• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA arch. Nr 1-29

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu naszych członków, zachęceni dodatkowo bardzo pozytywnym przykładem, wdrożonym z dobrym skutkiem przez kolegów w Olsztynie, postanowiliśmy zbierać, publikować i przekazywać Państwu najnowsze informacje medialne dotyczące głównie problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej.

Liczymy, że przekazywane informacje będą przydatne w bieżącej działalności, a w szczególności interesujące dla naszych członków i pomocne w procesach o odzyskanie rent i emerytur.

Pakiety zawierające bieżące zbiory informacji nazwaliśmy mianem „Infoteka”. Informacje źródłowe o zawartości kolejnych pakietów będziemy publikować w nowej zakładce na naszej stronie internetowej, a pełną treść będziemy przekazywać drogą elektroniczną. W pierwszym numerze „Infoteki” zebraliśmy opublikowane w II półroczu 2017 roku, interpelacje poselskie z odpowiedziami MSWiA. Wszystkie interpelacje dotyczą różnych aspektów ustawy represyjnej. Drugi numer zawiera w większości zbiór bieżących artykułów prasowych i innych informacji medialnych odnoszących się do tej ustawy.

W załączeniu pełna zawartość pierwszego numeru „Infoteki” wraz ze spisem opublikowanym na stronie internetowej. Z najlepszymi życzeniami!

Antoni Duda

Prezes ZG SEiRP"


INFOTEKA 1-6. 2017-2018


INFOTEKA 7-9. 2018


INFOTEKA 10-12. 2018


INFOTEKA 13-16.2018


INFOTEKA 17-18. 2018


INFOTEKA 19-21. 2018-2019


Infoteka 22- 23.2019


Infoteka 24-26. 2019


Infoteka 27-28. 2019


Infoteka 29-

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty