• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA 19-21. 2018-2019

INFOTEKA nr 19 - PRZEGLĄD MEDIÓW (19 11 2018). Zawiera skrót artykułów dotyczących głównie szeroko pojętej problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych w wyborze dokonanym w Biurze ZG SEiRP. 

1. Brudziński nie cofnął żadnej decyzji o obniżeniu emerytury byłym funkcjonariuszom  https://www.rp.pl/Rzad-PiS/311079901-Brudzinski-nie-cofnal-zadnej-decyzji-o-obnizeniu-emerytury-bylym-funkcjonariuszom.html&cid=44&template=restricted  Izabela Kacprzak Aktualizacja: 2018-11-08, 21:19 Publikacja: 2018-11-07. W ciągu blisko dwóch lat minister nie wydał ani jednej pozytywnej decyzji cofającej obniżkę emerytury byłym funkcjonariuszom.

2. Państwo z tektury
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2262932417318676&id=1777736369171619&__tn__=K-R     Jestem jednym z kilkudziesięciu tysięcy represjonowanych emerytów mundurowych, których „dobra zmiana” pozbawiła środków egzystencji i jednym z kilku tysięcy byłych funkcjonariuszy, którzy zwrócili się do Ministra Spraw Wewnętrznych o uwzględnienie przepisów art. 8a ustawy represyjnej cofających wobec nich skutki stosowania odpowiedzialności zbiorowej. Zwracając się do Ministra, miałem nadzieję, że przestrzegał on będzie zasad demokratycznego państwa prawa. Jednak po dwu latach wymiany jałowej korespondencji z Ministrem, przekonałem się, że w państwie pis podczas konfrontacji obywatela z władzą nie obowiązują żadne zasady cywilizowanego postępowania.

3. Fikcyjna nadzieja...8a po 20 latach służby w Policji (plik PDF, link:   ) Prezentujemy decyzję jaką otrzymał jeden z naszych kolegów, który chciał skorzystać z dobrodziejstwa sławetnego artykułu 8a, po ponad 20 latach służby na podstawowych stanowiskach w Policji, w ostatnich kilku latach na stanowisku zastępcy, a następnie  komendanta jednego z podwarszawskich komisariatów Policji. Ten wykwit intelektualny urzędników MSWiA – to jawne kpiny z policjanta po 20 latach służby w dodatku w anturażu upowszechnianych informacji, że policjanci i milicjanci nie podlegają tej ustawie.

4. Nie wiedziałeś, że w twojej sprawie toczyło się postępowanie administracyjne? Możesz żądać wznowienia       https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1115908,wznowienie-postepowania-administracyjnego-kiedy-to-mozliwe.html autor: Adam Sroga 08.04.2018, 15:00; Aktualizacja: 10.04.2018, 13:39 Powyższy artykuł publikujemy w kontekście wniosku, w którym wzywamy Dyrektora ZER MSWiA do wydania decyzji o umorzeniu tych postępowań i dołączenie do nich indywidualnych imiennie oznaczonych wyciągów  z wniosków ZER MSWiA skierowanych do IPN o sprawdzenie świadczeniobiorców i odpowiedzi IPN w każdej pojedynczej, indywidualnej sprawie.

5. O "ustawie dezubekizacyjnej" w Brukseli https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/o-ustawie-dezubekizacyjnej-w-brukseli-byly-szef-msw-represjonowany-w-prl-staje-w/x054qlr MATEUSZ BACZYŃSKI I JANUSZ SCHWERTNER  28 lut, 12:25 /…/      Porucznik Wojciech Raczuk: Leżałem na ziemi, po chwili podniosłem się i zobaczyłem jak leje się ze mnie krew. Zacząłem prosić jeszcze o 10 minut życia. Więcej w naszym wniosku do Premiera: https://www.seirp.pl/wniosek-o-przyznanie-renty-specjalnej  

6. Postrzelony na służbie milicjant stracił część renty                https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/181119750-Postrzelony-na-sluzbie-milicjant-stracil-czesc-renty.html&cid=44&template=restricted Izabela Kacprzak Aktualizacja: 2018-11-13, 19:46 Publikacja: 2018-11-13. Został kaleką, kiedy jako milicjant ścigał zabójcę, PiS zabrało mu świadczenia. Czy premier przyzna mu rentę specjalną? PRL oddał zdrowie, III RP – rentę – historia 68-letniego dziś porucznika Wojciecha Raczuka, funkcjonariusza wydziału kryminalnego Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej, pokazuje, jak rozlicza się mundurowych bohaterów.

7. Policjant stracił prawie 5 tys. zł emerytury, bo pilnował konsulatu. "Przygotowuję pismo do Trybunału Praw Człowieka" Marcin Pietraszewski 18.11.2018       https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24170804,policjant-stracil-prawie-5-tys-zl-emerytury-przygotowuje.html Ma kilka prezydenckich odznaczeń, ponad 200 nagród oraz podziękowania za zabezpieczenie pielgrzymki Jana Pawła II w Sosnowcu. W "nagrodę" Krzysztofowi Kwiatkowskiemu obniżono emeryturę z 6,5 tys. do 1,7 tys. zł.

8. Potraktowano nas gorzej niż przestępców https://gazetabaltycka.pl/promowane/potraktowano-nas-gorzej-niz-przestepcow-nie-mamy-za-co-zyc  Opublikowano: 13 11 2018 r. /…/Wśród adresatów pisowskiej ustawy represyjnej są osoby starsze, które za młodu przeżyły piekło obozów koncentracyjnych, ofiary hitlerowskich eksperymentów medycznych, funkcjonariusze, którzy w służbie zostali ranni w wyniku starcia z bandytami i do dzisiaj pozostają kalekami. Wreszcie, ustawa ta skrzywdziła tysiące wdów i dzieci (w tym wiele dzieci niepełnosprawnych) pobierających renty po zmarłych funkcjonariuszach oraz dzieci niepełnosprawne będące jeszcze na utrzymaniu represjonowanych rodziców.

9. Kuchciński: do TK trafi stanowisko Sejmu o konstytucyjności tzw. ustawy dezubekizacyjnej,aktualizacja:2018-10-10       https://www.pap.pl/aktualnosci/news,337757,kuchcinski-do-tk-trafi-stanowisko-sejmu-o-konstytucyjnosci-tzw-ustawy Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział, że do Trybunału Konstytucyjnego przesłane zostanie stanowisko Sejmu, zgodnie z którym tzw. ustawa dezubekizacyjna jest w całości zgodna z konstytucją. "W związku z wątpliwościami wokół ustawy dezubekizacyjnej informuję, że nie podzielam opinii Komisji Ustawodawczej w części dotyczącej niezgodności art. 15c ust. 2 i 3 ustawy z Konstytucją. Do TK przesłane zostanie stanowisko, zgodnie z którym ustawa jest w całości zgodna z Konstytucją" - napisał marszałek na Twitterze.

10. Mecenas o ustawie dezubekizacyjnej: Pięć skarg do EPTC to taka próbna seria - co sąd zrobi MiraSuchodolska 12.10.2018, https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/582963,ustawa-dezubekizacyjna-rakowska-trela-etpc-dezubekizacyjna-ubezy-renta-emerytura.html,komentarze-popularne,1#comment-4843746 "Mam nadzieję, że Trybunał odpowie jeszcze w tym roku. Ta pierwsza odpowiedź będzie krótka: przyjmujemy bądź nie przyjmujemy skargi. Liczę jednak na to, że skargi zostaną przyjęte do rozpoznania" - mówi mecenas Anna Rakowska Trela, która reprezentuje osoby objęte ustawą dezubekizacyjną.

11. Strasburg na razie nie dla represjonowanych emerytów mundurowych – info. p. mec.A.Rakowskiej-Treli:/…/  „… Szanowni Państwo, dziś odebrałam pierwsze z rozstrzygnięć Trybunału odnośnie skarg, które składałam - niestety, Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną z uwagi na niewyczerpanie krajowych środków odwoławczych (art. 35 par. 1 Konwencji). Należy zakładać, że w pozostałych sprawach, które składałam, odpowiedź będzie analogiczna. Przykro mi. Jednocześnie moje domysły co do przenoszenia do innych sądów spraw, które Apelacja "odwiesiła" się sprawdzają - w takiej właśnie sprawie na portalu informacyjnym ukazała mi się informacja, że Sąd Okręgowy zwraca się do Apelacyjnego o przekazanie. Pozdrawiam i pozostaję do dyspozycji, adwokat prof. nadzw. dr hab. Anna Rakowska-Trela …”

12. Interpelacja nr 26712 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej                                            https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B59HT6&view=6

13. Interpelacja nr 26276 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przewlekłości w wydawaniu decyzji na podstawie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej z dnia 16.12.2016 r. https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B4WHMN&view=6

14. Interpelacja nr 26251 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących odwołań funkcjonariuszy od decyzji obniżających świadczenia emerytalne                                              https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B4WHLV&view=6

15. Interpelacja nr 26775 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej      https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B5EJ6A&view=6

16. Interpelacja nr 22953 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wysokości udzielanych przez MSWiA dotacji dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=014D4181&view=6

​17. Interpelacja nr 27721 w sprawie patologii w suwalskiej Policji Zgłaszający Bożena Kamińska. Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji. Data wpływu 15-11-2018 do decyzji Prezydium Sejmu                 https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=27721  (plik Word)

18. Suwalscy policjanci mają dość wiceministra Jarosława Zielińskiego        https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,24170351,suwalscy-policjanci-maja-dosc-wiceministra-jaroslawa-zielinskiego.html Maciej Chołodowski 5 listopada 2018 |Suwalscy policjanci mają dość tego, jak są traktowani przez wiceministra Jarosława Zielińskiego - suwalskiego posła, podlaskiego "barona" PiS

19. Dymisja Zielińskiego nieuchronna? "Policjanci są traktowani jak chłopi pańszczyźniani" https://dorzeczy.pl/kraj/84021/Dymisja-Zielinskiego-nieuchronna-Policjanci-sa-traktowani-jak-chlopi-panszczyzniani  Policjanci są traktowani jak słudzy, jak chłopi pańszczyźniani, a nie jak funkcjonariusze poważnego państwa. Nikt się nimi nie zajmuje do momentu, gdy są potrzebni do obsypania wiceministra Zielińskiego konfetti lub do stania pod jego domem - podkreśla Marek Biernacki były szef MSWiA, minister sprawiedliwości oraz koordynator ds. służb specjalnych.

20. Panowie od historii        https://www.tygodnikprzeglad.pl/panowie-od-historii/  Przemysław Witkowski | Listopad 13, 2018. Od lat do IPN napływali ludzie związani ze skrajną prawicą. Instytut stał się przechowalnią radykałów, ekskatechetów i hobbystów

21. To już będzie inna Policja...             https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/marek-balawajder/blogi/news-to-juz-bedzie-inna-policja,nId,2658962#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome Autor: Marek Balawajder Piątek, 9 listopada. /…/ Zapomnieli, że w służbie są dzisiaj 20-, 30-, 40-latkowie. Zapomnieli, że za 2,5 tysiąca nie da się żyć, zapomnieli, że etosu do garnka nie włożysz i zupy nie ugotujesz. Nie zrzucą już winy na komunistyczne macki, bo sami te macki odcięli. I gdzie są winni? Bo w sobie winy nie widzą. Dzisiaj Policjanci poczuli, że w jedności siła, że jak się zjednoczą i nie dadzą złamać, to zmienią swoje życie.

22. Cyryl jak Cyryl ale te metody  (plik PDF)

23. Afera KNF: Pałką bezpieki w Czarneckiego https://wyborcza.pl/7,75398,24178912,afera-knf-palka-bezpieki-w-czarneckiego.html Wojciech Czuchnowski 17 listopada 2018 | Robienie z Leszka Czarneckiego agenta bezpieki ma w oczach opinii publicznej zohydzić bankiera, dzięki któremu udało się ujawnić aferę KNF. Sprawę jego kontaktów z SB opisywaliśmy 10 lat temu. Czarnecki na nikogo nie donosił. O naciskach ze strony służb powiedział kolegom z konspiracji.

24. „Brak standardów”. Szybka habilitacja Marka Chrzanowskiego  https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/%E2%80%9Ebrak-standard%C3%B3w%E2%80%9D-szybka-habilitacja-marka-chrzanowskiego/ar-BBPP5b8?li=BBr5MK7 Grażyna Zawadka, Izabela Kacprzak 7 godz. temu  Zarzuty o plagiat, „brak standardów”, niewielki dorobek naukowy - kontrowersje wokół kariery naukowej dr Marka Chrzanowskiego, byłego już przewodniczącego KNF.

25. Tercet egzotyczny, czy ostatnie takie trio  (plik Word)

INFOTEKA nr 20 - PRZEGLĄD MEDIÓW (20 12 2018). Zawiera skrót artykułów dotyczących głównie szeroko pojętej problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych w wyborze dokonanym w Biurze ZG SEiRP

1. Zestawienie porównawcze dwóch opinii marszałka Kuchcińskiego w sprawie konstytucyjności ustawy represyjnej - sporządzone przez FSSM https://fssm.pl/o-sprawie-opinii-sejmu-nt_-ustawy-represyjnej-poinformowalismy-instytucje-ue 

​2.  Apel, Ciebie też może to spotkać – ulotka przygotowana przez FSSM RP.        link do strony: https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/CIEBIE%20TE%C5%BB%20MO%C5%BBE%20TO%20SPOTKA%C4%86.pdf) 16 grudnia mijają dwa lata od uchwalenia ustawy represyjnej drastycznie obniżającej emerytury i renty ponad 43 tysiącom funkcjonariuszy służb mundurowych. Ustawa represyjna objęła każdego, kto chociażby jeden dzień przed 31 lipca 1990 roku służył w cywilnych i wojskowych instytucjach na rzecz tzw. państwa totalitarnego – chociaż Polska nigdy takim nie była. Zakres podmiotowy jej jest tak szeroki, że obejmuje również milicjantów, żołnierzy WOP, funkcjonariuszy BOR, więzienników, informatyków z PESELA, żołnierzy WSW itp.

3. Co dalej z osobami dotkniętymi ustawą dezubekizacyjną?   https://gazetabaltycka.pl/promowane/co-dalej-z-osobami-dotknietymi-ustawa-dezubekizacyjna Opublikowano 11. 12 2018. Sytuacja, w której się znaleźli emeryci i renciści mundurowi, w tym wdowy i dzieci po funkcjonariuszach, a mianowicie objęcie ich bublem prawnym, czyli ustawą represyjną nazywaną przez PiS ustawą deubekizacyjną, jest nieciekawa, ale nie beznadziejna. W najgorszym przypadku nie odzyskają oni należnych im świadczeń emerytalnych, pozwy wniesione przez nich do sądów będą się ciągnęły latami. Ich finał będzie trudny do przewidzenia i w wielu przypadkach niepozostanie nic innego jak zapisanie tych spraw w spadku dzieciom albo wnukom.

4. Dobra zmiana przegrała z Unią https://thefad.pl/aktualnosci/stefan-niesiolowski-dobra-zmiana/  Stefan Niesiołowski. 26 listopada 2018 Pisowskie kłamstwo obiegło rzeczywiście kawał globu, ale Unia wreszcie założyła buty i kłamstwo zdechło w konwulsjach. Ten sukces jest częściowy, został pisowski TK, groteskowa KRS i p. Ziobro, któremu wydaje się, że może decydować o aresztach i wyrokach

5. Drugi apel do sędziów – 18.12.2018:  https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/2018.12.18%20Drugi%20apel%20do%20s%C4%99dzi%C3%B3w%20SO.pdf

6. Pierwszy apel do sędziów - 18 08 2018 https://kielce.seirp.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/FSSM_Pierwszy-apel-do-sedzi%C3%B3w-SO_2018_08_20.pdf

7. Endangered Species…https://igiifp.000webhostapp.com/assets/files/142%20Endangered%20Species.pdf … to nie tylko tytuł doskonałej, akustycznej płyty, ale także przyczynek do tego, żeby „pochylić się” nad tym, jak niedoskonałości natury ludzkiej biorą górę nad zdrowym rozsądkiem. Czytając to, co niektórzy wypisują na forach internetowych i portalach społecznościowych ogarnia mnie przerażenie.

8. List do Profesora Stefana Niesiołowskiego (hiperłącze link do strony) Szanowny Panie Pośle! Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych powstało w 1990 roku i zrzesza prawie 20 tysięcy członków. Większość naszych członków to policjanci w stanie spoczynku którzy uzyskali uprawnienia emerytalne lub rentowe pod rządami ustawy emerytalnej uchwalonej w 1994 roku. W tej grupie jest kilkanaście tysięcy byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy podjęli służbę w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i kontynuowali ją w Policji już Rzeczpospolitej Polskiej.

9. List represjonowanej o absurdach i bestialstwie IPN   Witam. Ponieważ nie mam konta na "F" i tam się nie udzielam, pozwalam sobie podzielić się z Panem informacją, że w tym miesiącu obniżono mi po raz kolejny emeryturę. Pierwszy raz w roku 2009, następnie w wyniku ostatniej ustawy w roku 2017 i obecnie po raz trzeci w roku 2018. Obniżka ta jest konsekwencją mojej kilkumiesięcznej korespondencji z IPN, w trakcie której usiłowałam ustalić dlaczego IPN na przestrzeni lat 2009 - 2017 wydał kolejno trzy różne informacje o przebiegu mojej służby (różniące się nawet okresami kilku lat) oraz dlaczego zaliczył okresy mojego pobytu na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i bezpłatnym jako okres służby na rzecz "państwa totalitarnego". Wszystkie wymienione decyzje wydano na podstawie tych samych dokumentów a stan faktyczny od momentu wydania pierwszej decyzji emerytalnej nie uległ zmianie. Oczywiście nie uzyskałam żadnej informacji o powodach wydania trzech różnych i sprzecznych ze sobą informacji o przebiegu mojej służby, natomiast w ramach "uspokojenia mnie" jako natarczywego interesanta - IPN wydał kolejną, czwartą z rzędu informację o przebiegu mojej służby - dokładają mi ok. 2 lata służby na rzecz "państwa totalitarnego". W wyniku tej decyzji Dyrektor ZER MSW po raz trzeci obniżył mi emeryturę (która i tak była "głodowa"). Oczywiście Dyrektor ZER tak jak poprzednio - zaliczył okres moich urlopów związanych z wychowywaniem dziecka jako okres służby w jednostce służby bezpieczeństwa, pomimo faktu, że IPN poinformował go o moim pobycie na wym. urlopach w takcie których korzystałam z dobrodziejstwa Kodeksu Pracy, nie otrzymywałam żadnego wynagrodzenia z tytułu służby a nawet byłam przeniesiona do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego MO, nie zajmując żadnego etatu. Ponadto posiadam wyrok Sądu Apelacyjnego, który w wyniku mojego odwołania od pierwszej decyzji obniżającej z 2009 r - uznał okresy wychowywania dziecka za służbę liczoną po 2,6 % podstawy za każdy rok. To absolutnie nie robi żadnego wrażenia na Dyrektorze ZER, który skwapliwie i niezgodnie z prawem po raz trzeci obniżył mi emeryturę. Całą tę sytuację odbieram jako wyraźny sygnał, aby "nie próbować fikać", nie kierować niewygodnych pytań do IPN, gdyż można zostać "zdyscyplinowanym" poprzez kolejną obniżkę świadczenia ("no i co nam zrobisz?" a Sąd Okręgowy nawet nie wyznaczył terminu rozprawy w wyniku mojego odwołania z czerwca 2017r.). Jestem inwalidką I grupy niezdolną do samodzielnej egzystencji. Po otrzymaniu decyzji w 2017 r, która całkowicie zlikwidowała moją rentę i przyznała mi głodową emeryturę - znalazłam się w szpitalu na oddziale kardiologicznym. Udało mi się z tego wyjść. Teraz czuję się podobnie, leżę chora i czekam na polepszenie aby móc napisać kolejne odwołanie. Zastanawiam się czy to już ostatnia decyzja obniżająca? Być może, zanim napiszę odwołanie dostanę kolejną.... Pozdrawiam,

[List opublikowano za zgodą autora - dane do wiadomości administratora] Opublikowane na FB Represjonowani-Pomorskie‎ 15 marca 2018

10. Negatywne skutki wprowadzenia ustawy represyjnej z 16.12.2016r. https://igiifp.000webhostapp.com/assets/files/147%20Skutki%20ustawy.pdf Złamana została Konstytucja RP, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. i Europejska Konwencja Praw Człowieka 

11. Nie byli funkcjonariuszami SB https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24280690,nie-byli-funkcjonariuszami-sb-kielecki-sad-uznal-racje-bylych.html Sąd Okręgowy w Kielcach uznał za prawdziwe oświadczenia lustracyjne 12 byłych pracowników wydziału łączności milicji, których zaliczono po latach do SB i pozbawiono znacznej części emerytur. Ostatnie wydane w piątek orzeczenie dotyczyło byłej telefonistki.

12. Odpowiedź ZER MSWiA na wystąpienie ZG SEiRP z 6 listopada 2018 roku. (PDF.- link do strony:https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Odpowied%C5%BA%20ZER%20MSWiA%20na%20pismo%20SEiRP%20z%206%2011%202018%20r..pdf) Kolejna odpowiedź w stylu Barei, czy pisania na Berdyczów

13. Opinia prawna w sprawie ekwiwalentu za urlop w Straży Granicznej https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/11/Opinia-ekwiwalent-SG.pdf 

14. Posłanka PO zawiadamia prokuraturę. "Tak nie powinien zachowywać się komendant policji" https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury- HYPERLINK "https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury-podlaski-komendant-policji.html"podlaski-komendant-policji.html Posłanka Bożena Kamińska (PO) złożyła do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez podlaskiego komendanta policji Daniela Kołnierowicza, który na antenie lokalnej rozgłośni radiowej miał zaproponować "konkurs na najlepszy anonim" o posłance

15. Wyjaśnienia Marszałka Sejmu w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sekcja ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa z 24 stycznia 2018 r. https://kielce.seirp.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Stanowisko_Sejmu_P_4_18_2018_11_23.pdf

16. Obradująca w Warszawie Rada Krajowa SLD przyjęła uchwałę w sprawie ustawy represyjnej wobec emerytów mundurowych      https://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4836/uchwala_rk_sld_ws__ustawy.html  Solidaryzujemy się ze środowiskiem osób objętych ustawą represyjną oraz ich rodzinami. Pamiętamy o Waszej krzywdzie i zrobimy wszystko, by przywrócić należne Wam świadczenia oraz ukarać winnych tragedii jaka Was dotknęła.

17. Użyto nawet drona https://www.niebywalesuwalki.pl/2018/12/jaroslaw-zielinski-w-sieci-o-anonimach-i-nagonce-medialnej-uzyto-nawet-drona/ Posłanka PO Bożena Kamińska, nie mając ze swojej strony wyborcom nic do zaoferowania, swoją szansę na szersze zaistnienie w mediach upatrzyła w atakach na mnie – przekonuje w najnowszym wywiadzie dla „Sieci” wiceminister MSWiA, Jarosław Zieliński, dodając, że już zwrócił się do prawników w kwestii analizy sytuacji związanej z ostatnimi atakami politycznymi i medialnymi

18. Wystąpienie Prezesa ZG SEiRP do Komendanta Głównego Policji w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop             (PDF-link do strony: https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyst%C4%85pienie%20Prezesa%20Zarz%C4%85du%20G%C5%82%C3%B3wnego%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu.pdf ).

21

Infoteka nr 21 –  przegląd mediów – 28 01 2019 r. Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. Większość to materiały związane z różnymi aspektami walki z ustawą represyjną. Artykuły 1-5 to głębokie refleksje o. Ludwika Wiśniewskiego, jakże odmienne wypowiedzi wielu prominentnych hierarchów KK. Polecamy.

1. POLSKA, DOM ZAMKNIĘTY. https://www.tygodnikpowszechny.pl/polska-dom-zamkniety-148136  POLSKA, DOM ZAMKNIĘTY O. LUDWIK WIŚNIEWSKI OP 21.05.2017. Kiedy dzisiaj patrzę na Ojczyznę na Kościół w naszym kraju, cisną mi się słowa: cóż ci się stało, Polsko, że zbudowałaś mury między twymi synami i córkami?

2. OSKARŻAM. https://www.tygodnikpowszechny.pl/oskarzam-151647 OSKARŻAM O. LUDWIK WIŚNIEWSKI OP 15.01.2018. W Polsce umiera chrześcijaństwo. Wykorzeniają je gorliwi członkowie Kościoła. Biskupi milczą, niestety.

3. GNIEW LUDU. https://www.tygodnikpowszechny.pl/gniew-ludu-152714 GNIEW LUDU. O. LUDWIK WIŚNIEWSKI OP 16.04.2018. Dla mnie – człowieka, który przez całe życie walczył o prawo do życia wszystkich nienarodzonych – projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję” jest faryzejski i nieludzki. Ośmielę się powiedzieć: antychrześcijański.

4. TRZEBA SKOŃCZYĆ Z NIENAWIŚCIĄ!. https://www.tygodnikpowszechny.pl/o-ludwik-wisniewski-trzeba-skonczyc-z-nienawiscia-157276 TRZEBA SKOŃCZYĆ Z NIENAWIŚCIĄ!. O. LUDWIK WIŚNIEWSKI OP/not. MŻ 19.01.2019. Cała Polska czeka, ażeby z Gdańska wyszło przesłanie, które dotrze do każdego Polaka, i które przywróci moralną równowagę w naszym kraju i w naszych sercach – mówił o. Ludwik Wiśniewski podczas uroczystości pogrzebowych prezydenta Pawła Adamowicza.

5. KRZYK Z GDAŃSKA!. https://www.newsweek.pl/polska/krzyk-z-gdanska-czy-przemowienie-ojca-wisniewskiego-zmieni-polske-przeslanie ktore/f14k7p1?utm_source=fb   Krzyk z Gdańska! Czy przemówienie ojca Wiśniewskiego zmieni Polskę? „Przesłanie, które wynika ze śmierci Pawła”. Data publikacji: 19.01.2019. MKA. Przyjaciel zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza, dominikanin ojciec Ludwik Wiśniewski wygłosił bardzo poruszające przemówienie na mszy pogrzebowej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Zebrani w świątyni zareagowali brawami na stojąco. W „Newsweeku” publikujemy je w całości.

6. A JEŚLI KTOŚ MIAŁ, NA PRZYKŁAD, PSA. – wiersz znaleziony w internecie

7. ANATOMIA REPRESJI, BEZPRAWIA I NIESPRAWIEDLIWOŚCI. https://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-niesprawiedliwosci-do-czego.html?fbclid=IwAR2mylLddS6qft07-qIoNBs5AWJ1AjSUPpa86-d0mhSBU1ifjISzhzIQKQY  ANATOMIA REPRESJI, BEZPRAWIA I NIESPRAWIEDLIWOŚCI. 25 stycznia 2019. DO CZEGO PROWADZI POLITYKA NIENAWIŚCI? Patrząc na historię Polski i na obecną sytuację w naszym kraju mam wrażenie, że jako naród mamy w sobie jakiś gen autodestrukcji. Tak łatwo wydobyć z nas najgorsze cechy, wzajemnie skłócić, wzbudzić nienawiść, a tragiczne wydarzenia będące tego efektem są w stanie spowodować w nas tylko chwilową refleksje i krótkotrwałą potrzebę zjednoczenia oraz pojednania. /…/ mł. insp. w st. spocz. Tomasz Piechowicz

8. PAWŁOWICZ POZDRAWIA ESBEKÓW (tekst-plik PDF)

9. DROGA DO POWRÓTU PRAWORZĄDNOŚCI (tekst-plik PDF)

10. INTERES SPOŁECZNY SEIRP. Zarządzenie SSR del. do SO w Zielonej Górze z 18 12 2018. (tekst-plik PDF)

11. INTERES SPOŁECZNY SEIRP. pismo do Sądu z 23 01 2019 - uzupełnienie wniosku o wstąpienie do procesu II K 109-18 przedstawiciela ZG SEiRP (tekst-plik PDF)

12. CO JEST NAPRAWDĘ WAŻNE. https://www.tygodnikprzeglad.pl/naprawde-wazne/ Co jest naprawdę ważne. Autor: Jan Widacki wrzesień 26.2010. Gdyby oglądać telewizję, a już szczególnie TVN 24, to najważniejsze rzeczy dzieją się pod Pałacem Prezydenckim.

13. CO MIAŁ SĘDZIA TULEYA NA POSŁÓW PIS. https://wyborcza.pl/7,75398,24351217,co-mial-sedzia-tuleya-na-poslow-pis-znamy-tresc-zawiadomienia.html Co miał sędzia Tuleya na posłów PiS. Znamy treść zawiadomienia, w którym zarzucił im składanie fałszywych zeznań. Ewa Ivanova 11 stycznia 2019. Ponad 230 posłów, niemal wszyscy z PiS, w tym wierchuszka tej partii, mogło - zdaniem sędziego Igora Tulei - składać fałszywe zeznania w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, jej decyzję podtrzymał sąd. "Wyborcza" dotarła do zawiadomienia Tulei.

14. DONIESIENIE SĘDZIEGO TULEY (tekst-plik PDF)

15. INTERPELACJA NR 27813. https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6SEQ5&view=6  https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B7REBU&view=6 Interpelacja nr 27813 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za służące na rzecz totalitarnego państwa. Odpowiedź.

16. INTERPELACJA NR 28559. https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B88JVT&view=6 https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B8QK2E&view=6  Interpelacja nr 28559 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie skutków wprowadzenia nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Odpowiedź.

17. KACZA ZUPA.  https://www.tygodnikprzeglad.pl/kacza-zupa/  Kacza zupa. Autor: Krzysztof Teodor Toeplitz Maj 20, 2007. To, że historię piszą zwycięzcy, należy do poczciwych banałów. Równie jednak poczciwie i banalnie brzmi maksyma, że prawda, prędzej czy później, wychodzi na jaw.

18. PIS BAWI SIĘ MUNDUROWYMI EMERYTAMI. https://www.tygodnikprzeglad.pl/pis-bawi-sie-mundurowymi-emerytami/ PiS bawi się mundurowymi emerytami.Autor: Ewa RogowskaPaździernik 15.2018. Przed wyborami rządzący wyciągnęli sprawę ustawy dezubekizacyjnej. Po wyborach temat zniknie i zmian nie będzie.

19. CIEŃ DYKTATURY. https://www.tygodnikpowszechny.pl/cien-dyktatury-135867 CIEŃ DYKTATURY. ANTONI DUDEKPIOTR OSĘKA 08.12.2009. Czy rozliczanie komunizmu jest konieczne? Czy lustracja spełnia swój cel? Co po roku 1989 można było zrobić inaczej? Dyskutują historycy: Antoni Dudek i Piotr Osęka. Rozmawia Roman Graczyk

20. MINISTER MILCZANOWSKI DO WICESZEFA KE TIMMERMANSA. https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/2019.01.25%20Milczanowski%20do%20Timmermansa%20pol.pdf https://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4881/opracowanie_min__milczano.html   Opracowanie min. Milczanowskiego trafiło do F. Timmermansa

21. MINISTER MILCZANOWSKI DO WICESZEFA KE TIMMERMANSA (tekst-plik PDF)

22. INFORMACJA O ZAMIERZONYCH DZIAŁANIACH EUROPOSŁÓW SLD WS. ZAPOBIEŻENIA SKUTKOM USTAWY REPRESYJNEJ Z 2016r.. https://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4877/informacja_o_zamierzonych.html Informacja o zamierzonych działaniach europosłów SLD ws. zapobieżenia skutkom ustawy represyjnej z 2016 r. 24.01.2019. Poseł Janusz Zemke poinformował kierownictwo SLD oraz FSSM RP o zamierzonych dalszych działaniach europosłów SLD ws. przeciwdziałania skutkom przepisów ustawy represyjnej z 2016 r., pozbawiającej świadczeń emerytalnych i rentowych znaczne grono emerytów mundurowych.

23. POSTANOWIENIE SA W WARSZAWIE Z 7 12 2018 (tekst-plik PDF)

24. POSTANOWIENIE SA W WARSZAWIE Z 13 12 2018 (tekst-plik PDF)

25. DWIE EMERYTURY WYROK SN Z 24 STYCZNIA 2019 R. (sygn.akt I UK 426 - 17). https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1394134,zus-zolnierz-dodatkowa-emerytura.html  SN: ZUS wyliczy emerytowanemu żołnierzowi dodatkową cywilną emeryturę. Autor: Bożena Wiktorowska24.01.2019, 14:23; Aktualizacja: 24.01.2019. https://www.rp.pl/Mundurowi/301249920-Dwie-emerytury-dla-wojskowych---korzystny-wyrok-SN-dla-mundurowych-emerytow.html Publikacja: 24.01.2019. Dwie emerytury dla wojskowych - korzystny wyrok SN dla mundurowych emerytów. Mateusz Rzemek

26. UMARZALI, TERAZ BĘDĄ ŚCIGAĆ. https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/ogolic-na-lyso-powiesic-na-szubienicy-umarzali-teraz-beda-scigac,196,3414  Ludwik Dorn: Ogolić na łyso, powiesić na szubienicy. Umarzali, teraz będą ścigać? Nawoływała, by złapać i ogolić na łyso posłankę opozycji, groził prezydentowi Poznania wynajęciem "ukraińskich cyngli", zachęcał, by powiesić na szubienicach "całe PO". Każdą z tych spraw prokuratura umarzała, legalizując w ten sposób ewidentne przestępstwa. /…/

22

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty