• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Prawo


Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - 2019


Ustawa obowiązująca o zaopatrzeniu emerytalnym


Archiwum


Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji


Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji


Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

Ogłoszenia i Komunikaty