.pl/leszek-tillinger-wygral-z-ustawa-dezubekizacyjna-chodzilo-o-jedna-karte-osobowa-zatrudnienia/ar/13899516 Leszek Tillinger wygrał z ustawą dezubekizacyjną. Chodziło o jedną kartę osobową zatrudnienia /…/ https://www.wprost.pl/kraj/10193291/zostal-nieslusznie-objety-ustawa-dezubekizacyjna-wygral-sprawe-z-mswia.html Został niesłusznie objęty ustawą dezubekizacyjną. Wygrał sprawę z MSWiA

14. Leszek Tillinger wygrał z ustawą dezubekizacyjną.  https://pomorska.pl/leszek-tillinger-wygral-z-ustawa-dezubekizacyjna-chodzilo-o-jedna-karte-osobowa-zatrudnienia/ar/13899516 Leszek Tillinger wygrał z ustawą dezubekizacyjną. Chodziło o jedną kartę osobową zatrudnienia Maciej Czerniak 19 lutego 2019 Aktualizacja: 20 lutego 2019. /…/ https://www.przegladsportowy.pl/zuzel/zuzel-leszek-tillinger-odwolal-sie-od-wspolpracy-z-sb-jest-decyzja/cd2jgkh   Leszek Tillinger odwołał się od współpracy z SB. Jest decyzja /…/ https://nczas.com/2019/02/22/pilkarz-i-byly-dzialacz-zuzlowy-bydgoskiej-polonii-wygral-sprawe-z-mswia-poszlo-o-ustawe-dezubekizacyjna/ Piłkarz i były działacz żużlowy bydgoskiej Polonii wygrał sprawę z MSWiA. Poszło o ustawę dezubekizacyjną

15. Jakbym tonął w szambie https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23111386,jakbym-tonal-w-szambie-jeden-podpis-na-swistku-papieru.html  ''Jakbym tonął w szambie''. Jeden podpis na świstku papieru dzielił sportowca od zostania esbekiem. Mariusz Sepioło. 

16. Pierwsze ofiary dezubekizacji wygrywają z MSWiA                                 https://wyborcza.pl/7,75398,24481498,pierwsze-ofiary-dezubekizacji-wygrywaja-z-mswia.html Pierwsze ofiary dezubekizacji wygrywają z MSWiA. Leszek Kostrzewski  22 lutego 2019. Już przynajmniej kilkanaście osób wygrało z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawy o niesłuszne zaniżenie emerytur w wyniku ustawy dezubekizacyjnej. 

17. My wiemy, jak w Polsce funkcjonuje prawo, ta opowieść o państwie prawa to kompletna bajka. To zdanie, to cytat ze słynnych taśm, jest kwintesencją tej całej sprawy. Ten olbrzym intelektu nie ma żadnych zahamowań aby wypowiedzieć je w obecności prawników znanej międzynarodowej kancelarii prawnej Baker McKenzie. Tych kpin z prawa doświadcza pięć tysięcy naszych koleżanek i kolegów ubiegających się o łaskę jaśniepanów w trybie art. 8a znanej ustawy.  Kolejne tysiące pozostaje na łasce wszechwładnego IPN, ubezwłasnowolnionego ZER i całkowicie obiektywnych prokuratur i zdemolowanych sądów. https://www.zagozda.eu/panstwo-prawa-to-bajka/ Państwo prawa to bajka. /…/ https://konstytucyjny.pl/jerzy-zajadlo-prawo-a-sprawiedliwosc-partia-oksymoronu/?fbclid=IwAR1ZpmFNT3QtYd3SH8hgeSrNgWTGfn9d6pANUD5R1R6h41hY7Y6pz-nj1wU Jerzy Zajadło: Prawo a Sprawiedliwość. Partia oksymoronu

18. Z szamba w srebro. Dla agenta Kujdy - nagroda. Dla odważnych policjantów – dezubekizacja https://wyborcza.pl/7,75968,24460047,z-szamba-w-srebro.html#a=190%20HYPERLINK%20%22https://wyborcza.pl/7,75968,24460047,z-szamba-wsrebro.html#a=190&c=8000%22&%20HYPERLINK%20%22https://wyborcza.pl/7,75968,24460047,z-szamba-w-srebro.html#a=190&c=8000%22c=8000 Monika Olejnik. 15 lutego 2019. Z szamba w srebro. Dla agenta Kujdy - nagroda. Dla odważnych policjantów – dezubekizacja. Kazimierz Kujda zarabiał prawie 27 tys. zł miesięcznie, a według "Super Expressu" dostał również nagrodę w wysokości 70 tys. zł. Zapewne zgarnie jeszcze sowitą odprawę, a ludziom, którzy służyli dla nowej Polski, PiS ustawą dezubekizacyjną odebrał należne im pieniądze.

19. Fundusz socjalny dla emerytów nadal bez zmian                                 https://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,6491,0.htm. 1.02.2019. ZER MSWiA - środki na Fundusz Socjalny Emerytów i Rencistów na takim samym poziomie jak w latach ubiegłych W związku z wątpliwościami odnośnie wysokości środków na Fundusz Socjalny Emerytów i Rencistów, ZW NSZZ P otrzymał informację w trybie dostępu do informacji publicznej, że nic się nie zmieni w tej sprawie w tym roku.                                                                       Załączniki: https://www.nszzpwlkp.pl/imgWYSIWYG/File/wniosek_z_dnia_15_01_2019_r__zw_nszz_p_woj__wlkp__dyrektora_zer_mswia_o_udostpnienie_informacji_o_wysoko__rodkw.pdf

20. Zgon odwołującego się od Decyzji Dyrektora ZER w toku postępowania przed sądem. Co dalej? https://adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/160-zgon-odwolujacego-sie-od-decyzji-dyrektora-zer-w-toku-postepowania-przed-sadem-co-dalej.html W przypadku zgonu osoby, która odwołała się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej policyjną emeryturę lub rentę, Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesza postępowanie do czasu wskazania następców prawnych tej osoby. Osobą która może wstąpić do postępowania jest małżonek lub dzieci uprawnionego, o ile zamieszkiwali z uprawnionym w dniu jego śmierci.

21. KTO BĘDZIE REPREZENTOWAŁ PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM INTERES PRAWNY BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY I ICH RODZIN REPRESJONOWANYCH USTAWĄ z 16.12.2016r. https://www.facebook.com/search/top/?q=represjonowani-pomorskie&epa=SEARCH_BOX  NIE dla obniżania emerytur mundurowych 24 02 2019. KILKA PYTAŃ REPRESJONOWANEGO EMERYTA MUNDUROWEGO /…/

23

Infoteka nr 23. Przegląd mediów – 5.05.2019 r.. Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. Po krótkiej przerwie publikujemy kilkanaście materiałów, istotnych w naszej ocenie z punktu widzenia opartego o główną linię doboru wyznaczaną meandrami walki z ustawą represyjną.

1. Kpiny Ministra - Wyrok WSA w Warszawie VIII SAB/Wa 1/19 z 20 lutego 2019 roku. https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DC1BF57995?fbclid=IwAR0s9JYZv-Il98eF4HuZKVzVNxo0ZyiS96pFxx_vDHpoFLh92G0cVeHc6w8 „W przekonaniu Sądu, zarówno czas trwania postępowania z wniosku strony w przedmiocie wydania decyzji w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, jak i brak po stronie organu w toku trwania postępowania zintensyfikowanych działań, które wskazywałyby jednoznacznie, że faktycznie zmierzał do jak najszybszego zakończenia postępowania, lecz na przeszkodzie stanęła okoliczność, która usprawiedliwiałaby choćby czasowy brak działania, powodują, że konieczne stało się stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało charakter rażącego naruszenia prawa. Stan ten trwa nadal, bowiem do dnia wydania wyroku w niniejszej sprawie organ nie rozpoznał wniosku i nie zakończył postępowania wydaniem decyzji. Świadczy to o opieszałości organu i nie znajduje jakiegokolwiek usprawiedliwienia.”

2. "Nie wierzę w polskie sądownictwo" 

https://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,24495911,oficer-ktory-chronil-jana-pawla-ii-zlozyl-skarge-napolske.html?fbclid=IwAR2Pe_kpZpXoWYHAdGVqtwJ6L4PFA3GMyrPJGIkLUrU8fEVmuKiqMUh0yoY#S.1-K.R-P.1-B.1-L.5.zw  Oficer, który chronił Jana Pawła II złożył skargę na Polskę. "Nie wierzę w polskie sądownictwo"  Marcin Pietraszewski 26 lutego 2019 Młodszy inspektor Krzysztof Kwiatkowski, który padł ofiarą ustawy dezubekizacyjnej, złożył w Komisji Europejskiej skargę na rząd Polski. "Nie wierzę, żeby polskie sądownictwo mogło rozstrzygnąć przedmiotową sprawę w sposób obiektywny, w oparciu o obowiązujące zasady prawa, Konstytucję RP oraz dotychczasowe wyroki Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału w Strasburgu" - napisał.

3. MSWiA zabrało policjantowi emeryturę. 

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24741544,mswia-zabralo-policjantowi-emeryture-samo-przyznaje-ze-inwalidztwa.html?fbclid=IwAR2w5u2NBf_QryLt1bOWe1sFc2aN_xPwhBS7TFBRuScd_0rchGQXh5Xbzjk MSWiA zabrało policjantowi emeryturę. Samo przyznaje, że inwalidztwa nabawił się przez służbę 

4. Byli funkcjonariusze bezskutecznie proszą szefa MSWiA o łaskę ws. emerytur. https://www.prawo.pl/kadry/byli-funkcjonariusze-wnioskuja-do-szefa-mswia-ws-emerytur,383741.html?utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR2asijtUYCi31a9gcQvHA9iVLUnQ_bvqdfCiqe7tBXASQWbpNQwSdMoTGo  

5. Dlaczego MSWiA boi się stosować art. 8a tzw. ustawy represyjnej. https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dlaczego-mswia-boi-si%C4%99-stosowa%C4%87-art-8a-tzw-ustawy-represyjnej/2100394003414921/ Dlaczego MSWiA boi się stosować art. 8a tzw. ustawy represyjnej? REPRESJONOWANI-POMORSKIE·PONIEDZIAŁEK, 25 MARCA 2019 Jako ustawowy „funkcjonariusz totalitarnego państwa, oprawca i zbrodniarz”, a w rzeczywistości absurdalnie pomawiany o najcięższe zbrodnie oraz bezpodstawnie szkalowany starszy oficer policji w stanie spoczynku, postanowiłem „wziąć na tapetę” art. 8a ustawy bezpodstawnie określanej jako dezubekizacyjna, zwanej dalej represyjną. 

6. Byli szefowie BOR niegodni łaski ministra. https://www.rp.pl/Polityka/303119929-Byli-szefowie-BOR-niegodni-laski-ministra.html?smclient=2efff1bd-6ff6-4fc5-857c-359283cf0192&utm_source=salesmanago&utm_medium=scheduled&utm_campaign=2018-nl-Rz Aktualizacja: 12.03.2019, 06:29 Publikacja: 11.03.2019. Byli szefowie BOR niegodni łaski ministra. Gen. Krzysztof Klimek służył w BOR ponad 30 lat. Nieco ponad pięć w czasach PRL. Zdaniem ministra za długo, by przywrócić mu emeryturę. Izabela Kacprzak

7. Esbek lepszego sortu. https://nie.com.pl/esbek-lepszego-sortu/#more-48075 Esbek lepszego sortu numer 11/2019 Autor ANDRZEJ ROZENEK andrzej.rozenek@redakcja.nie.com.plNie ma żadnego przełomu w sprawie emerytur mundurowych. Sąd tylko pozytywnie załatwił sprawę kumpla biskupa. 

8. List otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/8411 List otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. 22/03/2019 Redakcja. Szanowny Panie, Od kilku dni cała Polska mówi o liście „zatroskanej” żony Pana Zybertowicza, która obawia się o stan finansów męża po ewentualnym, przegranym procesie o zniesławienie, który mogą mu wytoczyć osoby biorące udział w obradach Okrągłego Stołu. Proszę pozwolić, że zabiorę głos w imieniu tysięcy innych, prawdziwie skrzywdzonych kobiet o których nikt dziś nie mówi (nasuwa się pytanie dlaczego?). Mój list dotyczy policjanta, którego po wieloletniej służbie dla III RP niesłusznie zniesławiono i drastycznie zmniejszono mu emeryturę. W sprawie, o której piszę, napisano już wiele skarg, złożono wiele pozwów… A nad tym wszystkim zalega solidarna cisza. Czasem tylko ktoś wrzuci jedno, dwa zdania i wstydliwie milknie… Dalsze milczenie oznacza zgodę na podłość, niesprawiedliwość i krzywdę wielu tysięcy ludzi i ich rodzin.

9. Dezubekizacja: pierwszy wyrok sądu pracy z odwołania funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/303249993-Dezubekizacja-pierwszy-wyrok-sadu-pracy-z-odwolania-funkcjonariusza-Sluzby-Bezpieczenstwa.html Aktualizacja: 24.03.2019, Publikacja: 24.03.2019 Dezubekizacja: pierwszy wyrok sądu pracy z odwołania funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. Tomasz Oklejak RPO apelował o odejście od odpowiedzialności zbiorowej. 

10. Krótkie studium nienawiści. https://thefad.pl/aktualnosci/krotkie-studium-nienawisci/?fbclid=IwAR0TgMjEEPo4JttnIo9YBYRU19Wb4TjcM9FOeMu7gchZMxiOGqtto4JIUpI  12 kwietnia 2019 Dariusz Stokwiszewski: Krótkie studium nienawiści. Jako świadomy obywatel oskarżam pana Jarosława Kaczyńskiego o to, że doprowadził państwo do ruiny nie tylko wizerunkowej, a moralno – etycznej, która spowodowała zniszczenie więzi społecznych. /…/ 

11. Już czas, by się opamiętać. https://wiadomo.co/prof-radoslaw-markowski-juz-czas-by-sie-opamietac/?fbclid=IwAR3dd0Kw2zmRdHAoFvozSBbOwAIaWIo1aE_OUEZNp7Xke6LR2vPYaGx5J6Q       Prof. Radosław Markowski: Już czas, by się opamiętać KWIECIEŃ 22, 2019 JUSTYNA KOĆ CODLACZEGOGDZIEJAKKIEDYKTO. Te ponad 5 mln może dać PiS-owi albo 48 proc., albo 30 proc. Wszystko zależy od tego, kogo i ilu z pozostałych 26 mln zaniepokoi to, co się w kraju dzieje. Ile osób będzie w stanie sobie uświadomić i powiedzieć, że cztery lata autorytarno-klientelistycznego reżimu, który nie ma żadnego pomysłu na przyszłość kraju, to dostateczny czas, by się opamiętać - mówi nam prof. Radosław Markowski, politolog, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS.

12. Wyrok WSA w Warszawie z 10 stycznia 2019 roku  II SA/Wa 636/18. https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D78A58C49E  II SA/Wa 636/18 - Wyrok WSA w Warszawie Data orzeczenia 2019-01-10     orzeczenie prawomocne. Data wpływu 2018-04-23 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. /…/ Rozpatrując sprawę ponownie organ uwzględni przedstawioną ocenę prawną. Dokona wykładni pojęć nieostrych wymienionych w art. 8a ust. 1 ww. ustawy, poczyni pełne ustalenia faktyczne i wnikliwie rozważy, czy w sprawie zostały spełnione przesłanki zastosowania ww. przepisu. 

13. Agenci SB współpracowali z "Solidarnością". Teraz walczą o sprawiedliwość i emerytury. https://wyborcza.pl/7,75398,24746796,agenci-sb-wspolpracowali-z-solidarnoscia-teraz-walcza-o-sprawiedliwosc.html Agenci SB współpracowali z "Solidarnością". Teraz walczą o sprawiedliwość i emerytury Leszek Kostrzewski 3 maja 2019. Wszyscy trzej byli agentami, wszyscy współpracowali w PRL-u z opozycją i wszystkim PiS obniżył emerytury. Gdy poszli do sądu, ten w sprawie każdego z nich zdecydował inaczej

14. 1 005 000 000 złotych. 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BA2E25&view=6 Interpelacja nr 29997 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zaoszczędzonych środków w związku ze zniesieniem przywilejów emerytalnych osobom pełniącym służbę na rzecz państwa totalitarnego. https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBDDB6&view=6 W okresie od października 2017 r. do dnia 25 marca 2019 r. wydatki na wypłatę świadczeń objętych regulacjami ustawy dezubekizacyjnej zmniejszyły się łącznie o około 1.005 mln zł.

15. Byli esbecy uciekają do ZUS. W kolejce do deubekizacji czekają żołnierze. https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/594823,byli-esbecy-uciekaja-do-zus-ipn-emerytura-renta-pieniadze.html,komentarze-popularne,1#comment-5047530 02.04.2019, 06:29 Bożena Wiktorowska Co 10. osoba, której na podstawie ustawy dezubekizacyjnej obniżono wysokość renty lub emerytury, zrezygnowała z niej. I przeszła na wyższe świadczenie cywilne lub wojskowe.

16. LIST OTWARTY REPRESJONOWANEJ. https://www.facebook.com/search/top/?q=nie%20dla%20obni%C5%BCania%20emerytur%20mundurowych&epa=SEARCH_BOX Przygniotła mnie wściekłość, żal, smutek, beznadzieja. 

17. Interpelacja nr 30714. https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=33AB2A46D692496CC12583D2004A87C6&view=6  Interpelacja nr 30714 w sprawie wyznaczania przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, innych sądów okręgowych do rozpoznania odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom

18. Polska jest jedna. https://oko.press/pelny-tekst-tusk-nie-dajcie-sobie-wmowic-ze-mamy-myslec-w-sposob-jednakowy-ze-mamy-nie-przeszkadzac-i-popierac/ Tusk: Nie dajcie sobie wmówić, że mamy myśleć w sposób jednakowy, że mamy nie przeszkadzać i popierać Edward Krzemień 3 maja 2019 roku. „Dziś często przywoływane jest słowo Targowica. Obalenie przez nią Konstytucji 3 maja było pokazem cynizmu i propagandy, który odwoływał się do narodowych emocji, ale był sprzeczny z narodowymi interesami. To jest lekcja o tym, jak łatwo przypochlebiać się narodowym emocjom, działając de facto w sprzeczności z narodowymi interesami” - mówił Tusk.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty